torstai 2. syyskuuta 2021

Tie Afganistaniin – ja pois sieltä

 

 

Tämän kirjoituksen avainkäsitteitä ovat kutsumuskohtalo (Manifest Destiny) ja kansakunnan ainutlaatuisuus (”ekseptionalismi”).

Olen itse käsitellyt kutsumuskohtaloa ja sitä lähellä olevaa käsitettä ”ekseptionalismi” näissä blogikirjoituksissani useassa yhteydessä. Viime mainitun mainitsi Yhdysvaltain historia käsittelevässä teoksessaan ”Demokratia Amerikassa” Alexis de Tocqueville jo 1800-luvulla . Kysymyksessä on erityisen herkkä käsite, sillä esimerkiksi Yhdysvaltain äärioikeiston piirissä sillä on raamatullinen arvo ja sisältö. Yhdysvaltain asemaa pidetään aivan poikkeuksellisena, ja jos joku (vaikkapa presidentti ) asettaa sen kyseenalaiseksi,  hän saa kuulla kunniansa.

Varsinainen kiista syntyi 1920-luvulla, kun Stalin katsoi syvästi halveksuen Yhdysvaltain omimaa käsitettä, jonka hän halusi suoda Neuvostoliiton ainutlaatuisen sosialismin yksinoikeudeksi. Mutta ovatko äärioikeisto tai ”uuden” Venäjän nationalismi tänä päivänä kovin kaukana ekseptionalistisesta ajattelusta?

Sitoisin ekseptionalismin ja kutsumuskohtalon käsitteet tiukasti yhteen: vain ainutlaatuinen kansakunta saattoi omaksua kutsumuskohtalon. Sen kutsumustehtävänä piti olla vapauden sanoman levittäminen sivistymättömille kansoille ja ihmisille vastapainona eurooppalaisten valtioiden vulgäärille siirtomaapolitiikalle.

Monien ihanteiden valheellisuus paljastui 1800-luvun vaihteesta lähtien, kun jouduttiin kohtaamaan intiaanit ja mustat. Tästä testistä kutsumuskohtalo ei selvinnyt ehjänä. Ei ole mahdollisuutta mennä yksityiskohtiin, mutta karkealla pensselillä vetäen syntyy kuva intiaanien ajamisesta yhä suppeammalle alueelle, sitten sulkeminen valkoisen väestön tieltä reservaatteihin ja lopulta summittainen assimiloiminen valtaväestöön. Mustien taistelu johti sisällissotaan ja orjuuden loppumiseen, mutta rotusorron jatkumiseen sisällissodasta 100 vuoden päähän. Manifest Destiny oli korostetusti valkoisten manifestaatio, valkoisten ylivallan peitenimi.

Maan nälän himossa kulminoitui raadollinen ”kutsumuskohtalo”. Koko 1800-luku on Yhdysvaltain laajenemisen historiaa omalla mantereella (Louisianan osto Ranskalta, sitten valloitussota Meksikoa vastaan). Yhdysvaltojen laajenemisella oli takuutaho: God Is On Our Side. Jumala piti huolta, että vastustajat nujerrettiin kättelyssä. Uudisasukkaita veti länteen Kalifornian kulta eikä jalo lähetystehtävä.

Vuosisadan lopulla Yhdysvaltain ulkopuoliset alueet täyttivät mahdollisen manifestaatiovajeen. Kuuba ja Filippiinit (+ Havaiji ja Puerto Rico) ) olivat Yhdysvaltain imperialismin kohteina. Alkuasetelma sekä Kuubassa että Filippiineillä oli sama: Espanjan sumeilemattoman raaka siirtomaapolitiikka. Yhdysvallat tuli mukaan maiden kohtaloihin, kun kantaväestö molemmissa maissa ryhtyi kapinaan siirtomaaherroja vastaan. Yhdysvallat tuli väliin jalo vapauttamisen manifestaatio mielessä. Kuitenkin, kun espanjalaiset saatiin väistymään alkuasukkaiden ja amerikkalaisten yhteisin ponnistuksin, suuntasivat amerikkalaiset aseensa kantaväestöä vastaan ja vieläpä yhtä brutaalisti kuin espanjalaiset. Alkuperäisväestöä vastaan käytettiin kidutusta ja väestöä suljettiin keskitysleireihin.

Sen verran kutsumuskohtalosta oli jäljellä, että Yhdysvallat pyrki erottautumaan muista länsivalloista ja niiden siirtomaapolitiikasta. Erityisen vastenmielinen oli brittiläinen kolonialismi. Yhdysvallat ei pyrkinyt  täydelliseen alistamiseen, vaan perustettiin protektoraatteja ja sotilastukikohtia. Valloitussodat olivat siis eriluontoisia kuin Euroopan suurvalloilla. Käytännössä ero jäi kuitenkin vähäiseksi.

Yksi oleellinen strateginen eroavuus jäi vallitsevaksi: Yhdysvallat pyrki maailmanvallaksi tukikohtajärjestelmän avulla ja onnistui siinä todella tehokkaasti: se rakensi 1900-luvun puolella 750 sotilastukikohdan verkoston.  Toinen erittäin tärkeä strateginen ulottuvuus oli jo varhain omaksuttu vaikuttaminen musertavan taloudellisen ylivallan kautta. Yhdysvalloista kasvoi globaali talouden jättiläinen, ja se käytti taloudellista vaikutusvaltaansa sumeilematta omien etujensa ajamiseen.

Uusi amerikkalainen imperialismi, jonka piti pitää sisällään sivistäminen sekä lain ja järjestyksen ylläpito jäi maailmanpoliittisen valtapoliittisen strategian varjoon, vaikka toki sivistystehtävääkin vietiin eteenpäin.

Kirjailija Mark Twain toimi 1900-luvun vaihteen tapahtumien (Kuuba, Filippiinit) kulussa kansakunnan omanatuntona ja huomattavan taustavaikuttajana. Hän syytti Yhdysvaltoja siitä, että se ”ei vapauttanut, vaan valloitti”.

Kuten edellä on tuotu esille jäi Yhdysvaltain kutsumuskohtalosta vaikutelma, että se oli pääosin peitenimi vallanhimolle. Ehkä juuri Mark Twainin saarnat amerikkalaisten omantunnon herättämiseksi kuitenkin vaikuttivat sen verran, että Yhdysvallat ei lähtenyt vanhan tyyppisen kolonialismin tielle.

Yhdysvalatlainen tukikohtaimperialismi saavutti täyteytensä toisen maailmasodan jälkeen. Puhuttiin kaksinapaisesta maailmankuvasta, mutta USA oli rikkauksiensa takia aina monta askelta edellä muita. Afganistan on vain yksi etappi pitkässä amerikkalaisen imperialismin juoksussa. Venäläisten tavoin Yhdysvallat yritti muokata Afganistania ideologiansa  mukaiseksi. 

Yhdysvallat ei säästynyt 1960-luvulla vasemmistohenkisiltä imperialismisyytöksiltä. Keskeinen vaikutuin tähän oli Vietnamin sota,  jossa surmattiin 58 000 amerikkalaista.

::::::::::::::::::::::::::::::

Afganistanin sekava ja ristiriitainen (lähi)historia on niin monitahoinen, että blogisti välttää työntämästä siihen näppejään kovin syvälle. Viittaan tässä siihen vain imperialismiteeman yhtenä esimerkkinä. Mielenkiintoista on,  että Neuvostoliitto 1970-luvulla ja edelleen 1980-luvulla pyrki Afganistanin sivistämiseen monin sellaisin tavoin kuin Yhdysvallat nyt viimeksi 2000-luvulla: lukutaitokampanjat, tasa-arvo miesten ja naisten välillä , huntupakon poistaminen jne. Kaikki suurvallat ovat epäonnistuneet vuorollaan Afganistanissa: britit, venäläiset, amerikkalaiset.

Eivät islamistitkaan ole mikään homogeeninen ryhmä vaan jakautuvat ääriuskonnollisiin ja äärivanhoillisiin tahoihin sekä länsimaita ainakin jossain määrin seuraaviin tahoihin. Voimakkain suuntaus voi ohjata kehitystä haluttuun päämäärään.

Kommunismi ei kelvannut uskonnollisille tahoille. Liioin ei amerikkalainen sivistystehtävämanifesti kelvannut kantaväestölle. Tahtomattaankin amerikkalainen (venäläinen) ekseptionalismi paljasti epätoivotut piirteet,  vaikka näitä kuinka yritettiin peitellä hyväntahtoista apua tarjoten.

Aina näyttää käyvän samalla tavalla: vanhoillinen maaseutuideologia voittaa kaupungin modernisaation houkutukset. Voitto ei ole kuitenkaan täydellinen. Vuosien 2001-2021 välisenä aikana monet yhteiskunnan modernisointikampanjat onnistuivat kohtuullisesti (naisten työssäkäynti, lukutaidon edistyminen). Tämä luo toivoa länsimaisille pyrinnöille modernisoida maata. Talibanin toimet tästä eteenpäin ratkaisevat lopputuloksen. Melko lopullinen kantani on,  että lopulta ääriuskonnolliset tahot joutuvat antamaan periksi modernin muutoksen trendeille, mutta siihen kuluu aikaa.

Yhdysvallat kärsi sotilaallisen ja arvovaltatappion Vietnamissa ja Afganistan  on nähty samanlaisena katastrofina, vaikkei se sitä olekaan. Vietnamissa konkreettisesti Yhdysvallat torjui dominoteorian mukaisesti kommunismin leviämistä.  Afganistanissa  pääargumentti oli terrorismin vastainen taistelu.  Tarkoitus oli toimia molemmilla sotatoimialueilla Yhdysvaltain edun mukaisesti. Onnistuttiinko siinä? Ei onnistuttu. Pikemminkin johtopäätös on,  että sekaantuminen epävakaiden maiden sisäisiin asioihin on erittäin rikialtista.

Onko Yhdysvallat valinnut Afganistanin jälkeen strategiakseen vetäytymisen länsimaisesta ”sivistystehtävästä” tai valtapoliittisista pyrinnöistä erityisesti kehittyvissä maissa? Mitään varmuutta tästä ei ole, mutta suurvaltalogiikka eli Kiinan eteneminen maailmanvalloituksessaan saattaa ratkaista asian USA:n puolesta. Yhdysvallat on pakotettu taantuvaan rooliin maailmanpolitiikassa. Kiina on toistaiseksi noudattanut säällistä linjaa suhteessa kohdemaihin (mm. niiden satamien omistamiseen), mutta se voi voiman kasvaessa muuttua röyhkeämmäksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti