maanantai 19. kesäkuuta 2023

Suomettumisesta ammennetaan edelleen politiikan tarkoitusperiä

 


 Nyt kun suomettuneisuus on menneen talven lumia, voitaneen katse kääntää kiihkottomaan analyysiin  tästä historianvaiheesta. Melko sävyisän ja seesteisen kuvan alkuperäisestä suomettuneisuudesta tarjoaa FK Antti Kuosmanen Kanava-lehden artikkelissa ”Suomettuminen:  väärin menestytty”, joka sisältää myös uusia oivalluksia tulevaisuutta varten. Tosin Kuosmanen itse edustaa käsitystä, että suomettuminen ei kuole pois, vaikka maailma miten muuttuisi. Referoin ja arvioin Kuosmasen kirjoitusta seuraavassa muiden lähteiden ohella.

Paljon on historian kulku etsinyt uusia uomia: Suomi on nyt  selkeästi Ukrainan puolella Venäjää vastaan. Suomi on luopunut sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja liittoutunut lännen kanssa.

Kuosmanen huomauttaa, että ihmiset käyttäytyvät omituisesti: syyllisten etsiminen ja tuomitseminen ovat kokeneet henkiinheräämisen. Oikeassa olemisen tarve on saanut useat muistuttamaan,  mitä oikein tapahtui omaa oikeassa olemista korostaessaan. Summittaisesti yritetään osua syyllisiin ja syyllisen näköisiin.  Kuten usein historiaa kerratessa käy, muisteleminen on varsin suurpiirteistä, vuodet ja vuosikymmenetkin ovat menneet sekaisin. Joka tapauksessa lähimenneisyys koetaan ”tunkkaisena”. Toista on nyt, kun mielipide voidaan ilmaista ilman koston vaaraa!  Suomettumisen kulta-ajalla viitataan yleensä 1970-lukuun. Onpa joku luonnehtinut tuota aikaa ”noloksi menestykseksi”.

Suomettumisen ongelmat lähtevät jo sen määrittelykysymyksistä. Olen seuraavaan koonnut eräitä arvioita  suomettumisen ajasta: Kuosmanen viittaa tohtori Mikko Majanderiin, jonka määritelmä kuuluu seuraavasti: ”Suomettuminen on propagandistinen  ja moralisoiva termi , joka on ”menettänyt  analyyttisen voimansa”. Suomettumista on eri vivahtein määritelty lukuisia kertoja viime vuosikymmeninä. Yhden määritelmän on laatinut tanskalainen tutkija Hans Mouritzen (2017). Mouritzen määrittää suomettumisen positiivissävyisenä tilana, jossa ( pieni) valtio ottaa itselleen parhaan mahdollisen hyödyn poliittisesta ja strategisesta riippuvuudestaan suureen valtioon. Mikäpä siinä, kelpo määritelmä! Paavo Väyrynen määritteli joskus suomettumisen seuraavasti: ”Jos oman maan etujen vastaisesti toimitaan toisten valtioiden tahtomalla tavalla, niin se on suomettumista”. Tässä on jo kriittisempi argumentointipohja, koska suomettumisen liittyy vahingon tuottaminen omalle kansakunnalle. Mikäpä siinä, kelpo määritelmä tämäkin!

Kun suomettuminen kytketään jonkin suurvallan vahvaan alueelliseen - etupiirin sisältävään – vallankäyttöön voi sen nähdä parhaimmillaan keinona sopeutua olemassa olevaan poliittiseen tilanteeseen. Mouritzen näyttää pitävän suomettumista erityisesti moninapaisuuteen – ei niinkään yksi- tai kaksinapaisuuteen - liittyvänä asiana. Hän puhuu suomettumisilmiöstä, joka yhdistettiin aikanaan Suomen asemaan ja projisoi sen nyt mielestään vastaavassa asemassa oleviin valtioihin. On muistettava, että suomettuminen Suomessa ei ollut staattinen ilmiö, vaan sen sisältö vaihteli vuosikymmenien kuluessa. Tuskinpa Mouritzen pitäisi 1970-luvun meikäläistä suomettumista muille sopivana esimerkkinä.

Minua vaivaa suomettuneisuudessa yksi iso asia:  suomalaiset itse käyttivät Neuvostoliitto-suhteita käsikassarana poliittisten vastustajien lyömiseksi, siis toisia suomalaisia vastaan. Kuulosti siltä,  että haluttiin karsinoida (oikeasti) isänmaalliset ja vähemmän isänmaalliset eri aitauksiin.

Tähän sopinee lainaus omasta blogitekstistäni, jossa käsittelin suomettumista kriittiseen sävyyn (”Suomettumisen variaatioista” 24.5.2014): ”Suomettumiskäsite näyttää sopivan paremman puutteessa lyömävälineeksi. Aikanaan suomettumiskäsite oli kylmän sodan käsitevalikoimaan kuulunut ilmaus. Varsinkin Länsi-Saksassa siitä tuli kovan poliittisen pelin käsikassara. Pelättiin Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvua ja Suomi kelpasi välillisesti vaaralliseksi esimerkiksi poliittisen liikkumatilan ja mielipiteen vapauden ahtaudesta.

Suomettumista käytetiin omien antipatioiden välikappaleena. Niinpä Baijerin pääministeri Franz-Josef Strauss käytti Suomea varoittavana esimerkkinä siitä,  kuinka suurvalta määräilee pienempää naapuriaan . Kohde ei ollut niinkään Suomi vaan Willy Brandt ja tämän ”ostpolitik”, jota vastaan Strauss taisteli.

Suomessa Kekkonen pyrki kääntämään yhdessä vaiheessa suomettumiskeskustelun myönteiseksi tavaksi kuvata kahden erilaisen yhteiskuntajärjestelmän omaavan maan yhteistyötä. Kovin vakuuttavaa vaikutusta Kekkonen ei tehnyt, koska juuri 1970-luku oli suomettumisen vastenmielisimpien piirteiden esilletuloaikaa.

Meillä Suomessa suomettumiskäsitettä käytettiin ensinnäkin kuvaamaan suuren valtion (Neuvostoliitto) vaikuttamista pieneen valtioon (Suomi) suuren valtion eduksi. Neuvostoliitolla oli esimerkiksi epävirallinen veto-oikeus Suomen hallituksen kokoonpanoon. Siinä ei saanut olla ”neuvostovastaisia” voimia.

Oikeastaan hyvin harvoin liikkumavaraa testattiin (ehkä yöpakkaset 1958 olivat poikkeus, jolloin koko suomettumistermiä ei ollut vielä lanseerattu), sillä ainakin minun mielestäni tilaa – tuohonkin aikaan - erilaisille näkemyksille oli, mutta Suomen puolelta oltiin varovaisia ja haluttiin, ettei suhteisiin tule säröä.

Toiseksi Neuvostoliitto yritti Suomen kautta vaikuttaa maailmanpolitiikkaan. Niinpä se teki aloitteita kahdenkeskisissä keskusteluissa tarjoten niitä Suomen viestitettäväksi.

Kolmas suomettumisen tapa oli kaikkein vastenmielisin ja inhottavin. Suomalaiset itse käyttivät Neuvostoliitto-suhteita käsikassarana poliittisten vastustajien lyömiseksi, siis toisia suomalaisia vastaan. Tässä Kekkonen päällimmäisenä näytti mallia ja muut seurasivat. Suomettunut moraali vei pohjaa normaalidemokratialta ja heikensi kansanvaltaisen järjestelmän toimintaa.”

Lainaan vielä Matti Klingeä, joka on todennut: ”Menneisyyden kuvauksen suuri ongelma on jälkiviisaus. Me tiedämme, miten sitten kävi, mitä kuvauksen kohteena ollut aika ei tiennyt”.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Kuosmanen pitää kaikkein oleellisimpana asiana Suomen säilymistä itsenäisenä kaiken jälkeen. Suomettumispolitiikka ei voida määritellä voitoksi, vaikka Kekkonen yhdessä vaiheessa korostikin tätä puolta. Suomen toisen maailmansodan jälkeistä aikaa määrittivät Teheranin (1943) ja Jaltan (1945) sopimukset, joissa Suomen paikka määritetiin. Häviäjiä olivat Itä-Euroopan ns. kansandemokratiat, jotka joutuivat Neuvostoliiton sotilassaappaan alle (Itä-Saksa 1953, Unkari 1956) .

Kuosmasen mukaan Neuvostoliton käskynhaltijan asema ulottui aina Stalinin kuolemaan  (1953) ja Porkkalan luovutukseen saakka. Ehkä tämä voisi määritellä liioitteluksi, sillä Stalin kunnioitti Suomen taistelua talvi- ja jatkosodassa osoitetun sinnikkyyden takia

 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti