keskiviikko 2. syyskuuta 2020

Yhteiskuntamurros muuttaa puolueen ja kannattajien mielipiteitä

 


Yle-uutisten nettisivuilla oli 29.8.2020 hyvä artikkeli perussuomalaisten kohtaamasta ideologisesta muutoksesta. Artikkelia varten oli  haastateltu tutkija Hanna Wassia ja tutkimuspäällikkö Timo M. Kauppista, jotka ovat Kalevi Sorsa -säätiön toimeksiannosta laatineet tutkimusartikkelin, joka on osa 18.8. 2020 julkaistua ”Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020” -raporttia.

Aineistosta käy luotettavan tuntuisesti ilmi, että keskiluokan tulotason lasku (tai uhkaava lasku) on yhteydessä perusuomalaisten kannatuksen nousuun. Sama ilmiö on nähtävissä Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Brexit äänestyksen yhteydessä Britanniassa.  Anna-Sofia Berner toteaa Hesarissa 24.8.2020 (”Onko republikaanipuolue Donald Trumpin näköinen?”), että ”vaikka republikaanit  ovat valkoisen työväenluokan puolue, se ei ole pienituloisten puolue. Mitä köyhempi äänestäjä, sitä todennäköisemmin ääni menee  demokraateille”. Amerikkalainen keskiluokka pelkää asemansa puolesta ja on löytänyt Trumpin tukijakseen. Ilmeisesti sama keskiluokan tulojen pienenemisen uhka vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen saman suuntaisesti (populististen ryhmien  suuntaan) hyvin monissa kehittyneissä maissa. Tätä pyrin valaisemaan seuraavassa lähteideni pohjalta.

Keskiluokan luottamus perinteisiä puolueita kohtaan on heikentynyt ja tilalle äänestäjät ovat hakeneet vaihtoehtoa. Populistinen oikeisto on saanut vahvan jalansijan tyytymättömien joukossa. On katsottu, että perinteiset puolueet eivät panosta riittävästi keskiluokan etujen ajamiseen.

Koko hyvinvointiyhteiskunnan menestys on perustunut keskiluokkaan, joten keskiluokan aseman horjuminen näkyy hyvinvointiyhteiskunnan vakaudessa.

Perussuomalaisten kannattajat ovat tunteneet epäluuloa perinteisiä puolueita kohtaan. Luottamuksen puute on ollut molemminpuolista. Aiemmin keskiluokka on ollut perinteisten puolueiden kannatuksen ydinjoukkoa.  Tilanne on muuttunut. Keskiluokan aiemmin niin vahva asema on kyseenalainen monillakin tavoilla, eikä vähiten globalisaation nousun takia.

Yhteenvetona voidaan todeta Wassin ja Kauppisen johtopäätöksiin  perustuen, että oikeistopopulismi saa kasvupohjaa keskiluokan aseman ja tulotason heikkenemisestä pikemmin kuin työttömyydestä: kun olet uhattuna tartu ojennettuun käteen!

Liian nopeaksi koetun yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi oikeistopopulistit kokevat suomalaisen hyvinvoinnin uhkana ulkomaille siirtyvät yritykset, ulkomailta tulevat työntekijät  sekä heidän matalammat palkkansa.

Perussuomalaisista avautuu kuva, jossa puolue on muuttanut politiikkansa sisältöä muutamassa vuodessa.  Soinin ”työväenpuolue ilman sosialismia” -iskulause voidaan todeta  poispyyhkäistyksi. Puolue on muuttunut oikeistokonservatiiviseksi. Se on nykyisellään valmis vähävaraisiin kohdistuviin menoleikkauksiin ja hyvätuloisia suosiviin veronalennuksiin. Puolue näyttäytyy keskiluokan puolueena, joka on huolestunut kannattajiensa  asemasta muutosten keskellä. Muutoksen on aiheuttanut keskiluokan ammattien vaarantuminen. Taustalla ovat  globalisaation aiheuttamat talouden murrokset.

Yhtä lailla puolueen kannattajat haikailevat  menneiden parempien aikojen perään, kuten Riikka Purra sen sanoo.

Vielä on kysyttävä onko keskiluokan asema oikeasti niin herkkä, kuin edellä on annettu ymmärtää. Keskiluokan tuoma vakaus hyvinvointiyhteiskuntaan ei ole vaurioitunut merkittävällä tavalla, mutta pintakerroksissa ja osin hieman syvemmälläkin puhaltelevat muutosten tuulet.

:::::::::::::::::::::::::

Liikkuvien äänestäjien määrä on lisääntynyt. Mikään puolue ei voi ajatella,  että sen kannatus on betonoitu, kaikki joutuvat olemaan varpaillaan äänestäjien edessä. Perussuomalaisten kannatuskäyrä muutaman viime vuoden ajalta on  esimerkki,  kuinka muutokset  puoluekannatuksessa vaihtelevat nopeasti.

Perussuomalaisten edellä kuvattu äänestäjäprofiilin muutos ei ole yllätys,  mutta kannattajien motiivit avautuvat nyt aiempaa selkeämmin. Niitä olen yllä koettanut läpivalaista. Haasteitakin piisaa: perussuomalaisilla on ollut vaikeuksia ottaa kantaa Kaipolan tehtaan lopettamisen kaltaisiin katastrofeihin. Asettuako kohtuullisen hyvätuloisten tehdastyöläisten puolelle? Vai korostaako yhtiön oikeutta tehdä päätökset ilman tunnontuskia? Vai valitako matala mitään sanomaton profiili?

Entä perussuomalaisten yhteen hiilen puhaltaminen, onko sitä?  Syvällisemmässä mielessä ”sosiaalidemokraattinen” solidaarisuus ei kuulu perussuomalaisten agendalle. Lähestymistapana on pikemminkin kaverin auttaminen. ”Solidaarisuusliikkeestä” ollaan kaukana.

Levoton liike puoluemarkkinoilla jatkunee eikä asettumista ole näköpiirissä. Voimasuhteet muuttuvat kansainvälisten trendien ja kotimaan yhteiskunnallis-taloudellisten tapahtumien seuraamuksena myös lähitulevaisuudessa.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti