tiistai 27. kesäkuuta 2023

Punapääoman nousu, tuho ja uusi nousu

 


FT Anitra Komulainen on kirjoittanut työväen osuustoimintaa kootusti käsittelevän teoksen ”Punapääoman linnake. Työväen osuustoiminnan dramaattiset vaiheet” (Siltala, 2021), johon esipuheen on kirjoittanut professori, emeritus Markku Kuisma. Käsitän niin,  että Kuisma on toiminut kummisetänä kirjan synnyttämiseksi samalla,  kun hän on kuulunut teoksen toimituskuntaan.

Keskityn tässä blogikirjoituksessa työväen osuustoiminnan 100-vuotiseen elinkaareen, puuttumatta sen historian värikkäisiin yksityiskohtiin. Komulaisen teos pyrkii  luomaan käsityksen osuustoiminnan noususta , tuhosta ja uudelleen noususta ja onnistuu siinä hyvin.

Kirjassa muistutetaan , että työväen osuustoiminta merkitsi paljon muutakin kuin liiketaloudellista toimintaa. Se merkitsi monelle sosiaalista kanssakäymistä, lähikaupan tuttuja tuotteita ja merkittäviä yhteiskunnallisia tavoitteita monien muiden asioiden ohella.

Osuustoiminnassa kaksi kuluttajaosuustoiminnallista ryhmää,  OTK-lainen työväen ja SOK-lainen porvarien ja maanviljelijöiden ryhmä kirittivät toisiaan.  Kirjassa todetaan, että tämä johti maailman tiheimpään osuustoimintaverkostoon toiseen maailmansotaan mennessä. Kilpailu kehitti tuotteiden laadukkuutta hintojen laskiessa. Myös ketjuuntuminen takasi suuremmat ostovolyymit. Yksityiskauppiaat olivat paljon huonommassa asemassa. Ketjulla oli helpompaa pitää myymälät hallussaan. Yksityiskauppiaat kaatuivat konkursseihin 1930-luvun lamassa, kun taas ketjuuntuneet osuusliikkeet pysyivät pystyssä kattavasti.

OTK-lainen liike perusti omia teollisuuslaitoksia. Kaupat tiiviin ketjurakenteen vuoksi mahdollistivat  menekin. Samalla murrettiin kansainvälisiä kartelleja. OTK-ryhmä laajeni muillekin toimialoille kuten vakuuttamiseen (Palo-Kansa 1919) ja rakentamiseen (Haka 1938). OTK:n ja SOK:n tärkeäksi tavoitteeksi muodostui kuluttajan etujen ajaminen. Moni on jo unohtanut, että OTK-ryhmä otti ensimmäisenä käyttöön tuotteiden vaihto- ja palautusoikeuden vuonna 1969. Pian tulivat voimaan mm. ostohyvitykset.

Ei ole ihme, että liike veti puoleensa satoja tuhansia jäseniä.

Ensimmäinen kuluttajasuojalaki tuli sekin voimaan osuustoimintaliikkeen myötä.  Kuluttajan etuja korosti myös työväen osuustoiminnan aatteelliseksi järjestöksi ja neuvontaorganisaatioksi perustettu KK (Kulutusosuuskuntien Keskusliitto). Anitra Komulainen mainitsee osuustoiminnan kulttuurisiksi saavutuksiksi Ola Fogelbergin ”Pekka Puupään” ja kustannusosakeyhtiö Tammen (”Keltainen kirjasto!”). Ne olivat aikansa osuustoiminnan ulospäin näkyviä huomionherättäjiä.

Myös työväenliikkeen yhteistyö sai buustia osuustoiminnasta,  kun OTK, SAJ ja SDP ryhtyivät yhteispyrintöihin mm. media-alalla. OTK-laiset verkostot ulottuivat melkeinpä joka kotiin. Kokonaisuudesta kasvoi myöhemmin punapääoman linnake.

Kuuluisin osuustoiminnan piiristä noussut hahmo on varmaan Väinö Tanner, joka nousi politiikan voimahahmoksi molemmilla puoliskoilla 1900-lukua.

Itse nostaisin erittäin tärkeäksi osuustoiminnan yhteiskunnalliseksi vaikutukseksi kansalaisten sitomisen järjestö-  ja demokratiakehitystyöhön. OTK oli osa suomalaisen yhteiskuntarauhan perustaa.

::::::::::::::::::::::::

Kiveen hakatuilta tuntuvat instituutiot tahtovat ajan kanssa ajautua ongelmiin. Niistä tulee oman menestyksensä uhreja. Aikojen muuttuminen jää havaitsematta,  kun toimintaa johtavat omia asemiaan pönkittävät ihmiset. Tämä lienee milteipä vääjäämätön sääntö.

Näin kävi osuustoimintaliikkeellekin.

Komulainen mainitsee suurimpina ongelmien syinä strategiset virhearviot, kaikesta edellä esitetystä huolimatta myöhästymisen ketjuuntumiskehityksestä,  liian kauan siedetty tappiollinen toiminta  ehkäpä solidaarisuuden nimissä, vakuutusyhtiö Kansan suurtappiot sekä epäonnistuminen oman vahvan finanssiryhmän perustamisessa.

Tarkemmalla tasolla virheeksi on nähty panostaminen teollisuuteen ja erikoistavarakauppaan aiemman päätoimialan päivittäistavarakaupan sijasta (1954). Syynä noudatettuun linjaan oli mm. hintasääntelyn merkityksen ja keston aliarvioiminen sekä lainansaantia vaikeuttanut rahapolitiikka sodan jälkeen. Korjausliikettä yritettiin 1960-luvulla panostamalla päivittäistavarakauppaan. Yksityiset kauppaketjut olivat kuitenkin hankkineet tuntuvan etumatkan.

Osana uudistuksia nimi ”OTK” vaihdettiin ”E-liikkeeksi”. Suureksi ongelmaksi kasvoi kaksipäisyys eli OTK:n ja KK:n keskinäinen taistelu. Kaupallinen (OTK) ja neuvonnallinen (KK) toiminta pidettiin erillään. Tämän rakenteen sisällä KK oli vahvoilla. Samaan aikaan kilpailijat eli Kesko ja Tuko käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja vahvistivat asemiaan keskittämiseduilla. Yksityiskauppiaat rationalisoivat toimintaansa jakautumalla mainituiksi kahdeksi keskusliikkeeksi.

E-liikkeen katastrofaalisesta tilasta ei puhuttu ulkopuolisille. Vanha rakenne pidettiin koskemattomana päinvastaisista yrityksistä huolimatta. Tappiollisia liikkeitä ei päästetty konkurssiin, joka tervehdyttämismielessä olisi ollut välttämätöntä. Päinvastoin liiketukia jaettiin tappiollisille yksiköille. Mainehaittaa pidetiin liian suurena,  jos totuus paljastuisi. Kaveria ei jätetä henki kukoisti yli kohtuullisena pidettävän solidaarisuusrajan. Tieto ongelmista jäi pienen piirin haltuun.

Lähes kaikki liiketoiminnan osa-alueet taantuivat ja menettivät kilpailukykynsä. Komulainen toteaa suurimman ongelman olleen kilpailukykynsä menettäneessä osuustoimintarakenteessa. Yksi iso ongelma oli osuustoimintarakenteen mieltäminen demokratiaksi. Siinä olikin paljon demokratian rakenteita, varsinkin ensimmäisinä vuosikymmeninä, mutta ajan myötä ajatusmaailman pinttymät  kääntyivät itseään vastaan. Suomalainen osuustoimintaliike ei ollut yksin ongelmineen, muualla Euroopassa kohdattiin samat vaivat ja vastukset.

Osaratkaisu tapahtui vihdoin vuonna 1980, kun johtoa vaihdettiin. Uudistus toteutettiin Eero Rantalan ja suurosuuskunta EKA:n avulla. Monien vaiheiden ja epäonnistumisten jälkeen punapääomarypäs syntyi EKA:n ja STS-pankin ympärille. Kuitenkaan tämäkään  viritys ei onnistunut. 1990-luvun lama täydensi liikkeen syöksykierteen. Uudistamista ei kerta kaikkiaan toteutettu riittävän ajoissa. 

Kaikkea ei menetetty: Tradekaksi nimensä muuttanut osuuskunta selvisi saneerauksesta, mutta hintana Tradeka luopui päätoimialastaan päivittäistavarakaupasta 2000-luvulla.  Tradekalle jäi kuitenkin merkittävä varallisuus.

Varallisuus kasvoi EKA:n vuoden 1985 68 miljoonasta 550 miljoonaan euroon vuonna 2012. Sen jälkeen Tradeka on harjoittanut monipuolista liiketoimintaa ilmeisen menestyksekkäästi, joskaan ei ongelmitta. Punapääoma näytti vihdoin löytävän paikan auringossa. Tradekasta käytettiin nimeä omistajaosuuskunta. Sen päämääränä oli ”inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen”.  Ristiriitoja näyttää synnyttäneen lähinnä uusien bisneksien soveltuminen vanhojen liiketoimintaperiaatteiden  toteuttamiseen eli juuri  tuo perinteisten työväen parhaiden piirteiden säilyttäminen.

2010-luvun lopulla vanhat pyhät arvot ovat saaneet väistyä ja työväen osuuskunta liittyi Pellervoon. Tradeka on panostanut uudessa tilanteessa jälleen jäsenhankintaan. Vuonna 2020 jäseniä oli runsaat 200 000. Tradeka on jatkanut yhteiskunnallista ja sosiaalista toimintaansa ja palanut siten juurilleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti