maanantai 24. toukokuuta 2021

Vaalikone kertoo kuntavaaliehdokkaiden arvot ja ideologisen suuntautumisen

 

Vaalien yhteydessä ovat yleistyneet erilaiset vaalikoneet. Yleensä mitataan ehdokkaita ja puolueita vasemmisto-oikeisto-asteikolla ja arvoasteikolla.  Ylen vaalikoneessa ehdokkaiden ideologista taustaa mitataan kunnallisvaalien alla ehdokkaiden kannoista muodostettujen  puoluekohtaisten keskiarvojen avulla.

Tulokset ovat suurelta osin odotettuja, mutta yllätyksillekin on sijaa. Ideologisella puolella mittarina käytetään talouspolitiikkaa kuvaavaa vasemmisto-oikeisto-asteikkoa. Järjestys on asteikon vasemmalla puolella aivan odotettu eli (vasemmalta käsin lueteltuna)  vasemmistoliitto – sdp – vihreät.  Yllätyksiä ei tule vastaan myöskään oikealla. Ideologisesti oikealla,  mutta lähellä keskustaa  (= ”ei vasemmalle eikä oikealle”) ovat Suomen keskusta,  RKP ja KD.  Ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Niistä oikealle sijoittuvat perussuomalaiset,  Liike Nyt ja kokoomus tässä järjestyksessä. Tässä katsannossa kokoomus on astetta oikeistolaisempi  kuin perussuomalaiset. Kaiken kaikkiaan ”vahvasti vasemmalle”  tai ”vahvasti oikealle” ei  selkeästi sijoitu yksikään Suomen puolueista. Puoluekenttä on siis ideologisesti maltillista, kuten saattoi odottaakin.

Myös puolueiden sisäisiä ideologisia homogeenisuus/heterogeenisyys -eroja tarkasteltiin. Homogeenisin ryhmä  lienee vasemmistoliitto. Perussuomalaisissa painotukset ovat siirtyneet sisäisesti oikealle muutaman vuoden aika-akselilla (nyt tasoissa Liike Nytin kanssa).

Tästä eteen päin käyn läpi tuloksia vain, jos ne ovat huomionarvoisia. Tarkastelussa ei tullut esille suuria yllätyksiä.

Ylen kartoituksessa myös puoluetoimistoilta kysyttiin oman  puolueen sijoittumista  vasemmisto-oikeisto-akselilla ja tuloksista voidaan havaita, että puoluetoimistot hakivat konsensusta lievästi keskikohtaan päin siirtyen verrattuna ehdokkaiden mielipiteisiin. Vain vasemmistoliitossa suunta oli päinvastainen: punaväri vahvistui.

::::::::::::::::::::::::::::::

Sitten tarkastellaan tuloksia liberaali-konservatiivi-asteikolla. Odotetusti vihreiden ehdokkaat kokivat itsensä liberaaleimmiksi ja KD:n ehdokkaat konservatiivisimmiksi. Ideologia-karttaan (oikeisto-vasemmisto) verrattuna perussuomalaiset ovat arvoissa lähempänä konservatiivipäätä ja kokoomuslaiset lähempänä – edelleen ideologia-asteikkoon verrattuna - liberaalia päätä.

Liberaali-konservatiivi-asteikolla puolueiden sisäisessä homogeenisuus-heterogeenisuus  -tarkastelussa yhtenäisimpiä ovat ääripäät vasemmalla ja oikealla. Eniten hajontaa on kokoomuksessa (vrt. tapaus Piha). Yle kertoo tuloksia eritellessään, että ero kokoomuksessa maaseudun ja kaupunkien välillä aiheuttaa hajontailmiön (kaupungit liberaaleja, maaseutu konservatiivista).

Puoluetoimistojen vastauksissa konservatiivisuus korostuu ehdokkaiden liberaalimpien painotusten rinnalla.

::::::::::::::::::::::::::

Nelikentän (vasemmisto-oikeisto, konservatiivi-liberaali) haulikkokuviossa nähdään ideologisaatteelliset ”etäisyydet” puolueiden välillä selvästi. Esim. nykyiset hallituspuolueet sopivat saman kompaktin kokoisen ellipsin sisään ja vastaavasti oppositiopuolueet muodostavat oman kompaktin kokoisen ellipsinsä. Oppositio sopii astetta suppeampaan ellipsiin, joka vastaa arkihavaintoa.

”Kasauma-grafiikassa” eri puolueiden ympyrät muodostavat selkeitä toisistaan irrallisia kasaumia, joten puolueiden profiilit eroavat toisistaan yllättävänkin selkeästi. On siis mistä valita.

Ylen vaalikoneessa voi jatkaa analysointia kuntakohtaisiin tuloksiin saakka. Palaan tähän oman kuntani osalta tuonnempana.

:::::::::::::::::::

Vaalien suurin mielenkiinto kohdistuu perussuomalaisten menestysodotuksiin. Minkälainen puolue se on? Puolue tuntuu olevan lievässä liikkeessä vasemmisto-oikeisto-akselilla oikealle päin. Vaalien läheisyys ja oppositioasema valtakunnanpolitiikassa muokkaa kantoja? Sen ehdokkaiden talouspoliittiset näkemykset ovat lähellä suurten porvaripuolueiden keskiarvoja, mutta arvokartalla se sijoittuu selvästi konservatiiviseen päähän. Tämäkin tulos vastaa arkihavaintoa: puolue on ”enemmän” konservatiivinen kuin oikeistolainen.

Yhä selvemmältä vaikuttaa,  että keskustan kannatuksen lasku  juontaa juurensa sen kannattajien pettymyksestä puolueen edunvalvontaan  kohdistuviin odotuksiin eikä niinkään siitä,  miten se sijoittuu tarkalleen ottaen arvo-ideologia  -kartalla. Ylipäätään edellytykset puolustaa maaseutua ovat heikentyneet nykyaikaisessa elämänmuodossa. Tyytymättömyys on heijastunut siirtymänä perussuomalaisiin.

Sdp:n väitetty siirtyminen puheenjohtajan myötä vasemmalle lienee spekulaatio, jolle haetaan vahvistusta vaaleissa. Tämä tukisi ajatusta yleisestä profiloitumisen syvenemisestä. Havainto saattaa hukkua marginaaleihin. 

Oman kuntani Mäntsälän arvo-ideologia-ympäristö muistuttaa hyvin pitkälle valtakunnallista karttaa. Ylen kyselyyn vastanneiden puoluekohtaisten vastausten lukumäärät ennakoivat Mäntsälään tasaista vaalia sdp:n (15 vastausta),  keskustan (14), kokoomuksen (13)  ja perussuomalaisten (12) välillä.

2 kommenttia:

  1. Iltalehden vaalikoneessa itseni oli asemoitu, lähes keskiöön, toki hieman konservativiseen suuntaan, mutta keskustavasemmistolaisekksi,aika hyvin Vasemmistoliiton sitoutumattomalta ehdokkaalt, mitenkäs se sanonta demariden kohdalla aikoinan menikään, katt korkealla ja seinät leveällä, niin näyttäisi olevan nykyisin myös Vasemmstoliitossa.
    Ylen vaalikoneessa puolestaan itseni jälkeen seuravina olivat demarien Kokoomuksen,Vihreiden ja Keskustan ehdokaat.
    Konsensusta pukkaa asuinpaikkakunnallani, paitisi tietenkin ersut, ne on kaukana,alle videnkymmene prosentin.

    VastaaPoista
  2. Vaaleja en ajatellut käsitellä enää tästä päivästä eteenpäin, koska huomenna alkaa ennakkoäänestys.

    VastaaPoista