tiistai 9. heinäkuuta 2024

Kännykkälapsuuden paradoksit

 


 Helsingin Sanomien toimittaja Juha-Pekka Raeste on haastatellut nuorten kännykänkäyttöä koskevilla tutkimuksilla kuuluisuuteen noussutta New Yorkin yliopiston  professoria Jonathan Haidtia 1.7.2024  -lehteen. Kysymys on Heidtin mielestä siitä, että lapset ja nuoret ovat altistuneet riippuvuutta aiheuttaville älylaitteille. Pelko on, että vaikutus on haitallinen.

Toinen teema, josta Haidt on tullut tunnetuksi on onnellisuushypoteesi. Tätä aihetta hän on tutkinut jo 1990-luvun lopulta lähtien. Näkisin niin, että nämä kaksi tutkimusaihetta kytkeytyvät saumattomasti yhteen Haidtin tuotannossa, josta tuorein kirja on mainio esimerkki: ”Ahdistunut sukupolvi – Kuinka älypuhelimeen  perustuva lapsuus on aiheuttanut mielenterveyden häiriöiden epidemian”.

Haidt kiinnittää huomiota nuorten naisten mielenterveysongelmien kasvuun rinnakkaisilmiönä vuodesta 2010 tapahtuneelle älypuhelimen ja sosiaalisen median käytön lisääntymiselle.

Haidtin mukaan aiemmin pidettiin selvänä, että ihminen on onnellisimmillaan 20-vuotiaana. Siitä onnellisuus laski työn täyttäminä laajan keski-iän vuosina, kunnes se nousi jälleen niin, että 60-vuotiaana ihminen oli jälleen yhtä onnellinen kuin kaksikymppisenä.

Nyt 20-vuotiaina ei olla enää onnellisia. Tämän trendin olemassaoloa vahvistavat onnellisuustutkimukset, joissa Suomi on menestynyt niin loistavasti.  Näissä tutkimuksissa alle 30-vuotaiden tyytyväisyys  on heikentynyt jyrkästi kehittyneissä maissa . Tämä näkyy erityisen  selvästi  Yhdysvaltain (sija 62 kolmekymppisissä!) ja Saksan tuloksissa, mutta näkyy myös esim. Suomen arvosanassa (sija 7 alle kolmekymppisissä). Vastaavasti yli kuusikymppisten tulokset ovat kauttaaltaan parempia kuin kaikkien ikäluokkien keskiarvot.

Haidt toteaa : nyt nuorimmat ovat vähiten onnellisia ihmisiä. Haidtin johtopäätös on yllättävän suorasukainen: 1980-luvun loppu  aloitti siirtymän ”leikkiin perustuvasta lapsuudesta puhelimeen perustuvaan lapsuuteen”.  Haidt jatkaa: erityisesti Z-sukupolvelle älypuhelimen aiheuttama riippuvuus    on aiheuttanut merkittävää vahinkoa sosiaalisten kykyjen muodostamisessa, tarkkaavaisuuden pirstoutumisessa ja univajeena”. Tyttöihin nuo vahingot iskevät voimakkaammin kuin poikiin. Tytöt purkavat itseään juoruamalla toisista ikätovereista, ei niinkään käyttäytymällä aggressiiviisesti. Lapset itse toteavat sukupolven ahdistuksen johtuvan älypuhelimista ja sosiaalisesta mediasta.  

Haidt näkee älypuhelimien vaikutuksen kaikenkattavana syynä ahdistukseen. Eräässä aikaisemmassa blogikirjoituksessani näin asian monitahoisempana ja monimutkaisempana: ”Nuorten huolestuttavat luvut kertovat asiantuntijoiden mielestä mm. yhteiskunnallisesta vastakkainasettelusta, talouden epävarmuudesta ja somen negatiivisuudesta”.  Oma arvioni oli, että nykyajan nuoret kokevat maailman monissa suhteissa ahdistavana paikkana elää, paitsi edellä mainituista syistä, niin myös vallitsevasta maailman rauhattomuudesta tai peräti sodanuhasta johtuen.

Rinnakkaisilmiönä ns. suuret ikäluokat (Yhdysvalloissa 1946-1964 -syntyneet ja heidän suorat jälkeläisensä) ovat rakentaneet hyvinvointinsa ja vaurautensa suotuisissa olosuhteissa (bkt:n nopea nousu sodan jälkeen irtiottona nuorempiin ikäluokkiin, joiden olosuhteet ovat suhteellisesti heikentyneet). Yhdysvaltain kehitys näkyy – tosin huomattavasti lievempänä – myös esimerkiksi Skandinavian maissa. Kirjoitukseni lopussa totean: ”Ehkä se on niin , että nuoren ihmisen aika-avaruus täyttyy ulottuvuudella, jossa toisessa päässä on ahdistava mitääntekemättömyys ja toisessa päässä tapahtumien taivaanranta avautuu tukkoisena tietoähkynä.

Minun nuoruudessani koulutusputki oli paljon selkeämpi kuin omien lasteni kohdalla. Polku oli valmiiksi tallatumpi. Elinkeinorakenteen muutos loi toki haasteita, mutta vielä paljon enemmän mahdollisuuksia.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Haidt jakaa tulevaisuuden toimet jyrkkiin toimenpide-ehdotuksiin kännykkäkieltoineen ja ikäsidonnaisine käytön rajoittamisineen. Itse taistelisin sen käytännön puolesta, että kännykkä alistettaisiin mahdollisuuksien mukaan kouluissa vain pedagogiikan välineeksi ja vain siihen. Täyskiellot tuovat mieleen höyrykoneiden särkemisen. Entä jos muutosvaihe on vain normaalikehityksen pullonkaula  ja vie oman aikansa, kunhan ei hätiköidä johtopäätösten kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi Haidt kokee ehkä sen,  että henkilökohtainen kanssakäyminen ja välittömät ihmissuhteet jäävät liian vähäisiksi ja pelkästään netin kautta pidetyt yhteydet ovat liian kattavia ja vallitsevia. Tässä on jotain aiheellista pohdittavaa. Kysyn itseltäni,  onko whatsapp-ryhmän kautta yhteydenpito haitta vai kommunikoinnin edistäjä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti