perjantai 16. helmikuuta 2024

Demokratian ”parasta ennen” -päivä lähenee

 


 Kirjoitan lyhyen ajan sisällä toistamiseen demokratian toimivuutta koskevasta  huolestani. Tällä kertaa kipinän antoi ”TV:stä tutun” akatemiatutkija (Helsingin yliopisto) Timo Miettisen hyvä essee ”Vaalivuosi on täällä – missä ovat demokratian esikuvat?” (HS 4.2.2024). Miettisen lähestymiskulma on siis väite/oletus, että demokratia toimiakseen tarvitsee esikuvia, joka on hyvä ja ajankohtainen peruste esseelle.

Winston Churchillin ambivalentti demokratian paremmuutta puoltava (joskin kulunut) lausahdus kuului: ”Demokratia on maailman huonoin valtiomuoto − mikäli sulkee pois kaikki muut valtiomuodot”. Se on asetettu kyseenalaiseksi monissa maissa – syystä tai syyttä.

Mutta onko demokratian esikuvien määrä vähentynyt dramaattisesti? Katsotaan, päästäänkö tästä selvyyteen.

The Economistin mukaan vuosi 2024 on historian suurin vaalivuosi. Vuoden 2024 luvussa ovat mukana suurvallat USA, Venäjä ja Intia plus monta muuta väkirikasta valtiota. Joukossa on myös piskuinen Suomi.

Mutta mistä demokratiassa on kysymys? Lähdetään liikkeelle määrityksestä, joita on tosin monta, mutta tässä pari toisiaan täydentävää esimerkkiä:

1)Demokratia tarkoittaa kansanvaltaan perustuvaa valtiojärjestystä. Demokratian muotoja ovat edustuksellinen, suora ja osallistuva demokratia. Demokratia voi perustua yksinkertaiseen  tai määräenemmistöön.

2) Demokratia voi kestää vain sellaisissa olosuhteissa, jossa yhteiskunta on hyvin järjestäytynyt  ja kansan sivistystasoa on koeteltu riittävän monta kertaa demokraattisessa prosessissa.

Viittaan vielä referoiden Tero Tulenheimon artikkeliin ”Ongelmallinen demokratia” (Kanavalehti 1/2020), jolla saadaan lihaa luiden ympärille: Demokratia voi toteutua, milloin kansanvallan ”peruspiirteet” ovat lähtökohdiltaan haasteen kestävässä kunnossa. Demokratian keskeinen peruspiirre on oikeudenmukaisuuden odotus. Demokratiaa kannatetaan sen vuoksi, että se tarjoaa kullekin yksilölle ”vähäisen mutta yhtäläisen” tilaisuuden ”oman tilanteensa parantamiseen poliittisen vaikuttamisen kautta”. Jännite vallitsee kahden asian välillä: kansalaisten on uskottava vaikutusmahdollisuuksiinsa, mutta toisaalta demokratia ei toimi ilman kompromisseja.

Mitä tulee edellä mainittuihin suurvaltoihin, niin tuskinpa mitään niistä voidaan pitää esikuvana. Intia on hoippunut demokratian kapealla polulla vuosikymmeniä. Venäjästä ei voi puhua kansanvaltaisena suurvaltana lainkaan, ja USA, jota on totuttu pitämään demokratian linnakkeena, on sekin kärsinyt käsittämättömiä takaiskuja. USA on saanut maistaa vallan katkeraa kalkkia: 1960-luvulla sitä pidettiin monilla tahoilla nykyimperialismin ”kotimaana”, joka isolla saappaallaan polki muita kansoja. Tällä hetkellä tuntuu, että moni rukoilee, että tämä demokratian kehto selviäisi seuraavista presidentinvaaleista edes jotenkin kuiville.

Miettinen tulkitsee demokratiaa selviytymistarinana: se on läpäissyt maailmansodat, talouden takaiskut, pandemiat, poliittiset polarisaatiot, demografiset haasteet ja äänestysaktiivisuuden heilahtelut. Demokratia on – se myönnettäköön – osoittanut myös kyvykkyytensä.

 Mitä sudenkuoppia jää jäljelle? Muodostavatko ne yhdessä demokratian näköalattoman tulevaisuuden?

::::::::::::::::::::::::::::::

Miettinen mukailee Anna Kareninaa: ”jokainen demokratia on omalla tavallaan onneton”. Onneton voi hyvinkin olla osuva sana kuvaamaan monien demokratioiden taivalta läpi kansanvallan kompastuskivien  ja risukkojen. Ajoittain tuntuu, että demokratia muodostaa raskaan taakan, jota tavallinen ihminen joutuu kannattelemaan: ”ei tule vaivatta vapaus”. Totta on, että demokratia on oppimisprosessi. Autoritaarisesti johdetuissa maissa osa kansasta odottaa, että  demokratiaan sisältyy  odotusarvo, että se takaa jotenkin paremmat olosuhteet huomenlahjana, kuin mitkä vallitsevat autoritaarisesti johdetuissa valtioissa.

Suomihan sopii varsin hyvin esikuvaksii demokratiaprosessin onnistumisesta, mutta myös haasteista. Kansalaissota jakoi kansan kahtia runsaat sata vuotta sitten. Kummallakin osapuolella oli käsitys demokratian toteutumisen mallista, mutta lopputuloksena oli veljessota. Siitä alkoi monien hämmästykseksi taival kohti kansanvaltaista  järjestelmää. Suomi - päinvastoin kuin moni Itä-Euroopan maa - väisti diktatuurin ja autoritaarisen hallinnon vaarat 1930-luvulla. Suomen demokratia kesti myös sodat ja asettui sitten polulle, joka johti kohti yhtä onnistuneimmista demokraattisista järjestelmistä. Mikä tähän vaikutti eniten?  Ehkäpä tuo edellä mainittu demokratian määrittelyn kohta kaksi ja siinä sana ”sivistystaso”.

Mutta sitten tulee ratkaiseva sudenkuoppa: selviääkö demokratia ilman seesteisen näköalan tarjoavaa tulevaisuutta? Miettinen hakee vauhtia historiasta. Lähtökohdat demokratialle olivat vielä 1700-luvulla heikot. Kansanvallan katsottiin sopivan lähinnä pikkuvaltioille. Demokratia vaikutti menneen ajan idealta (antiikin kaupunkivaltiot). Kun vanhalla mantereella juututtiin kuningasvaltaan, löytyi väylä eteenpäin ison veden tuolta puolen. Tässä on käytetty ajattelun linjaajana ranskalaista aristokraattia Alexis de Tocquevillea. de Tocqueville (myöhemmin Tocqueville), joka  kiersi 1830- ja 1840-luvulla Yhdysvaltoja opiskelumielessä. Tocquevillen ”kompromississa” näytti siltä, että USA:ssa sekä demokratia että lupaava tulevaisuuden odotus asettuisivat samalle voittavalle puolelle.

Omassa tulkinnassani Tocqueville tarjoaa ajatuskokeen, johon kannattaa hetkeksi syventyä. Aatelistaustaisen Tocquevillen suhtautuminen demokratiaan ja aristokratiaan oli jotenkin ambivalentti. Hän kritisoi demokratiaa, haaveili aristokratian parhaista piirteistä, mutta ei halunnut palauttaa vanhaa aristokraattista yhteiskuntaa. Hän myöntää demokratian läpilyönnin. Tocqueville on sanottu kirjoittaneen Amerikka-kirjansa enemmän Euroopasta kuin Yhdysvalloista. Totta onkin, että häneen olivat vaikuttaneet Ranskan kokemukset demokratiakokeiluista.

Mielestäni Tocquevillen voidaan ajatella löytäneen ja täyttäneen puuttuvan renkaan aristokratian ja läpimurtoa hakevan demokratian välistä. Tocquvillelaisessa  ajattelussa aristokratian voidaan sanoa ilmentäneen vakautta ja demokratian uuden sivistyneistön myötä kansanvaltaista edistystä.

Liberaalidemokraattina uskallan sanoa, että nykydemokratia tarvitsisi siivun vakautta ja johdonmukaisuutta tuovaa maltillisuutta, mutta tuskin aristokratiaa. Mutta missä muodossa demokratian pöytä katetaan kansalaisille (tai kansa kattaa sen itselleen) niin, että se pitää sisällään  Miettisen esillä pitämän järjellisen tulevaisuusaspektin?  

::::::::::::::::::::::::::::                                                                                                                                                                                                                                                                                

Yhdysvalloista on tehty (tai se on tehnyt itsestään) vuosikymmenien varrella demokratian  vartijan  liian suurin odotuksin. Seurauksena on ollut pettymyksiä, koska monet kehittyvät taloudet eivät ole hyväksyneet amerikkalaista ”norsu posliinikaupassa” -jyräämistä. Esimerkiksi sopisi vaikkapa George Bush nuoremman ryntäys Irakiin kostamaan WTC-tornien tuhoaminen aivan riittämättömin perustein. Sama virhe on toteutunut monissa muissa kohteissa selvimpänä esimerkkinä Iranissa vuonna 1953 pääministeri Mohammad Mossadeqin johdolla toteutettu öljyvarojen kansallistaminen, joka johti  demokratian                                                  romahtamiseen amerikkalaisten virheellisesti luullessa, että kysymys oli kommunistisesta vallankaappauksesta. Chalmers Johnson: ”Jos Mossadeq on kommunisti,  niin sitten paavikin on   kommunisti!”

Edettäessä nykypäivään tullaan tapaus Donald Trumpiin, joka perustaa politiikkansa ”esikuvallisuuden kritiikille”, näkemykselle, jonka mukaan ”Yhdysvaltojen ei tule toimia globaalin järjestelmän moraalisena auktoriteettina”.  Esimerkiksi Kiinan moraalinen valvonta maksaa aivan liian paljon. Vaikuttaa siltä, että on syntynyt tai syntymässä valtatyhjiö, josta käydään ankaraa kilpailua. Valtatyhjiö pyritään - tietty - täyttämään ja tullaan erikoiseen tilanteeseen, jossa amerikkalaisten irtautuminen paljon moititusta liiallisen puuttumisen tavasta (vrt. 1960-luku) on johtanut (tai uhkaa johtaa) puuttumattomuuden kautta epätasapainotilanteisiin maailmanpolitiikassa.   

Miettinen sanoo, että demokratiat ovat kriittisiä omaa esikuvallisuuttaan kohtaan. Siksikö valta luovutetaan ”ylemmälle tasolle” tai markkinoille niin herkästi?  Miksi Donald Trumpista on niin vaikea saada otetta, vaikka hän käyttäytyy kerta toisensa jälkeen epäpresidentillisesti ja mahtipontisen järjettömästi? Siksikö vaikeista asioista päättämistä väistetään parlamenteissa ja ajatellaan asioiden ratkeavan ajan kanssa.

Onko syynä juuri se,  että ihmiset luovuttavat vallan auktoriteetteina pitämilleen ihmisille päästäkseen itse vastuusta. Joskus tulee mieleen, että Trumpille on luovutettu valtaoikeudet jopa kansalaisten hauskuuttamisesta.

Timo Miettinen vastaa haasteeseen ja nostaa avoimuuden huomion keskipisteeksi ja sanoo sen avaavan mahdollisuuden välttämättömien kompromissien tekemiseen.

Näennäisdemokratiat ja näennäisvaalit on tahattomasti nostettu arvoon arvaamattomaan. Demokratia on alistettu kumileimasimeksi. Demokratiaksi voi julistautua heppoisin perustein vaikkapa linnoittautumalla autoritaarisen hallinnon taakse.

::::::::::::::::::::::

Hyvän parlamentarismikatsauksen nykytilassa tarjoilee HS:n Robert Sundman ”Merkintöjä”-palstallaan 8.2.2024: ”Ehdokkaat eivät kaipailleet lisää parlamentarismia”.

Sundmanin teksti myötäilee hyvin pitkälle niitä suuntaviivoja, joita tässä blogikirjoituksessa on tuotu esille.

Suomella on oma parlamentarismin historiansa, josta ei voida erottaa Urho Kekkosen roolia. Aivan odotetusti presidentin valtaoikeuksia kavennettiin kerta toisensa jälkeen Kekkosen ylipitkän presidenttikauden jälkeen. Tehtäviä siirrettiin eduskunnalle ja hallitukselle.

Mielipidetiedusteluissa nykyisin ei enää kannateta esim. ulkopolitiikan vastuiden delegointia, vaan presidentin asema on korostunut uudelleen, joskin toistaiseksi maltillisesti. Vaikutusvallan kasvu ei kuitenkaan johdu juridisen aseman vahvistumisesta, vaan enemmänkin presidentin persoonallisista ominaisuuksista. …… esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa Sauli Niinistö. Parlamentarismin perään ei haikailla, kuten Sundman toteaa.

Nähtäväksi jää, miten Nato-vastuut muuttavat eri instituutioiden asemaa Suomessa. Olemme luultavasti maailman laajuisesti siirtyneet vallan keskittämisen suuntaan. Yksi  tähän ratkaisevasti vaikuttanut asia on konservatismin vahvistuminen ja liberalismin suhteellinen heikentyminen.

Ovatko ihmiset siis kyllästyneet parlamentarismiin, jonka suojissa esimerkiksi hallitukset ja työmarkkinaosapuolet jatkavat loputonta,  turhauttavaa vääntöä. Kaivataanko jotakuta, joka löisi nyrkkiä pöytään? Vai olisiko kultainen keskitie paras vaihtoehto, se jota Tocqueville ehkä syvällisimmin edusti.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Miettisen esiin nostamiin kysymyksiin vastaisin seuraavasti:

Demokratian esikuva(t)?

Demokratiaprosessien käytännön oppiminen tapahtunee useimmin ensimmäisessä vaiheessa mallioppimisena, jolloin huonot käytännöt karsiutuvat pois. Viimeinen vaihe on demokraattisten prosessien sisäistäminen. Parhaat vaihtoehdot valikoituvat best practise -pohjalta. Onnistuakseen demokratia edellyttää kansanvaltaisten  käytäntöjen laajaa ja syvällistä läpimurtoa.

 

Demokratian tehokkuus ja prosessien  hionta sujuvaksi kokonaisuudeksi?

Lainsäädännön valmistelu parlamentaarisesti on demokratiassa monivaiheinen prosessi. Samat vaiheet autoritaarisessa hallinnossa valmistuvat huomattavasti nopeammin, jopa pelkästään autoritaarisen johtajan diktaattina. Lainsäädäntöprosessien yksinkertaistaminen saattaa sekin olla esimerkki demokraattisen päätöksenteon ohenemisesta.

 

Demokratian tulevaisuus?

Tulevaisuus on hämärän peitossa,  mutta kaikki viittaa vahvan johtajan mallin jatkuvuuteen. Osassa autoritaarisista valtioista luotetaan enemmän ”suureen” johtajaan kuin parlamentarismiin. Sekava maailmanmeno terävöittää ja painottaa johtajakeskeisyyttä. Demokratia menestyy, jos se on kilpailukykyinen autoritaaristen  prosessien kanssa. Itsestään selvää etevämmyyttä sillä ei ole.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti