maanantai 6. marraskuuta 2023

Tahdosta ja tahdon tahdosta

 


Helsingin Sanomissa Jyrki Alenius arvioi 16.10.2023 Arthur Schopenhauerin teoksen ”Ihmisen tahdon vapaudesta ”. Kirjaa ennakoiva essee ilmestyi vuonna 1839, joten jo oli aikakin julkaista tämä kirja suomennettuna. Lukion filosofiassa opetettiin, että Schopenhauer oli pessimismin filosofi. Kirja myös luotailee pesimisin polkuja, mutta antaa myös eväät tietämisen (tietotason) kautta parempaan (ja hallittavampaan) tahdonvaraiseen maailmaan.

Yritän testata samalla omaa vajavaista ymmärrystäni. Käytän vanhaa menetelmääni eli yritän piirtää esitetyn ongelman tai haasteen kuvion muodossa.

Mainittu ”Ihmisen tahdon vapaudesta” -teos jakaa maailman kahtia tietoiseen (arkitahto) ja tiedostamattomaan maailmaan (itsetietoisuuden ulkopuolelle jäävät tahdonaktit). Lainaan Aleniusta, joka vetää yhteen problematiikan seuraavasti: ”Tahtomisen objektit, jotka juuri määräävät tahdonaktin,  sijaitsevat selvästi itsetietoisuuden ulkopuolella, kun taas itse tahdonakti  kuuluu itsetietoisuuteen (siis siihen,  mitä pidämme normaalina tahtona tehdä tai saavuttaa jotakin). Haaste tässä on ymmärtää, että normaali tahdon olemus ei ole tahdon ”ilmiasu”, vaan juuri edellä mainittu itsetietoisuuden ulkopuolelle  jäävä tahto, tahtomisen tahto.

Schopenhauer käsittelee perinteisessä mielessä käsitettyä ”tahtoa” rujosti antaen ymmärtää, että arkitahdolla ei ole mitään tekemistä todellisen tahdon kanssa, joka tosiasiassa määrittää arkitahdon. Me emme pääse käsiksi tietokykyjemme ulkopuoliseen  ”olioiden sinänsä” maailmaan. Emme tiedä siitä mitään.

Tahto voidaan – ymmärryksen lisäämiseksi - jakaa kahtia seuraavasti: (lainaus Aleniuksen kirja-arviosta): a) inhimillisen tietokyvyn ulkopuolisen tahdon maailmaan, joka on yksi jakamaton todellisuus, ja b) ilmiöiden maailmaan, jota rajoittavat avaruuden ja syysuhteiden kategoriat. Tämä maailma (ja tahto) on sellainen kuin se meille näyttäytyy.

Schopenhauerin tarkoittama ”tahto” (edellä kohta a) toimii ilman subjektia, eikä se myöskään edellytä minkäänlaista subjektia. Koko maailmankaikkeus on yhtä. Kysymys on harhasta, kun kuvittelemme, että tahtomme aiheuttaa teon. Tässä maailmassa todellisen tahdon voidaan ajatella olevan metafyysinen arvaus.

Schopenhauerille todellinen tahto on hyvin kategorinen käsite:  olisinko voinut toimia toisin kuin toimin? Vastaus: en voi. Leibnizin rinnan Schopenhauerin kanssa esittämän määrityksen mukaan kaikille tapahtumille on peruste. Tästä muodostuu Leibnizin ”riittävän perusteen laki”, jonka mukaan asiat tapahtuvat niin kuin tapahtuvat, eivätkä toisin.

::::::::::::::::::::::::::::

On yksi asia, joka avaa ”tahdon” simpukan kuoren: se on  ihmisen tietotaso. Muutoin schopenhauerilainen maailma olisi muuttumattomuudessaan aika ankea paikka elää. Vähintään lohduttavaa on , että Schopenhauer katsoo, että mitä enemmän ihminen tietää, sitä enemmän mahdollisuuksia hänellä on.

Schopenhauer kunnioittaa järjen harjoittamista. Jokainen teko opettaa ihmiselle hiukan lisää siitä, mikä hän on. Ihminen tulee paremmin tietoiseksi motiiveista. Tämä on tärkeää, koska sisäänpäin kohdistuva tarkastelu tarkentuu, muutoin motiivit pysyisivät ihmiseltä kätkettynä. Schopenhauerille motiivit olivat hänen tahtonsa tavoitettavissa vasta, kun hän ymmärsi ne.

Schopenhauerin tinkimättömyys laajemman yleissivistyksen puolesta on merkillepantavaa pessimismin antiteesina.

Löytykö ulkopuolinen tahto – tahdon tahto – sodan jumalan sokeasta raivosta? Toteutuuko se silloin, kun sanomme ”tämä ei ole (enää) ihmisestä”. Tahtova ihminen on vain suuren tahdon välikappale.

Voiko motiivi subjektin olemassa oloon tulla tietoisuuteemme edes hetkeksi, häivähdyksen ajaksi,  ja kertoa jotakin -  mitä tahansa – vähäistäkin siitä, mitä on olla sodan sokean raivon ulkopuolella?

Oheinen piirros kuvaa  tahdon problematiikkaa sellaisena kuin minä olen sen nähnyt.


Napauta kuvaa suurentaaksesi sen

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti