keskiviikko 29. marraskuuta 2023

Napoleon historiassa ja elokuvassa

 


 Kävin katsomassa tuoreen ja kohutun suurmieselokuvan  ”Napoleon”, jonka on ohjannut britti Ridley Scott. Pääosia näyttelevät Joaquin Phoenix (Napoleon) ja Vanessa Kirby (Napoleonin puoliso Josephine de Beauharnais). Elokuvalle on varsinkin Ranskassa annettu murskatuomio. Erityisesti historioitsijat ovat jaelleet hylkyjä. Tavallinen elokuvayleisö Ranskassa on sen sijaan osoittanut suopeutta elokuvaa kohtaan ehkä asennoituen siten, että kysymys on viihteellisestä muotokuvasta.

Isänmaallisia ranskalaisia ärsyttää, että englantilaiset ”päästettiin” tekemään tämä suurelokuva. Sitä paitsi, eikö elokuvasta heijastu asenteellisuus, jota englantilaiset  tuntevat ranskalaisia kohtaan? Ohjaajassa on nähty jopa ranskalaisvastaisuutta. Joidenkin mielestä hän oli piirtänyt karrikatyyrin Napoleonista.

Itse tarkastelen elokuvaa historian näkövinkkelistä ja jossain määrin ymmärrän ammattihistorioitsijoiden osin jopa teilaavia arvioita elokuvasta. Vaikuttaa siltä, että Scott ja käsikirjoittaja Stanley Kubrick (Kubrickin vanhan toteutumattoman käsikirjoituksen mukaan!) ovat ahmaisseet liian ison ja monivivahteisen palasen historiaa käsiteltäväkseen  ja joutuvat harppomaan ”kuvasta tai historian näkymästä toiseen” aivan liian hätäisesti. Voi olla, että liian paljon tungetaan liian vähäiseen aikaikkunaan ja vallankumoukseen johtaneet syyt ja Napoleonin nousuun johtaneet syyt erityisesti  jäävät selitystä vaille. Olisi vastattava tyhjentävästi kysymykseen, miksi lopulta päädyttiin Napoleonin komentoon.

Aluksi triviaalin tuntuinen näkymä: Joaquin Phoenix vaikuttaa liian suurikokoiselta 168 senttiseksi (?) Napoleoniksi (tosiasiassa Phoenix on vain 173 senttiä pitkä) ja 49 vuotiaana liian iäkkäältä Napoleoniksi.  Mutta viime mainitut seikathan voidaan elokuvan ohjaajan tavoin sivuuttaa tyhjänpäiväisinä yksityiskohtina. Samalla kuitenkin Napoleonia esittävä Phoenix on luonnosteltu varsin omaperäisen oloiseksi. Onko Phoenix saanut aivan liian vapaat kädet ja muokannut Napoleonin omituisen jöröksi ja vähäpuheiseksi hahmoksi, suorastaan tönköksi? Napoleonista ei jää älyllisesti suuntautuneen ja älykkään ihmisen kuvaa. Samalla elokuvan katsojalle tarjotaan mahdollisuus tulkita synkeänoloinen ja epäaidon vaitonainen ”Napoleon” mielikuvituksen loihtimalla tavalla.

Itse olen nähnyt Napoleonin (1769-1821) edustavan laajaa sivistyneisyyttä, joka perusti maailmankäsityksensä tieteeseen. Oma lukunsa on Code Napoleon, johon perustuu suuri osa eurooppalaisesta oikeusjärjestyksestä. Samalla uudistettiin hallintobyrokratiaa useilla hallinnon alueilla. Ilman Napoleonin valloituksia tämä kaikki ei olisi onnistunut. Friedrich Hegel (samoin kuin Goethe) ihaili Napoleonia vielä tämän kärsimän totaalisen tappion jälkeenkin, vaikka sen seurauksena myös universaalin vallankumouksen voimaansaattaminen ja levittäminen kärsivät tappion. Hegel oli valmis julistamaan historian päättyneeksi 1805-06.

Napoleonin henkisestä liikkuvuudesta kertokoon seuraava esimerkki: kun Napoleon Bonaparte keskusteli matemaatikko Pierre Laplacen kanssa tämän uudesta kirjasta ja Napoleon kysäisi retorisesti, miksi kirjassa ei mainittu kertaakaan sanaa Jumala, vastasi Laplace jotenkin näin: ”Sire, sitä oletusta en tarvinnut”. Tätä hienostunutta älyllistä leikkiä elokuvassa ei painoteta juuri lainkaan.

Nyt elokuva jakautuu vulgaaristi kahtia, taistelukentän väkivaltamässäilyyn (joskin teknisesti etevästi toteutettuna) ja Napoleonin keskenkasvuiseen, mustasukkaisuuden sävyttämään ja alistamiseen perustuvaan rakkaussuhteeseen Josephineen, kummankin pettäessä toistaan. Elokuvassa ei pohdita ilmiön nimeltä ”Napoleon” juuria, puhumattakaan kasvunarratiivista. Vallankumous käynnistetään vain osin tosiasioihin perustuvana  kaduilla riehuvista mellakoista, joissa ”roskaväestä” (historiallinen näkökulma köyhiin mellakoijiin, joille on annettu tuo yläluokan tuomiolta haiskahtava nimi, ”roskaväki”) tehtiin ryysyläissankareita. Mellakoijista hypätään suoraan kuningatar Marie Antoinetten mestaukseen giljotiinilla. Mikä shokki yleisön herättämiseksi seuraamaan elokuvaa!

Totta on toki, että  tuo ”itävaltalaislutka” - väärin tai oikein - toimi miehensä Ludvig XVI:n  ohella kaiken tuon aikaisen vallankäytön vastenmielisenä  symbolina.

Lähden liikkeelle siis niistä vallankumousta synnyttäneistä ilmiöistä, jotka elokuva sivuuttaa vain eräänlaisena siirtymäriittinä.

Marie Antoinetten puoliso, kuningas,  on nähty voimattomana ja tahdottomana vallanpitäjänä, joka ei selviä kyvyttömyyttään tehtäviensä sanelemista haasteista. Elokuvassa ei ole kunnollista viittausta orastaviin demokratiavaatimusten nousuilmiöihin versus vallitsevaan tuhlailevaan Versailles’n  palatsin elämäntyyliin  tyhjäntoimittajineen.

Silti olen näkevinäni Ludvigissa airueen tulevasta. Hän pystyi erottamaan kaiken sekasorron keskellä uuden valtion ääriviivat. Hän tajusi uudistusten merkityksen ja kaipuun tasa-arvoon, aatelin etuoikeuksien räikeyden ja hovin suunnattoman tuhlailevuuden (Versaillesissa majaili jopa 10 000 yläluokkaista toimettomuudessa).

Kaiken jälkeen häpeä oli se tunne, joka jäi ristiriitaiselle kuninkaalle päällimmäisenä mieleen. Oliko hän se kuningas, jonka täytyi alistua vapauden ja tasa-arvon nimissä aatelin häikäilemättömästi nimeämälle ”roskajoukolle” ja olla nöyryyttävästi viimeinen itsevaltias kuningas? Kaiken keskeltä haluaisin nostaa yhden avainasian esille: lehdistön vapauden. Sensuuri oli päässyt höltymään Ludvigin Ranskassa ratkaisevalla tavalla. Vallitsi jonkinlainen sekasortoinen sananvapaus.

Ludvig  ymmärsi etäisesti kansalaisten vapaudenkaipuun ja halun irtautua ahtaasta kuningasvallasta.  Hän jäi kuningasvallan perinteiden ja uudistusmielisten väliin toivottomaan loukkoon. On hyvin vaikea nähdä rauhanomaista ulostuloa niistä vaikeuksista, joihin Ludvig ajautui. Yksinvaltius oli ohittanut ”parasta ennen” -päiväyksen.

Modernit kansanvallan elementit söivät monarkian perusteita. Näiden voimien välissä kuningas oli  epätoivoinen ressukka. Neuvojia oli liikaa, erilaisia valtaryhmittymiä oli liikaa. Näissä koettelemuksissa Ludvig XVI jauhautui päättämättömäksi luuseriksi.

::::::::::::::::::::::::

Kuningasparin mestauksen jälkeen heräsi voimakas demokratia-aalto -  ilman sopeutumisaikaa, joka johti Maximilien Robespierren hirmuvaltaan. Järjestys yhteiskunnassa ei säilynyt ”kansanvallan harjoitteluympäristössä”. Elokuvassa annetaan kuva Napoleonin lähimpien avustajien ja hengenheimolaisten demokratiapyrinnöistä, mutta muutamassa vuodessa haaveet toimivasta kansanvaltaisesta järjestelmästä saivat väistyä yksinvaltaisten pyrkimysten tieltä.

Saattoi olla odotettua, että yhdenlainen yksinvaltius korvautui toisenlaisella. Aiheutui sekasorto, josta ihmiset saivat pian tarpeekseen. Kaivattiin johtajaa, joka sanoo, mikä on kansakunnan suunta. Ranskalainen yhteiskunta  vaati kurinpalautusta ja suorastaan kaipasi Napoleonin kaltaista vallanhimoista yksinvaltiasta.

Miten kaukana olikaan kansanvallan ihanne noiden päivien sekasortoisesta ”demokratiaharjoitelmasta”. Ja kysymys oli sentään vapauden, veljeyden ja tasa-arvon Ranskasta. Alunperin näille annettiin myös vaihtoehto, ja se oli – kuolema.

Ranskan hallituksen muodosti monien vallankumousvaiheiden jälkeen kolmen konsulin johtoelin 1799-1804,  jolloin aiempi direktoriohallitus syrjäytettiin. Napoleon - valtakunnan todellinen johtaja - nousi virallisesti ensimmäiseksi konsuliksi. Napoleonin jatkuvasti vahvistuvan aseman johdonmukainen päätepiste oli Napoleonin omatoiminen kruunauttaminen keisariksi vuonna 1804, joka on elokuvan näyttävimpiä kohtauksia.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Napoleonin suuruus perustui hallinnollisten voimainponnistusten lisäksi luonnollisesti hänen voittoihinsa (ja tappioihinsa) taistelukentillä, joista elokuvassa  kolme nostetaan tappamisen mässäilyn keskeisiksi näyttämöiksi: Napoleonin voittama Austerlitzin taistelu 1805, Ranskan Suuren armeijan tuho Venäjän talvessa 1812 ja Waterloon taistelu 1815, josta on tullut  maailmanlaajuisesti täydellisen tappion symboli.   Napoleon oli koulutukseltaan tykistöupseeri. Tykistön tehokas hyödyntäminen tulee painotetusti esille myös elokuvassa.

Napoleon osoitti julmuutensa tuhoamalla satoja tuhansia ihmishenkiä. Tässäkin kohtaa nostan tikun nokkaan tietynlaisen epäuskottavuuden: Napoleon nähdään taistelukentällä antamassa yksisanaisia käskyjä ilman lähimpien kenraalien tukea. Vai syntyivätkö päätökset sisäsyntyisesti Napoleonin päässä? Elokuvan tarina on niin pelkistetty, että suurta johtajaa ympäröivät kenraalit on poistettu näyttämöltä liki kokonaan.

Eikö historiasta löydy itsevaltiasta, joka säilyttää kohtuuden kaiken tuhoamisvimman keskellä eli sitä kuuluisaa valistunutta itsevaltiasta? Eikö Fredrik Suuri voisi toimia esimerkkinä? Ei voi, sanoo moni: Fredrik oli säälimätön sotilasvaltion johtaja. Häntä kuvaa ehkä parhaiten epiteetti ”totteleminen”. Hän ei siekaillut uhrata ihmishenkiä tehdäkseen Preussista suuren. Ehkä enintä, mitä Fredrikistä voidaan sanoa vapauden luojana on tämä: Fredrikin kahlehdittu vapaus toimi siltana nykyaikaiseen länsimaiseen vapauskäsitteeseen – tosin monien eri vaiheiden kautta.

Muistan, kuinka 1970-luvulla silloinen apulaisprofessori Jorma Tiainen (joka tutki Napoleonia opinnäytetöissään) mittaili Hitlerin ja Napoleonin diktatuureja keskenään, ja omien sanojensa mukaan tunsi jonkinlaista ihailua Napoleonia kohtaa. Eihän Napoleonilla  ollut tunnollaan 6 miljoonaa juutalaissurmaa!

Napoleonista tuli 24-vuotiaana kenraali ja 35 vuotiaana keisari, paljon lyhyessä ajassa ja hän saavutti nuo uransa virstanpylväät muilta saamansa arvonanon perusteella, ei pyrkyryyden tuloksena. Jos Napoleon olisi ymmärtänyt lopettaa Austerlitzin taisteluun (1805) sotilasuransa ja keskittyä uuden         modernia EU:ta vastaavan siviilihallinnon luomiseen, olisiko hänen asemansa historiassa vielä nykyistäkin mahtavampi?

Napoleonista tehtiin elokuvia jo 1920-luvulla. Maailmanhistorian tähtiesiintyjä siis. Nyt valmistunut on kuitenkin suuruudeltaan omassa luokassaan. Budjetti oli liki 200 miljoonaa euroa.

::::::::::::::::::::::..

Nyt nähtävänä olevan elokuvan viimeinen kohtaus on Napoleonin karkotuspaikalta St. Helenalta,  keskeltä Atlantin valtamerta: kaksi saarelaista pikkutyttöä – viattomuuden ilmentymää -  kinaa Napoleonin kanssa siitä, kumpi sytytti Moskovan tuleen, venäläiset vai ranskalaiset. Napoleon yrittää muistaa tämänkin itselleen edullisena. Niinpä niin, aikaa voi käyttää vaikkapa tuollaiseen arvuutteluun suurten sotaretkien ja tappajaisten ollessa takanapäin.

Entä miten pärjää Ridley Scott elokuvataiteen historian Napoleon-rankingissa? Monien ammattilaisten mielestä hän ei nappaa kärkisijaa.

 

 

  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti