perjantai 24. toukokuuta 2024

Yhteen hiileen puhaltava Eurooppa vai itseensä käpertyvä Eurooppa?

 


Tätä kirjoitettaessa Eurovaaleihin on aikaa vain muutama  viikko. On syytä palata pohtimaan minkälaisen perinnön vuosisatainen historia on jättänyt nykypolvelle.

Vuoden 2022 lopulla alkoi Ylellä Marjo Vilkon käsikirjoittama kahdeksanosainen dokumenttisarja ”Suomi on eurooppalainen”. Ohjauksesta ja tuotannosta vastasivat Antti Seppänen ja Tommi Häkkinen ja juonnosta Olavi Seppänen. Nyt dokumenttisarja nähdään uusintana Ylellä. Areenassa se on tietenkin myös nähtävissä.

Tartun ensimmäiseen osaan, jolle on annettu nimi ”Auringonlaskun unioni?” Ensimmäinen osa kiinnostaa erityisesti, koska siinä luodaan vuosisatojen yli ulottuva kuva Euroopasta.  Otsake on skeptinen, mutta miten itse näen Eurooppa-kuvan muuttumisen? Dokumentti toimii haasteena omille ajatuksilleni.

Dokumentin alussa viitataan ohjelmasarjan eräänä avainlauseena Eurooppaan ”maailman menestyneimpien itsekriitikoiden maanosana”. Annetaan ymmärtää, että eurooppalaisuuteen kuuluu itseruoskinta, koska sillä on siihen varaa. Dokumentissa todetaan, että omaa perikatoaan Eurooppa on ennustanut toista sataa vuotta. Toisaalta Euroopalle on ominaista ennustaa ikäviä aikoja ilman, että sillä on todellista vaaraa joutua mieron tielle. Ainakin siltä näytti toisen maailmansodan jälkeisten 80 isoista sodista vapaan vuoden aikana. Mutta toisaalta Euroopan historia maailmansotineen todistaa pessimismin perustelluksi. Sotien juuret voidaan johtaa helposti Eurooppaan.

Kulttuurivirtausten syntymäalueena se voi aidosti tuntea menestyneensä. Toisaalta Eurooppa on myös loisteliaseen menneisyyteen tarrautuva maanosa, jolta puuttuu tulevaisuuteen suuntautuva dynamiikkaa, vai puuttuuko?  Eurooppa on siis varsin ristiriitainen yhdistelmä suuria odotuksia ja ahdistavia pettymyksiä.  Sillä on kyky tuhota aikaansaatua.

Sixten Korkman antaa dokumentissa täyden luottamuksen vanhalle mantereelle: ”Euroopan sivistyksellinen vaikutus on ollut valtava ja on sitä edelleen” , mutta näinä aikoina väestö vanhenee ja kutistuu ja kuva voi muuttua.

Käsitteeseen strateginen autonomia sisältyy Euroopan tahtotila: se pyrkii irti Yhdysvaltojen ja Kiinan riippuvuudesta, mutta onko siitä näyttöjä? Voidaan toki todeta puolustuksellinen yhteistyö Euroopan valtioiden välillä, mutta siltäkin puuttuvat vakuuttavat näytöt yhteen hiileen puhaltamisesta.

Toisessa maailmansodassa ja sen jälkeisen Marshall-avun turvin USA käytännössä pelasti eurooppalaisen demokratian. Mutta voimistuva Kiina luo uusia haasteista. Selvimmin tämä näkyy autoteollisuudessa, jossa  Kiina on pannut Euroopan – ja myös Yhdysvallat - lujille. Tätä kirjoitettaessa USA on asettamassa korkeita tulleja Kiinan autoteollisuuden tuotteille. Mitä tekee Eurooppa?

Suurvaltojen strateginne peli muuttuu: Kiina pelaa yhteen Venäjän kanssa osin taktisista syistä samaan aikaan, kun USA:n ja Euroopan napanuora höltyy. Onko Euroopan varmistukset suhteiden muuttumisen varalta kunnossa?

Eurooppa ei ole esikuva useimmille kehittyville maille. Euroopan suurvalloilla on kolonialistinen historia ja sitä seuraava epäkunnioitettava maine,  joka loitontaa eurooppalaisia ja afrikkalaisia toisistaan: Kiina ja Venäjä ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja työntänet lonkeronsa eteläisen  pallonpuoliskon maiden poliittisiin rakenteisiin.

Tänä päivänä puhuttavat eurooppalaisia ilmastokysymykset ja puolustusyhteistyö. Varsinkin viime mainittu on jakanut Euroopan valtioita. Kysymys ei ole siitä, ettekö hyvää tahtoa riittäisi, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat edelleen vaiheessa.

Sitä mukaa kuin tilanne on kiristynyt Ukrainan sodassa ovat puheet rauhan puolesta vahvistuneet. Paradoksaalisesti Euroopan  rauha on kestänyt lähes rikkumattomana 80 vuotta ja totuttanut ihmiset rauhaomaiseen  kanssakäymiseen. Eurooppalaiset ovat henkisesti irtautuneet koko sodan käsitteestä. On ehditty tottua rauhanomaiseen kanssakäymiseen ja sota on henkisesti etääntynyt kauas horisonttiin. On laskettu sen varaan, että kiinteytyvät kaupalliset suhteet torjuvat tehokkaasti sodan uhkaa. Tämä on osoittautumassa harhakuvaksi. Puolustusvalmiuksia on laiminlyöty ja koko kanssakäyminen  on rakennettu pysyvän rauhan varaan. Nyt on pyritty käynnistämään erilaisia sotaan varautumissopimuksia läntisten liittolaisten välillä. Puhutaan strategisesta autonomiasta, mutta onko se uskottava tavoite?

Nils Torvalds puhuu dokumentissa arvuutellen USA-johtoisen ja Eurooppa-johtoisen Naton välillä päätyen pohdinnassa siihen, että syntyy eurooppalainen Nato. Tätä on helppo perustella sillä, että Trump-mielisen ajattelun voittaessa, oman strategisen autonomian on oltava kunnossa.

Eurooppa on laskenut kyberregulaation varaan, eli että se pystyy säätelymekanismien avulla ja varassa hallitsemaan monimutkaisia kauppapoliittisia ympäristöjä koskien erityisesti niitä, joissa Kiina ja Yhdysvallat on mukana. Euroopan kannalta katsottuna  aggressiivisen kauppapolitiikan painopiste siirtynyt USA:sta Kiinaan.

Nokian johtaja Pekka Lundmark ja monet muut katsovat Euroopan olevan kilpailukykyinen monella teknologian alueella eikä ole kohtuullista ajatella, että se pystyisi hallitsemaan kattavasti kaikkia edistyneen teknologian osa-alueita. Toisaalta sen on kyettävä myös yhteistyöhön pärjätäkseen uusien innovaatioiden maailmassa.

:::::::::::::::::::::::::::

Saksa ja Ranska ovat taistelleet Euroopan herruudesta Kaarle Suuren ajoista lähtien. Ne ovat kamppaillet johtajuudesta satoja vuosia. Kun Euroopan Unionia alettiin synnyttää toisen maailmansodan jälkeen, oli ensisijainen tarkoitus sitoa nämä molemmat valtiot  Euroopan rauhaan siten, että ne eivät enää koskaan ryhtyisi sotaan toisiaan vastaan. Tässä on onnistuttu hyvin. Vieläpä niin, että Saksa on näyttänyt suosiolla luopuvan johtoaseman tavoittelusta. Ranska sen sijaan on tavoitellut suunnannäyttäjän roolia.

Suomi symboloi edellä mainitussa asetelmassa pienen valtion ominaispiirteitä. Lisäksi se on ”saari meren takana” ja luonnoltaankin aivan erilainen kuin vertailukohdat meistä etelään. Olemme Euroopan ”metsäläisiä”.

Suomen metsiä koskevat EU:n päätökset hiilinieluista. Tuskinpa on mitään tärkeämpää - muihin valtioihin rinnastettaessa - kuin ovat Suomelle metsät. Niitä käsiteltäessä menevät järki ja tunne sekaisin. Suomella on aivan erityinen suhde metsään. Yleinen toteamus on, että kun Euroopassa metsät on kaadettu, niin nyt  emo-Eurooppa haluaisi suojella Suomen metsät talouskäytöltä. Tyypillinen esimerkki on metsien ennallistaminen. Meillä harva haluaa palauttaa metsät 1950-luvun tilaan, vaikka tunnustetaankin rasitteeksi laskuojien järviin tuoma humus. Entiset kirkkaat järvet ovat muuttuneet  ruskeiksi.  

Suomalaisten mielestä EU on kuitenkin keskimäärin ”kelvollinen”. Monen suomalaisen mielestä EU on välttämätön osa turvallisuuspolitiikkaa. Minusta se on ensisijaisesti osa talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa.  Sixten Korkman: ”haukkukaamme EU:ta” mutta pidettäköön samalla  mielessä, että sitä pitää parantaa, se on sen arvoinen.

Mitä siis Eurooppa merkitsee ihmisille? No, esimerkiksi seuraavia asioita:  Avoimuutta, Yhteisiä arvoja, Henkistä kotipaikkaa, Suomalaisia osana eurooppalaisuutta,  Sananvapautta, Nöyristelyn puuttumista, Suomen kuulumista johonkin suureen, Vapautta…..

Usein tuntuu, että EU:n arvot merkitsevät enemmän EU:n ulkopuolella kuin sisäpuolella (Ukraina!). 

Liittovaltio vai ei? Jättäisikö liittovaltio jopa enemmän päätäntävaltaa jäsenvaltioille kuin itsenäisinä toimijoina oleminen? Keskittämistä sekä toivotaan että pelätään. Nyt on jo keskitettyjä toimintoja, kuten  yhteinen valuutta,  yhteinen oikeusjärjestys,  yhteinen poliittinen järjestelmä….

Epätoivottava keskinäinen eripura joka tapauksessa vahvistaa sen kilpailijoita.

Liittovaltiovaihtoehtoa puolustetaan turvallisuuspoliittisista lähtökohdista ja Suomen vallan lisäämisen takia  (olemme liittovaltiossa kokoamme suurempia) sekä siksi, että päättäjiä on nyt liikaa. Voidaan myös sanoa melkoisella varmuudella, että kyber- ja hybridiuhat pakottavat kiinteämpään yhteistyöhön, koska omat voimavarat eivät riitä.

Palataan tässä blogikirjoituksessa mainittuun alkuasetelmaan: minkälaisen perinnön Eurooppa on jättämässä tuleville sukupolville? Muodostuuko se lopulta keskeisitä osiltaan  vapausarvoista ja hienosta  ihmisoikeusperinteestä?

Professori Johanna Mäkelä sanoo dokumentissa, että hänen suhteensa Eurooppaan on ambivalentti: ”Se tuottaa minulle ristiriitoja”. Taidan olla samaa mieltä hänen kanssaan. Paul Krugman sanoi aikanaan, että nykyinen EU ei onnistu, koska mukana olevilla ”osavaltioilla” ei ole – päinvastoin kuin liittovaltio USA:lla -  samaa valuutta- ja talouspolitiikkaa.

Mitähän mieltä EU:n varhaiset isät Jean Monnet ja Robert Schuman olisivat olleet nykymuotoisesta EU:sta? Yhdessä tavoitteessa he ovat onnistuneet:  Saksa ja Ranska ovat pysyneet sovussa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti