perjantai 22. huhtikuuta 2022

Mennyttä tulevaisuutta reflektoiden

 

 

Viitisen vuotta sitten (2017) ajattelin lanseerata blogikirjoitussarjan, jossa  ”keskustelen” jonkin historian vaikuttajayksilön kanssa jostakin hänen kirjoittamastaan (tai hänestä kirjoitetusta) kirjasta. Kirjoittaja voi olla jo manan majoille mennyt, mutta sehän ei vähennä mielenkiintoa. Luotaan henkilön ja kirjan kautta Suomen itsenäisyyden satavuotishistoriaa jostakin valitsemastani näkökulmasta.

Itse sarja on jäänyt pölyttymään historian hämäriin enkä sitä ole enää jaksanut ylläpitää, mutta jotakin on jäänyt muistoksi noista ajoista, kiitos blogihistorian.

Ensimmäiseksi ”vieraaksi” valitsin aikoinaan Matti Kurjensaaren (1907-1988) ja hänen kirjansa ”Suomalainen päiväkirja”. Kirja on alun perin julkaistu vuonna 1956, mutta minä tartuin sen uusintapainokseen vuodelta 1976 ja vielä tarkemmin sen jälkikirjoitukseen ”Uudet päätelmät”. Siinä Kurjensaari reflektoi mennyttä 20 vuoden ajanjaksoa, sen muutoksia ja omia mielenliikkeitään. Teemaksi olen valinnut Neuvostoliiton.

Matti Kurjensaari oli tuota aikaa heijastellessaan yhtä suomettunut kuin kuka muu tahansa, mutta tässäkin Kurjensaari säilyttää kriittisen perusasenteen. Ajankohtaiseksi kirjan tekee se,  että se erittelee Neuvostoliitolle (yhtä hyvin voisimme puhua Venäjästä) luonteenomaisia piirteitä. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella,  mikä on muuttunut idänsuhteissa,  ja mikä on pysynyt ennallaan. Tähän palaan kirjoitukseni lopussa.”Uusissa päätelmissä” Kurjensaari lainaa Halldor Laxnessia: ”On totta, että jos venäläisten kanssa alkaa riidellä ja rähjätä, ei heistä saa irti muuta kuin iankaikkista itsepäisyyttä. He eivät koskaan anna periksi, jos käy heidän kimppuunsa tai on heille hävytön, sillä he tietävät, että jo heidän pelkkä (geopoliittinen) painonsa….. pystyy vastustamaan ketä tahansa…. ” Ja edelleen: ”Jos heitä ahdistaa väkivallalla tai vihamielisyydellä nujertaakseen tai taivuttaakseen heidät …..niin he silmää räpäyttämättä kiistävät tosiasiat”. Kurjensaari vetää ironisen johtopäätöksen, jonka mukaan on eräs toinenkin kansakunta, joka käyttäytyy samalla tavalla…..: ”Pahalla meitä (suomalaisia) ei saa mihinkään.”

Kurjensaaren kommentit omasta ajastaan saavat erityisen merkityksen, kun ottaa huomioon kirjoittamisajankohdan (1976) suomettuneen ilmapiirin. Kurjensaaren perussuhtautuminen Neuvostoliittoon oli ajan hengen mukaisesti suomettuneen suopea, mutta rajansa kaikella: Kurjensaari puoltaa teknis-taloudellista yhteistyötä, mutta humanistisella puolella hän näkee ristiriitaisuuden kahden maan välillä. Erityisesti hän painottaa historiakäsitysten eroavuutta. Naapurin mukaan ”historia on politiikan välikappale”. Tässä Kurjensaari tietenkin osuu naulankantaan, vaikka ei Suomessakaan olla kokonaan irti tästä ajattelusta. Itse emme sitä vain herkästi huomaa. Ero Venäjän ja Suomen välillä on kuitenkin räikeän selvä. Mikään tästä ei ole muuttunut ehkä 1990-luvun hetkellistä avoimuuden aikaa lukuun ottamatta.

Kurjensaari tuo esille koko Venäjän historian satoja vuosia kestäneen dilemman: luoteisrajan turvaamisen. Suurvalta Ruotsi oli aikanaan pääosin uhkan rakentaja, mutta nyttemmin länsivallat laajemmin koetaan uhkatekijäksi. Kurjensaari toteaa luottavaisesti, että Venäjä ei epäile Suomea.  Luottamus oli hyvien suhteiden kuorruttamaa. Kurjensaaren myönteisesti arvioima yhteistyöelokuva, ”Luottamus”, oli kankean liturginen, vaikka se Kurjensaaren mielestä oli kirjoittamishetkellä ”kuin Suomen itsenäisyyden uusi tunnustus”.

Kurjensaari pohtii, millä edellytyksillä silloin vahva eurokommunistinen liike menestyisi ja päätyy arvioon,  että näitä kahta – idän ja lännen kommunismia - ei voi verrata. Sen verran ylivoimainen länsi on verrattuna itään. Myös kansojen luonne-erot vaikuttavat: ranskalaisia Kurjensaari arvioi teräviksi, älyllisiksi ja koviksi, venäläisiä tunteikkaiksi, pehmeiksi ja vähään tyytyviksi. Olavi Paavolainen käytti venäläisistä kuvailevampaa ilmausta, ”nautinnonhimoton kansa”, kun taas Ranskassa oli ilmestynyt juuri tuolloin kirja ”Purnaajat , oppikaa purnaamaan”.

Kriittinen essee on kirjallisuudenlaji, jolla ”on hengitysvaikeuksia naapurin ilmastossa”. Kurjensaari säilyttää ystävyydenpanssarin ulkokuoren, mutta sen sisällä hän jakelee kipakoita huomautuksia Neuvostoliiton erheistä ja toivottavista uudistuksista. Kurjensaarta ärsyttää venäläisen poliittisen kommentaattorin viisi-kuusi kertaa kolumnia kohden tapahtuvaa viittaamista puolueen pääsihteerin puheeseen.

Raju kansainvälinen kilpailu on läsnä neuvostodellisuudessa: erikoismiesten, lahjakkuuksien tarve on huutava ja jokaista hyödyllistä lahjakkuutta suositaan erilaisin etuoikeuksin.  Raskaimman taakan erikoismiesten ja naisten suosimisesta joutuu kantamaan nöyrä, hyväntahtoinen ja vähään tyytyvä venäläinen ihminen. Kurjensaari: ”Pohjoismaat ovat Neuvostoliiton rinnalla pienen ihmisen yhteiskuntia”.

Kurjensaaren kirjoituksessa näkyy varhainen arvio Neuvostoliiton tarvitsemasta liennytyksestä. Ei voi välttyä ajatukselta, että se tapahtui pakon edessä. Venäjän voimavarat olivat lujilla.

Kurjensaari arvioi yhdeksi suureksi eroksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä ”säätykierron”. Ehkä nyt puhuttaisiin sosiaalisesta koheesiosta: Neuvostoliitossa tarvittiin verinen vallankumous muutoksen aikaansaamiseksi, kun taas Suomessa asian hoiti pohjoismainen malli. Nyt jo taakse jäänyt tulevaisuus osoitti, että Venäjä palautui tai siirtyi neuvostovallan aikuisesta pakolla tapahtuneesta etujen tasaamisesta (jos sitä yleensäkään tapahtui) oligarkkien ja äkkirikastuneiden harvainvaltaan.

Kilpailussa lännen kanssa Neuvostoliitto oli alakynnessä koko ajan: sen piti kaiken aikaa näyttää maailmalle ideologiansa pätevyys. Kurjensaari sanoo suoraan, että Neuvostoliitto on ”sotatilassa” länttä vastaan. Tätä ajattelua kuvaa hyvin Stalinin jo 1930-luvulla esittämä kiteytys, jota Kurjensaari lainaa: ”Me olemme edistyneistä maista viisikymmentä tai sata vuotta jäljessä. Meidän on saavutettava tämä etumatka, ellemme halua tulla tuhotuiksi. Se on saavutettava kymmenessä vuodessa”. Tämä kuuluisa lausahdus selittää paljon Stalinin kiirehtimistä koskien vainoja, keskittymistä raskaaseen teollisuuteen, sotaan valmistautumista ja työväelle tarjottuja etuja (mm. viisipäiväinen työviikko jo 1930-luvulla). Se on tulevaisuutta pelkäävän Stalinin vainoharhainen visio. Lievemmässä muodossa tämä pelko ulottui Neuvostoliiton tuhoutumiseen saakka, mutta onko mikään tänäänkään muuttunut?

Kurjensaari ihailee valtansa huipulla ollutta Kekkosta häiritsevällä tavalla. Kirjoittaessaan presidentistä hän yhtäkkiä kadottaa muutoin luonteenomaisen piirteensä, kriittisyyden. Selkeästi tämä harhateille eksyminen tulee esille aivan kirjan lopussa, kun hän toteaa, että ensimmäisen maailmansodan myötä tapahtuneiden kuninkaiden ja keisareiden kaatumisen jälkeen on palattu ”puhtaaseen ja järkiperäiseen hallitsija-ajatukseen”. Esimerkkeinä hän luettelee Adenauerin, Titon, de Gaullen, (Janos) Kadarin, Ceausescun ja Kekkosen. Kurjensaaren mielestä ”kysymyksessä on kansainvälinen ilmiö, uusi käsitys demokratian eduista ja soveltamisesta ; kun on löydetty hyvä mies, hänestä pidetään kiinni”. Terve. Kaikki työkö demokratian hyväksi perustuu vain ”hyvän ” miehen etsimiseen, jonka jälkeen valta voidaan luovuttaa hänelle? Mielenlaadultaan liberaalin demokraatin, Kurjensaaren, ajattelun kehikossa tämä edustaa pohjanoteerausta. Vai edustaako? Emmekö ole jälleen tänä päivänä palaamassa autoritääristen johtajien kauteen liberaalin ”demokratiaharharetken” jälkeen? Hyvät miehet ovat olleet tässä välissä hukassa, mutta nyt näyttää paremmalta!!!

Kansanvallan hukkaaminen näin herkästi on - Kurjensaaren ollessa kyseessä - todella kevytmielistä. Jos hän eksyy kansanvallan mutkikkailta poluilta harhateille, niin mitä sitten pitäisi ajatella häntä kyvyttömämmistä ihmisistä? Kannattaako ihmetellä ollenkaan,  että autoritaarisuus voi osassa maailmaa nykyisin niin hyvin? Ehkä meillä ihmisillä on vahvan auktoriteetin kaipuu, joka aina silloin tällöin demokratiapuuskassa paradoksaalisesti unohtuu?

Tässä on varmaankin selittelyn paikka. Lieventävänä asianhaarana todettakoon, että olivathan Adenauer ja de Gaulle kansojensa kunnioittamia johtohahmoja myös kansanvallan näkökulmasta katsottuna. Ja Kadarin ja varsinkin Ceausescun maine tuhoutui vasta viitisentoista vuotta myöhemmin totuuden paljastuttua.

Matti Kurjensaaren teos (”Uudet päätelmät”) kertoo matkasta suomettumiseen. Kurjensaari pitää tiukasti kiinni henkisestä liikkumatilastaan ja arvioi varsin realistiselta pohjalta -  suomettumisen läpi - Neuvostoliittoa. Hän symboloi ajattelua, jonka avulla Suomi selvisi kylmästä sodasta: tarvittiin sopeutumista ja kykyä vetää raja kohtuuttomia vaatimuksia kohdattaessa.

Masentavinta on, että sotaisa retoriikka näyttää aina palaavan muodossa tai toisessa. Miksikö? Jotta voitaisiin taas sodan jälkeen sanoa, että ”ei enää koskaan”.

:::::::::::::::::::::::::::

Kun verrataan Kurjensaaren Neuvostoliittoa nyky-Venäjään,  niin monet asiat ovat muuttuneet, yksinpä yhteiskuntajärjestelmäkin!  Ideologisista painotuksista huolimatta Venäjä (jonka rinnastan Neuvostoliittoon)  on ensi sijassa suurvalta, joka tuntee  omasta turvallisuudestaan jatkuvasti suorastaan vainoharhaista epävarmuutta. Se tuntee sekä epävarmuutta  että pakottavaa tarvetta pitää kiinni suurvaltastatuksesta  -  vaikka muiden kustannuksella.

Ehkä tässä on jotain samaa kuin Henry Kissingerin paljon myöhemmässä ”World Orderissa” (2014).  Kissingerin World Order muodostuu kahdesta elementistä 1) yhteisesti hyväksytyistä säännöistä ja 2) vallan tasapainosta. Jos kohta yksi pettää, niin kohdan kaksi  avulla estetään jotain osapuolta pääsemästä hallitsevaan asemaan. Kissingerin mielestä ei ole kysymys pelkästään taistelusta taloudellisesta tai sotilaallisesta vallasta, vaan myös ajatusten vallasta (power of ideas). Henry Kissingerin periaate on selvä: jos olemassa olevan - ja suurvaltojen sopiman - järjestyksen periaatteista luovutaan, tulee vaihtoehtoisten ratkaisujen olla olemassa, muutoin järjestys horjuu.  Kissinger  painottaa ”suurvaltojen rauhaa” primäärinä. Wienin kongressin (1814-15) ja Westfalenin rauhan (1648) tyyppiset ratkaisut ovat ohjausvaikutukseltaan suurempia kuin esimerkiksi internetiin perustuvien teknologisten ratkaisujen välilliset vaikutukset nykyisin.

Onko tässä jokin sukulaisuus putinismiin? Suomelle jää kurjensaarelainen sopeutujan rooli,  jossa kuitenkin vedetään raja: tähän emme enää suostu.

Vladimir Putin ja hänen lähipiirinsä rakentaa turvallisuutta suojavyöhykkeen (etupiirin) varaan  ja pyrkii vetämään ajatteluunsa muut suurvallat mukaan. Jotain sen suuntaista onkin  tapahtumassa: Kiina rakentaa omaa etupiiriään Aasiassa. Kiinalla on sitä paitsi globaaleja tavoitteitakin oman kilpailukykynsä parantamiseksi. Löyhärakenteinen  EU on kauhistus Putinin näkökulmasta. Ehkä Putin vierastaa sitä senkin takia, että näkee Venäjää uhkaavan samanlaisen löyhyyden. Putin pelkää, että maailma - hänen oma maailmansa -  hajoaa hänen käsiinsä. Ukraina on sekä alku että suuntaviitta.

Putinin maailmaa pidetään vanhakantaisena.  Viime vuosisadan keinot hallittavuuden saavuttamiseksi eivät toimi enää 2000-luvulla. Tekninen ja tiedollinen etevyys ovat tämän päivän menestysreseptejä, joissa Venäjällä on pahoja puutteita. Toisaalta Kiina pyrkii yhdistämään nämä kaksi eri maailmaa. Mutta onko myös Kissingerin ”tuore” maailmankuva (World Order, jota Putin tavoittelee)  vanhentunut?

Putinin tavallaan testaa vanhan  maailman elinvoimaa nykyajan paradigman muutokseen.

Kurjensaaren liberaalidemokraattisessa ajattelussa on yksi mielenkiintoinen poikkeama: hän näkee autoritaarisissa hahmoissa tietynlaisen johtajuusreservin,  jota tarvitaan muutoin liberaalin järjestelmän vapauden ryhdittäjänä.

Historia ei tosiaankaan ole loppunut, ei edes ”voittaja” Yhdysvaltain näkökulmasta, jonka oma liberaalidemokraattinen järjestelmä ja samalla maailmankuva  ovat ristiriitojen keskellä.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti