lauantai 24. kesäkuuta 2023

Ranskan viidennen tasavallan (vai koko Länsi-Euroopan) pahoinvointi

 

 

Hesarissa oli 15.6.2023 Paavo Raution kolumni ”Ranska menee edeltä kohti kriisiä”. Ranska on toiminut demokraattisen edistyksen esimerkkinä lukemattomissa asioissa lähes 250 viimevuoden aikana. Miksi vallankumouksen suuri esikuva on ajautunut tänään perustuslailliseen sekasortoon? Oli aika, jolloin Ranskan suuren vallankumouksen  (1789) ylväät tavoitteet  vapaus, veljeys ja tasa-arvo (tai kuolema) tarjosivat muille ihanteen, jota seurata. Nuo kolme (neljä) periaatetta olivat kiveen hakatut. Ihanne muotoiltiin tunnuslauseenomaisesti sanoin: ”Elää vapaana tai kuolla”. Ranskan suuri vallankumous oli seurausta hyvää tarkoittavien, mutta säälittävien kuninkaiden ja heidän hännystelijöidensä liian kauan ylläpitämästä menneen maailman hallinnosta. Aika valistusfilosofeineen ajoi vanhan Ranskan ohi romahduksen kautta.

::::::::::::::::::::::::::::

”Alsee” ja ”Asaans fraans press” olivat asioiden ja paikkojen nimiä,  kun poikasena kuuntelin radiosta uutislähetyksiä. Ne olivat UUTISIA,  joiden laadun takasi AFP. En oikein ymmärtänyt, mistä oli kysymys, olinhan vain noin 10 vuoden ikäinen, mutta oli  selvää,  että Pohjois-Afrikassa, Algeriassa  taisteltiin verisesti itsenäistymisen puolesta. Otin asioista selvää, olihan karttojen tutkiminen yksi pääharrastuksistani. Se oli aikaa, jolloin Borneo oli minulle ”Broneo”, Texas taas oli ”Tekas”, mutta mitäpä pienistä. Paljon myöhemmin perehdyin Ranskan historiaan tarkemmin. Silloin nousivat esille Ranskan ”tasavallat”, joiden historiaan sidon kirjoitukseni tämän kertaisen teeman.

Ranskan tasavaltojen historian muodostavat seuraavat viisi tasavaltaa:  I (1791-1804, II (1848-1851), III (1870-1940), IV (1946-1958), V (1958- ). Kuten vuosikuvut osoittavat on tasavaltojen historia hyvin epävakaa. Nykyisten levottomuuksien taustalta löytyy osasyynä viidettä tasavaltaa edeltäneiden heikkojen pääministerien ja hallitusten loputon vaihtuvuus, joka johti kansallissankari Charles de Gaullen hyvin presidenttivaltaiseen järjestelmän syntymiseen (1958). Toisaalta se osoitti, että kansalaiset olivat kyllästyneet ”ultrademokratiaan” (hallituksia kaadetiin aivan liian kevein perustein).

de Gaulle kaatui 10-vuoden kuluttua vuoden1968 tapahtumiin, mutta gaullistit puolueena George Pompidoun johdolla pysyivät vallassa. Viides tasavalta on edelleen voimassa, mutta sen pohja on rapautunut osin puoluekentän pirstoutumisen, osin polarisoitumisen takia. Eri yhteiskuntaryhmät ovat ajautuneet erilleen, joka aiheuttaa sisäänrakennettua levottomuutta. Sitten on hiukan mystinen ”ranskalainen mielenosoitusherkkyys”, jonka seurauksena kadulle mennään todella herkästi, joka saa kysymään, onko ranskalaisessa yhteiskunnassa sellaisia piirteitä, joita ulkopuolinen ei havaitse.

Paljon suurempi ongelma on kansalaisten ja hallituksen välinen ristiriita. Taustalla oli ensin polttoineen hinta, sitten eläkeuudistus, joka Suomen olosuhteisiin siirrettynä ei kuulosta mitenkään dramaattiselta ongelmalta. Eläkevastuista on haasteellista selvitä, mutta samantyyppisiä ongelmia on muillakin kehittyneillä valtiolla. Skandinaavinen järjestelmä tosin on parempi korjaamaan itseään ennakolta (ja valmiimpi muutoksiin) kuin Ranskassa voimassa oleva järjestelmä. Silti rähinä kadulla yllättää.

Paavo Rautio käsittelee ongelmaa ensin ylätasolla. Kysymys on tällöin paradigman muutokseen rinnastettavasta poliittisten rakenteiden ongelmasta: kysymys on itse demokratian haasteista ja ongelmista. Eikö demokratia enää kelpaa? Tästä Rautio vetää johtopäätökset, että Ranska sittenkin saattaa olla edelleen tiennäyttäjä, mutta nyt selvästi negatiivisessa mielessä asettaen kyseenalaiseksi demokratian ja suuren vallankumouksen loistomajakoiden valot .

Rautio on todennäköisesti oikeassa todetessaan,  että luottamukseen perustuva skandinaavistyyppinen kansalaisyhteiskunta (tai konsensushakuinen suomalaistyyppinen kansalaisyhteiskunta) on vahva toimija nykymaailmassakin. Luottamusyhteiskunnassa järjestelmää kohtaan tunnettu luottamus peittoaa sisäiset erimielisyydet. Niiden kanssa on vähintään opittu elämään.

Rautio ottaa esille hyvin paljastavan Oxfordin yliopiston säännöllisesti toteuttaman luottamusindikaattorin (2022) tiedotusvälineitä kohtaan. Suomalaisista 69 prosenttia luotti mediaan ja Ranskassa vain 28 prosenttia. Ero on järisyttävä. Muut kyselyt paljastavat, että ranskalaiset eivät luota tiedotusvälineiden tiedonvälitykseen. Jossakin syvällä historiassa, ehkä jopa vuoden1789 vallankumouksen juurisyissä on syntynyt epäluottamus,  jota nyky-yhteiskunnan reaalitodellisuus ruokkii. Eliitti koetaan valtaa pitävien apuriksi, tiedotusvälineen omistajuus ratkaisee. Sanoisin, että ainakin suhtautuminen rikkaisiin on hyvin kaunainen Ranskanmaalla aiheesta tai aiheetta, mitä köyhempi ihminen, mitä vähäisempi koulutus, sitä vahvemmin epäoikeudenmukaisuuden tunne vaikuttaa. Samaan suuntaan osoittaa suhtautuminen poliitikoihin. He eivät nouse kansasta vaan eliittikouluista. Onko heihin sisäänrakennettu alamaisuuteen kohdistuva alentuva suhtautuminen? Monet muutkin seikat ahdistavat ranskalaista kadunmiestä: siirtolaisuudesta aiheutuvat levottomuudet, terroriteot, väkivallan sattumanvaraisuus, vasemmiston kadonnut solidaarisuus, perinteistä vapaamielisyyttä uhkaavat voimat, poliitikot eivät vastaa kansalaisten käsitystä ”kansan edustajina”.

Ranskassa kuten muuallakin some ohjaa ihmisten mielipiteitä. Ehkäpä Ranskassa some-viestit uppoavat hedelmällisempään maaperään kuin muualla.

Aiemmin viittasin jo poliittisen rakenteen muuttumiseen. Ranskassa tapahtui suuri muutos,  kun Emmanuel Macron nousi suurin odotuksin valtaan vuonna 2017. Vanhat  mahtipuolueet sortuivat ja uusia ryhmiä nousi tilalle, mutta aivan erilaisen  yhteiskunnallisen tilauksen saattelemana.

Maine on kuitenkin katoavaista: Macronin suosio on romahtanut hänen yhteiskunnallisten uudistustensa osoittautuessa kansalaisten keskuudessa epäsuosituiksi, päällimmäisenä eläkeuudistus, jonka Macron vei läpi väkisin. Kompromissikoalitioita ei tahdo syntyä,  ja oikeisto ja vasemmisto ovat niin kaukana toisistaan, että sovintoa ei synny edes teoriassa. Poikkeuksellisen vahva muutosvastarinta tuntuu nostavan päätään. Macron on nyt useimpien ryhmien  yhteinen vihollinen. Hänen kannatuksensa on pohjalla. Tietyllä tavalla palataan menneisyyteen: kaiken takana on viidennen tasavallan presidenttivaltainen perustuslaki, joka mahdollisti ”autoritaaarisen” hallituksen voimakeinot hankkeiden läpiviemiseksi.

Päätöksenteko Ranskassa demokraattisessa mielessä on osoittautunut erittäin vaikeaksi ja Macron on käyttänyt hyväkseen samaa perustuslain sallimaa mahdollisuutta jo useaan kertaan. Ja demokratian puutteet saivat jälleen vihat osakseen. Mielipideilmasto ei ole osoittanut kohenemisen merkkejä, ja luottamus järjestelmää kohtaan on huvennut entisestään.

Äärioikeiston ja populistien kannatus on Ranskassa noussut uusien vaalien alla huomattavan korkeaksi.  Mutta onko tämä eurooppalaisen kansanvallan tulevaisuuden tie? Väsyvätkö päättäjät epäkiitolliseen konsensuksen hakemiseen. Ketä houkuttaa neljännen tasavallan tyyppisten hallitusten epätoivoinen demokratiarimpuilu?

Jotkin taustamuuttujat nykyajassa tekevät demokratian toteuttamisesta vaikeaa. Poliittinen voima pirstoutuu,  mutta luo samalla keskenään kilpailevia voimakkaita päätöksentekokeskittymiä? Poliittisen yhtenäiskulttuurin aika on ohi?

Yleiseurooppalaisesti ainakin osa kansalaisista haluaa selvää päätöksentekojärjestelmää, osa haluaa populistisesti oikotietä onneen. Demokraattisten voimien on joka tapauksessa pysyttävä hereillä, sillä autoritaarisia vallanhamuajia piisaa.  Demokraattinen päätöksenteko vaatii tietynlaisen kulttuurin omaksumista. Vein erään ystäväni kerran kunnanvaltuuston kokoukseen. Loppuvaiheessa, kun tehtiin lähtöä hän yhtäkkiä kysyi:  ”mitä päätettiin?”

Demokratia ei myöskään ole tarkoitettu presidentin vapaasti käyttämäksi ohituskaistaksi. Entä jos vuoroin demokratian kanssa kokeiltu autoritäärisempi systeemi sekin osoittautuu mahoksi?                                   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti