torstai 1. huhtikuuta 2021

Työnteon ja asumisen vanhat ja uudet trendit

 

Frank Lloyd Wright puhui 1930-luvulla suurkaupunkien ympärille rakentuvista kymmenien neliökilometrien ”omakotitalomatoista” ja oli siinä tietenkin oikeassa. Buumi käynnistyi 1940-luvun lopulla,  kun sodasta palaavat nuoret miehet perustivat perheen ja tarvitsivat nopeasti asuntoja.  Amerikkalaisen ja myöhemmin muualle levinneen omakotiasumisen kultainen vuosikymmen oli varmaankin 1950-luku, jolloin luotiin vielä nykyisinkin pääsääntöisesti voimassa oleva esikaupunkiasumisen ja -elämisen kulttuuri.   Sen syntymisen avainasioita  olivat henkilöautojen massiivinen tuotanto ja ostaminen sekä ja eisenhowerilaiset highwayt.

Jotakin kiertokautta asumisen ja työnteon kulttuuri  liittyy myös sukupolvikokemukseen.

Yksi tapa on luokitella viimeiset 60 vuotta erillisiin sukupolviin X, Y ja Z. Jaolla halutaan kuvata esimerkiksi elämäntapojen ja teknologian muutoksia ja ihmisten sopeutumista niihin. Johtopäätökseni kuitenkin on, että enemmän kuin sukupolvikokemuksesta kysymys on ollut autoistumisen voittokulkusta ja työikäisen väestön halusta hankkia asumisympäristön väljyyttä.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Yhdysvallat oli maailman mahtavin valtio ja patriarkaalinen ydinperhe (mies töissä, vaimo hoitaa kotia ja lapsia) esikaupunkialueella oli lukuisien, jos ei kaikkien, tavoite,  ja monet tässä haaveessa onnistuivatkin. Tästä meille antoivat kuvan - todellisen tai illusorisen - 1960-luvulla Suomessa esitetyt TV-sarjafilmit, jotka olivat menneet Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Ne kuvasivat yleensä amerikkalaisen esikaupunkialueen onnellista elämää, jossa murheet olivat äärimmäisen pieniä, kuitenkin niin isoja, että niistä saatiin puolen tunnin pituinen viikoittainen  osa kuvatuksi.

Euroopan amerikkalaisin maa, Suomi seurasi tietenkin perässä.

Suomeen  alkoi rakentua kerrostalolähiöitä 1960-luvulla ja niiden perusta oli auto, henkilöauto, koska työpaikka sijaitsi usein jossain muualla kuin asunnon läheisyydessä. Suomen vilkkaimpiin kuulunut kotikuntani  Mäntsälän linja-autoasema hiljeni vähitellen.  Mäntsälään -   60 kilometriä Helsingistä pohjoiseen -  alkoi rakentua omakotitaloalueita 1980-luvulta lähtien. Uusia asukkaita suorastaan tulvi sisään kuntaan. Unelias maaseutupitäjä muuttui asumiskunnaksi, kun työpaikka sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Puhun asumiskunnasta enkä nukkumalähiöistä, sillä emme me käyneet vain nukkumassa työssäkäynnin ohessa,  vaan raaputimme pihaa ja huolehdimme ympäristömme siisteydestä. Uusi asuminen ei perustunut kerrostaloasumiseen vaan ikiomaan pirttiin ja pihapiiriin. Olen perheineni osa tätä kulttuuria.

Aika aikaansa kutakin! Viimeisten parinkymmen vuoden ajan on kaupungin syke vetänyt  yhä enemmän ihmisiä puoleensa. Se on näkynyt kehyskuntien väkiluvun epätasaisena kasvuna ja jopa asukasmäärän ajoittaisena taantumisena. Kysymyksessä on globaali ilmiö, jolle emme Suomessa mahda juuri mitään.

Kehitys ei ole kuitenkaan lineaarista. Keski-Uudenmaalla viime vuoden suorastaan ällistyttävä väestönkasvu on ilahduttava asia. Se saattaa tosin olla väliaikainen tila ja olla yhteydessä tämän päivän pandemiaolosuhteisiin.

:::::::::::::::::::::::::::

Helsingin Sanomissa oli YIT:n ”kaupunkifilosofin” Juha Kostiaisen haastattelu (”Irti autoiluun perustuvasta suunnittelufilosofiasta” 26.3.2021) ,  jossa hän ottaa kantaa muuttoliikkeen suuntaan ja asumisen trendeihin.  Hän erittelee suunnittelufilosofiaansa, joka ei perustu enää autoiluun. Kostiainen  kannattaa ns. ”15 minuuttia kaupungista” -ajattelua. Siirtymiset tehdään vartissa kävellen , pyöräillen tai julkisilla. Tämä muodostaa vastakohdan nykyiselle (ja edellä kuvatulle) autoiluun perustuvalle suunnittelufilosofialle. Myös liikenteen automaatio etenee rinnan muiden muutosten kanssa.

Parhaillaan meneillään olevan  liikkumisen ja asumisen muutoksen kanssa koronavirus on tuonut keskusteluun etätyön,  josta voidaan johtaa ns. monipaikkainen työnteko. Sen tyypillinen ilmenemismuoto on esimerkiksi mökillä työskentely. Tästä on innostuttu valtavasti viime aikoina. Ja onhan se viettelevää työskennellä ikkunan alla,  joka avaa näkymän järvelle tai luontoon. Mutta kuinka laajaa siirtymä monipaikkaisuuteen on? Epäilemättä ilmiö on kasvanut. Sen näkee jo mökkien myyntimääristä. Yhteiskunta ei ole kuitenkaan ollut vielä valmis verotus-  ym. seikkojen avulla tukemaan muutosta kohti monipaikkaisuutta.

Kumpi on vallitsevampi,  suurkaupunkimegatrendi vai etätyö vapaa-ajan tai kakkosasunnolla ? Kaupunkisuunnittelijat ja ekonomistit ovat kaupungistumistrendin edelleen vahvistumisen kannalla. Se merkitsisi sitä,  että maallemuutto liittyy enemmän koronan aiheuttamaan buumiin kuin pysyvään työskentely-  tai asumistavan muutokseen. Voi olla,  että jonkin aikaa molemmat trendit jylläävät yhtaikaa.

Olen itse toteuttanut käytännössä  monipaikkaisuutta jo parin kymmenen vuoden ajan.  Sähkön, veden ja tietoliikenneyhteyksien hankkiminen on tietenkin välttämätön ehto mökillä asumiselle ja työskentelylle. Entä ajankäytön jakautuminen?  Itselleni sopii hybridimalli,  jossa aika keväällä,  kesällä ja syksyllä jakautuu vakituisen asuinpaikan ja mökin välille. Tasapaino vapaa-ajan asunnolla puuhastelun ja kodin ja kaupungin (Helsinki) sykkeen välillä on henkisesti mielekäs ratkaisu. Näistä blogikirjoituksista (tähän mennessä 1772  kappaletta) ehkä viidesosa on syntynyt vapaa-ajan asunnolla.

Eriluonteisilla kakkosasunnoilla oleilua harrastetaan kaikkialla, mutta jotenkin se on hyvin suomalainen ilmiö. Ehkä se  periytyy vanhoista piilopirteistä,  joissa  piiloteltiin, miehittäjiä,  verottajaa (!) tai muita  vihamielisiä voimia.  Monille mökkeily on marjastusta, sienestämistä tai kalastusta, joskin  viime mainittu  lienee pikku hiljaa hiipuva ruoan hankkimistapa. Mökin tarkoituksena nykyisin on vapautua arjen rutiineista, totutuista kaavoista. Se merkitsee erämaatunnelmaa  ja pakenemista modernista elämänmuodosta, joskin kompromissina  sallitaan kaikki nykyajan mukavuudet.  En epäile,  etteikö palkkatyön ja luonnonrauhan yhdistäminen olisi voimaannuttavaa.

Tutkimusten mukaan joka kymmenes pääkaupunkiaseudulla asuva voisi harkita toista asumispaikkakuntaa. Muuttohalukkuus on  kasvamaan päin. Tietotyöläisten ei tarvitse välttämättä  asua kaupungeissa. Myös eläkeläiset,  joiden hallussa suuri osa mökeistä on, ovat kiinnostuneet työskentelystä ja harrastuksista mökillä.

:::::::::::::::::::::::::::::

Entä miltä näyttää tulevaisuus?        

Juha Kostiainen liputtaa käsitteen mikromonipaikkaisuus puolesta. Se tarkoittaa sitä, että työtehtävä määrittää jatkossa työympäristön eikä toisinpäin. Työtä voidaan tehdä useassa eri paikassa, toimistossa, kotona,  kahviossa jne.,  aina sen mukaan,  mikä tuntuu luontevimmalta. Tärkeää on, että julkinen ja yksityinen ovat vuorovaikutuksessa, että täydennysrakentamisen roolia vahvistetaan ja joukkoliikenneratkaisut  ulotetaan lähiöihin.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti