lauantai 23. syyskuuta 2023

Maailma muuttuu, mikä säilyy?

 

 

Suurta sotaa seurasi odotus paremmasta maailmasta, joka kulminoitui iskulauseeseen ”ei enää koskaan sotaa”. Ei ollut ensimmäinen kerta - eikä viimeinen -  kun sodat päätettiin tyystin lopettaa. Sodan jälkeen Suomi vaurastui ennen näkemättömällä tavalla. Niin tapahtui monessa muussakin maassa. Vauraus levisi osiin kehittyvää maailmaa. Nyt kun Kiina on noussut talouskilpailun tähdeksi,  helposti unohtuu, että 1980-luvulla ihmiset  Yhdysvalloissa pelkäsivät ”keltaista vaaraa”-  ja tarkoittivat  Japania!

Kansainliiton epäonnistumista ei haluttu toistaa. Niinpä perustettiin YK, Yhdistyneet kansakunnat maailmanrauhan tukipilariksi. Se yhdisti sekä lännen että idän. Ideologiset eroavuudesta eivät estäneet pyrkimystä yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kaupan esteet purettiin sinnikkäällä työllä ja ajan kanssa. Vaurautta tuntui olevan mahdollista jakaa. Samalla näytti olevan tilaisuus - keskinäisen riippuvuuden politiikan ansiosta - välttää sotaa aiempaa tehokkaammin. Näitä asioita pohtii professori Timo Vihavainen kolumnissaan Kanava-lehden numerossa 6/2023.

Mihin hukkui usko paremmasta?

Vihavainen on (positiivisessa mielessä!) vanha äreä mies, joka antaa sanan säilän viuhua. Pakko kuitenkin tunnustaa, että hän avaa uusia näkökulmia totuttuihin ajatuskaavoihin. Tuumimiset eivät aina osu yksiin hänen ja itseni välillä johtuen osin siitä, että Vihavainen on (mielestäni) patavanhoillinen konservatiivi ja minä luen itseni maltilliseksi liberaaliksi.

Vihavainen näkee meneillään olevassa tapahtumaketjussa paradigman muutoksen: Venäjä on irtautunut toisen maailmansodan jälkeen luodusta sopimusjärjestelmästä, Kiina on noussut kolmanneksi supersuurvallaksi ja itse asiassa enemmänkin, toiseksi kilpailevaksi maailmanmahdiksi Yhdysvaltain kanssa. Venäjä on hiipuva suurvalta, mutta on ydinaseidensa johdosta vaikeasti arvioitavissa oleva tekijä maailmanpolitiikassa.

Samaan aikaan on tapahtumassa järisyttävä muutos, kun BRICS-maiden ympärille on muodostumassa laajeneva keskisuurten valtioiden ryhmä, joka haluaa osansa maailman jaosta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kehittyvät maat yrittävät muodostaa sitoutumattomien maiden rintaman voidakseen pärjätä suurvaltojen maailmassa. Itse asiassa laajennettu BRICS hakee yhteistyötä suurvaltojen kanssa. Näyttää siltä, että ne haluaisivat liittoutua Kiinan ja ehkä Venäjänkin kanssa. Kaikki nämä strategiset kuviot viittaavat siihen, että ylivoimaiselle Yhdysvalloille halutaan vastavoima. Seuraus on, että esimerkiksi Ukrainan tapauksessa sitä tukevat tahot ovat varsin heterogeeninen yhteisö maita, joista osa haluaa irtiottoa yhteisestä Venäjän vastaisesta ja Ukrainaa tukevasta ryhmittymästä.

Mistä tässä kaikessa on kysymys? Voidaan käyttää - Vihavaisen tapaan - kulunutta sanontaa, että elämme murrosaikaa Mutta pikemminkin kysymys on siitä, että nyt haetaan - voimasuhteinen muutosten parhaillaan realisoituessa - strategisia asemia tulevaisuutta varten.

Vihavainen näkee jopa Yhdysvaltojen jäävän Kiinan varjoon ja siksikin muutos on niin järisyttävä. Ollaanko ykkössuurvaltaa syrjäyttämässä kärkipaikalta? Ei välttämättä.  Kiinalla on omat vaikeutensa talouskasvun heikkenemisen ja ihmisten haluamien vapauksien puutteen takia. Kasvu ei näytä enää niin itsestään selvältä kuin aiemmin haluttiin nähdä, pikemminkin vanhenevan Japanin kohtalo häämöttää taustalla.

Ollaan siirtymässä niukkojen tai niukkenevien luonnonvarojen maailmaan, jossa pelisäännöt ovat liikkeessä. Kiinalla on valttikorttinsa harvinaisten maametallien lähteenä. Samaan aikaan esim. liuskeöljyesiintymät Yhdysvaltojen maaperässä todistavat, että Yhdysvallat on valmis vastaamaan haasteeseen. Sanalla sanoen luonnonvaroja käytetään aseena geopoliittisessa kilpailussa. Kasvulla on kuitenkin rajansa.

Väestönkasvu on yksi muutostekijä: Intia on nousemassa väkirikkaimmaksi valtioksi, jos ei ole jo noussut (väite: tapahtui huhtikuussa 2023!),  ja häviäjä on Venäjä. Myös Kiinan lapsipolitiikka on tuottamassa yllätyksiä.

Kaiken taustalla on maapallon rajallinen  kantokyky. Ekologisten katastrofien sattuessa kohdalle on niistä selviäminen kaikkea muuta kuin ratkaistu.

:::::::::::::::::::::::::

Entä Suomi? Miten se sopeutuu muuttuvaan ympäristöön?

Onko Suomi kuin lastu laineella nousevan myrskyn vallitessa? Ennen sanottiin, että kun Venäjällä meni hyvin, meni Suomellakin. Nyt tuo napanuora ei ole niin vahva. Mutta pelottavaa on,  kuinka huolettomasti kuihtuvaan Venäjän kauppaan suhtaudutaan, puhumattakaan pakotteiden vastavaikutuksista. Jos ”vastalahjaksi” mukana olosta pakotteissa saadaan konfliktiherkkä ympäristö ollaan vaikeiden haasteiden edessä.

Itse en näkisi fossiilisista polttoaineista johtuvia ongelmia niin suurena kysymyksenä kuin Vihavainen. Vihavaisen mainitsema huoltovarmuusnäkökulma (turvautuminen vanhoihin energianlähteisin) on kuitenkin varteenotettava mahdollisuus.

Suomi kuuluu ”epäonnekseen” juuri niiden tuotteiden kärkituottajiin, jotka ovat ilmastonmuutoksen kautta ongelmallisia (suot, metsätalous, kaikki metsään liittyvä tuotanto, metsäluonto, kaivannaistuotanto, lisääntyvä matkailu, jota ruokkivat Keski-Euroopan ilmastosyistä heikkenevät kesä/talvi -olosuhteet). Suomi on kaiken kaikkiaan otollinen ehdotuksille, jotka liittyvät luonnon neitseellisyyteen ja luonnonläheisyyteen,  ja joita Suomessa ajatellaan luonnon tarjoamina aarteina maltillisesti hyödynnettyinä.

Vihavainen pitää Suomea taantumataloutena, jonka läheinen asiayhteyssukulainen on Saksa. Suomi on tämän seurauksena ajautunut pitkän aikavälin rakenteellisiin ongelmiin (velkatalous, nollakorkoharha).

Vihavainen puhuu hyvesignaloinnista (liian kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet?). Pitäisi pystyä luopumaan toisarvoisista kiistakysymyksistä (rasismikeskustelu, natsismisyytökset?). Edelleen professorin syytökset kohdistuvat lehdistöön, joka Vihavaisen mielestä pitää yllä edellä mainittuja ”toissijaisia” ongelmia ja henkilöön keskittyviä sensaatioita.

Vihavainen väittää, että kymmeniä vuosia sitten kun kommunistit ja kansandemokraatit olivat vielä voimissaan, pystyttiin hedelmälliseen yhteistyöhön. Nyt puolueet eivät ole ”luokkakantaisia” , mutta pystyvät rakentamaan suuria draamoja , joita ennen olisi pidetty ”kuudennen luokan” kysymyksinä, päättää turhautunut professori kiivaan puheenvuoronsa.

:::::::::::::::::::::::

Vihavaisen teksteissä taustamuuttujana vaikuttaa konservatiivit/liberaalit -vastakkainasettelu. Maailman muutoksesta ei nyt ole kysymys, se muuttuu joka tapauksessa, mutta mikä kannattaa säilyttää?

Vihavainen puolustaa urhoollisesti konservatiivisia arvoja, ja on siinä mielessä harvemmin vastaantuleva  intellektuelli  tänä päivänä. Hän on tulevaisuuspessimisti ja harmittelee kaikkien niiden menetettyjen arvojen perään, joita hän on kunnioittanut, mutta jotka nyt eivät ole enää juuri missään arvossa. Moni haluaisi seurata häntä menneen maailman etsinnässä ja palauttamisessa.  Joiltakin osin ymmärrän häntä, ja joiltakin osin yhdyn hänen huoliinsa, mutta lähes systemaattiselta tuntuva nykyisyyden syyttely tuntuu liian leimaavalta.

Erityisen kriittinen Vihavainen on lehdistöä kohtaan, jonka käytös on hänen mielestään holtitonta. Pressi on hänen mielestään unohtanut kaikki asiallisuuden ja korrektiuden piirteet, ja keskittyy jonnin joutaviin hömpötyksiin ml. henkilökohtaisuuksiin meneminen. Aiemmin ominainen luottamuspääoma on paljolti hukattu. Tältä osin jaan hänen huolensa varauksin. Uutiskeskeiset päivälehdet ovat lähentyneet iltapäivälehtiä sensaatioiden tavoittelussaan.

Räikeimmin iltapäivälehdistö on käsitellyt viimeaikaisista kohteista Sanna Marinia tehden useisiin lehden numeroihin yltäviä sivujen pituisia ”reportaaseja” hänen liikkeistään ja pukeutumisestaan. Informaatioarvosta ei juuri voida puhua, samaa uutista uusinnetaan lehdestä toiseen hieman näkökulmaa muuttaen. Tärkeintä tuntuu olevan lehden myynti, artikkeleiden sisällöstä viis veisatkoon.

Ideologialtaan Vihavainen jakaa arkisella tasolla perussuomalaiset arvot. Sama muuttuvaan maailmaan kohdistuva vierastaminen seuraa miestä välillä oikeaan osuen, välillä harhapoluille eksyen. Nykyanalyyseissa konservatiivisuuspainotukset ja tietty asenteellisuus aika ajoin häiritsevät. Entä jos hän on oikeassa? Ihminenhän liikkuu ajassa ja avaruudessa, josta määritelmiä ja tarkempia sijainteja tekevät jälkipolvet usein jälkiviisaina.

Tutkijana ja historioitsijana arvostan hänen tekstiensä syvällisyyttä ja tietorikkautta nyansseja myöten. Hän osaa myös luoda kokonaiskuvan henkilöstä tai aikakaudesta alan parhaiden perinteiden mukaan.

Ajattelijana ja tekstintuottajana hän on Suomen konservatismin Grand Old Man.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti