torstai 2. helmikuuta 2023

Jumala puolellamme: USA:n ja Venäjän kutsumuskohtalon jäljillä

 


 Tämän kirjoituksen avainkäsitteitä ovat kutsumuskohtalo (Manifest Destiny) ja kansakunnan ainutlaatuisuus (”ekseptionalismi”). Yhdessä käytettynä nämä viittaavat oikeutukseen laajentaa omaa elintilaa omien kansallisten rajojen ulkopuolelle. Alun perin Yhdysvalloista käytetyt termit laajennan tässä kirjoituksessa koskemaan Venäjän pyrkimystä laajentaa etupiiriään tai reviiriään ympäröivän maailman kustannuksella.

Vain ainutlaatuinen kansakunta saattoi omaksua kutsumuskohtalon. Sen tehtävänä piti olla vapauden sanoman levittäminen sivistymättömille kansoille ja ihmisille vastapainona eurooppalaisten valtioiden vulgäärille siirtomaapolitiikalle.

Olen itse käsitellyt kutsumuskohtaloa ja sitä lähellä olevaa käsitettä ekseptionalismia näissä blogikirjoituksissani useissa yhteyksissä. Yhdysvaltoihin ekseptionalismin käsitteen liitti ensimmäisten joukossa ranskalainen historioitsija Alexis de Tocqueville, joka kiersi Yhdysvaltoja 1830-luvulla ja kirjoitti kuuluisan teoksensa ”Demokratia Amerikassa” matkakokemuksistaan. 

Kysymyksessä on erityisen herkkä käsite, sillä esimerkiksi Yhdysvaltain äärioikeiston piirissä sillä on raamatullinen arvo ja sisältö. Yhdysvaltain asemaa pidetään aivan poikkeuksellisena, ja jos joku (vaikkapa presidentti ) asettaa sen kyseenalaiseksi,  hän saa kuulla kunniansa.

Tosiasiassa amerikkalaisen oikeiston käsittelyssä kansakunnan ainulaatuisuus on peilivääristymä. Kun Barack Obama sanoi eräässä puheessaan, että amerikkalaisuuteen sisältyy ainutlaatuisuuden oletus, olisi hän saanut kiitosta, jos olisi lopettanut tähän, mutta kun hän lisäsi - vilpitön kun oli - että niin ajattelevat myös britit ja espanjalaiset omasta kansastaan, hän latisti ainutlaatuisuuden käsitteen joka kansan oikeudeksi. Se oli liikaa: äärioikeisto olisi halunnut kieltää Obamalta koko käsitteen käytön.

Alexis de Tocquevillen ekseptionalismi oli tietenkin nykyisen äärirepublikaanisen ja trumpilaisen ekseptionalismin vastakohta. Trump on sisuksiaan myöten sitonut itsensä ekseptionalismiin: ”Let´s Make America Great Again” (MAGA) tai ”America First”!  Näyttää siltä, että Trump katsoi Yhdysvaltain välillä antaneen periksi muulle maailmalle, ja nyt on aika korjata tilanne tekemällä Yhdysvalloista mahtava ”uudelleen”. Hillary Clintonhan protestoi vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan yhteydessä tätä ajatusta vastaan toteamalla – sinänsä aivan oikein – että ”Yhdysvallat on jo suuri”. Trumpin puheet voidaan  määrittää ylimieliseksi retoriikaksi.

Myös Venäjä on halunnut päästä osalliseksi ainutlaatuisuuden ihanuudesta. Siitä todisteena on Josef Stalinin reaktio amerikkalaisten  ainutlatuisuuspuheisiin. Kiista syntyi 1920-luvulla, kun Stalin katsoi kieroon  Yhdysvaltain omimaa käsitettä, jonka hän halusi suoda Neuvostoliiton ja ainutlaatuisen sosialismin yksinoikeudeksi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Yhdysvalloissa monien ihanteiden valheellisuus paljastui 1800-luvun vaihteesta lähtien, kun jouduttiin kohtaamaan intiaanit ja mustat. Tästä testistä kutsumuskohtalo ei selvinnyt ehjänä. Ei ole mahdollisuutta mennä yksityiskohtiin, mutta leveällä pensselillä vetäen syntyy kuva intiaanien ajamisesta yhä suppeammalle alueelle, sitten sulkeminen valkoisen väestön tieltä reservaatteihin ja lopulta summittainen assimiloiminen valtaväestöön. Mustien taistelu johti sisällissotaan ja orjuuden loppumiseen, mutta jätti rotusorron jatkumaan sisällissodasta (1861-65) 100 vuoden päähän. Manifest Destiny oli korostetusti valkoisten manifestaatio, valkoisten ylivallan peitenimi.

”Kutsumuskohtalo” kulminoitui raadolliseen maiden ja mantujen himoon. Koko 1800-luku on Yhdysvaltain laajenemisen historiaa omalla mantereella (Louisianan osto Ranskalta, sitten valloitussota Meksikoa vastaan). Yhdysvaltojen laajenemisella oli takuutaho: God Is On Our Side. Jumala piti huolta, että vastustajat nujerrettiin. Uudisasukkaita veti länteen Kalifornian kulta eikä jalo lähetystehtävä.

Yhdysvallat pyrki erottautumaan muista länsivalloista ja niiden siirtomaapolitiikasta. Erityisen vastenmielinen oli brittiläinen kolonialismi. Yhdysvallat ei pyrkinyt  täydelliseen alistamiseen, vaan  protektoraattien ja sotilastukikohtien perustamiseen. Valloitussodat olivat siis eriluontoisia kuin Euroopan suurvalloilla. Käytännössä ero jäi kuitenkin vähäiseksi.

Yksi oleellinen strateginen eroavuus jäi vallitsevaksi: Yhdysvallat pyrki maailmanvallaksi tukikohtajärjestelmän avulla ja onnistui siinä todella tehokkaasti: se rakensi 1900-luvun puolella 750 sotilastukikohdan verkoston.  Toinen erittäin tärkeä strateginen ulottuvuus oli jo varhain omaksuttu vaikuttaminen musertavan taloudellisen ylivallan kautta. Yhdysvalloista kasvoi globaali talouden jättiläinen, ja se käytti taloudellista vaikutusvaltaansa sumeilematta omien etujensa ajamiseen.

Uusi amerikkalainen imperialismi, joka piti sisällään liberaalin demokratian levittämisen jäi valtapoliittisen strategian varjoon.

Kirjailija Mark Twain toimi 1900-luvun vaihteen imperialististen miehitysprojektien (Kuuba, Filippiinit) kriitikkona ja kansakunnan omanatuntona. Hän syytti Yhdysvaltoja siitä, että se ”ei vapauttanut, vaan valloitti”.

Kuten edellä on tuotu esille,  jäi Yhdysvaltain kutsumuskohtalosta vaikutelma, että se oli pääosin peitenimi vallan anastamiselle. Ehkä juuri Mark Twainin saarnat amerikkalaisten omantunnon herättämiseksi kuitenkin vaikuttivat sen verran, että Yhdysvallat ei lähtenyt vanhan tyyppisen kolonialismin tielle.

Yhdysvaltalainen tukikohtaimperialismi saavutti täyteytensä toisen maailmasodan jälkeen. Puhuttiin kaksinapaisesta maailmankuvasta, mutta USA oli rikkauksiensa takia aina monta askelta edellä muita.

Amerikkalainen Arthur Goldwag on kirjoittanut kirjan ”The New Hate” (2012), jossa hän käsittelee kansakunnan ainutlaatuisuutta (tai että osa kansakunnan eliitistä kokee edustavansa ainutlaatuista kansakuntaa). Lainaan tässä kirjoitukseni teemaan liittyvää kohtaa kirjasta (tarkemmin blogikirjoituksessani ”Ainoa laatuaan – vihapuheiden jäljillä” 16.4.2013): ”Mistä ekseptionalismi koostuu? Sen kannattajat näkevät vihollisten uhkaavan amerikkalaista erinomaisuutta. Tästä kehkeytyvä vanhan amerikkalaisen vainoharhaisuuden uusi painos - uusi viha - kumpuaa jostain syvältä sisäänpäin käpertyneisyydestä ja ylemmyydentunteesta, joka heijastuu rasismina ja antisemitisminä ja kaiken ulkomaisen uhkaavuutena”.

Eivät suomalaisetkaan ole täysin irti manifest destinystä. Tässä on jotain samaa kuin suomalaisten pyrkimyksessä Itä-Karjalan valtaukseen 1920-luvulla Elmo Kailan ja muiden ”Vihan veljien” ryssävihalla avitettuna.

::::::::::::::::::::::::::

Jos ajatellaan Venäjää Yhdysvaltain vastinpartnerina, syntyy väistämätön ajatus verrata Yhdysvaltain historian ekseptionalismia  ja kohtalouskoista lähetystehtävää Venäjän vastaaviin. Yhtäläisyyksiä löytyy. Venäjän osalta pitää paikkansa se, mitä Stalin sanoi ekseptionalismista  (ainutlatuisuudesta) Neuvostoliiton yhteydessä: se oli elimellinen osa venäläistä suurvaltaylpeyttä sosialismikokeiluineen. Nyt ei enää ole kysymys sosialismin ylivertaisuudesta vaan laajenemishaluisen äiti-Venäjän suunnattomasta ylpeydestä.

Venäjällä on oma maailmanjärjestyksensä, world orderinsa (tai Putinin world order) , joka paheksuu läntistä rappiota ja uskonnottomuutta. Se tarjoaa omaa uskonnollisuuttaan ja demokratiavaihtoehtoaan ja onkin saanut läntisten valtioiden oikeistopiireistä tukea.

1990-luvulla haaveiltu ”eurooppalainen Venäjä” jäi haaveeksi johtuen suurvaltojen keskinäisestä eripurasta ja taistelusta vaikutusvallasta sekä varsinkin Venäjän vainoharhaisesta epäilystä lännen tarkoitusperiä kohtaan. ”Eurooppalainen Venäjä” on idässä käännetty toisinpäin tavoittelemisen arvoiseksi venäjänmalliseksi Euroopaksi. Eurooppa on tämän ajattelun mukaan  hylännyt -  nykyisin Venäjän ylläpitämän -  alkuperäisen kristillisen perinnön. Jumala on nyt Venäjän puolella.

Putin ja hänen taustajoukkonsa ovat yrittäneet haastaa läntisen ”rappeutuneen” kristinuskon. Euroopan  ja Venäjän välillä vallitsee tasapainoton kilpailu eurooppalaisuuden määrittämisestä.

Venäjän kutsumustehtävänä on halu palauttaa tilanne Itä-Euroopassa aikaan ennen vuotta 1997 (ennen Naton laajenemista) ja mitätöidä ”viime vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi” eli Neuvostoliiton hajoaminen. Jotta päästäisiin päämäärään eli Venäjän suuruuden aikaan, tarvitaan suunnattomia uhrauksia.

Venäjällä perustettiin 2000-luvun alussa konservatiivisia ajatushautomoja,  joissa ideoitiin keinoja pyhän Venäjän suuruuden ajan palauttamiseksi.  Nämä hautomot ovat kehittäneet ajatusta poliittisesta ortodoksiasta, joka tukee Vladimir Putinin ja Sergei Lavrovin tavoitteita. Toisaalta Venäjästä syntyy käsitys ulkomaailmaa vastaan  suunnatusta aggressiosta, toisaalta taas suojautumisesta ulkomaisia harhaoppeja (pinnallinen materialismi) vastaan. Molempia vastaan tarvitaan Venäjän suurvaltaa.  Tavoitteen betonoimiseksi vietetään 9. toukokuuta voitonpäivää. Juhlapäivä on ortodoksiuskonnollisuuden läpitunkema tilaisuus sodassa kaatuneiden syntien anteeksisaamisineen.

On lukuisa joukko maailmankuuluja venäläisiä kirjailijoita,  jotka kannattivat kukin aikanaan isänmaansa imperialismia,  ja jotka ”lumoutuivat tsaarinvallan loistosta”. Kysymys on taiteilijoiden vastuusta ja siitä kulttuurista, joka heitä Venäjällä ympäröi, ja josta he eivät vapaudu hirmutekojen tapahtuessa. Missä oli tai on venäläinen Mark Twain? On kuitenkin - onneksi - toisia taiteilijoita ja kulttuurihahmoja, jotka ymmärtävät sotien julmuuksien keskellä toisen asemaan asettumisen merkityksen.

:::::::::::::::::::::

Hesarin artikkelisarjassa ”Kirjeitä Venäjältä”,  sen artikkelissa  ”Haluatteko ymmärtää Venäjää?” (29.1.2023) on maasta poistuneen venäläisen  oivallinen kuvaus siitä,  mitä Venäjällä on tapahtunut. Jo lapsena venäläiset oppivat, että Venäjä on jotain erityistä, ja että muinaisilla venäläisillä on ollut ”valtaisa vaikutus kaiken ihmisyyden kehittymiseen”. Systemaattisesti sukupolvelta toiselle opetetaan , että ”Venäjä on kiistattomasti jotain ylempää ja ainutlaatuisempaa kuin muut (ekseptionalismi!)”. Tällä oikeutetaan lisämaan hankinta, vaikka Venäjä sitä ehkä vähiten tarvitsee.

Väitetään aivan tosissaan, että Venäläisten missiona on Euroopan pelastaminen, milloin tsetseeneiltä, milloin natseilta (manifest destiny!). Venäläiset ovat vereslihalle valmiita kärsimään jonkun suuremman asian puolesta, jotta voittaisivat esimerkiksi sodan (sota on pyhä!). ”Venäläisellä” ei tarkoiteta ketään yksittäistä venäläistä vaan jotain paljon suurempaa kollektiivia, joka kuuluu venäläisyyteen. Näin ajatellen voi ymmärtää, miksi venäläiset ovat luovuttaneet päätäntävallan johtajilleen (niin kauaksi aikaa kuin uskovat heihin) kärsimyksistä riippumatta. Venäläistä maatiaista mietitytti monien tärkeämpinä pidettävien asioiden sijasta se, onko tsaari oikea tsaari! Taikauskon ja reaalimaailman sekoitus on ohjannut iät ja ajat venäläisyyttä.

Edellä siteerattu HS:n artikkelin anonyymi kirjoittaja viittaa useissa kohdin ihaillen Mauno Koiviston kirjaan ”Venäjän idea” (Tammi, 2001), jota muistelen venäläisten kovasti arvostelleen sen ilmestymisen aikoihin, mutta joka tänä päivänä monessa suhteessa toimii venäläisyyden oivaltajana.

Mitä tästä opimme akuuttiin poliittiseen tilanteeseen nähden?

Suurempaan kuvaan liitettynä ja edellä esitettyyn perustuen venäläisten toimet Ukrainassa voidaan selittää hyvin pitkälle ekseptionalismin ja kutsumuskohtalon syy-seuraussuhteina, mutta suurvallan suuruudenhullua logiikkaa ei tietenkään tarvitse sulattaa.

Ja kyllähän George Bush nuoremman liberaalin demokratian pakkosyöttö irakilaisille Irakin sodan (2003-2011) aikana oli sitä itseään.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti