torstai 2. marraskuuta 2023

Läntinen rationaliteetti vs. idän mystiikka

 

Paljon on kulutettu palstatilaa ja retoriikkaa,  jotta voitaisiin selvittää Venäjän nykypolitiikan ja nykytoimenpiteiden loogisuus ja tausta. Eräs lähtökohta, jota on painottanut  seikkaperäisesti erityisesti professori Jukka Korpela - viimeksi kirjamessuilla 2023 - on länsimaisen rationaliteetin ja itäisen mystisen ajatteluttavan (mystiikan) erottaminen toisistaan sen ymmärtämiseksi, mitä on parhaillaan tapahtumassa mm. Venäjällä ja Ukrainassa.  

Referoin Korpelan tekstejä soveltuvin osin. Käytän johdannossa niitä blogitekstejäni viime vuosilta, jotka kuvaavat oman ajatteluni kehitystä koskien nykyistä tapahtumien taivaanrantaa.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Vladimir Putinin puheet ennen nykyisiä vaiheita Ukrainassa täyttyivät katkerista tilityksistä, jotka heijastivat  Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä historiaa Putinin silmin nähtynä. Puheiden tulkinnan dramatiikka perustuu siihen,  että niitä on vaikea selittää länsimaisella järjenjuoksulla ilman,  että lähtökohdaksi otetaan kuviteltu historiankertaus tai vääristely. Toinen näkökulma on,  että presidentti halusi oikaista historiaa valitsemiltaan osilta. Puheen syväanalyysi edellyttäisi myös länsimaiden toimien perkausta 2000- ja 2010-luvilla. Siihen en kuitenkaan tässä  kirjoituksessa lähde kuin pintapuolisesti viittaamalla.

Näistä lähtökohdista on helppoa – helppoa ja helppoa – päätyä Putinin puheisiin uudesta ”maailmanjärjestyksestä” (jossa johtotähtenä ei ole enää Yhdysvallat) tai ”rajattomasta” Venäjästä. Kysymys ei ole propagandasta, vaan totuuden mieltämisestä meille lännessä vieraalla tavalla.

Putin puhui länsimaisesta ylimielisyydestä (erehtymättömyys, piittaamattomuus) ja Venäjän etujen huomioonottamattomuudesta.  Putin kytki tämän asennoitumisen Neuvostoliiton romahtamiseen ja siitä johtuvaan Venäjän aliarvioimiseen.  Putin murehti Venäjän  itsevarmuuden ”hetkellistä” menetystä 1990-luvun alussa kaiken pahan alkuna ja juurena. Heikkouden tila on jättänyt Putiniin ylpeyteen poltinmerkin.

Voidaan tietysti kysyä olisiko jonkun lännen johtajan Venäjän asemaan asettuminen voinut kohentaa suurvallan omanarvontuntoa. Jää ikuiseksi arvoitukseksi olisiko tällä ollut jotain merkitystä politiikan käytännön työssä. Jeltsin ja Putin jaksoivat vain hetken seurata lännen demokratian suuntaviivoja, mutta kuitenkin sen verran, että lännessä ehti herätä toiveet paremmista ajoista.

Joko Putin itse tai hänen pahat henkensä johdattivat presidentin – länsimaisittain katsottuna – kalvavaan vaikutusvaltavajeeseen.    

Putin projisoi hegemonian tavoittelun länteen: länsi käytti tilaisuutta hyväkseen ja otti kaiken vaikutusvallan, mikä oli otettavissa. Kylmän sodan voittajat käynnistivät maailman uusjaon, josta Venäjä jäi syrjään.  Syntyi Putininkin vuonna 2007 mainitsema yksinapainen maailmankuva.  Tähän liittyy Putinin tuntema inho  lännen ”alhaista sivistystasoa” kohtaan.  Putin itse näkee lännen - ylemmyydentuntoisesti - kulttuuriltaan pinnallisena.

Putin syyttää ankarasti Yhdysvaltoja ”separatistien ja palkkasoturijoukkojen” toiminnasta 1990- ja 2000-luvulla  Etelä-Venäjällä ilman selkeitä näyttöjä. Vielä kovemmin Putin tuomitsee lännen ”pseudoarvojen pakkosyöttämisen” Venäjän kansalle, mutta tekee samalla selväksi, että moinen on turhaa eikä onnistu. Mitä tarkoittavat pseudoarvot? Tässä voidaan viitata Sergei Lavrovin esille tuomiin ideologisiin näkyihin. Lavrovin mukaan Eurooppa on jälkikristillinen yhteisö. Lavrov haluaa tehdä selvän pesäeron nykyisen liberaalin demokratian periaatteiden ja Euroopan historiallisten kristillisten arvojen välillä. Lavrovin paheksuma liberaali demokratia on ”kaiken sallivaa”. Tämän ajattelun mukaan eurooppalainen poliittinen päätöksenteko siis poikkeaa alkuperäisestä ja arvokkaasta kristillisestä arvomaailmasta.

Lavrov syyttää länttä ”liberaalien lähestymistapojen ehdottomuudesta”. Siis eurooppalaiseen arvoyhdistelmään kuuluu kaiken sallimisen ohella liberalismin ehdottomuus (= kaiken salliminen ehdottomasti!). Tästä voi vetää johtopäätöksen, että liberalismin ehdottomuus on – niin kuin Lavrov väittää - Euroopan suuri arvo-onnettomuus.

Samoista syistä Venäjästä ei koskaan voi tulla aitoa länsimaista demokratiaa.  Se on omaksunut lännestä poikkeavan  kehityssuunnan tuhannen vuoden aikajänteellä.

Mikä voisi toimia läntisen rationalismin  esimerkkinä? Otan – kaiken uhallakin – esimerkin presidenttiehdokas Aleksander Stubbin puheista juuri päättyneillä Helsingin kirjamessuilla. Hän ryhtyi kohottamaan läntistä itsetuntoa kertomalla, että Skandinavialla on käytössään 250 hävittäjää, jolla se päihittää Venäjän kapasiteetin. On vaikeaa ymmärtää, miksi presidenttiehdokas yrittää haastaa sapelinkalistelullaan rajanaapurin tilanteessa, jossa sodan eskaloitumisen vaara on muutoinkin olemassa? Putin on osoittanut, että hän pystyy ottamaan varsin suuria riskejä aggressiollaan. Eikö presidenttiehdokkaan Suomessa tulisi keskittyä sotaisuuden lietsomisen sijasta pyrkimykseen sotatoimien alasajosta jollakin aikataululla.

Sotia ei ratkaista aseellisella kapasiteetilla vaan useimmiten  sillä kumpi - tai mikä - osapuoli kestää sodan rasitetta (ml. tappiot) kauemmin. Sodan osapuolien asenne sotaan voi olla ratkaisevasti erilainen. Sotaväsymys koti- tai vihollisrintamalla saattaa ratkaista sodan kulun. Putin on puhunut rajattomasta Venäjästä. Entä jos sodan osapuoli sanookin, että sota sinällään on ”rajaton”, loputtomiin kestävä? Entä jos toista osapuolta ilmentää rationaliteettien ohjaama sota ja toista mystisen historian sanelema sota. Kumpi silloin on vahvoilla?

:::::::::::::::::::::::::

Professori Jukka Korpela käsittelee eräässä esseessään Venäjän politiikan perusteita oivaltavalla tavalla, ja tavalla,  joka poikkeaa läntisestä tavasta ajatella historiaulottuvuutta. Nyt käytössä olevia argumentteja on käytetty jo keskiajalla. Ne siis periytyvät todella kaukaa historian hämäristä,  eivätkä suinkaan ole retorista propagandaa, vaan reaalista argumentointia omalle politiikalle. Venäjä haluaa osoittaa olevansa aidosti pyhän tuhatvuotisen valtakunnan perillinen, joka puolustautuu läntistä rappiota vastaan (vrt. Putin ja Lavrov edellä). Vaikka venäläisessäkin  kulttuurissa riidellään on lähtökohta toinen: riitelyyn suhtaudutaan vieroksuvasti ja yksimielisyyttä korostetaan. Ehkä tästä syystä autoritarisuus kohtaa Venäjällä otollisen maaperän ja vastaavasti läntinen vastakkaisten argumenttien väittelyperinne ei saa sijaa venäläisessä kulttuurissa.

Tässä tullaan avainasiaan. Korpela toteaa, että ero löytyy suhteesta rationaalisesti perusteltavaan totuuteen. Läntisessä katsannossa maailma on mitattavissa ja järjellä selitettävissä. Tiedon muuttuminen hyväksytään prosessin luonnollisena osana. ”Venäjän suhde totuuteen on sen sijaan mystinen”, toteaa Korpela. Idässä leimaa antava piirre on muuttumattomuus.  Selitys historian kulkuun saadaan tuhatvuotisista kronikoista!

Mystifioinnin sisälle ainakin tämän kirjoittajan mielestä kuuluu ortodoksisen kirkon ”totuus”, joka saadaan Jumalalta ilmoituksena. Sitä ei sovi kyseenalaistaa.

Ukrainan sota on eräänlainen ”venäläisen totuuden” testi. Venäläisten perusteet hyökätä Ukrainaan tuntuvat kestämättömiltä. Mystifiointi viettää riemujuhliaan ja lännessä sekä maallikot että asiantuntijat ovat ymmällä. Sotaa ei pidetty todennäköisenä, koska siinä ei ollut mitään järkeä. Totuuksien erot irtaantuivat tunnistamattomiksi keväällä 2022 Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Korpela viittaa erääseen puolustusvoimien palveluksessa olevaan henkilöön , joka osui luultavasti oikeaan sanoessaan, että (Ukrainan) sodan alkamisella ei ole mitään rationaalista syytä. Päätökset voidaan silti pukea rationaaliseen selitykseen.

Korpela selittää pitkään, miksi länsi ja itä ajattelussaan erkanivat toisistaan niin jyrkästi: länsimainen ajattelu järkiperäisyydessään on maailman mittakaavassa lopulta poikkeus(!). Tähän poikkeukseen sisältyy uskottava oikeusvaltioperiaate. Itäisessä mallissa valta taas perustuu tapauskohtaisesti toimivien verkostojen varaan (kuka tuntee kenetkin). Säännöt tunnetaan, vaikkei niitä ole kirjattu mihinkään.

Ratkaiseva sanapari Venäjällä tuntuu olevan ”omistus” ja  ”oikeusjärjestys”. Omistus on tärkeämpi, sillä silotellaan väylä eteenpäin ihmissuhdeviidakossa. Korruptio on koko yhteiskunnan läpäisevä tartuntatauti,  joka vaikeuttaa esimerkiksi investointeihin perustuvaa liiketoimintaa. Korruptio kuitenkin mitätöidään  ”liiketoimintakuluksi”, jolloin tämäkin hidaste läpäistään.

Voi olla, että ne odotukset, jotka demokratiahaaveissa 1990-luvun vallankumouksessa petettiin, eivät lopultakaan olisi toteutuneet muissakaan olosuhteissa. Liian monessa asiassa olisi jouduttu hakemaan uudelleen vauhtia satojen vuosien  tai tuhannen vuoden takaa.

Tämä ongelma poistuu, kun tahallaan vääristellystä historiatietoisuudesta on luovuttu ja rehellisyydestä on tehty kivijalka tapahtuneen kuvaukselle.

Onko yllä oleva kuvaus inhorealismissaan liian pitkälle viety?  Enpä usko, siksi selviä ovat olleet ennusmerkit Venäjän muuttamattomuudesta.

 

PS

Jukka Korpela käsittelee yllä referoidun historian juuria perusteellisella tavalla ”Muinais-Venäjän myytti”-teoksessa (Gaudeamus, 2023).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti