sunnuntai 21. toukokuuta 2023

Turvallisuuspolitiikan uudet askelmerkit

 


 Suomen turvallisuuspolitiikka on muuttunut pysyvästi näkyvissä olevan tulevaisuuden ajaksi. Tästä oltaneen hyvin pitkälle yhtä mieltä. Eri asia on sitten se, kuinka suopeasti muutokseen suhtaudutaan. Olen ”suosittanut” itselleni kriittistä suhtautumista Natoon, vaikka toisaalta olen hyväksynyt muutoksen vakiintuvana turvallisuuspoliittisena  ratkaisuna. Kriittisyys on tässäkin asiassa viisauden alku.

Harva viittaa enää Venäjään (tai Neuvostoliittoon) kylmän sodan kaksinapaisen maailman toisena osapuolena.  Kuitenkin sen merkitys aikanaan oli pysyväluontoiseksi katsottu historiallinen olosuhde. Se,  miksi kaksinapainen maailma menetti merkitystään - Suomi puolueettomuudessaan sen osana - on oma pitkä tarinansa,  johon viittaan tässä vain lyhyesti. Suomen asemaan vaikutti moni muukin asia kuin jokapäiväinen Neuvostoliiton miehittämisen pelko. Itse en kokenut tilannetta tällaiseksi. Elettiin kylläkin osana silloista jännittynyttä maailmantilannetta - jonka ”rikkoi” aika ajoin liennytys - mutta tulkintani mukaan silloista olosuhdetta ei nähty sysimustana. Väitän, että vasta nyt jälkikäteen on elvytetty tämä pelko,  joka projisoitiin silloin alituisesti läsnäolevaksi. Tietenkin tätä pelkoa on käytetty osana länsisuuntautumisen perustetta: ”enää ei  tarvitse pelätä”.

Suomen aseistaminen on osa tätä uutta puolustusta tai lännen rintamaa. Samaan aikaan Venäjän mahtiasema on romahtamassa ainakin toistaiseksi. Lännen ylivoima ilmenee etevämmyytenä ympäristöön verrattuna. Rohkenisiko kukaan kyseenalaistaa tämän toivemaailman?

Suomen tietynlainen arkuus Venäjä-suhteissa on tulkittu ylivarovaisuudeksi eli suomettuneisuuden osoitukseksi. Kuitenkin asia voidaan perustellusti nähdä myös niin, että Venäjä-suhteissa vältetään vastakkainasettelua - ei pelosta johtuen – vaan järkisyistä. Suomettumisen kiistattomista ylilyönneistä huolimatta varsinkin Paasikiven idän suhteet noudattivat järkevää  pidättäytymistä naapurin ärsyttämisestä. Venäjän nykyiset toimet ovat vieneet pohjan tällaiselta naapuruudelta.

Suomi tuskin voi suhtautumisellaan vaikuttaa itäisen naapurin yhteiskuntajärjestelmään oleellisella tavalla. Siispä provosoinnin välttäminen on kaiken a ja o. Suhteiden järjestämiseksi on useita versioita, joista voisin mainita saksalaisen ”Wandel durch Handel”-ajattelun, jolla tarkoitetaan mahdollisen uhkaajan sitomista kaupan avulla rauhanomaiseen kehitykseen. Soveltuvin osin Suomikin noudatti tätä periaatetta. Toisaalta Ukrainan sodan yhteydessä - Venäjää koskien - tämä koettiin naiiviksi luuloksi pitää yllä suhteita.

Monien suomalaisten tuntema ylpeys armeijan erinomaisesta aseistuksesta ei saisi peittää alleen sitä, että  puolustus ja turvallisuus muodostavat yhden huomattavan menoerän – toki elintärkeän sellaisen – mutta sen ei saisi olla suhteeton muihin oleellisiin budjettimenoihin. Siispä suu säkkiä myöten myös aseistuksen osalta!  

Roman Schatz kirjoittaa Maaseudun tulevaisuuden (N:o 4 /2023) kolumnissaan, että Suomen varustelumenot kasvoivat viime vuonna nopeammin kuin missään muussa Länsi-Euroopan maassa, 36 prosenttia. Ja tänä vuonna ne kasvavat jälleen viidenneksellä. Schatz mainitsee ohimennen, että Suomessa voi sodan syttyessä vetäytyä kakkosasuntoon (kesämökille), joita Suomessa on eniten maailmassa, yli puoli miljoonaa. Ohje kuuluu siis: kriisin tai konfliktin uhatessa, hajaantukaa!

Tuleva pääministeri Orpo on rajannut turvallisuusindeksit hallituskauden leikkaustarpeiden ulkopuolelle koulutuksen ja eläkeindeksien  lisäksi. Niinpä panostukset aseisiin tulevat jatkumaan Schatzin viitoittamaa tietä, samoin Ukrainan aseellinen avustaminen.

Olemmeko kohta hampaisiin saakka aseistautuneita? Kuka heittää ensimmäisen kiven arvostellakseen asevarustelumenoja?

Ukrainan sodan myötä Venäjä on irrottautunut tolkullisesta politiikasta ja kiirehtinyt harjoittamaan aggressiivista ”rajattomien rajojen” politiikkaa Russkij mir -oppia lainatakseni. Onko Venäjä menetetty rakentavasta Eurooppa-yhteydestä vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi?

Ukrainan sota on kiihdyttänyt varustautumista paitsi pienten niin myös keskisuurten valtioiden osalta. Konkretisoidakseni kehitystä otan esimerkiksi oman varusmiespalveluni 45 vuotta sitten. Silloin merkittävimmät ilmatorjunta-aseet olivat venäläisiä Sergei it-tykkejä ja (silloin) sveitsiläisiä Oerlikon it-tykkejä. Kuinka ollakaan, nyt saan lukea lehdistä, että nuo samat tykit ovat edelleen yhtenä osana ilmapuolustuksen perusrakennetta. Tietenkin aseisiin on tehty päivityksiä ja kaluston liikkuvuutta on parannettu, mutta hämmentävästi it-tykistö on varsin konservatiivinen aselaji. Sergeit ovat mukana Suomen aseavussa Ukrainalle. 

:::::::::::::::::::::::::::

Suomessa on poliitikko- ja ammattisotilaspiireissä mietitty paljonkin sitä, minkä roolin Suomi ottaa Natossa tai mikä rooli sille Natossa annetaan.

Voi olla,  että Nato-liittoutumista on hankalaa hahmottaa,  koska puolueettomuudella/sotilaallisella liittoutumattomuudella on niin pitkä historia. Se ulottuu pidemmälle historiaan kuin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan.

Suomesta tulee joka tapauksessa osa Nato-Skandinaviaa (ja laajemminkin, sillä Suomen velvoitteeksi tulee tavalla tai toisella yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa suojata Naton sivustaa ulottuen Baltiasta arktiselle alueelle), joka lisännee sekä Pohjolan että Suomen painoarvoa Natossa, mutta samalla joudutaan ottamaan kantaa kiistoihin, jotka tapahtuvat lännen ja idän välillä kaikkialla maailmassa.

Entä miten suhtaudutaan suomettumisen mahdollisesti korvaavaan lännettymiseen (länsiorientaatio, joka saattaa kaventaa poliittista liikkumatilaa). Onko todettava iso naapuri, Venäjä ”menetettynä” valtiosuhteena, kuten Timo Vihavainen näkee tapahtuneen?  

Ensi-innostuksessa vallinnee suuri Nato-odotus, eräänlainen Nato-euforia. Tuoretta suhdetta ei hyväksytä ikävän spekulaation kohteeksi. Nato on maaryhmä,  jossa olemme ”ansaitsemassamme seurassa”, ja joka tehokkaasti torjuu uhkakuvat ja uhkat. Naton viides artikla on turvalauseke, joka pitää huolta siitä, että yhteisvoimin torjutaan mahdollinen vihollinen. Tätä tukee suunnitelma, jossa Yhdysvalloilla olisi omat asevarastot Suomessa ja Ruotsissa. Mutta säilyykö  suhtautuminen kaikkeen tähän ”läntiseen asevelihenkisyyteen” yhtä suopeana ja auvoisena kuin nyt?

Minulla on kuitenkin vahva kuva, että enemmistö isänmaallisista suomalaisista suhtautuu rationaalisesti sotilaalliseen liittoutumiseen ja kannattaa maltillista kasvua sotilasmenoihin, sillä osallistuminen Naton hallintoon ja sotilaalliseen yhteistoimintaan käy rahapussin päälle.

Se vaara tietenkin on, että kun päästään yhteen etappiin eli esimerkiksi Nato-sopimuksiin Suomen ja Ruotsin kanssa niin kuvitellaan yhden historian vaiheen loppuvan. Tosiasiassa näiden maiden on yhdessä muiden kanssa sovittauduttava vallitsevaan suurvaltakilpailuun. Suomi ja Ruotsi eivät pysty kuin pieneltä osin asettamaan ehtoja maailmanpolitiikassa. Ne hyppäävät liikkuvaan junaan. Naton suuri haaste on riitaisa moniäänisyys verrattuna Yhdysvaltoihin (varauksin) ja Kiinaan. Muilta osin, sanokaamme koskien BRICS-maita, ei ole odotettavissa paradigman muutoksia.

Keskeiset toimijat suurvaltastrategian muotoutumisessa ovat USA, Kiina, Venäjä ja Nato. Tässä yhtälössä Venäjä on aggressiivinen taho (”rajattomuus”, ”ikuinen sota”), Kiina ajaa ”kiinalaista rauhaa” eli omia strategisia etujaan kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti Tyynenmeren reuna-alueilla, USA - vanha tukikohtaimperialismin maailmanvalta - käy torjuntataistelua nousevia voimakeskittymiä vastaan. Kiina ja Venäjä ovat julistaneet sen  päävastustajakseen.  Voima- ja liittosuhteet muotoutuvat sen mukaan, kun tavoitteiden samansuuntaisuutta löytyy.

Mikä osa Suomella on uudessa strategisessa yhtälössä. Omaksuuko se aloitteentekijän roolin, reagoijan roolin, sopeutujan roolin vai jonkin muun roolin? Entä onko tuo rooli valittavissa osana EU:ta ja Natoa? Halutaanko yleensäkään profiloitua? Suomi on kuitenkin pieni toimija kokonaisuudessa,  jossa suurvallat  ajavat omaa etuaan.  Suomi voi toki suurentaa rooliaan omilla vahvuuksillaan ja liittoutumalla muiden Pohjoismaiden kanssa muodostaen oman painostusryhmän sotilasliiton sisälle.

Kuten edellä todettiin, Naton viidennestä artiklasta on luotu väitetysti pitävä suojamuuri ympärillemme. Tosiasiassa laajan sodan syttyessä useimmat jäsenvaltiot tarvitsevat joukkonsa oman maan suojaksi. Syntyvä epätasapainotilanne voidaan tasapainottaa omien puolustusvoimien vahvuuksilla.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti