maanantai 22. maaliskuuta 2021

Onnellisten ihmisten valtakunta

 

 

Jälleen kerran maailman maat on rankattu onnellisuuden mukaan paremmuusjärjestykseen ”World´s happiest countries 2021” -rankingilla.

Olen tarkastellut vastaavia raportointeja myös aiempina vuosina eri näkökulmista. Vuoden 2020 raportti perustui runsaaseen määrään erilaisia lähteitä, joista raportti korosti Gallup World Pollia (tärkein lähde), ja sen ”Life evaluations” -tutkimuksia. Tälläkin kertaa Gallup World Pollin data on mahdollistanut rankingin kriteerien käytön.

Oman tulkintani mukaan aiemmat ja nykyinen raportti tarkastelevat ensisijaisesti onnellisuuden edellytyksiä tarkastelun kohteena olevissa maissa, eivät niinkään kansalaisten absoluuttista onnellisuutta.

Tämän vuoden rankingissa on yksi merkittävä elementti, jonka vaikuttavuus on erityisen tarkastelun kohteena, nimittäin koronapandemia. Silti voidaan sanoa,  että onnelliset maat ovat säilyneet onnellisina pandemiaolosuhteissakin. Valittujen mittareiden asteikoilla menestyneet  maat torjuvat toivottomuuden uhkaa tehokkaasti.

Kuinka ollakaan Suomi sijoittui neljännen kerran peräkkäin ykköseksi. Toiseksi sijoittui Islanti ja kolmanneksi Tanska, viime vuoden kakkonen. Seuraaviksi sijoittuivat Sveitsi, Alankomaat, Ruotsi, Saksa, Norja, Uusi Seelanti ja Itävalta (10.).  Sijoituksissa verrattuna edelliseen kertaan on vain vähän isoja muutoksia lukuun ottamatta Saksaa (17à 7),  joka nousi reippaasti. Myös USA nousi muutaman sijan ja toisaalta Iso-Britannia putosi vastaavasti muutaman sijan. Merkille pantavaa on myös Norjan putoaminen sijalta viisi sijalle kahdeksan.

Rankingin ykkösen (Suomi) ja kakkosen (Islanti) piste-ero on yllättävän suuri: 7889-7575. Suomi on ykkönen myös vuosien 2018-2020 keskiarvoissa (149 maata).

Esimerkkejä sijoituksista 2021-rankigissa: USA 14., Kanada 15.,  Iso-Britannia 18., Ranska 20.

Kaikki Pohjoismaat sijoittuivat kahdeksan parhaan joukkoon. Pohjoismaille tämä toistuva ranking-menestys vahvistaa aseman kansakuntien valioryhmässä.

Olen joskus tarkastellut näissä kirjoituksissa USA:n ja Venäjän itsekehuvia ainutlaatuisuussaavutuksia (ekseptionalismi). Nyt puolueeton ulkopuolinen taho nimeää Pohjolan ainutlaatuiseksi!

Kysymys ei ole pelkästään onnellisuudesta, vaan tämä pohjoinen Euroopan kolkka sijoittuu kärkeen olipa kysymys sitten demokratian tilasta, poliittisista oikeuksista, korruption vähäisyydestä, kansalaisten välisestä luottamuksesta, turvallisuuden tunteesta, sosiaalisesta koheesiosta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai tuloerojen kohtuullisuudesta.

Mikä tekee Pohjoismaiden kansalaiset niin poikkeuksellisen tyytyväisiksi elämäänsä? Siihen raportti pyrkii antamaan vastauksen. Tarkemassa selvityksessä käy ilmi, että keskeisimmät selitykset liittyvät instituutioiden laatuun, joiden kautta hoidetaan tai pidetään yllä hyvinvoinnin tekijöitä. Pohjoismaista tyytyväisyyttä eivät selitä tai määritä kylmä sää, pieni väestömäärä, kansojen homogeenisuus tai itsemurhaluvut. Sen sijaan avaimena toimii korkea korrelaatio eri selittävien tekijöiden välillä eli kysymys on positiivisten asioiden kokonaisuudesta. Erilaiset selittävät tekijät muodostavat ”luuppeja”, jotka ovat aiheuttaneet positiivisen kehän.

Historia selittää paljon Pohjoismaiden onnistumisesta. Ne ovat onnistuneet rakentamaan kehittyneet yhteiskunnat viimeisen 100 vuoden aikana rauhanomaisin keinoin. Esimerkkinä voisi olla vaikka Suomi. Raporteissa useilta vuosilta kiinnitetään huomiota aivan oleelliseen asiaan eli Suomen hämmästyttävän nopeaan toipumiseen kansakuntaa repineestä veljessodasta (1918). Seuranneella lainsäädännöllä estettiin syvien luokkarakenteiden syntyminen.

:::::::::::::::::

Raportissa verrataan onnellisuuden kriteerejä koronapandemian niille aiheuttamaan  haasteeseen. Pandemia ravisutti yhteiskuntia kaikkialla maailmassa. Mittausten käytännön menetelmiä piti muuttaa,  koska Covid-19 esti henkilöhaastattelut.

Mittarit säilyivät entisenkaltaisina: Bkt,  elinajan odotus, hyväntekeväisyys (anteliaisuus), sosiaaliset tukiverkot,  yhteiskunnan vapausaste ja  korruption määrä.

Rankingissa ne,  jotka olivat menestyneet aiempina vuosina,  menestyivät myös nyt pandemiaolosuhteissa. Luottamus (viranomaisiin, toisiin ihmisiin) on avainsana,  kun mitataan pandemian aikaista menestystä. Pohjoismaissa luottamus  on  muita korkeammalla tasolla. Se on tärkeimpiä ellei tärkein tekijä,  joka ”suojaa” pandemian kielteisiltä vaikutuksilta.

Tutkimus osoittaa, että palkan määrä ei ole onnellisuuden keskeinen ajuri, vaan suhteet toisiin ihmisiin ja identiteetin merkitys. Yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi menestykselle pandemian vastaisessa taistelussa osoitetaan naisten johtamat hallitukset!

Hallitusten tiukka koronanvastainen politiikka ei ainoastaan toimi puskurina pandemiaa vastaan,  vaan myös torjuu epidemian kielteisiä  vaikutuksia onnellisuudelle.

Lopputulos on tärkeä muun muassa siksi,  koska onnelliset työntekijät ovat tuottavampia työssään kuin vähemmän onnelliset.

Mitatuista maista  alhaisin onnellisuuden taso oli Afganistanissa, Zimbabwessa, Ruandassa ja Botsvanassa. Maille ovat olleet tunnusomaisia sotilaalliset ja poliittiset konfliktit viime aikoina.

:::::::::::::::

Entä pidemmän aikavälin trendit? Millaisia johtopäätöksiä voidaan vetää onnellisuustutkimuksista. Viittaan seuraavassa omiin johtopäätöksiini edellisen mittauksen yhteydessä (2020) kirjoittamassani blogikirjoituksessa ”Maailman onnellisimmat kansakunnat – miksi rikkain ei ole onnellisin?”:

”Kun mitataan onnellisuutta henkilökohtaisen kokemuksen kautta tunnetasolla, monet meitä vähemmän kehittyneet maat nappaavat kärkisijat Pohjoismaiden nenän edestä. Monet olivat yllättyneitä, kun Pohjoismaat kaappasivat kärkisijoja YK:n onnellisuusmittareilla pitkin 2010-lukua. Niinpä ihmiset hieraisivat silmiään: olemmeko oikeasti näin onnellisia? Pohjoismaiden asukkailla oli itsetuntemuksen perusteella paljon pidättyvämpi käsitys itsestään kuin YK:n raportit ovat 2010-luvulla osoittaneet, ajatellen ilmeisesti, että ”hymyilyn määrä” kertoo todellisesta onnellisuudesta enemmän kuin tilastonumerot onnellisuuden edellytyksiä arvioitaessa. Voihan se niin ollakin! Vuoden 2020 raportissa todetaankin, että tyytyväisyys elämään yksilö- tai kansallisella tasolla ei ole tae positiivisten tunteiden tiheälle ilmenemiselle. Onnellisuus on monitahoinen asia.

Ajattelen itse niin, että YK:n raportti edustaa kehittynyttä länsimaista ajattelua onnellisuuden edellytyksien arvioinnissa. Se, onko ihminen kaiken jälkeen henkilökohtaisella tasolla onnellinen on monitahoinen tunnepohjainen juttu. Niinpä köyhä lapsi riisikupposen äärellä voi ymmärtää onnellisuuden hetken paremmin kuin kaiken saanut vaurastunut ihminen rikkauksiensa keskellä.”

Selittelyt sikseen: myönnettäneen, että arkisista valitteluista huolimatta suomalaiset näkevät kokonaisuuden ja siihen sisältyvän seesteisen onnellisuuden.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti