keskiviikko 23. helmikuuta 2022

Maailmankirjat uusiksi

 

 

YleTV1:ssä on ollut viime päivinä muutama hyvätasoinen jännittynyttä kansainvälistä tilannetta käsittelevä keskustelu, joita seuraavassa referoin ja kommentoin. Aloitan aamu-TV:n keskustelusta 21.2.2022, jossa olivat mukana akatemiatutkija Timo Miettinen ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Sanna Savikon johdolla. On vaihtelun vuoksi virkistävää seurata arvioita nykyisestä kansainvälisestä tilanteesta muidenkin kuin Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijoiden näkökulmasta. Patomäki edustaa selvästi vasemmistolaista näkökulmaa asioihin. Miettinen on ainakin omasta näkökulmastani poliittisesti neutraali mielipiteissään.

Miettinen ja Patomäki olivat samaa mieltä siitä, että asioista sovitaan nyt EU:n yli Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Tässä näkyy Putinin ajatusmalli, jonka mukaan todelliset suurvallat – Venäjä ja USA - ovat sopijaosapuolia maailman turvallisuusjärjestelyissä.  Patomäki näkee tässä paralleelin kylmän sodan päättymiseen. Sopimuksen tekivät Reagan ja Gorbatsov.

Patomäki näkee aivan oikein  paradoksin siinä,  että samaan aikaan,  kun Venäjä yrittää murtaa USA:n hegemonian,  se haluaa ”jakaa” maailman  Yhdysvaltojen kanssa molemminpuolisine  etupiireineen.

Miettinen valoi öljyä odottamillemme yhteisymmärryksen leppoisille laineille korostaen,  että konfliktille ei näy pikaista loppua. Tätä kirjoitettaessa huippukokouksen aikaan saaminen näyttää mahdottomalta. Patomäki yritti asettua Venäjän näkökulmaan korostaen Venäjän liikkumatilan rajoja: toisessa päässä Ukrainan ylläpitämä tiukka Nato-optio ja toisessa päässä Venäjän havittelema hegemonia itäisen Euroopan itäisimmissä osissa. Seurauksena on ollut umpikuja.

Miettinen näki Euroopan yhtenäisyyden -  Ukrainaan liittyen -  pitkälti tapahtuneena tosiasiana ja moitti niitä tahoja,  jotka ovat nähneet esimerkiksi Olaf Scholzin sulkevan tai jättävän vain raolleen Naton avoimia ovia. Propagandamylly on liioitellut Scholzin lausuntojen aiheuttamaa hämmennystä.

Patomäki: EU:n ”naapurustopolitiikka”, jolla se on houkutellut esimerkiksi Ukrainaa lähentymään EU:hun on seikka,  jonka Venäjä on nähnyt pahantahtoisena.  EU:n politiikan ytimenä ovat olleet vapaat markkinat ja liberaalidemokraattinen yhteiskuntajärjestelmä. Ne ovat merkinneet idän ja lännen henkistä törmäyskurssia. Patomäki ei näe EU:n toimintaa lähihistoriassa Ukrainan tilannetta vakauttavana.  Yhtenäisen eurooppalaisen kannan muodostaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Tässä tullaan konfliktin ydinlähteille: EU:n (ja lännen) keskinäisten  intressien ristiriita  on ollut selkeä tai ainakin havaittavissa.   

Patomäki pitää Venäjän vastaisia sanktioita ymmärrettävinä, mutta korostaa tutkimustiedon osoittavan, että pakotteiden vaikutus varsinkin suuriin maihin (kuten Iran ja Venäjä) on varsin vähäinen.  Toivottua muutosta ei pakotteiden avulla saada aikaiseksi. Venäjän kohdalla pakotteet eivät ole osuneet eliittiin (joka on jopa hyötynyt niistä, kun tuontia on pystytty korvamaan kotimaisella tuotannolla) vaan pikemminkin tavallisiin kansalaisiin.

Mikä on EU:n intressi Ukrainan suhteen?  EU:n tavoitteena on ollut vuosikymmeniä laajentua ja  syventää integraatiota. Venäjä vierastaa tätä ajatusta melkein yhtä paljon kuin Naton laajentumista. Tässä on yksi ristiriita, joka tulee päivittäin esille.

Yleisemmällä tasolla on Patomäen mukaan nähtävissä kaksi tarinaa: 1) Francis Fukujaman tarina (liberaalidemokratia on historian päätepiste) ja 2) Venäjän/Putinin tarina,  joka on sille vaihtoehto, ja jossa  länsi on (Venäjän olettamalla) laskevalla kaarella. Nousevia maita ovat ns. BRICS-maat: Narratiivi kuuluu: nämä ovat tulevaisuuden maita. Tavoitteena on moninapaisuus ja autoritarisuuden periaate, jossa valtiolla on keskeinen rooli. Paljon on avoimia kysymyksiä: pystyvätkö autoritääriset  johtajat säilyttämään valtansa?  Tuleeko nationalismin, sosialismin ja liberalismin jälkeen putinilainen neljäs maailmanjärjestys tai ideologia, jolla on tulevaisuuden avaimet käsissään.

Ensimmäisestä maailmansodasta lähtien länsimaiseen demokratiaan kuuluu sisäänrakennettuna  tietty moraalinen  ylemmyydentunne. Vallitsee eräänlainen kaksoisstandardi: länsi on Venäjän mielestä  tosiasiassa tekopyhä, kun se kieltää muilta sen,  minkä itselle sallii  (vrt.  Jugoslavian sota).

Tulevaisuuden suunta on kuitenkin hämärän peitossa. Esimerkiksi Donald Trumpin tai trumpismin pääseminen uudelleen valtaan voi sekoitta yllä kuvatun logiikan.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Yle TV1:n Ykkösaamussa 19.2.2022 Seija Vaaherkumpu haastatteli  Jussi Halla-ahoa,  tuoretta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa. Monet tämän haastattelun teemat liittyvät edellä kuvattuun Ylen aamu-TV:n tematiikkaan. Valintaprosessi ulkoasiain valiokunnan pj:n tehtävään oli poikkeava, sillä Halla-aho ei saanut varauksetonta kannatusta valiokunnan jäseniltä. Luvassa on siis keskustelevaa valiokuntatyötä.

Referoin ja kommentoin ohessa Ykkösaamun haastattelua.

Ihmisoikeuksista kysyttäessä Halla-aho myönsi,  että perussuomalaisilla ja muilla puolueilla ei ole yhteneviä käsityksiä ihmisoikeuksista kaikilta osin, joka heijastui valintaprosessissa.

En puutu tässä kirjoituksessa konkreettisiin päiväkohtaisiin kysymyksiin, vaan pyrin löytämään linjavalintoja Halla-ahon puheenvuoroista. Selvänä pidän, että Halla-ahon puheenjohtajakaudella nousee esille erilaisia näkemyksiä, siksi reippaasti hän tuo esille oman mielipiteensä.

Halla-ahon mielestä nykyisessä tilanteessa vallitsee molemminpuolinen (itä/länsi) informaatiosota.  Tähän on helppo yhtyä. Halla-aho pohti Ykkösaamussa sitä hintaa,  minkä Venäjä on valmis maksamaan aggressioistaan (kun länsimaat valitsemillaan keinoilla vastaavat aggressioon).

Ykkösaamussa Halla-aho liioittelee Olaf Scholzin lausunnon merkitystä, kun  tämä epäili,  ettei Naton ovia voida pitää määrättömästi auki. Katsottiin, että Scholz antoi valtit Putinin käsiin. Jokaista poliitikon lausuntoa ei kannata ottaa kirjaimellisesti, silloin joudutaan harhateille.

Suomen osalta Halla-aho puhuu EU:n selän taakse menemisestä,  jonka seurauksena Suomen ei  tarvitse ottaa maakohtaista kantaa Venäjän toimiin. Hän pitää tätä Suomen kannalta positiivisena asiana.  Sanoisin että ”selän taakse meneminen” on puhekielinen ilmaus,  joka on omiaan hämärtämään Halla-ahon sinänsä oikeaa johtopäätöstä.

Münchenin vastapidetystä turvallisuuskonferenssista Halla-aho vetää suorasukaisesti yhteydet vuoden 1938 Münchenin konferenssiin,  jota yhteyttä minun on vaikea ymmärtää. Vasta jos länsi (Ranska, Saksa, Yhdysvallat) rupeaa käymään kauppaa Putinin kanssa pienten  valtioiden kohtaloilla, voidaan München 2022 yhdistää ”München 1938:aan”. Tällaisista diileistä ei ole nyt kysymys. Suurvalta-asetelmakin on lännen osalta täysin erilainenkuin kuin vuonna 1938. Pikemminkin tässä on kysymys siitä,  että Putin täysin itsenäisesti kokeilee Hitlerin tavoin kuinka pitkälle hän voi edetä ennen kuin ollaan laajan sodan partaalla. Ja tähän ei tarvita apukäsitettä ”München 1938”.

Halla-aho epäilee muutenkin Saksan ja Ranskan olevan taipuvaisia irtautumaan tiukasta läntisestä  yksimielisyydestä johtuen niiden omasta edunvalvonnasta. Halla-aholla on sama toive kuin meillä muillakin: puhutaan EU:ssa yhdellä äänellä. EU:n yhteinen turvallisuuspolitiikka on sekä toive että  välttämättömyys. Halla-aho näkee Ranskan ja Saksan (energia!)  aseman erilaisena suhteessa Venäjään kuin Baltian ja Suomen aseman: viime mainituille turvallisuuspolitiikka on eksistentiaalinen kysymys. Atlanttiset keskisuuret vallat ovat suojassa pahimmilta pärskeiltä.

Halla-aho pitää epätodennäköisenä EU-maiden osallistumista sotatoimiin Ukrainan tukena ja Putin tietää tämän erittäin hyvin. Lännen on vaikeaa huolehtia edes Itä-Euroopan Nato-maiden puolustuksesta. Tähän realismiin olen valmis yhtymään. Kaikki yhden puolesta Nato-strategia on toiveiden tynnyri.

Sitten Ykkösaamussa tultiin kysymykseen länsimaiden kyvystä ja halusta toimittaa aseita ja muita varusteita Ukrainaan. Halla-aho ottaa kantaa Ukrainan tukemiseen asetoimituksilla. Suomen linja on ollut, että konfliktialueelle ei viedä aseita. Halla-ahon kanta: Suomi voi toimittaa aseita, jos sillä siihen on mahdollisuuksia oman puolustuksen vaarantumatta. Monet  Halla-ahon puoluetoverit ovat irtisanoutuneet tästä ajatuksesta. Suomesta ollaan toimittamassa humanitaarista apua Ukrainalle, mutta tuen laajentamista kaavaillaan. Kautta rantain Halla-aho näytti vihreää valoa mahdollisille ukrainalaisten pakolaisten vastaanotolle muistuttaen kuitenkin perussuomalaisten tiukoista reunaehdoista.

Kysyttäessä Halla-aho pohti myös Suomen Nato-optiota ja liittymistä Natoon. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana  hän ei voi edustaa Suomen linjasta poikkeavaa linjaa. Halla-ahon mielipiteistä sai kuvan,  että hän epäili saako Suomi kaikkien nykyisten Nato-maiden tervetulotoivotuksen johtuen kireästä kansainvälisestä tilanteesta. Sitä paitsi moni nykyinen Nato-maa haluaa pitää hyviä suhteita yllä Venäjään. Tukisivatko ne kaikki - Venäjän vastustamaa - Suomen liittymistä Natoon?

Halla-aho kuuluu niihin, jotka uskoivat, että 1990-luvulla Suomi olisi päässyt Natoon helpostikin, jos olisi itse halunnut. Halla-aho pitää virheenä, ettei hakemusta jätetty tuolloin. Itse olen edustanut kantaa, jonka mukaan Natoon ei pyritä liittymään kulloinkin vallitsevien suhdanteiden perusteella.

Viimeinen kysymys Ykkösaamussa: oletteko käytettävissä perussuomalaisten presidenttiehdokkaana?  Halla-ahon etukäteen opeteltu vastaus: jyrkkä ehkä!

:::::::::::::::::::::::

Yllä kuvattujen keskustelujen ja haastattelujen aikana asiat vyöryivät eteenpäin. Mitä tapahtuu Ukrainassa,  kun venäläiset tunkeutuvat maahan? Mitä tapahtuu Valko-Venäjälle? Miten Venäjä on neuvotellut selustansa kuntoon Kiinan kanssa? Kuinka kauan Venäjällä on varaa pitää yllä raskasta miehitysarmeijaa? Onko se laskenut oikein pakotekestävyyden? Saavuttaako Venäjä tavoittelemansa uuden turvallisuusjärjestyksen etupiireineen?

PS

Presidentti Niinistön tiedotustilaisuudessa 22.2.2022 Ukrainan tilannetta koskien kiinnitti huomiotani lausuma aivan lopuksi,  kun presidentti korosti maailmanpolitiikan pelisääntöjen muutoksia. Autoritaarisesti johdetut maat kohdistavat painostusta tai suoria hyökkäyksiä demokraattisesti johdettuja maita vastaan,  ei niin etteikö tätä kaikkea olisi nähty tähänkin saakka, mutta nyt menettelytavat ovat räikeämpiä ja ovat johtamassa kylmää sotaa kuumempiin ratkaisuihin ja riskinottoihin.

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti