torstai 18. helmikuuta 2021

Oppia ikä kaikki - kun oppikoulu kuntaan tuli….

 


 

Selasin päivänä muutamana syntymäkotikuntani Savitaipaleen oppikoulun historiaa käsittelevää teosta. Olin  joskus lukaissut vuonna 2001  julkaistun historiikin kursorisesti. Nyt perehdyin tekstiin perusteellisesti ja havaitsin sen kiinnostavammaksi kuin muistinkaan.Markku Tanin kirjoittamassa historiikissa ”Oppikoululaitos Savitaipaleella 1951 -2001” kiinnostaa erityisesti oppikoululaitoksen varhaishistoria. Alaotsake ”Koulu honkien keskellä” viittaa paitsi koulun ympäristöön kauniissa männikössä niin myös ensimmäisen rehtorin nimeen,  Jorma Hongistoon. Hetken aikaa 1960-luvulla ilmestyneen koululehden nimi taas oli ”Hongiston varjossa”.

Historiikista käy ilmi,  että pari topakkaa naista, Alina Jukkara ja Kerttu Kivisalo olivat uuden opinahjon käynnistämisen aloitteentekijöitä.  Hankkeen varsinaisena moottorina toimi Kaihtulan kansakoulun opettaja Ilkka Rahkonen. Tavoitteena oli perustaa kunnallinen keskikoulu heti alussa, mutta se ei toteutunut vielä tuolloin,  jolloin vaihtoehdoksi jäi kannatusyhdistyksen varainen yksityinen koulu.

Jo ennen keskikoulun aloittamista opetusta järjestettiin valmentavalla kurssilla neljäkymmentäluvun lopulla kirkonkylän kansakoululla, jolla itsekin aloitin opintieni. Pian siirryttiin nykyiselle koulunmäelle, kun valtiolta ostettiin sodanaikainen armeijan parakki.

Savitaipaleen keskikoulu  sai virallisen toimiluvan 5.4.1951. Aikojen saatossa nimi on muuttunut: keskikouluna koulu toimi 1951-1964 muuttuen yhteiskouluksi 1964-1971. Oppikoulun yhteydessä toimi lukio,  jonka nimi vuosina 1971-85 oli Savitaipaleen  yhteislukio ja vuodesta 1985 Savitaipaleen lukio.

Koulunkäynti mullistui hallinnollisesti 1970-luvun alussa, kun valtiolta saatiin lupa (19.5.1971) Savitaipaleen, Lemin, Suomenniemen ja Taipalsaaren kuntien yhteisen kunnallisen keskikoulun perustamiselle. Siitä edettiin nopeaan tahtiin peruskoulun yläasteen muodostamiseen lukuvuoden 1973-74 alusta. 

Se vuosiluvuista tällä erää.

Rahasta oli koulun alkutaipalella jatkuvasti pulaa. Myös yhteiskunta kitsasteli koulurakentamisen rahoittamisessa. Siispä käännyttiin oppilaiden puoleen, jotka perustivat rakennusrahaston! Useana vuonna esitettiin pääsymaksullisia näytelmiä, joiden avulla kerättiin roposia koulurakentamista varten. Toki sponsoreita oli monia muitakin, hanke käsitettiin yhteiseksi pyrinnöksi.

Kun vauhtiin päästiin tapahtui nopeasti ja paljon. Kiihdytetty koulurakennusten  pystytystahti käsitti vuodet  1957-1964.  Oli pakko, koska oppikouluihin suorastaan tulvi oppilaita: lukuvuonna 1965-66 ylitettiin 300 oppilaan raja.

::::::::::::::::::::::::::

Opillisen sivistyksen lyötyä läpi Suomessa 1900-luvulla harva tulee ajatelleeksi,  etteivät läheskään kaikki olleet innostuneita oppikoulun perustamisesta. Kansa-  ja kansalaiskoulu olisivat riittäneet!  Entä Savitaipaleella ? Otettiinko uusi koulumuoto innolla vastaan,  kuten saattaisi olettaa? Kyllä ja ei.  Mielipiteitä oli moneen lähtöön. Todettiin muun muassa, ettei koulua ole tarvittu ennenkään,  ja silti on pärjätty. Tämä vanhempien ikäluokkien  mielipide tuli esille erityisesti viljelijäväestön keskuudessa.  Ei otettu huomioon,  että myös maanviljelytyössä tulevaisuuteen suuntautuen tarvittiin oppikoulutietoja ja sitä kautta väylä muihin opintoihin.  Pientiloilla oli sitä paitsi tilanne,  jossa pystyttiin tarjoamaan elanto vain yhdelle jälkeläiselle ja tämän perheelle. Oli siis oltava jokin muu väylä edetä elämässä ja sen tarjosi oppikoulu. Savitaipaleen maatilat olivat niin pieniä, ettei niistä ollut jaettavaksi järkiperäisesti ajatellen koko viljelijäperheen katraalle.

Oma lukunsa ovat ne lapset ja nuoret,  joiden kapasiteetti olisi  riittänyt,  vaikka kuinka pitkälle opintiellä, mutta edellä kuvattu ajattelutapa saattoi muodostaa tulpan.  Oli niitäkin joiden mielestä  koulu loitonsi lapsen kotoa.

Toki pitkät koulumatkat ja vaikeudet järjestää kuljetuksia sivukyliltä keskustan kouluihin muodostivat oppikouluun menolle ainakin haitan,   jos ei estettä. Monilla pitkämatkalaisilla olikin kortteeri keskustassa.

Keskikoulun vastustajat olivat kuitenkin pieni vähemmistö ja koulun puolustajat voittivat selvästi. Keskikoulu kehittyi ”jokamiehen koulun”  suuntaisesti jo ennen peruskoulun käynnistymistä eikä ollut enää  kuviteltu ”herrojen kasvattamo”, jos oli koskaan sellainen ollutkaan.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Tuon aikaista hallinnon tiukkaa otetta kouluista kuvaa, että kouluhallitus tarkasti Savitaipaleen keskikoulun lähes joka vuosi 1950-luvulla! Tarkastuksissa käytiin läpi koulun kehittymiseen liittyvät oleelliset asiat (opetustilojen soveltuvuus, johdon toiminta, oppilasmäärän kasvu, koulurakentaminen, opettajien pätevyystaso), mutta myös yksityiskohtia, kuten ”rangaistuskirjan” merkinnät ja opetusvälineluettelot. Tarkastukset kestivät useita päiviä.

Tarkastusten tiheys hämmentää nykyhetken näkökulmasta, mutta toisaalta nykyisen koulun todellisuuden  kannalta voisi tiheasti toistuva syyni olla paikallaan!

Puutteita oli alkuaikoina aivan koulun ydinpalveluissa. Kuvaavaa alkuaikojen haasteille oli,  että vesijohdon puuttumisen takia jouduttiin pesuvesi hakemaan läheisestä Paakkolammesta ja juomaveden lähteeksi vuokrattiin naapurin kaivoa. Oppilaat huolehtivat  veden kuskauksesta. No,  nämäkin ongelmat väistyivät ajan myötä.

Koulunkäynti ei ollut helppoa ainakaan pitkämatkalaisille. Miten helpolla meikäläinen kirkonkyläläinen selviytyikään koulumatkoista  sekä kansakouluun että oppikouluun!  Historiikissa on oppilaiden kokemusten avulla kuvattu tuon ajan koulumatkahankaluuksia. Mitään tavatonta ei ollut kulkea kouluun 15 kilometriä polkupyörällä.  Kortteerissa asuneet toivat viikon ruoat tulleessa,  koska kouluruokailua ei ollut järjestetty, niinpä leivän kannikat saattoivat olla korppumaisen kovia loppuviikosta. Maidon säilymisen osalta oli hiukan ongelmia….. Tuli mieleen omat opiskeluajat,  kun maitoa säilytettiin vuokrakämpässä ikkunoiden välissä.  Koulukyydeissä luovuus kukki: kouluun saattoi tulla hiihtämällä pitkienkin matkojen päästä ja hevoskyytiinkin jouduttiin  joskus turvautumaan.

Tulee mieleen, että aikansa kutakin…. Valittaminen  oli vähäistä ongelmien mittaluokkaan suhteutettuna. Sivistystahto oli niin voimakas,  että mentiin läpi vaikka harmaasta kivestä.

Nyt haasteet ovat päinvastaisia. Oppilastulva on paikka paikoin kääntynyt oppilaspulaksi ja opetuksen järjestämisen vaikeus ei ole niinkään tiloissa kuin pedagogisten haasteiden toteuttamisessa.

Keskikoulu on kaiken kaikkiaan ollut siunauksellinen sivistystahdon pyrinnöissä. Juuri se avasi mahdollisuuden sille polulle, jota myöten saatettiin edetä korkeakouluopintoihin. Meikäläinen voi olla vain kiitollinen korkeatasoisesta opetuksesta niille opettajille, jotka saattoivat minut opinpolulla eteenpäin. Tulkoon tässä lausutuksi vilpitön, mutta myöhäinen arvonanto!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti