tiistai 2. heinäkuuta 2019

Sananvapauden labyrinteistä

Hesarissa oli lehden vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen kolumni ”Salaa kuvattu video toi näkyväksi ajan hengen” 30.6.2019, jossa Niemi pohdiskelee ”riippumattoman median asemaa”. Niemi kertoi eräässä tilaisuudessa provosoineensa yleisöä kysyen, miten itsevaltias voisi kaapata riippumattoman median hallintaansa. Ehdotuksia tuli paljon, joten yleisössä olleet olivat ilmeisesti miettineet sananvapauden merkitystä hyvin laaja-alaisesti. Mielenkiintoista tietenkin on, että asiayhteydestä voi päätellä, että Niemi piti lehteään, Helsingin Sanomia itsestään selvästi ”riippumattomana”. Riippuvuutta voi olla monenlaista, mutta Niemi tarkoitti, että valtaapitävillä ei ole määräysvaltaa lehdistöön. Tämä tilanne vallinnee vielä suurimmassa osassa Euroopan mediakenttää, joskin merkittäviä poikkeuksiakin on, kuten tiedetään.

Luottamusta vapaata mediaa kohtaan voidaan horjuttaa esimerkiksi käyttämällä aktiivisesti somea vihan välineenä, toimittajia pelottelemalla, riistämällä toimittajien vapaus, uhkaamalla heidän henkeään tai kaappaamalla viestimet valtion haltuun. Niemen kolumnin otsakkeella viitataan Itävallassa tapahtuneeseen salaliittoon, jonka tarkoituksena oli kaapata maan suurin sanomalehti populististen oikeistovoimien ja heidän venäläisten liitolaistensa haltuun. Kolumnissa kuvataan yksityiskohtaisesti vaikutusvaltaisen oikeistojohtajan Heinz-Christian Strachen suunnitelma rakennushankkeiden kytkemisestä vastalahjana lehden haltuunotolle, jossa avaintekijänä olisi venäläinen oligarkki. Asiaan kuuluisi ”toimittajien vaihto” eli epäluotettavien toimittajien vaihto ”luotettaviin”. Hanke meni myttyyn vapaan (saksalaisen!) lehdistön valppauden ansiosta. Tapaus on kuitenkin vavahduttava esimerkki, sillä episodi tapahtui liberaalissa demokratiassa, jossa vallitsee lehdistönvapaus. Toisaalta Itävallalla on oikeisto- ja jopa natsihenkinen menneisyys, joten aivan puskista tapahtumasarja ei tullut.

Horjahtaminen sanan- ja lehdistönvapauden tieltä oli lähellä.

Itävallan tapaus herättää ajatuksen olisiko vastaava mahdollinen jossakin toisessa demokratiassa. Asiaan on syytä suhtautua kaikella vakavuudella.

Hämmentyneinä olemme saaneet seurata Orbanin Unkarin ja Erdoganin Turkin vapaan median murentamismallien toteuttamista Putinin Venäjän tapaan. Niemi aivan oikein näkee keskinäisen oppimisen palvelevan itsevaltaisia tahoja.

::::::::::::::::::::

Tuntuu etäiseltä tarkastella perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon linjapuhetta puolueen puoluekokouksessa 30.6.2019 edellä esitetyn yhteydessä. Varmuuden vuoksi totean, että seuraavassa kerrottua ei tule nähdä vertailuna Itävallan tapahtumiin. Mutta sananvapauden labyrinttien näkökulmasta syytä lähempään tarkasteluun on. On tahoja, jotka haluaisivat kirjoittaa sananvapauslainsäädäntöä itselleen edulliseen muotoon.

Jussi Halla-aho on käynnistänyt vastahyökkäyksen liberaaleja tahoja vastaan syyttämällä niitä sananvapauden rajoittamisesta. Tällä hän tarkoittanee liberaalin median syytöksiä, jotka, jotka kohdistuvat perussuomalaisten tapaan käyttää ikiomaa ”sanan- ja ilmaisunvapauttaan”, josta esimerkkinä on perussuomalaisten nuorten kohuttu etnonationalistinen vaalimainos.

Mitä Halla-aho totesi linjapuheessaan? Hän totesi, että ilmapiiri on muodostunut hänen kannattajiensa kannalta yhä ahdasmielisemmäksi. Halla-aho ryhtyi puheessaan vastahyökkäykseen: eivät suinkaan perussuomalaiset ole ahdasmielisiä vaan liberaalit. Halla-aho väitti liberaalien noudattaman linjan arvostelemisen johtavan yhä suurempaan uhkaan perussuomalaisten kannattajia kohtaan. Hän rinnasti liberaalien ”oikeaoppisen” toiminnan suomettumisen aikaan: ”Kylmän sodan aikana Neuvostoliiton arvosteleminen oli sosiaalisesti paheksuttavaa”. Näin hän niputti Bryssel-mieliset kotimaan liberaalit Suomen kansalliselle edulle vieraaksi joukoksi: maahanmuutosta, islamista, seksuaalisista vähemmistöistä ja Euroopan unionista ”on tullut uusi Neuvostoliitto”.

Neuvostoliiton käyttäminen hylkiön ja sylkykupin vertailukohtana on varma valinta Halla-aholta, sillä Neuvostoliitto on julistettu moneen kertaan peruspahaksi. Samalla saadaan liattua kotimaan ”oikeamieliset” väärämielisiksi. Ainakaan minua Halla-ahon värikäs ja äärimmäisen subjektiivinen manipulaatio ei vakuuta.

Halla-aho väitti, että ”väärien” mielipiteiden esittämisestä joutuu yhä useammin ”taloudellisten tai juridisten sanktioiden kohteeksi”.

Hän kiivaili, että oikeusvaltiolle on tuhoisaa, että (perussuomalaisten) mielipiteenilmaisua rajoitetaan. Halla-aho ei lainkaan ottanut kantaa perusuomalaisten käyttämien ilmaisujen paheksuttavuuteen. Näin hän tavallaan antaa kannattajilleen blankovaltakirjan esittää, mitä haluavat väittäen, että kukaan ei enää tiedä mikä on laillista ja mikä ei! Tällä lausumalla hän tietoisesti hämärtää laillisen ja laittoman mielipiteenilmaisun rajoja. Halla-aho sortuu hätävarjelun liioitteluun. Mitään Halla-ahon näkemän kaltaista laillisuusepäselvyyttä ei ole.

Halla-aho määritteli ”perussuomalaisten sananvapauden” seuraavasti: Sananvapaus on sananvapautta ilmaista mielipiteitä, vaikka ne loukkaisivat ja häiritsisivät jotakuta. Halla-aho vaatii jopa korjaamaan sananvapauslainsäädäntöä, nykyinen kun on liian rajaava. Tuskinpa Suomen oikeusoppineet hyväksyvät tätä sananvapauden uutta määritelmää ja siitä johdettua tarvetta muuttaa sananvapauslainsäädäntöä.

Vain valheet tulee Halla-ahon mielestä sanktioida. Ymmärtääköhän Halla-aho itsekään, mihin sanomisen vapauden suohon ja semanttisiin kiistoihin ja tulkintoihin hänen ohjeistuksellaan joudutaan.

Halla-aho ottaa mielellään esille - paheksuvasti - Suomen lehdistön Turkin sananvapausrajoitteisiin kohdistaman arvostelun ottamatta itse lainkaan kantaa Turkin ihmisoikeustilanteeseen. Liberaali media ei näe malkaa omassa silmässä, väittää Halla-aho. Esimerkin tarkoituksena onkin vain rinnastaa Suomen sananvapaustilanne Turkin vastaavaan. Emme siis ole yhtään parempia!

Linjapuheessa korostui puolueen yhtenäisyyden vaatimus, eikä varmaankaan yllättäen, sillä perussuomalaisissa on monenlaista linjaa, mikä näkyy hyvin radikaaleina fraktioina (esimerkiksi kulttuurinationalismina ja etnonationalismina) verrattuna muihin puolueisiin. Asia on nähtävä niin, että Halla-aho kokee hyökkäyksen parhaaksi puolustukseksi. Hyökkäämällä vastustajia vastaan Halla-aho yrittää takoa joukkonsa edes jossain määrin yhteiseen kuosiin.

Voi syntyä käsitys, että linjapuheellaan Halla-aho antoi luvan alentaa puheissa toisten ihmisten loukkaamisen kynnystä ja tätä hänen kenttäväestään moni tulee käyttämään ohjenuoranaan.

Samalla Halla-aho itse irtisanoutuu monista leimoista, jotka häneen – aiheestakin – on lyöty. Hän julisti puolueensa ei-populistiseksi ja on ilmoittanut jo aiemmin irtisanoutuneensa etnonationalistisesta Suomen Sisusta. Näillä ilmoituksilla hän ottaa etäisyyttä puolueen radikaalisiipiin mahdollisesti pyrkien yhteistyökelpoisemmaksi muiden puolueiden kanssa. Toisaalta hän linjapuheessaan kehitti uutta autoritaaristyyppistä radikalismia vanhan tilalle.

Halla-aho tietää itsekin istuvansa ruutitynnyrin päällä. Hän joutuu miellyttämään hyvin heterogeenista joukkoa, kuten edeltäjänsä Timo Soinikin. Soini ei lopulta selvinnyt kunnialla haasteestaan. Maltillisen liberaalin demokratian ja median vastavoima on mahtava vastus. Halla-aholla on käytössään Soinin kokemukset, mutta onko hänellä pidemmällä aikavälillä auktoriteettia kenttäväkeen, jossa velloo monenlaista äärisuuntausta. Vielä tässä vaiheessa ”mestari” (jota nimeä ei saisi käyttää) kiehtoo joukkoja.

Halla-aho pyrkii radikalismilla terästetyllä konservatismilla lähestymään mahdollisimman monia tahoja tahtoen laajentaa potentiaalista kannattajajoukkoa, mihin tietenkin muutkin puolueet pyrkivät. Perussuomalaiset on kovaa vauhtia muuttumassa ”vanhaksi puolueeksi”. Siinä Halla-aho on oikeassa, että keskustavasemmistossa ja -oikeistossa olevat puolueet vuotavat tällä hetkellä perussuomalaisiin.

Tietenkin on niin, että edellä oleva on tulkintaani Halla-ahon puheista. Hän on aiemmin halunnut pitää myös tulkinnat puheistaan hallussaan.

8 kommenttia:

 1. Suomessa vapaa lehdistö Sanoma Oy:n johto etunenässä osoitti leijonankyntensä ennen EU-kansanäänestystä solmimalla keskinäisen sopimuksen siitä ettei mitään EU:lle kielteistä uutisoitaisi.

  Tuollaiset konsensukset eivät synny sattumalta. Ne ovat olemassa ilman mitään erityistä salaliittoakin -- ne ovat niin sanoakseni chomskylaisia, itse kielen perusluonteeseen ja toimintoihin olemuksellisesti kuuluvia yhteistuntoja. Tai kuten Wittgenstein sanoi: on aina oltava jokin vallalla oleva perustavanlaatuinen "varmuus", ikään kuin jokin tunnustuksellisuuden yhteinen pohja, jota vasten sitten vasta kaikki kritiikkikin tulee mahdolliseksi.

  Eivätkä tällaiset itse kieleen perustuvan mekanismit tietenkään ole minkään nimenomaisen opin tai ismin tuotetta. Totalitarismiin on ajauduttu yhtä lailla "oikeistolaisten" kuin "vasemmistolaisten" aatteiden kulisseissa. -- Tämä on se ikävä totuus, jota poliittisesti omiin ideologioihinsa rakastuneiden ihmisten on jokseenkin mahdotonta käsittää. Että siis yhteiskunta voi -- kun esimerkiksi sensuuritoimia tarpeeksi kiristetään ja demokratian edellyttämä vapaa ilmaisu ja läpinäkyvyys tukahdutetaan -- vajota totalitaristiseen tilaan ihan minkä tahansa, toistan: ihan minkä tahansa aatteen tai opin nimissä.

  Siitä vaan Orwell, Hannah Arendt ja Durkheim käteen ja opiskelemaan sosiologian perusteita. Sitten vasta vaikeammat asiat, kuten nämä yhteismitattomien kulttuurien törmäyttämisen kognitiiviset seuraukset, käsittelyyn.

  VastaaPoista
 2. Olet näköjään herkkä osoittamaan paikan muille oman ylemmyydentunteen näkökulmasta (tosin vetoamalla omiin auktoriteetteihisi).
  Mitä itse asiaan tulee niin kerrot itsestäänselvyyksiä. Tietenkin totalitarismiin voidaan ajautua ja on ajauduttu sekä vasemmalta että oikealta ja ehkä keskeltäkin
  Mutta Helsingin Sanomien "riippuvuuksista" on pitkä matka totalitarististen valtioiden sananvapauden rajoitteisiin.

  Minusta paljon EU:ta parempi esimerkki riippumattoman Helsingin Sanomien "riippumattomuudesta luopumisesta" on Nato, johon liittymistä Hesari käsittääkseni ryhtyi kannattamaan jo vuonna 2006 eikä ole sen jälkeen luopunut kannastaan.

  Olen edustanut kantaa, jossa perussuomalaisten etnonationalismi ja kulttuurinationalismi ovat minulle vieraita ajattelutapoja, mutta se ei oikeuta liberaaleja globalisteja vetäytymään omaan norsunluutorniinsa katsomaan - "ääriliberalistisesti" - nenänvartta pitkin toisinajattelijoita. Pikemmnkin yrittäisn eritellä sitä, miksi oman kansan "ekseptionalismi" (ainutlaatuisuus) on saanut niin vaikutusvaltaisen aseman meillä ja muualla.

  VastaaPoista
 3. Siis kysymyshän ei ole Helsingin Sanomista, vaan konsensuksesta, kokonaisesta oikeassaolemisen eliittirintamasta.

  Ja totalitarismeissa ei ole mitään totalitaristeja -- se ei todellakaan ole mikään ismi -- vaan nimenomaan oikeassaolijoita. Oikeassa oleminen on totalitarismien omin elämäntunto.

  Enkä mitenkään vähättelisi tätä meillä vallitsevaa laidasta laitaan ulottuvaa median punavihreää pimeyttä. Mikä olisi riittävä indikaattori totalitarismin mekanismeista? Sekö että syntyy ilmianto- ja irtisanoutumiskulttuuri, ja kirjoitetaan lakeja, jotka tuosta vaan sivuuttavat sosiologian tieteenä ja joiden perusteella voidaan nostaa mielivaltaisia syytteitä jos joku erehtyy puhumaan "kansanryhmien" ryhmäominaisuuksista?

  Ja että sitten lainsäätäjä itse vetoaa tällaisiin ryhmäominaisuuksiin suojellakseen uskontoja joilla on taipumusta reagoida väkivaltaisesti jos niiden "pyhiä arvoja" loukataan? Että siis tällaisia väkivaltataipumuksia omaavat ryhmät ovat lain erityissuojeluksessa? Kuulostaako valistuneelta? -- Mutta käräjille arvotaan niitä jotka ovat tästä ääneen maininneet.

  Totalitarismi ei suinkaan ole kaukana -- se on hyvin ohuen, kielen yleiskäsitteistä punotun pintakerroksen alla. Ja mitä järjettömämmäksi tuo yleiskäsitteillä sementoitu näennäisten "perustelujen" pinta käy, sitä lähempänä romahdus on. Luottamuksen katoaminen enteilee pahaa -- ja jokainen prosentti jonka perussuomalaiset lisäävät kannatustaan kertoo lohkeamasta yhteiskunnallisessa luottamuksessa.

  VastaaPoista
 4. Sorrut jälleen liioitteluun ja sanaselittelyyn.

  VastaaPoista
 5. Tuota noin, jos se että "oman kansan "ekseptionalismi" (ainutlaatuisuus) on saanut niin vaikutusvaltaisen aseman meillä ja muualla" tarvitee erityisen syyn, käsitteellisen erittelyn ja selittelyn, silloin sosiologian aivan alkeetkin ovat jääneet ymmärtämättä.

  VastaaPoista
 6. Kyllä sitä erittelyä tarvitaan, vaikka et itse ja oppikirjasi siihen tarvetta näkisikään....
  Barack Obama sanoi kerran, että Yhdysvallat on ainutlaatuinen kansakunta. Jos hän olisi rajannut sanomisensa tähän, asia olisi teekutsuliikkeessä sivuutettu, mutta kun hän lisäsi "niin kuin englantilaiset ja espanjalaisetkin ajattelevat omasta kansastaan" paloivat hihat täydellisesti teekutsuliikkeen kellokkailta: ei voi olla kuin yksi poikkeuksellinen kansakunta....
  Tämä sama ajattelu näkyy hieman lievemmässä muodossa etnonationalistien keskuudessa Euroopassa.

  VastaaPoista
 7. Tuo Itävallan tapaus oli törkeydessään ennätyksellinen. Keskeisiin aasemiin noussutta politikkoa huijatiin ja ilmeisesti myös huumattiin lomakohteessa, nainen ei edes ollut venäläinen,vaan jostain balkkanilta oleva,kieltämättä kielinero.
  Tämänkaltaisia vedätyksiä yleensä tekevät vakoiluorganisaatiot,joskus ehkä selviää oliko tässä mukana John Deen perustama organisaatio.
  Saman tahon törkeydet ovat ilmeisesti myös Boris Jonssonin salakuuntelun levittämisen takana,tavoitteena häpäistä hänet.

  VastaaPoista
 8. Vaalit ovat muodostuneet äärimmäisen herkiksi manipulaation kohteiksi.

  VastaaPoista