torstai 4. toukokuuta 2023

Populismin vanhoilla ja uusilla juurilla

 


 Populismi määritetään Wikipediassa seuraavasti: ”Populismi (latinan sanasta populus, ’kansa’) on politiikan tyyli tai löyhä poliittinen ideologia, jonka mukaan politiikan pitäisi olla "kansan tahdon" ilmausta. Populistit korostavat yhteiskunnan jakoa tavalliseen kansaan ja eliittiin. Populistit tavoittelevat kansansuosiota usein kansankiihotuksellisin keinoin.”

Populismin anatomia  -kirjan (Into, 2023)  kirjoittaneet Yannick Lahti ja Matti Mörttinen määrittävät ilmiön vapaamuotoisesti seuraavasti: populismi tarjoaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Ja vielä: populismi ei ole varsinaisesti ideologia, se on myös tapa tehdä politiikkaa. Erityisesti se on tapa puhua, kirjoittaa ja viestittää.

Voitaneen varmuudella sanoa, että populismia ei voida selittää millään yksiselitteisellä tavalla.

Populismilla on pitkä historia, jonka juuret ulottuvat 1800-luvun Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Populistista ajattelua esiintyy lähes kaikissa poliittisissa järjestelmissä ja yhteiskuntamuodoissa. Käsittelen tässä kuitenkin pääosin ajatustavan nykyisiä ilmenemismuotoja erityisesti Suomessa.

Anu Kantola erittelee ilmiötä Helsingin Sanomien kolumnissaan 25.4. 2023 tuoreella tavalla toisaalta yhteiskunnallisen kehityksen järkiperäisyyden ja toisaalta romantiikan näkökulmasta. Kolumnistin teksti on ikään kuin johdanto nykypäivän populismikeskustelulle. Kantola väittää, että 2000-luvulla romantiikka on tehnyt paluun Suomessa perussuomalaisten politiikassa.  Kantola jäljittää populismiajattelun muutoksia pari sataa vuotta taaksepäin. Järkiperäinen ajattelu menestyi erityisesti 1700-luvun valistuksen ilmapiirissä muuttuen 1800-luvun puolella ”intohimoiseksi” romantiikaksi idealistisine liioitteluineen. Anu Kantola ottaa esimerkiksi kansakunnan ”pelastusohjelman” romantiikan paluun yhdeksi avainkäsitteistä. Sitä käyttää myös Petteri Orpo joko romantiikan/populismin”tartunnan” saaneena tai sitten vain retorisessa mielessä.

Toisen maailmansodan jälkeen oli voimissaan rationaalinen yhteiskunnallinen ajattelu. Kybernetiikka oli varsinkin 1950-luvun tutkimusala, joka pyrki yhdistämään koneiden ja  elävien olentojen viestintäjärjestelmiä, joka nyt kuulostaa tekoälyn varhaiselta kehitysvaiheelta.  Sitä sovellettiin myös yhteiskunnan ilmiöiden mallintamiseen. Itse muistan 1960-luvun järjen vuosikymmenenä, joka saattaa herättää vastalauseita, koska silloin tapahtui samaan aikaan  ideologinen herääminen moderniin maailmaan: annettiin monien uusien kukkien kukkia 1930-luvun ja 1950-luvun suhteelliseen ankeuteen verrattuna. Tieteelliset läpimurrot avaruuden valloittamisineen  johtivat optimistiseen ”kehitysuskovaisuuteen”. Niinpä me kuusikymmentälukulaiset saatoimme sanoa,  että ”elintaso on jo saavuttanut riittävän korkean tason, nyt on panostettava elämänlaatuun”.  Niin kuusikymmentälukulaista, niin kuusikymmentälukulaista….. Ajattelutapa oli tuolloin radikaalin idealistinen, saaden tosin myöhemmin tietyillä tahoilla dogmaattisia piirteitä. Optimistisen konvergenssiteorian  mukaan ideologioiden piti lähestyä toisiaan ja ristiriitojen vähetä.  Kai on tunnustettava, että tunnen itse ”jääneeni” 1960-luvun optimistisiin  ”rationaliteetteihin”  ja siten kyvyttömäksi ymmärtämään epärationaaliselta kuulostavaa populismia.

Kantola näkee perussuomalaiset romantiikan lipunkantajina ehkä kytkien ajattelun nykyaikaisen hektisen  elämänrytmin tiedostamattomaksi ”vastalauseeksi”. Kantola näkee ääripäinä elämisen ”järjen nimissä” ja ”tunnekuohuisen melankolian ja synkkyyden”. Keskustelun ääripäät tulivat esille juuri käydyssä eduskuntavaalikampanjassa.

Tavallinen kansalainen on lyhyen aikavälin tapahtumarunsaudesta (koronapandemia, energiahinnat, ilmastonmuutoskeskustelu, Ukrainan sota, Nato ym.)  ymmällä. Jopa laajan sodan uhkaa lietsotaan. Ollaanko kohta tilanteessa,  jota futurologi Herman Kahn 1960-luvun  alussa ennakoi,  eli että ydinsodalla voi olla voittaja. Houkuttelevaa, eikö totta? Samaan aikaan masennus- ym. oireet ovat lisääntyneet. Tutkimuksellisesti on todettu, että ikävät uutiset lisäävät yhteiskunnallista pahoinvointia. Siihen auttaa toiveikkaampi uutisointi ja avoin vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, vaikka perusviesti olisikin ikävä. Kantola: ”Tunteet tarttuvat ja leviävät kuin kulkutauti”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Siirryn nyt tässä kirjoituksessani ihmisten kokemusmaailman arviointiin poliittisessa ympäristössä, jonka osana populismi on.  Perussuomalaiset onnistuivat uhkakuvien luomisessa koskien vanhojen puolueiden politiikkatoimia. Ympäristöä, ilmastoa ja maahanmuuttoa koskevien poikkeavien kantojen läpilyönti onnistui paljolti, koska muut puolueet olivat niistä hyvin pitkälle konsensuksessa keskenään. Vain taloudenhoito velkaongelmineen jakoi niitä dramaattisemmin.

Mörttisen ja Lahden em. kirja on – kuten kirjoittajat sanovat - ”populismin kehon avaus”. Viittaan ohessa teoksen mielestäni  oivaltavimpiin kohtiin.

Populistinen liike on vaarallinen silloin,  kun se liittoutuu äärioikeiston kanssa (esim. Yhdysvaltain kongressitalon valtaus). Mielestäni vaarallisuus on suhteutettava siihen tapaan, miten vakiintunut poliittinen järjestelmä käsittelee populismia tai populistista liikettä: jyrkästi torjuen vaiko (varauksin) myötäkarvaan silittäen.

Tylsyykö populistisen puolueen kapinamieliala ajan kuluessa? Tähän voitaneen vastata myöntävästi. Vanhan populistin liekki himmenee tai tilalle tulee vahvempi toimija. Synergiat ovat myös ilmeiset: järki populistien  puolella ja romantiikka ”järjen”puolella saavat jalansijaa.

Populistina toimiminen on kuluttavaa. Sen näkee vaikkapa Timo Soinista. Osin dynaamisuuden menettäminen johtuu siitä, että henkilösuhteita ei ole pidetty yllä tarpeeksi kunnioittavalla tavalla.

Voiko Suomen keskustan raunioille syntyä uusi keskustassa toimiva populistinen puolue? Tuskinpa poliittisen kentän keskelle kuitenkaan. Mutta kirjoittajat pitävät mahdollisena, että porvarihallituksen syntyessä saattaa vastavetona syntyä populistinen puolue vasemmalle espanjalaisen Podemosin mallin mukaan. Tätä kirjoitettaessa perusporvarihallitus näyttää olevan syntymässä, mutta mitään merkkiä vasemmalle syntyvästä puolueesta (Arhinmäki?) ei ole. Suomen puoluekartta on aivan liian vakiintunut,  jotta tänne syntyisi tuon tuostakin uusia populistisia puolueita (paitsi aivan  mikrotasolla).                                                                                                                                                                                                                   

Populistit pyrkivät määrittämään ketkä kuuluvat aitoon oikeaan kansaan ja ketkä eivät. Ulos suljetaan ei-suomenkieliset, mutta kun tullaan kansakunnan sisälle populistien ”kansa” pitääkin sisällään vain ”tavallisen” kansan. Sen torjuttavana vastavoimana on eliitti. ”Populismin anatomian” kirjoittajat kysyvätkin aiheellisesti eivätkö itse populistit muodosta eräänlaisen ”eliitin” poissulkevuudessaan. Nimittäin kaikkien nykyajan populistien tunnuslauseeksi sopii ”oma kansa ensin”. 

Tuskinpa on tiedotusvälineitä tehokkaampaa populistisen tiedon levittämiskanavaa. Historiallisessa tarkastelussa Suomen populismin  lähtökohtana voidaan pitää vasemmiston vaalivoittoa vuoden 1966 eduskuntavaaleissa. Sen vastavoima synnytti populistisen konservatiivitahon, jota edusti SMP, Suomen maaseudun puolue johtajanaan Veikko Vennamo, käsite jo eläessään. TV oli Vennamon ”kanava” kansan pariin.

Hänen tehokas asioiden yksinkertaistaminen iskulauseiksi tuotti tulosta: ”unohdettu kansa”, ”rötösherrat”, ”seteliselkärankaiset” ja ehkä tehokkaimpana kaikista  ”kyllä kansa tietää”.

Yksi populistien kritiikin kohteita oli TV- ja radiolupamaksut.  Tilanne rauhoittui toistaiseksi, kun vuonna 2013 siirryttiin yleisradioveroon.  Syytösten kohde oli yleisradion liiallinen vasemmistolaisuus. Arvostelu on 2020-luvulla jälleen yltynyt ja nyt tulevan hallituksen uhataan puuttuvan yleisradiotoiminnan laajuuteen. Siispä leikkaukset odottanevat Yleä, vaikka sillä on paljon puolustajia, kuten tämän blogitekstin kirjoittaja.

Ylen nettikolumnisteja epäillään punavihreän sanoman levittämisestä. Ylen kilpailijat - lehdistö etunenässä - ovat saaneet hyvää taustatukea syytöksilleen populistisilta poliittisilta tahoilta. Mielipidejohtajuus on Ylen arvostelijoilla, jotka piirittävät kohdettaan. Lahti ja Mörttinen ottavat esille rinnan Ylen kanssa myös vierastamisen Helsingin Sanomia kohtaan. Lehteä haukutaan Pravdaksi. Myös muuta valtalehdistöä syytetään asemansa väärinkäytöstä ja puolueellisuudesta.

Netti tarjoaa viholliskuvan luomiseen oivan mahdollisuuden ja ylilyöntejä tapahtuu tuon tuostakin. Netin toiminta on globaalilla tasolla pyritty suitsimaan, mutta jää nähtäväksi, miten epäkiitollisessa tehtävässä onnistutaan. 

Populistien keskuudessa juuri TV on ollut tiedonvälityksessä kauan ”oikean tiedon” keskiössä. Siksi sen kautta tapahtuvaa tiedonvälitystä halutaan valvoa niin tarkkaan. Pettymys Yleen on ollut omiaan avittamaan siirtymistä muihin välineisiin. Netti on populistien käsissä aarre. Se on yhteydenpidossa kannattajiin ylivoimainen varsinkin nuorten keskuudessa. Sitä moderoivat tahot ovat paljon suurpiirteisempiä kuin yhteiskunnan tarkemmin valvomissa tiedotusvälineissä. Tosin viime aikoina netin toimijat ovat saaneet rapaa päälleen.

Populistin suurpiirteistä suhtautumista totuuteen aina valehteluun saakka Mörttinen ja Lahti kuvaavat  kirjassaan herkullisesti: Vennamo puhetilaisuudessaan silloin joskus: ”Eduskunnan ulko-ovella on rahasäkkejä,  josta saa ottaa kourakaupalla rahaa illan rientoihin ”puputyttöjä” varten”. lhan  näin paksua eivät tämän päivän populistit suolla. Kykenisikö Trump tähän?

Mikä on populistin ongelma? Uhriutuminen? Populisti katsoo edustavansa oikeudenmukaisuutta, mutta joutuvansa alakynteen Helsingin herrojen epäoikeudenmukaisten toimenpiteiden johdosta. Eliitti kaikkine liittolaisineen pelaa omaan pussiinsa jättäen vaikutusvaltavajeen populistisesti ajattelevalle.

Populistin oikeutus sanoa sanansa lähtee ehkä siitä, että elämisen edellytykset vaihtelevat kansalaisten kesken alueellisesti ja sosiaalisesti. Moderni maailma etsii menestyksen väylät omia reittejään ja jättää väliinputoajat selviämämään omin päin.

Ongelmista puheenollen….. mikään ei ole niin kuin ennen. SMP:n ajoista perussuomalaiset ovat siirtyneet kauas oikealle. Vain ”viholliskuva” - valtamedia - on ennallaan.

:::::::::::::::::::::::::

Populismin kannattajien koulutustaso maailmalla on yleensä melko vaatimaton. Suomalainen populisti tekee tässä melkoisen kuperkeikan: Vennamoa myöten koulutusta on arvostettu alhaalta ylös. Viesti tässäkin kohtaa on puettu potentiaalista kannattajaa miellyttäväksi: suositaan ”kansaa lähellä olevaa sivistyneistöä” vastenmieliseksi koetun eliitin vastakohtana.

Onko populismi historian kestoaihe? Vapaan lehdistön haastajaksi on  noussut sosiaalinen media eikä tätä hyväksikäyttävä populismi ole katoamassa mihinkään. Sillä on potentiaalista kasvuvaraa.

Mutta minkä luontoisena se ilmenee nyt, kun ”valeuutiset” ja  ”vaihtoehtoinen totuus” ovat vakiintuneita termejä? Molemmat termit kertovat yhteiskunnallisesta polarisaatiosta, joka on yksi populismin seurauksista. Samaa vahvistaa ajattelu,  jonka ytimessä ovat ”me” ja ”he” ihmisten jakotapana.

Euroopassa on käynyt niin, että populistijohtajien noustessa valtaan, on valtakausi jäänyt lyhyeksi. Populismilla  ei sittenkään ole riittävästi pitkäjänteisyyttä. Mörttinen ja Lahti pyrkivät luomaan kuvaa,  jossa populistit ponnahtavat uudelleen valtaan kerran sen menetettyään. Näkemys ei kuulosta kovin vakuuttavalta käytännön esimerkkien valossa.  

Uskottavuus on vaaleissa edelleen vallan saavuttamisen ja menettämisen perusta.      

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti