torstai 2. kesäkuuta 2022

Taistelu huomispäivästä jatkuu – olemmeko siirtymässä neljänteen tasavaltaan?

 

 Olen lainannut  otsakkeen Matti Kurjensaaren tunnetusta teoksesta ”Taistelu huomispäivästä”. Käytän muutoinkin tämänkertaisen tarinani pohjana tuota  Kurjensaaren klassikkoa, en kuitenkaan suoraan vaan vanhan blogikirjoitukseni (29.11.2014)  innoittamana.  On mukavaa johtaa kirkkaasti ajattelevien ihmisten ajatuksista analogioita tähän päivään ja miettiä, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan.

Matti Kurjensaari julkaisi esseekokoelmansa ”Taistelu huomispäivästä” vuonna 1948, jossa on yhtenä lukuna samanniminen essee. Kirjan toinen painos julkaistiin vuonna 1967 ja siihen on lisätty kirjan päättävä essee ”Kaksikymmentä vuotta myöhemmin”. Jos peilaan Kurjensaaren ajatuksia vuoden 1948 näkymistä vuoden 1967 näkymiin ja edelleen omasta toimestani 2010- ja 2020-lukuun, niin mitä näen? Näenkö jonkin punaisen langan - jatkumon - vai vaikuttaako historia sekasortoiselta poljennolta kohti uusia arvaamattomuuksia?

Kurjensaari ehkä ensimmäisenä otti käyttöön käsitteet ensimmäinen tasavalta (1918-1944) ja toinen tasavalta, ”sodan jälkeinen tasavalta”. Viime mainitulle voidaan haluttaessa määrittää päätepisteeksi liittymisvaihe Euroopan unioniin (1995). Voimme siis leikitellä ajatuksella, että elämme nyt kolmannen tasavallan aikaa (vuodesta 1995 eteenpäin), vaikka meillä nämä tasavallat eivät ole niin kategorisesti määriteltyjä kuin esimerkiksi Ranskassa. Kolmannelle tasavallalle on ominaista peruuttamattomalta tuntuva sitoutuminen Eurooppaan euroineen. Suomen valtio on samalla luovuttanut osan päätäntävallastaan Brysseliin.Kurjensaari toteaa (1948), että ”Saksan tappioiden raunioihin hautautui suunnaton määrä julkisia ja salaisia toiveita….määräävässä asemassa olleiden kansalaispiirien itsetunto sai kovan kolauksen ja niiden sieluun jäi syviä purkautumattomia kerroksia”. Ehkä tämä eliitiksi mielletty joukko (tai heitä seuranneet eliitin jälkeläiset) saivat hyvityksen Euroopan unionista. Mutta aivan varmasti osa tavallisesta kansasta tuntee vuorostaan kärsineensä tappion Euroopan Unionin myötä. Se ei ole ollut tavalliselle kansalaiselle – eikä ainakaan köyhälle kansanosalle – mikään vapauden soihtu.

Muutokset viimeisen sadan vuoden ajanjaksolla ovat olleet suuria. Kuitenkin muutosten keskellä Kurjensaari kaataa öljyä laineille todeten, että mitä enemmän aikaa kuluu sitä pienemmiltä muutokset vaikuttavat: yhteiskunnan rakenne on olennaisesti säilynyt entisellään itsenäistymisestä lähtien. Ulkoa tai sisältä tulleet järistykset ovat ravisuttaneet rakenteitamme jopa dramaattisesti (suurlakko, sisällissota, Mäntsälän kapina, toinen maailmansota…..), mutta eivät ole sorruttaneet aikaansaatua demokraattista pohjaa. Suomalainen hidas sitkeys on palkittu maailman eheimmällä yhteiskunnalla (kts. blogikirjoitukseni ”Säännöt luovat vapautta” 25.7.2014).

Henkisesti kokemusmaailmamme on opettanut, että ”suuret määräävät lopultakin maailmassa tahdin”, toteaa Kurjensaari ja jatkaa: ”fatalismi eli kohtalousko on pienten kansojen …. ominaisuus”. Hänen johtopäätöksensä on, että pieni kansa vapautuu fatalismista vain sivistyksen avulla. Allekirjoitan mieluusti tämän. Me emme itsekkään ehkä tajua, miten merkittävä itseluottamuksen kasvu meissä on tapahtunut. Jo Väinö Linna poisopetti tavallisen kansan alistuneisuudesta ja ajatuksesta, että ”köyhiä oomme ja köyhiks jäämme”. Tämä ajatus täydellistyi oikeastaan vasta laman jälkeen 2000-luvun vaihteen molemmin puolin. Nokian nousu Euroopan johtavaksi brändiksi (ja parhaimmillaan maailman viidenneksi arvokkaimmaksi brändiksi) oli suomalaisille nostattava kokemus… ja kyllä taloudellisesta ja inhimillisestä romahduksesta (lama) toipuminenkin, jos mikä, kertoo elpymiskyvystä. Siellä jossakin kokemusmaailman pintavaahdoissa ovat jääkiekon riemuhetket….

Hyvin voimakkaasti toisen tasavallan opinhaluiseen, uteliaaseen alkuun liittyy Kurjensaaren kommentti: ”Nyt pidetään luonnollisena, että jokaisella on periaatteessa vapaus, oikeus niin korkeaan sivistykseen kuin hän pystyy omaksumaan”. Sitten hän toteaa asian toisen puolen: ”Rikkaan Miehen gloria on jatkuvasti himmenemässä. Hänen vapautensa rajoittaminen merkitsee enemmistön vapauksien lisääntymistä”.

Viime mainittu näytti toteutuvan 1940-luvun jälkipuoliskolta lähtien, mutta kyllä eliitti on toisaalta pystynyt pitämään puolensa 1960-luvun radikalismin päivinäkin. Toki Kurjensaari on oikeassa, siinä että tuloerot ovat tasaantuneet toisen tasavallan aikana verrattuna ensimmäiseen.

Viitatessaan siihen, että ennen riitti katekismus,  hän osoittaa, että napanuora on katkennut ensimmäiseen tasavaltaan ja vielä vanhempiin aikoihin. Opillisen sivistyksen läpimurto tapahtui ensimmäisen tasavallan aikana, mutta saavutti suunnattoman menestyksen oppikoulun läpilyönnin aikoihin 1960-luvun vaihteen molemmin puolin ja eteni aivan loogisesti ryntäyksenä yliopistoihin 1960-luvun lopulla. Tätä reittiä tämänkin kirjoittaja eteni, joten vahvistan historian polun.  Kysymys ei ollut pelkästään suurten ikäluokkien invaasiosta, vaan siitä, että yhteiskunta oli valmis ottamaan massojen sivistymisen vastaan.

Muutoksen airuena oli monessakin mielessä sota! Esimerkiksi suuria ikäluokkia ei olisi ollut ilman sotaa.

Demokratisoiko sota Suomen? Kurjensaari: ”Paradoksaalista kyllä vasta sodassa koetun tappion kautta demokratia ja länsimainen ajatus perivät voiton Suomessa.” Työväki lunasti kunniakansalaisuuden sodassa. Sodan jälkeen työväenluokka nousi ensiluokkaiseksi tekijäksi, se määräsi tahdin. SKDL:stä tuli merkittävä poliittinen mahti.

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Kurjensaari kertoo episodin 1930-luvun puolivälistä. Istutaan kahvipöydässä. Keskiluokkainen nuori rouva tuo esille toivomuksensa, että hänen poikansa saisivat kaatua sodassa isänmaan puolesta. Muut pöydässä olijat hämmentyvät niin, että protestoivat vasta jälkikäteen – keskenään - moista patrioottista hurmiota. Ehkä tämä oli kuitenkin oireellista: Suomi koettiin lännen etuvartioksi. Tuon nuoren rouvan tahtotilaa kuvasivat sen ajan sanomalehdet ilmaisulla ”uhrivalmius”. Neuvostoliiton nousu suurvallaksi oli kova pala niille ihmisille, jotka ratsastivat isänmaallisuuden aallonharjalla. Yhtä kaikki oltiin valmiita taisteluun talvisodan kynnyksellä, vaikka mitään sapelinkalistelua ei ilmennytkään kuin pienessä osassa kansaa.

Kun lukee nykyisessä kolmannen tasavallan Suomessa netin mielipidesivuja, tuntuu joskus, että halutaan jälleen lännen etuvartioksi. Se ei siis riitä, että ollaan henkisesti osa länttä ja talouden kautta yhtä lailla länteen sidoksissa. Halutaan jotain muuta. Asiaa ei toki ilmaista nuoren rouvan käsitemaailmalla, mutta ryssäviha Ukrainan tapahtumien takia on jälleen nostamassa päätään. Mutta minkäs mahdat?  Sille löytyy harvinaisen painava syy Putinin ja Venäjän törkeästä käytöksestä . Valtiojohto yrittää toki ohjata kielenkäytön sivistyneeseen debattiin älyttömän vihan sijaan.

:::::::::::::::::::::::::

Kolmannen tasavallan hyvinvointiyhteiskunnalle luotiin perusta ensimmäisessä ja toisessa tasavallassa. Haasteita on alkanut kerääntyä parempina aikoina luoduille rakenteille. Olemmeko ajautuneet kiipeliin? Monet ovat hyvin pessimistisiä tulevaisuuden suhteen.

Meillä on isoja haasteita. Jos - Kurjensaaren mukaan - sota loi perustan demokratiallemme, onko se nyt ohenemassa vai hapertumassa? Kurjensaaren aikaisesta kansallisvaltioiden maailmasta on hypätty keskelle globalisaatiota. Länsimaissa ollaan demokratian kriisiytymisen kynnyksellä. Useissa maissa äärioikeisto on nostanut päätään. Globalisoituvassa maailmassa tarvitaan demokratian sopeuttamista uuteen maailmaan. Sopeutumisprojekti on epävarma ja pahasti kesken.

Olemme luottaneet elinkeinoissamme yksityisen sektorin voimaan. Nokia saattoi kuitenkin luoda väärän kuvan pärjäämisestämme. Tarvitsemme menestyviä pk-yrityksiä, mutta tarvitsemme myös yhä ”isoa valtiota”, vaikka jotkut päinvastaista väittävätkin. Jatkuvasti tulee esille toimialoja, joissa valtion puuttuminen ja panokset ovat välttämättömiä. On havaittavissa samantyyppisiä pyrkimyksiä kuin sodan jälkeen eli valtion haluttaisiin aktiivisemmin panostavan eri toimialojen kehittämiseen. Samaan aikaan monet toppuuttelevat valtion roolin kasvattamista.

Suomi on lännen ja idän välissä - pysyvästi. Jotkut haluaisivat unohtaa idän kokonaan. Tarvitaan geopoliittista näkemystä, turvallisuusstrategista ajattelua ja reaalipoliittista arviota maailman tapahtumista, jotta voidaan liikkua siinä maailmassa,  joka todella tapahtuu ympärillämme. Olemme kulkeneet läpi 60-lukulaisen optimismin, lama-ajat (1991-1993), 14 lihavan vuoden (1994-2007) korkeasuhdanteen, finanssikriisin aiheuttaman talouskasvun anemian  ja päätyneet taloussuhteiden tiivistymisen kautta yhä tiukemmin länteen. Juuri nyt lopputulema näyttää loogiselta.

Voisiko ajatella,  että kolmas tasavalta päättyy siihen  vuoteen, jolloin liitytään Natoon? Voiko neljännen tasavallan tunnusmerkkinä pitää juuri sotilaallista liittoutumista, joka erottaa sen kolmannesta tasavallasta. Samaan aikaan tapahtuu puolustuspoliittista tiivistymistä EU:n puitteissa. Onko tapahtuneen kulmakivenä lännen etuvartiona toimiminen, josta Kurjensaari aikanaan varoitti?  ”Etuvartio ei ole itsenäinen, se odottaa aina päävoimia muualta. Sillanpääasema on aina vaaranalainen. Etuvartio on aina alistettu jollekin muulle, itseään voimakkaammalle ryhmittymälle. Etuvartiona Suomi on aina oleva suurempien käskyläinen ja juoksupoika”. Tänä päivänä joudumme asettamaan Kurjensaaren haasteen itsellemme.

 On ilmeistä, että suurelle enemmistölle kaupalliset suhteet ja yhteinen valuutta eivät enää riitä länteen liittymisen takeiksi, tarvitaan liittyminen sotilasliittoon. Mutta oliko mietintäaika sittenkin liian lyhyt? Tapahtuiko ilmapiirisiirtymä kiireen tunnussa, jonka loi Ukrainan sota? Ukraina käynnisti sokkihoidon, jonka maailmanpoliittinen merkitys ratkeaa vasta pitkän ajan kuluttua.  Monille Natoon liittyminen merkitsee siirtymistä neljänteen tasavaltaan ikään kuin lopullisena ”aidon” lännettymisen tunnusmerkkinä: vihdoinkin olemme ”vapaita”. Epäilyksen siemen jää: ensin eliitti näytti suuntaa, sitten kansalaisten  suuri enemmistö nappasi aloitteen käsiinsä – ja yhtäkkiä lähes kaikki liittoutumisen vastustus mureni. Kuulun niihin, joiden mielestä Suomen ei tarvitse kuulua Natoon voidakseen todistaa olevansa osa läntisen arvoyhteisön parhaita puolia.

Tärkeät idänsuhteet ovat muodostamassa olettamani kolmannen ja neljännen tasavallan leikkauskohdan. Olemmeko todella siirtyneet neutraaleista ja myötäsukaisista idänsuhteista taantuviin tai suorastaan vihamielisiin naapuruussuhteisiin? Monet näkevät idänsuhteet menneen tulevaisuuden näkymänä.  Nyt näyttää siltä, että olemme neljännen tasavallan myötä siirtymässä aikaan, jossa idän ja lännen välille on muotoutumassa henkinen ja fyysinenkin muuri. Ilmassa leijuu diktaatti: on valittava puolensa. Olemmeko siirtymässä johnfosterdullesilaiseen ”puolueettomuus on moraalitonta” -aikakauteen?

On kuitenkin aivan aiheellista kysyä, ovatko Venäjä-suhteiden muutokset riittävä peruste ”vaihtaa tasavaltaa”. Luulenpa useimpien olevan sitä mieltä,  etteivät ole. Sen sijaan neljäs tasavalta on apukäsite,  jolla voi luonnehtia tulevaisuuden näkymää ja haasteita.

Tätä kirjoitettaessa,  liittoutumaan pyrkivänä valtiona,  olemme saaneet maistaa - Turkin valtion välittämänä -  liittoutumisen ”stressitestin”, kuten joku yleisöpalstalla sanoi. Tähän saakka mediassa on korostettu voittopuolisesti  liittoutumisen myönteisiä puolia. Jatkossa liittoutumisen hankauskohdat ja suorastaan eripuraisuus ovat osa ”liittoutumispakettia”.  Olemme pysyvästi liittoutuneet myös liittoutumisesta aiheutuvien ongelmien kanssa. Onko Turkista johtuva meneillään oleva ”tuumaustauko” hyvästä? Tekeekö Turkki meille tahattoman palveluksen?

Kaikki tämä tapahtuu ilmapiirissä, jossa ilmassa leijuu selittämätön sotaisan tuntuinen henki vähän ensimmäisen maailmansodan aaton tapaan. Olemmeko siirtymässä aikaan,  jolloin yhtäkkiä vakio ei ole enää geopolitiikka tai maantieteellinen asemamme (jossa toimii ”maantieteelle emme mahda mitään”) vaan yksipuolinen ideologinen yhteenkuuluvuus länteen?

Kurjensaaren ”huomispäivä” on nyt mennyttä tulevaisuutta. Kirjoitukseni myötä olen pyrkinyt tulemaan Kurjensaarta vastaan. Vastaantuloon tarvitaan tästä päivästä johdettua historiaperspektiiviä. Leikkauspisteessä on perustellusti Kurjensaaren sotakuvaus ”Myrskyä niitetään” ensimmäisen ja toisen tasavallan saumakohdassa. Tässä esseessään hän kuvaa taitavasti ja muistettavasti sekä itse sotaa että hävitettyä sodan maisemaa Kannaksella.

Ehkä viimeksi mainittu asia saa unohtamaan pikkutakaiskut (taantumat ym.) paremman elintason tavoittelussamme. Ei voi olla tärkeämpää tavoitetta kuin sodan ja hävityksen välttäminen riippumatta,  miten tasavallat luokitellaan.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti