perjantai 24. helmikuuta 2023

On kulunut vuosi Ukrainan sodan alkamisesta

 

A-Talkissa 16.2.2023 kenraalimajuri evp. Pekka Toveri, johtava tutkija, UPI  Sinikukka Saari, venäjäntutkija Hanna Smith ja entinen suurlähettiläs Rene Nyberg keskustelivat aiheesta ”Vuosi sotaa Ukrainassa”. On kulunut sen verran aikaa sodan alkamisesta, että voidaan muodostaa jonkinlainen kuva sodankulusta. Samalla voidaan todeta,  että ajankohtaisohjelmien asiantuntijoille tyypillinen yksisuuntaisuus mielipiteissä on jäämässä taakse ja kukin keskustelija erottuu mielipiteineen ainakin jonkin verran toisista mukanaolijoista.

Keskustelussa vallitsi jännittävä spekulaatioille avoin ilmapiiri. Sitä leimasi tietty länsisuuntautunut ajattelu, mutta se lienee ymmärrettävää osanottajat huomioiden.

Kenraalimajuri Pekka Toveri totesi aluksi, että venäläisille tyypillinen hyökkäyksen tunnusteleva alku on nyt näkyvissä Ukrainassa  ja arvioiden mukaan se voisi edeltää ns. suurhyökkäystä Donbassissa. On kulunut melko tarkalleen vuosi sodan alkamisesta.

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että motivaatiotaso on ukrainalaisilla selvästi korkeampi kuin venäläisillä,  ja se on näkynyt taistelujen kulussa. Venäjä on marssittanut lisäjoukkoja sota-alueelle ja se on tasoittanut voimasuhteita.

Rene Nyberg  ei epädiplomaattisesti kaihtanut esittää suorasukaisia ja ehkä yksinkertaistettuja mielipiteitä sodankulusta nyt ja tulevaisuudessa . Itsevarman tuntuisesti  hän teki tilaa keskustelussa mielipiteilleen. Nybergin mielestä sota ratkeaa taistelukentällä eikä tulitaukostrategioilla. Keskustelijana Nyberg on yllättävän kärsimätön. Jyrkästi tulkittuna Nybergin mukaan ”tasapelin” mahdollisuutta ei ole. Yhdysvaltain puolustusvoimien komentaja Mark Milley tuoreessa lausunnossaan pitää taas täysin mahdollisena ratkaisematonta lopputuloksena.

Tilanne on muuttunut sodan alkamishetkestä. Venäjän ajateliin murskaavan Ukrainan massiivisella ylivomalla, mutta toisin kävi: Venäjä ei ole onnistunut oikein millään tavalla välttämään isoja tappioita. Ukraina ei suostu häviämään. Sen yli ei kävellä. Toverin mukaan Venäjä yrittää löytää keinot, joilla se voi  julistaa itsensä voittajaksi, sillä läpimurtoon se ei pysty.

Nyberg väitti keskustelussa, että Ukraina on tylsyttänyt Venäjän ilma-aseen toiminnan sotatoimialueella ja koneet joutuvat toimimaan sen ulkopuolella. Täältä Suomesta käsin hävittäjiä ei juuri näytetä. Onko niitä taistelussa mukana?

Sinikukka Saaren mukaan Venäjä edelleen itsepintaisesti jatkaa sotaa eikä tyydy jäädyttämään tilannetta. Voisiko vetää johtopäätöksen, että Venäjä ei voi voittaa eikä hävitä!

Kenraalimajuri Toveri sotilaana oli huolestunut lännen ammus- ym.  resurssien riittävyydestä. Tuotanto ei pysy kulutuksen perässä ainakaan niin kauan,  kun länsi ei suoraan osallistu sotaan. Ja se taas muuttaisi koko sodan luonteen. Nyberg tuki Toverin ajatusta painottaen oikeantyyppisen aseistuksen lisäämistä , so. pitkän kantaman raskaiden aseiden laajempaa käyttöönottoa.

Toveri korosti useampaan otteeseen lännen hitautta asetoimituksissa. Länsi myös ”keksii” syitä, miksi se ei voi aktivoitua asetoimituksissa. Länsi ”vatuloi”. Sinikukka Saari myötäili todeten, että: a) länneltä on saatava mahdollisimman paljon aseita ja b) lännen asetoimituksissa on kokeiltava rajaa,  missä kulkee sodan laajentumisen vaara. Tilanne huutaa lännen yhtenäisyyden tarvetta.

Hanna Smith korosti aivan oikein, että luonnollinen este asetoimituksille on kunkin valtion oman tarpeen priorisointi. Ylimäääräiset varastot on tyhjennetty. Tarvitaan uutta tuotantoa täydentämään resursseja. Yhdysvallat aikoo moninkertaistaa avustukset. Länsi-Eurooppa laahaa jäljessä. Euroopalle voi olla eksistentiaalinen kysymys lisätä asetuotantoa sen oman vaaranalaisen – sodan laajentumiseen johtavan - aseman vuoksi.

Toisaalta myös Venäjällä on vaikeuksia tuottaa aseita riittävästi.

Mikä on Venäjän tavoite viime kädessä? Venäjä pyrkii saamaan haltuunsa Itä-Ukrainan. Ukraina joutuu ehkä luopumaan Krimistä. Venäjä ei välttämättä ensi sijassa pyri miehittämään alueita vaan saamaan otteen valtaamistaan alueista, jolloin se pääsee määräämään niiden kohtaloista .

Ukrainan tavoitteena ovat vuoden 2013 rajat. Sinikukka Saari epäili, että seurauksena on pitkä sota.

Venäjä näkee asian niin, että ”aika on puolellamme”. Sitä on vaikea todistaa.

Yhteinen näkemys keskustelijoiden kesken vallitsi siitä, että Naton ja Venäjän välillä syttyvää sodan vaaraa on vältettävä.

::::::::::::::::::::::::::

Johtopäätöksiä:

Venäjä on tarvinnut tekosyitä sotatoimilleen. Merkitettävin niistä on natsien syyttäminen aiheutuneesta konfliktista. Tämä lienee käyttökelpoinen veruke esiintyä uhkaavasti myös Suomeen nähden. Natsikortti vedetään aina tilaisuuden tullen esille.

(Taktiset) ydinaseet ovat koko ajan olleet taustalla aiheuttamassa sodan uhkaa. Ydinsodan uhka kasvaa, jos tavanomaisten aseiden varastot tyhjenevät eikä uustuotanto ole riittävän tehokasta. Ydinaseiden osalta tilanne on vielä hankala senkin takia, että voimassa olleita ydinaseiden käytön rajoitteita on purettu.

Nykykonfliktissa on kysymys järjestelmien välisestä taistelusta: Eurooppaa ja sen sääntöpohjaista maailmanjärjestystä on vastassa Putinin World Order, joka määrittää Venäjän tavoitteet maailmanlaajuisesti.

Suomi on erityisen tarkkailun kohteena,  koska sillä on niin pitkä raja Venäjän kanssa.

 :::::::::::::::::::::::::

Münchenin turvallisuuskonferenssilla vuonna 2007 on ikävä kaiku Venäjän nykyisen ekspansion käynnistäjänä. Vai oliko kysymys valmistautumisesta akuutin konfliktin käynnistämiseksi? Tosiasiassa saattoi olla niin,  että Putin tuolloin viimeisen kerran varoitti tulevasta idän ja lännen välisestä konfliktista. Vuonna 2007 ei tajuttu, miten pitkälle Venäjä oli valmis menemään. Olen pyrkinyt erittelemään München 2007 -konferenssia blogikirjoituksessa ”Putin ja Ukrainan sodan ennusmerkit” , 1.4.2022.

Tätä kirjoitettaessa Münchenin vuosittainen turvallisuuskonferenssi on jälleen meneillään ja keskeinen teema on Ukraina. Pahat voimat on taas kerran päästetty valloilleen ja olemme  niiden vallassa.

Yksi nykyajan vaarallisista piirteistä on militarismin hengen tarttuminen ihmisten välillä yli raja-aitojen. Nyt on - tulkintani mukaan - taas se vaihe, jolloin halutaan haastaa maailmanrauha. Vladimir Putin katsoi Venäjän kärsineen tappion ”viime vuosisadan suurimman globaalin katastrofin” - Neuvostoliiton hajoamisen - seurauksena ja vaatii hyvitystä muulta maailmalta ja erityisesti länneltä. 

Venäjän tavoitteena on ottaa käyttöön käsite ”rauhanomainen rinnakkainelo” samantyyppisesti kuin kylmän sodan aikana, mutta sitä ennen Venäjä haluaa voimaan määrittämänsä moninapaisen maailmanjärjestyksen. Ukraina on ensimmäinen vaihe Putinin World Orderin täytäntöönpanossa. Jatkoa voimme vain arvailla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti