torstai 13. kesäkuuta 2024

Kotona ja vieraana Amerikassa

 


 Samalla, kun gallupit ennustavat Donald Trumpin paluuta valtaan on syytä palauttaa mieleen, mitä kaikkea tapahtui Trumpin edellisellä presidenttikaudella.

Suomesta parikymppisenä Yhdysvaltoihin muuttanut Outi Papamarcos (s. 1961) on kirjoittanut kirjan ”Ja sitten tuli Trump” (Aviador, 2022) Donald Trumpin Yhdysvalloista. Toki samalla tulee valotettua laajemminkin näkymää Yhdysvaltoihin. Kirja poikkeaa muista lukemistani Yhdysvallat-kuvaelmista ja -analyyseistä siinä,  ettei se ole ammattitoimittajan eikä ammattihistorioitsijan kirjoittama vaan ihan ”tavallisen” insinöörin/maisterin/IT-alan ammattilaisen kirjoittama kirja. Kirjassa luodaan pikakuva amerikkalaisen yhteiskunnan tunnusomaisista piirteistä kirjoittajan liberaalin maailmankatsomuksen näkövinkkelistä.

Papamarcosin kouluaikainen opiskelu huipentui vaihto-oppilasvuoteen Yhdysvalloissa ja täyteen laudatur-sarjaan ylioppilaskirjoituksissa. Vaihto-oppilasvuosi oli maailmankuvan valaisua, jossa 1970-luvun lopun Suomi näyttäytyi ”sulkeutuneena ja synkeänä”. Kuva tuntuu itsekin tuolloin työelämää aloittavan näkökulmasta turhan tummanpuhuvalta.

Kirjan painopiste on vallanvaihtotilanteessa Trumpista Bideniin, mutta siinä piirretään pääpiirteittäinen  kuva Trumpia edeltäneistä tapahtumista, joilla on ollut vaikutusta Trump-ilmiön syntyyn. Kirja on pääteeman ohessa myös kevyt  jokamiehen ja -naisen historiakatsaus Yhdysvaltain 2000-luvun tapahtumiin.

Papamarcos etenee useita rinnakkaisia polkuja pitkin kertojanmatkallaan. Kiinnostavimpia on  henkilökohtainen vaalityö Joe Bidenin puolesta kaikkine siihen liittyvine kokemuksineen. Toinen katsantokanta on Trumpin näkökulma Amerikkaan, kolmas amerikkalaisen yhteiskunnan kuvaus vertailukohtana Suomi ja neljäs kirjoittajan oma 40-vuotinen sopeutuminen polarisoituvaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Sivuutan tässä monet teemat, joihin Papamarcos ottaa kantaa: rikollisuus, rotusyrjintä, uskonnolliset lahkot, vaalien varastaminen, koronaepidemia,  salaliittoteoriat, räikeät tuloerot….. Silti jäljelle jää koko joukko yhteiskuntakatselmuksia.

Papamarcos asuu Pennsylvaniassa, joten hän  kokee  amerikkalaisuuden tätä nykyä pääpuolueiden  vallankäytön vaa´ankieliosavaltion näkökulmasta. Kirja koostuu pitkälti yli 50 lyhyestä luvusta, joiden nimet paljastavat kirjan sisältöjä: ”Katastrofi  2016”, ”Iloisia ja innostuvia”, Lähipiirini trumpilaiset”,  ”Mafia-perhe Trump”, ”Trump, propagandan mestari”, ”Trump kampanjoi demokratiaa vastaan”, ”Oikeusjuttujen luvattu maa”, ”Valkoinen valta käännekohdassa”, siinä maistiaisia teemoista.

Papamarcos kysyy saman ihmettelevän kysymyksen kuin moni muukin:  miksi Trump? Miksi monet äänestivät Trumpia omien etujensa vastaisesti? Yhtä hyvin voisi kysyä, mitä amerikkalaiselle demokratialle on tapahtunut?   Miksi se sallii  tällaiset ilmiöt? Toisaalta kilpailevan suurvallan Vladimir Putinin järkyttävät toimenpiteet ovat tulleet Trumpin rinnalle ja ohi kirjan kirjoittamisen jälkeen. Mistä nämä hulluudet tulevat?

Papamarcos ei intohimoisesti seurannut politiikkaa ennen Trumpia, mutta presidentin poikkeuksellinen käytös ajoi hänet Bidenin joukkoihin. Trumpin voitot vaikuttivat yllykkeen tavoin vuonna 2016.

Papamarcos määrittelee Trumpia lukemattomilla tavoilla kirjansa sivuilla, ja kuva ei ole myötäsukainen juuri miltään osin. Olen valmis allekirjoittamaan kirjoittajan antaman kuvan. Papamarcos myöntää kuitenkin ihastuneensa  aluksi Trumpin värikkääseen persoonaan. Hän kertoo pääpiirteet Trumpin liikemiesurasta, luonteenlaadusta, onnistumisista ja epäonnistumisista. Lopputuloksena syntyi poliitikko-liikemiehen yhdistelmä,  jolla hän hallitsi presidenttinä liittovaltiota.

::::::::::::::::::::::

Parhaimmillaan kirja on kuvatessaan amerikkalaisen yhteiskunnan eri puolia varsin monipuolisesti.  Vertailukohtana on luontevasti Suomessa koettu elämä. On vaikeaa sanoa, kuinka tarkkanäköinen kuvaus on varsinkin omaa taustaani vasten. Olen käynyt Yhdysvalloissa vain turistina. Pelkistettynä amerikkalaisuuteen kuuluvat kirjoittajan mainitsemat avuliaisuus ja anteliasuus, innostuneisuus, ahkeruus ja ulospäinsuuntautuneisuus. Asiaan kuuluu myös kokeilunhalu hyvässä ja pahassa (vrt. Trump-kokeilu!).

Suomalaisuus näyttäytyy kirjoittajan mielestä varovaisuutena ja ”jarrutteluna” Yhdysvaltain rinnalla.

Papamarcos kuvaa konservatiivisuutta (esim. perhearvot) amerikkalaisen ajattelun perusvireenä. Mies on edelleen perheen pää ja vaimo hoitaa kodin ja lapset, uskonnollisuutta ei sovi unohtaa. Tosin Trump lähinnä teeskentelee perhearvojen merkitsevyyttä, kirjoittaja näkee Trumpin perheen lähinnä ”mafiaperheenä” uskollisuudenosoituksineen.

Kirjoittaja yksinkertaistaa ja leimaa sekä demokraattien että republikaanien – niin kuin hän sanoo - poliittista oikeistolaisuutta. Mihin unohtuu esimerkiksi Bernie Sandersin vahva vasemmistosuuntautuneisuus, jolla hän suosituimmillaan kilvoitteli tasapäisesti johtavien puolueiden presidenttiehdokkaiden kanssa.

Kirjoittajan antaman kuvan mukaan politiikka ei ole näytellyt kovin merkittävää osaa pitkän aikavälin normaalissa amerikkalaisessa elämäntyylissä. Vasta Obaman ja varsinkin Trumpin aikana yhteiskunnan polarisoituminen jätti jälkensä perheen ja suvun sisäisiin väleihin. Entä kansalaisoikeusliikkeen päivät 1960-luvulla?

Tärkeällä sijalla kirjassa on valehtelun käsite ja nimenomaan ”uusvalheellisuus”, fake news, joka edustaa Trumpin tuomisia poliittiseen keskusteluun. Luvussa ”Demokratia ja totuus” kirjoittaja selvittää ansiokkaasti valhekulttuurin ja fake newsin historiaa. En tosin ole niin varma  kirjoittajan mainitsemasta  - vähitellen kehittyneestä - muutamien viime vuosikymmenien historiallisesta perspektiivistä ja asteittaisesta jatkumosta,  johon nyt siis kuuluisivat  Trumpin  vaihtoehtoinen totuus- ja valhekäsitykset.

Sivuutan tässä paljon käsitellyn vaalien varastamisteeman,  joka sekin on näkyvästi esillä kirjassa.

Papamarcos puhuu Trumpin luomasta vaihtoehtoisesta tai rinnakkaistodellisuudesta, johon hänen kannattajansa uskovat,  ja joka poikkeaa valtavirtamedian totuuskäsityksestä. Kysymys lienee lähes sovittamattomasta ristiriidasta. Asettamalla objektiivisuuteen pyrkivä maailma kyseenalaiseksi, kyseenalaistetaan samalla demokratian olemassaolo. Vaihtoehto demokratialle on trumpilainen versio totalitarismista.

Rehottavat salaliittoteoriat ovat oleellinen osa trumpismia.  Papamarcos toteaa, että oikean äärilaidan QAnon ja Trump ovat ihanteellisia yhteistyökumppaneita, vaalivilppi taas  oleellinen osa salaliittoteorioita. Papamarcos vertaa nykyajan salaliittoteorioita mccarthyismin aikaiseen vainoharhaiseen ja katteettomaan kommunistiajojahtiin. Kommunistileima saatettiin lyödä kehen tahansa demokraattisesti ajattelevaan ihmiseen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

Papamarcos kertoo yksityiskohtaisesti vaalipyrinnöistään Joe Bidenin hyväksi. Työn tekeminen ehdokkaan hyväksi osoittautui perin haasteelliseksi. Oma ahkera vaivannäkö osoittautuu kullanarvoiseksi. Muutoin vaalityö oli massiivista viestittelyä, jossa yksilö hukkuu vaalipropagandan keskelle. Lopulta Papamarcos onnistuu pääsemään viralliseksi vaaliavustajaksi. Hän perustaa myös oman blogin lähinnä vaalityötään varten. Vaalit ovat valtava ponnistus yhdelle vaaliavustajalle tai vastaavalle. Aherrukseen on kuitenkin  laajalti totuttu. Se kuuluu vaalikulttuuriin. Haastavinta introvertiksi itseään nimittävälle Papamarcosille on henkilökohtainen kasvoista kasvoihin tapahtuva vaalityö.

Odotetusti Papamarcosin blogikirjoittelu joutui verkkohäirinnän kohteeksi.

Politiikasta puhuminen on riskaabelia. Papamarcos kertoo, kuinka tuttujen ja ystävien puoluekannat tulevat usein esille yllätyksellisesti,  pahaa aavistamatta. Moni kukoistava ystävyys joutuu vaaravyöhykkeeseen, jos keskustelu siirtyy politiikkaan.

Amerikkalaiset lähtevät siitä,  että heidän liittovaltionsa on paras kaikista valtiotyypeistä. Yhdysvallat on ainutlaatuinen kansakunta. Jossain määrin Papamarcos antaa kliseisten käsitysten johtaa itseään unohtamalla,  että on toisenkinlainen Amerikka johon, kuuluu esimerkiksi kriittinen suhtautuminen omaan maahan. Mutta on totta, että kilpailevat yhteiskuntajärjestelmät  leimataan usein sosialistisiksi  (aiemmin kommunistisiksi), siis myös esimerkiksi skandinaavinen malli.

Papamarcos kokee painetta samanmielisyyteen ympäristönsä taholta. Hän katsoo,  että häneltä odotetaan samanmielistä isänmaallista  käytöstä, joka on ”must”  Yhdysvalloissa, vaikka olisi erimieltä asiasta. Asiaan kuuluu, että tieto muunmaalaisista on alhaisella tasolla. Niinpä objektiivista vertailua ei synny ja oma  ainutlaatuisuus, ekseptionalismi  lyö läpi kaikessa.

Papamarcos käsittelee myös – niin kuin hän sanoo - ”raivotermejä”, kuten ”wokea” ja ”cancel-kulttuuria” osana nykyajalle ominaista vastakkainasettelua,  aluksi Yhdysvalloissa ja sittemmin kaikkialla  läntisessä maailmassa. Alun perin silmiä avaaviksi tarkoitetut rotu- ym. katsantokannat ovat  trumpilaisten konservatiivien myllyssä saaneet negatiivisen kaiun, tosin osin radikaalikannattajiensa oman ehdottomuuden takia.

Trumpilainen maailma on miehinen, se antaa luvan miehiseen ylivaltaan. Myös trumpilaiset naiset ajattelevat todennäköisesti niin. Naisia kouriva Trump menestyy tässä nimikkomaailmassaan.

Papamarcosin teos on kertomus propagandan kaikenkattavasta läpilyönnistä. Mikään,  mikä oli edes jotenkin osa järjellistä maailmaa muutama vuosikymmen sitten,  ei näytä enää toimivan, vaan kaikenkattava  oikeistoideologinen marssitus yltää – joskus tekisi mieli sanoa – kommunistisen historiavääristelyn tasolle. Trumpia kannattavat myös monet vähäosaiset. Hän yksinkertaisesti edustaa sellaista individualistista kulttuuria, johon kannattajat tuntevat vetoa yli sosiaalisen luokkansa.

Trump vertautuu kummisetätyyppisiin mafiosoihin.  Kummisedän hahmot ovat rikollisia, mutta kohdistavat väkivaltansa toisiin rikollisiin. Se tekee heistä hyväksyttävämpiä!  Kummisetämäinen perhekeskeisyys vetoaa Trumpin kannattajiin,  vaikka se olisi vain silmänlumetta.

Papamarcosin suuri esikuva on Hannah Arendt, jonka ajatuksia hän soveltaa useaan otteeseen  nykypäivän menoon. Juuri heikoilla olevat luuserit olivat Arendtin mielestä sopivaa vaalikarjaa diktaattorille.  

Kuitenkin on kysyttävä,  onko suurin osa Trumpin kannattajakunnasta ”luusereita”? Ei ainakaan sen todistusaineiston perusteella,  mikä on saatu Capitol-kukkulan valtauksesta. Valtaajat olivat suurelta osin keskiluokkaisia amerikkalaisia, hammaslääkäreitä, yrittäjiä ……. Tästä ryhmästä Trumpin kannattajia Papamarcos ei juuri puhu. Trump ylittää luokkien rajat. On siis jokin taso,  jolla trumpilaisesti  ajattelevien yhteisyys toimii. Se toimii myös esimerkiksi tasolla,  jossa aidataan rikkaat omille asuntoalueilleen irti massan asumuksista. Nämä ihmiset pelkäävät vaikkapa koulutuksen sosialisointia (ilmaiseksi muuttumista)  ja eriarvoisuuden korjaustoimenpiteitä. Avainasia lienee valkoisen Amerikan kyseenalaistaminen.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Papamarcosin teos on ”käyttöhistoriaa”. Se vastaa yksityisen ihmisen tarpeeseen sovittautua politiikkaan ilman,  että asianomainen on alun perin ollut erityisen ”poliittinen”.  Tämä kirja palvelee niitä,  joille Yhdysvalloissa tapahtunut kehitys on jäänyt vieraaksi. Perehtyneempiä se palvelee nykyhistorian kertauksena.  Median isoihin otsakkeisiin perustuvista jutuista kirja poikkeaa,  kun se välittää henkilökohtaisia tuntoja amerikkalaisuudesta ja Joe Bidenin vaalityöstä. Sellaisenaankin  kirja on ollut tekemisen arvoinen.

Papamarcos korostaa liberaalit/konservatiivit -jakoa arvioidessaan amerikkalaisuuden nykytodellisuutta (hän puhuu ”arvojen sisällissodasta”). Tämä on korostuneempi jako kuin oikeisto/vasemmisto -jako. Papamarcos näkee konservatismin nousun varsin tuoreena (Obaman toisen kauden aikaisena) ilmiönä, vaikka syvällisemmin tarkasteltuna sillä on juuret 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeen levottomissa ajoissa (Movement Conservatismin synty). Papamarcos toki viittaa ”pitkään kuplineeseen” konservatismiin yleisellä tasolla.

Syvällisemmästä historianäkövinkkelistä kirja on tietopohjaltaan melko kevyt,  eikä se nähdäkseni ole ollut alkuperäiseltä tavoitteeltaankaan historiaa syvältä  pöyhivää. Kirja on parhaimmillaan tässä ja nyt -amerikkalaisuuden kuvaajana täydennettynä oivaltavin historiavierailuin.

Kirjan loppupuolella Papamacros pohtii syitä,  miksi autoritaarisuus on joissain piireissä suositumpi kuin demokratia. Erityisesti monet hyväosaset valkoiset ovat taipuneet  kannalle – heidän vähitellen jäädessä kansakunnan tasolla vähemmistöasemaan – jossa autoritaarisuuden suosio kasvaa. Tässä on myös juurisyitä Trump-ilmiölle. Demokratia on ollut niin kauan hyvä kuin se on ollut valkoisen väestönosan tukipilari.

Papamarcos viittaa  natsien ja Saksan teollisuuspiirien yhteistoimintaan vuonna 1933.  Teollisuus hyväksyi sopimuksen,  kun Hitler lupasi hävittää ammattiyhdistyksen ja kommunistit. Demokratiaa kaatavat voimat ilmestyvät vaivihkaa  ”diilien” saattelemana  keskuuteemme,  jos vastavoima ei ole riittävän suuri. Trump saa äänestäjiä niiltä, jotka kokevat tulevansa uhatuksi ja heitä on paljon hurmoskannattajien lisäksi.

Trump ja hänen vastinparinsa Putin pelaavat osin hulluuden samalla puolella,  onhan Trump ilmoittanut ihailevansa Putinia. Tässä on varoitusmerkkejä demokratialle riittämiin.

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Kirjan loppuosa on tuttua asioiden kuvausta:  kirjoittajan vaalitarkkailijana toimimista, Trumpin mielipuolisten vaalivilppiepäilyjen läpikäyntiä ja – tietenkin Capitol-kukkulan valtauksen kertausta. Trump muistuttaa jatkuvasti olemassa olostaan:  kannatuskyltit aktiivikannattajien omakotitalojen nurmikoilla vaalien välissäkin ja ”Truth Social” -trumphenkisten twitter-viestien välittäjänä ovat tästä esimerkkinä.

 Papamarcos pyrkii nyt toimimaan sovittelijana ääripäiden välillä, kun monet ratkaisevat ongelman syyttämällä mediaa. Se on helppo keino, mutta tuskin ratkaisee mitään. Mediaa voi kuitenkin moittia sanamiekkailun pitkäaikaisesta kärjistämisestä.

 Papamarcosin vaaliprojekti päättyy: ”Iloa, riemua? Ehkä pikemminkin hiljaista tyytyväisyyttä. Raunioiden keskellä on vaikeaa riemuita”

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti