torstai 23. kesäkuuta 2022

Olemmeko vanhan suurvaltojen määrittämän maailmanjärjestyksen kynnyksellä?

 

 

Käsittelin talousjärjestelmien paradigman muutosta toisen maailmansodan jälkeen emeritusprofessori Sakari Heikkisen kolumnin pohjalta 19.6.2022. Nyt tarkastelun kohteena on valtapolitiikan muutokset viime vuosikymmeninä.

Toisen maailmansodan jälkeen ilmaistu ikuisen rauhan julistus (”ei koskaan enää sotaa”) on yhtä epärealistinen kuin mikä tahansa lopullisen rauhan julistus historiassa. Kuinka pitkälle  tulevaisuuteen toisen maailmansodan lopuksi julistettu rauhantila ajallisesti ulottuu? Rauhantila se ei  kriittisesti tarkasteltuna ollutkaan,  vaan kysymys oli kuuman sodan vaihtumisesta ”kylmäksi”. Tätä kylmän sodan kautta kesti 1990-luvunvaihteeseen saakka. Se oli ideologioiden ja ajatusmaailmojen välistä taistelua ”paremmasta” maailmasta ja maailmanjärjestyksestä. Tämän päivän näkövinkkelistä kylmä sota oli kompromissi  avoimen sotatilan ja  asevarustelun sävyttämän rauhan välillä. Sapeleita kalisteltiin mutta avoimeksi maailmanlaajuiseksi sodaksi kylmän sodan kausi ei  yltynyt. Propagandasota riehui sen sijaan valtoimenaan. Niinpä amerikkalainen kenraali saattoi 1950-luvulla julistaa, että jos Neuvostoliitto aloittaa sodan ”se tuhoutuu ennen kuin päivä vaihtuu yöksi”. Vastuuntuntoiset poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan päästäneet vastakkainasettelun kipukohtia leimahtamaan laajamittaisiksi sodiksi. Kuilun reunalla käytiin Kuuban vuoden 1962 ohjuskriisin yhteydessä.

Maailmanjärjestys betonoitiin rauhansopimuksilla ja julistuksilla toisen maailmansodan jälkeen. Syntyivät etupiirit: oli suuressa kuvassa Yhdysvallat-johtoinen läntinen etupiiri ja Neuvostoliitto-johtoinen itäeurooppalainen etupiiri. Näiden välinen tasapaino luotiin ydinaseilla: puhuttiin ”kauhun tasapainosta”. Keskeiset toisen maailmansodan taistelutantereet  Euroopassa betonoitiin etupiirien keskinäisillä sopimuksilla. Ne olivat lähes loukkaamattomia. Epäsopivuudet Unkarissa, Itä-Saksassa ja Tšekkoslovakiassa ratkaistiin etupiirijaon mukaisesti: länsi ei uhmannut etupiirejä avoimesti, ei myöskään itä.

Periferiassa tilanne oli toisin (arabimaat, Vietnam, Afrikka….). Taisteluja käytiin etupiirien hankauskohdissa, niiden rajoilla, kuten Kuubassa.

Jaltassa 1945 sementoitu maailmanjärjestys kumottiin 1990-luvun vaihteessa. Tosin elämme niin lähellä akuutteja tapahtumia, että on vaikeaa sanoa historian kulun näkökulmasta, mitä oikeastaan on tapahtunut tai tapahtumassa. Venäjä on 30 vuotta kylmän sodan päättymisen jälkeen julistanut itsensä Vladimir Putinin suulla kylmän sodan häviäjäksi. Itse asiassa häviäjäksi julistautumisen prosessi kesti lähes koko 2000-luvun näihin aikoihin saakka. Toinen mahdollinen tulkinta on,  että kylmän sodan konflikti jäi kesken ja sitä voidaan jatkaa toisessa muodossa. Maailma ei joka tapauksessa kehittynyt monien odottaman konvergenssin,  yhteiskuntajärjestelmien sulautumisen suuntaan.  Lopputulos - niin kuin se  nyt avautuu - merkitsi toisen osapuolen voittoa ja toisen tappiota. Lännen imperiumi on kylmässä sodassa voittanut idän imperiumin. On hirvittävän vaikea sanoa,  kuinka laajalti tällainen tappio/voitto -ajattelu on aidosti omaksuttu . Onko se vain yhden ihmisen (Vladimir Putin) päässä syntynyt katkeruudesta johtuva vainoharhainen ajatus (kuten Hitlerillä) vai merkki siitä,  että 1900-luvun sodat eivät vieläkään ole päättyneet.  Kolmas muuttuja tässä kamppailussa ja sotapelissä on Kiina, joka pyrkii raivaamaan itselleen tilaa lähinnä Yhdysvaltain kustannuksella liittoutuen ainakin tilapäisesti Venäjän kanssa. Etukäteen heikommaksi itsensä arvioinut osapuoli hakee liittolaisia sieltä, mistä niitä on saatavissa.

Useimmat länsimaalaiset ihmiset ajattelevat, että meneillään olevassa  tragediassa on paljon kuviteltua, ihmiset eivät voi olla niin hulluja,  että suuri sota oikeasti realisoituisi. Maailmanhistoria kuitenkin osoittaa, että pysyvä sotatila on keinotekoinen, yhtä keinotekoinen kuin pysyvä rauhantila. Wienin tanssiva kongressi 1814-1815 (mikä nimi!) loi pohjan suurin piirtein pisimmälle rauhanajalle,  mitä nykyaika tuntee. Muutamin huomionarvoisin poikkeuksin sitä kesti vuosisadan (1815-1915) eikä sekään aikaväli säästänyt meitä alueellisilta tai paikallisilta sodilta kaikkialla maailmassa. Suursotaa ei kuitenkaan syntynyt. Henry Kissingerin muotoilemassa maailmanrauhassa on kysymys suurvaltojen sopimasta rauhasta (Napoleonin sotien jälkeisessä) vuoden 1815  hengessä tai varhaisemmasta Westfalenin rauhan (1648) hengestä.  Kissingerin ”World Order” muodostuu kahdesta elementistä 1) yhteisesti hyväksytyistä säännöistä ja 2) vallan tasapainosta. Putinin moninapaisessa ajattelussa on jotain kissingeriläistä, joskin olisi arveluttavaa vetää liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, sillä Putinista ei voi sanoa,  että hän olisi noudattanut valtiollisen suvereniteetin periaatteita.

Tähän ketjuun Jaltan sopimus liittyy saumattomasti. Kysymys on,  ei enemmästä eikä vähemmästä kuin vanhan maailman jakamisesta suurvaltojen kesken. Kun tultiin 1990-luvulle ei Jaltasta ollut paljon mitään jäljellä. Länsi ikään kuin teeskenteli, että mitään jakoa ei ole tapahtunut, mutta osoitti kaikilla elkeillään että ”me” olemme  voittaneet. Tämä ei ole jäänyt Venäjällä tai Kiinassa vaille huomiota: ne ovat kokeneet olevansa altavastaajina maailmanhistoriallisessa taistelussa. Niin ne ainakin suuruudenhulluudessaan kuvittelevat. Useimpien läntisten arvioijien mielestä Venäjällä ei ole enää suurvallan statusta, muutoin kuin sotilaallisessa mielessä. Kiinan tilanne voi olla toinen: se on realistisesti matkalla jostakin sitä tyydyttämättömästä asemasta toiseen parempaan asemaan.

Kaikkiin em. historian rauhoihin liittyy jonkin vanhan (järjestyksen) ”palauttaminen”:  paluu menneeseen suuruuteen, entisiin rajoihin, paluu johonkin vanhaan suurta mullistusta edeltäneeseen olotilaan jne. Niin saattaa käydä tulevaisuudessakin (vrt. ”Neuvostoliiton hajoaminen on 1900- luvun suurin geopoliittinen katastrofi”).

Haetaanko siis uutta maailmanjärjestystä vanhasta jo mielikuvissa kuopatusta maailmasta vai ymmärretäänkö maailman muuttuminen joksikin aivan muuksi kuin Westfalenin, Wienin ja Jaltan päätösten World Orderiksi. Lännessä on kuviteltu, että uusi uljas digitaalinen maailma on irtautunut menneestä suurvaltojen valtataistelujen maailmasta. Ja toden totta, sen todisteena voitaneen pitää,  että maailmassa oleva uudentyyppinen innovaatioihin perustuva hajautunut tiedon valta  on jakautunut tasaisemmin kuin koskaan aiemmin (Japani, Etelä-Korea, Taiwan….. varauksin Intia ja monet muut uudet talouden tiikerit).

Nyt siis tuntuu siltä, että Putinin World Order alkaa yhä enemmän muistuttaa vanhaa valtapoliittista etupiirijakoa, jossa suurvallat jakavat maailman keskenään. Ei vaikuta erityisen lohdulliselta maailmankuvalta. Samalla Putin myöntää käytännössä häviönsä taistelussa uudenlaisesta tiedon valtaan perustuvasta maailmanjärjestyksestä. Onko siis palattava vanhaan suurvaltablokkien määrittämään pakotettuun maailmankuvaan?

Onko vanhalla Putinin degeneroituneeksi leimaamalla Euroopalla jakoa tulevissa ”rauhoissa”? Puuhataanko Moskovassa pohjaa ikivanhoihin perinteisiin nojaavalle ”Moskovan rauhalle”?

Maailma huutaa: valitse puolesi tai olet tuomittu moraalittomuuteen. Käsitteet liittoutumattomuus ja varsinkin puolueettomuus ovat suorastaan arveluttavia…..

::::::::::::::::::::::::::::::::

Myöskään läntinen liberaalidemokratia ei ole saanut osakseen yksituumaista tunnustusta. Länttä repivät monet ristiriidat ja eripura. Esimerkiksi voisi ottaa johtavan läntisen suurvallan, Yhdysvallat. Polarisoitunut amerikkalainen yhteiskunta ei voi toimia uskottavana mallina muille. On kammottavaa huomioida tuoreen mielipidekyselyn tulos, jossa 52 prosenttia republikaaneista (42 prosenttia demokraateista) uskoo,  että heidän elinaikanaan Yhdysvalloissa käynnistyy sisällissota. Vaikka näin ei kävisikään,  on tulos polarisaatiokehityksen uusi lakipiste. Vai onko kysymys vielä syvemmästä yhteiskuntarakenteen pirstoutumisesta? Yli puolet amerikkalaisista näkee maan tulevaisuudenkuvan synkkänä.

Kysymys ei ole vähemmästä kuin liberaalin demokratian ja yleensä demokratian kohtalosta. Näinä aikoina Yhdysvalloilla ei pitäisi olla varaa leikitellä maan tulevaisuudella. Äärioikeisto on jo saanut otteen Yhdysvaltojen (korkeimman) oikeuden vallankäytöstä.

Vanha kunnon Hillary Clinton tuomitsee äärioikeiston ”satumaailman”, jossa erilaisilla uskomuksilla on vallitseva asema. Lausunnosta huokuu aito huoli amerikkalaisen demokratian kohtalosta. Muutos vääjäämättömän huonosta kehityksestä paremmaksi pitäisi saada aikaan vaaleilla, mutta nyt näyttää siltä, että äänestämistä vaikeutetaan oikeiston taholta.  Polarisaation toinen osapuoli äärivasemmisto aiheuttaa sekin vastakkainasettelua ”moderneilla” äärimielipiteillään.

:::::::::::::::::::::::::::

Johdon asema on kaikissa johtavissa suurvalloissa perustaltaan vahva. Bidenin, Xin ja Putinin asema on kiveen hakattu. Mutta säröjäkin on havaittavissa. Xin asema on vankin ainakin lyhyellä aikavälillä. Putin on edelleen vahvoilla,  vaikka läntinen propaganda vyöryttää/vuodattaa päinvastaista viestiä. Vetoa Putinin vallassa säilymisen puolesta en kuitenkaan lähtisi lyömään. Yhdysvalloissa on ensisijaisesti kysymys yhteiskunnan jakautumisesta,  joka heijastuu presidentin toimiin monin tavoin. Kysymys ei ole välttämättä Bidenista,  vaan demokratian kriisistä, joka heijastuu presidentin toimintakykyyn.

Hulluuden laajamittainen puhkeaminen näissä oloissa  on täysin mahdollinen tulevaisuudenkuva. Ja raunioilla vannotaan ikuisen rauhan nimiin….

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti