torstai 1. kesäkuuta 2023

Venäjän on pysyvästi imperialistisesti asennoituva valtio

 

 

Suomen Uutiset uutisoi 25.5.2023, kuinka länsi Venäjän ulkomaantiedustelun johtajan Sergei Naryshkinin haastattelun mukaan on kylvänyt oman tuhonsa siemenet hylkäämällä perinteiset arvonsa. Täynnä tulta ja tappuraa Naryshkin haluaisi lännen ”painuvan hiiteen” ja lopettavan sekaantumisen kansainvälisiin suhteisiin. Näin jyrkkä Narushkin ei ollut vielä Ukrainan sodan aattona.

Eikö se ollut juuri Naryshkin, jota Putin ripitti Venäjän johdon kokouksessa, kun hän isojen pomojen myötäillessä halusi saada suostumuksen aggressiolle Ukrainassa. Putinin kimpaantuminen johtui siitä, että Naryshkin epävarman oloisena pyrki  siirtämään sotatoimia ilmeisesti peläten, että Venäjän valmiudet sotaan eivät olleet kunnossa, mikä sitten osoittautuikin todeksi.

Nyt on toinen äänikellossa. Naryshkinin peittelemätön katkeruus länttä kohtaan lyö läpi kaikista hänen kommenteistaan. Ja nuo kommentit heijastelevat Venäjän korkeimman johdon kantoja. On syytä tarkastella onko niissä jotain uutta verrattuna Venäjän aiempiin kommentteihin.

Ohessa referoin muutamia aiempia kirjoituksiani,  joissa olen pyrkinyt valaisemaan Putinin ja Lavrovin oppeja Venäjän asettamista päämääristä.

Lavrovin mukaan Eurooppa on jälkikristillinen yhteisö. Lavrov haluaa tehdä selvän pesäeron nykyisen liberaalin demokratian periaatteiden ja Euroopan historiallisten kristillisten arvojen välillä. Lavrovin paheksuma liberaali demokratia on ”kaiken sallivaa”. Tämän ajattelun mukaan eurooppalainen poliittinen päätöksenteko siis poikkeaa alkuperäisestä ja arvokkaasta kristillisestä arvomaailmasta.

Lavrov syyttää länttä ”liberaalien lähestymistapojen ehdottomuudesta”. Siis eurooppalaiseen arvoyhdistelmään kuuluu kaiken sallimisen ohella liberalismin ehdottomuus (= kaiken salliminen ehdottomasti!). Tästä voi vetää johtopäätöksen, että liberalismin ehdottomuus on – niin kuin Lavrov väittää - Euroopan suuri arvo-onnettomuus.

Lavrov viittaa puheenvuorossaan venäläiseen pragmatismiin, joka on suunnattu läntistä messianismia vastaan. Jos maassa - missä tahansa maassa - on kansan valitsema autoritäärinen hallinto on se hyväksyttävä lailliseksi vallaksi.

Mukaan hän lukee Syyrian lisäksi mm. Ukrainan, jossa Putinin opin mukaan tapahtui vallankumous vuonna 2014, ja jossa syrjäytettiin laillisesti valittu johtaja ja nimenomaan lännen kiihottamana. Lavrovin mukaan Ukrainassa oli kysymys maan arvojen anastamisesta ja lännen vaatimuksesta toteuttaa ”vain eurooppalaista näkemystä kaikesta”.

Suuri osa Venäjän toimista palautuu lopulta sen tavoittelemaan suurvalta-asemaan. Se on viime kädessä Putinin opin kivijalka. Tähän pyrkimykseen sisältyvät edellä mainitut pragmatismi ja lännen messianismin vastustus.

Naryshkin luennoi Lavrovin mallin mukaan ohjaten tämän päivän keskustelua venäjän viitoittamaan suuntaan osoittaen siten,  ettei mikään Venäjän opeissa ole muuttunut.

Naryshkin vannoo sen ”raamatullisen totuuden” nimiin, jonka mukaan kukin ansaistee tekojensa mukaisen lopun. Ja lännen loppu tulee olemaan surullinen.

Vanhaa Putinin oppia toistaa myös Naryshkinin kommentti,  jossa hän sanoo, että länsi pyrkii estämään siirtymää kohti moninapaista maailmaa. ”Euroatlanttinen eliitti” yrittää tukahduttaa uusia voimakeskuksia. Naryshkin iloitsee,  että suuri osa aasialaisista, afrikkalaisista ja Latinalaisen Amerikan maista ei ole liittynyt lännen rintamaan Venäjän vastaisissa talouspakotteissa.

Naryshkin toistaa toistamistaan perinteen merkityksestä kansakunnan ryhdin ylläpitäjänä. Ne kansakunnat pärjäävät, jotka maailmanpolitiikan turbulenssissa tukeutuvat traditioon. Ei jää epäselväksi, ketkä ovat onnistuneet tässä.  Lännessä perinteet on vaihdettu satanismiin!

Naryshkinin mukaan länsi on moraalikadon turmelema, aivan kuten Putin ja Lavrov ovat jo aiemmin todistanet ties kuinka monessa yhteydessä.

Ei ole epäilyä siitä, etteikö Venäjän kristillinen perinne olisi Venäjän uskon lukkona. Mutta mistä kumpuaa ehdoton luottamus historiassa voittavaan statukseen? Ehkä avainasia on Venäjän kokemat tappiot modernin valtion luomisessa. Se kielletään, missä ei ole onnistuttu. Nykyisyys ja tulevaisuus on korvattu kullatulla menneisyydellä. Silti – läntisestikään ajateltuna - kuviteltua mystistä ortodoksista jumaluskoa Venäjän voittavana filosofiana ei voi sivuuttaa. Tämä on niitä asioita, jotka on otettava oletuksena niin valheelliselta kuin se kuulostaakin.

:::::::::::::::::::::::::

Toisenlaista tulkintaa Venäjän ideaan - niin kuin Mauno Koivisto sen sanoisi – edustaa ruotsalainen valtiotieteilijä Anders Nordström. Hän puhuu miltei kansanluonteesta määrittäessään kansakunnan imperialistista mentaliteettia.

Venäjän historiassa on lukuisia vahvan valtion kausia kuten on myös heikkouden kausia. Heikkouden kausi vallitsi myös 1990-luvun vaihteessa, jossa Venäjä varsin pidäkkeettömästi ”vapautti” mm.                               ukrainalaiset äiti-Venäjän otteesta. Suuruuden ideologia löi uudelleen  läpi 2010-luvulla, joka on johtanut puuttumiseen Ukrainan suvereniteettiin. Nordström puhuu ”siirtomaaimperiumin mentaliteetista”. Venäjä kärsii imperiumin osien menetyksistä aiheutuvista ”haamukivuista”. Entiset – nyt itsenäistyneet – Venäjän osat muuttuivat ”lähiulkomaiksi”. Aidosti suvereeneina valtioina esimerkiksi Ukrainaa ja Valko-Venäjää ei ole pidetty.

Usein edellä kuvattu ajattelu liitetään Venäjän autoritaariseen johtoon, mutta Nordströmin mielestä tämän käsityksen jakaa suuri osa kansasta. Konfliktin taustalla on jyrkkä periaatteellinen näkemysero Ukrainan ja Venäjän välillä. Tämä tarkoittanee, että kansalaiset seuraavat hyvin pitkälle johdon määrittämään suuntaan ja lopulta - tilanteen vain jatkuessa - vetäytyvät passiivisuuteen tai välinpitämättömyyteen.

Ukrainaa ei ole ei ole arvioissa  tuomittu autoritääriseksi, vaan sillä on eväitä siirtyä jonkinasteiseksi demokratiaksi. Venäjä kokee tässä asetelmassa - Ukrainan säilyessä demokraattisena - maan uhkaksi itselleen.

::::::::::::::::::::

Naryskinin kaltainen ihminen voi kokeilla kepillä jäätä,  onko aika otollinen kyseenalaistaa johto, mutta ensimmäisen vastoinkäymisen koettuaan palaa häpeillen ruotuun.  

Naryshkiniin viitaten voisi sanoa, että hänen kaltaisensa eivät yksilöinä ole uhka vallassa oleville johtajille, mutta hän edustaa tahoa, joka voi nousta kollektiivisesti Putinia vastaan. Silloinkin ”kumoukselliset” pyrkivät säilyttämään  tiukan autoritaarisen järjestyksen.

Vaikka me lännessä olemme sitä mieltä,  että autoritaariset järjestelmät häviävät järjestelmäsodan, ei voitto ole helposti saavutettavissa, koska toisella puolella järjestelmäusko on fundamentaalinen.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti