perjantai 7. heinäkuuta 2023

Kylmä sota Suomessa

 

 

Pekka Visuri ja Heikki Talvitie ovat kirjoittaneet teoksen ”Kylmän sodan päätös. Draamaa Helsingissä , Moskovassa ja Berliinissä”. Referoin ja arvioin kirjaa ohessa.

Jyrki Vesikansa toteaa Kanava-lehden arviossaan, että molemmat kirjoittajat ovat jonkinasteisia toisinajattelijoita Suomen politiikassa. Visuri on paasikiveläisen ”reaalipolitiikan kannattaja”, mikä suuntaus ei ole ehkä muodikkaimmillaan juuri nyt ja Talvitie on luonnehtinut itseään ”viimeiseksi myssyksi” yrittäessään luovia rauhanomaisia väyliä pitkin nykyisessä levottomassa maailmassa. Olen kyllä itse arvostanut molempia kirjoittajia.

Toisen maailmansodan päättyessä tahdin määräsivät voittajat. Suomen oli pakko sopeutua voittajavaltioiden tahtoon. Oli kehitettävä uusi ulkopolitiikka, josta vastasivat presidentti Mannerheim ja pääministeri Paasikivi. Välirauhansopimuksen määräyksiä oli noudatettava tarkasti samalla kun oli  pidettävä kiinni itsenäisyydestä. Rauhansopimuksen tulkinnoista vastasivat neuvostoliittolaiset. Vasta venäläisten hallitseman vaiheen jälkeen oli mahdollista tavoitella itsenäisempää asemaa.

Länsiliittoutuneet halusivat pitää Suomen puolustusvoimat pieninä, koska niiden pelättiin joutuvan venäläisten alistamiksi apuvoimiksi mahdollisen uuden sodan puhjetessa. 

Miksi Suomi säilytti itsenäisyytensä sodan jälkeisinä vaikeina vuosina? Visuri ja Talvitie vastaavat:

-Torjuntataisteluilla pysäytettiin vihollisen eteneminen.

-Suomi ei geopoliittisesti sijainnut painopistealueella

-Neuvostoliitto tarvitsi kipeästi (Suomen) sotakorvauksia

-Suomen sisäpoliittinen tilanne vakiintui nopeasti

-Perustuslaki kesti kriisiaikojen paineet

Kylmän sodan käynnistyessä Neuvostoliito tiivisti puolustustaan ja esitti Suomelle yhteistyösopimusta. Oli tärkeää, että Paasikivi pääsi määrittämään sen sisällön (Stalin:  ”yya-sopimus  on Paasikiven diktaatti”). Sopimuksen avainkohdassa Suomi velvoitettiin suojaamaan Neuvostoliiton länsiraja yhteistyössä itäisen naapurimme kanssa.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus ei ollut niin rajoittava kuin olisi voinut luulla, vaan siinä korostui maiden välinen yhteistyöpyrkimys. Vuoden 1952 (ja olympiakisojen) aikoihin  sotakorvaukset saatiin päätökseen, ja Suomi muutoinkin seisoi omilla jaloillaan. Hallussani olevasta vanhasta perhepiiriä olympiakisojen alla kuvaavasta valokuvasta huokuu helpotus ja luottamus omiin voimavaroihin.

Sodan jälkeen Porkkalan luovutus ja suuret ulkopoliittiset voitot vahvistivat Suomen asemaa (mm. ETYK). Berliinin (1961) ja Kuuban (1962) kriisien, samoin kuin yöpakkasten (1958) ja noottikriisin (1961) läpi kahlattiin onnistuneesti, vaikkakin viime mainittujen kohdalla omasta päätösvallasta tinkien. Myös ajoittainen ydinsodan uhka suurvaltojen välillä onnistuttiin kauhun tasapainon avulla taltuttamaan.

Myöhemmin Tsekkoslovakian miehitys (1968) nosti sodan uhkaa, mutta suurvaltojen blokit olivat niin vakiintuneet, että niiden tiiveys esti kylmän sodan laajentumisen kuumaksi.  Kirjassa spekuloidaan Tsekkoslovakian miehityksen heijastuneen sodanuhkana Suomeen,  mutta epäilen,  että todellista vaaraa ei ollut. Pikemminkin Neuvostoliitossa oltiin huolestuneita kriisin jättämästä jäljestä maiden välisiin suhteisiin.

Kaiken tämän keskellä Suomi onnistui luomaan kaupalliset suhteet molempiin blokkeihin. Erityisesti länsi-integraatio eteni Eftan ja EEC:n kautta nykyiseen EU-aikakauteen yllättävänkin sujuvasti,  vaikka Neuvostoliitto osoittikin mieltään Suomen menettelyjä kohtaan itselleen vastenmielisen kehityksen johdosta.

Presidenttinä Koivisto rakensi omat suhteensa aluksi vanhoihin liturgioihin luottaen,  mutta irtautuen lopulta Kekkosesta ja kehitti oman linjansa, kuten Visuri ja Talvitie toteavat.

Seesteisten 1970-luvun suurvaltasuhteiden väistyttyä kylmä sota nosti uudelleen päätään 1980-luvulla euro-ohjusten myötä aktualisoiden uudelleen ydinsodan mahdollisuuden, mutta jo 1980-luvun jälkipuoliskolla suurvaltasuhteet lämpenivät uudelleen, ja kylmä sota väistyi syrjemmälle. Ydinaseriisunta käynnistyi, ja tuloksia alkoi näkyä.

Mihail Gorbatsovin kaudella suurvallat etenivät nopeaan tahtiin ydinaseriisunnassa. Ideologisten muurien madaltuessa lähentyminen sai yhä konkreettisempia muotoja.

Kylmän sodan päättymisessä Saksojen yhdistymisellä oli ratkaiseva merkitys. Keskusteltiin siitä, tulisiko  uudesta Saksasta puolueeton vai länsiliittoutuneisiin kuuluva valtio. Visuri ja Talvitie ihmettelevät tiedustelupalvelujen heikkoa tiedon tasoa muutosprosessien käynnistyessä. Ne yllätettiin housut jalakaulassa. Suurin erehdys koski vihollisen voimavarojen rankkaa yliarviointia. Sillä perusteltiin omia asehankintoja, jotka eivät tuntuneet koskaan riittävän.

Oli täysin mahdollista,  että kylmä sota olisi johtanut suursotaan, mutta näin ei onneksi käynyt. Entisen Jugoslavian alueiden sodat jäävät esimerkeiksi siitä, mihin olisi pahimmillaan jouduttu.

Suomi suhtautui muutokseen perinteistä varovaisuutta noudattaen. Sama koski Baltian maiden irtautumista Neuvostoliitosta: Mauno Koivisto toimi sen ajatuksen varassa,  että oli mahdollista, että tapahtumat saavat käänteen ja muutos Neuvostoliitosta irtautumiseen pysähtyy.

Kokonaisarviossa Suomi selvisi kuivin jaloin potentiaalisten vaaratilanteiden keskellä. Myös ulkomailla nähtiin Suomen onnistuneen muutosprosessien läpiviennissä noina tapahtumien vyöryn päivinä.

::::::::::::::::::::::::::

Kylmän sodan jälkeen Suomen asema muuttui. Neuvostoliitto oli hajonnut. Tässä maailmassa Eurooppa järjestyi unioniksi, jonka ulkopuolelle jäi Venäjä. Venäjä koki uhkaksi Naton, joka laajeni Venäjän rajoille. Visuri ja Talvitie puhuvat raameista,  joiden sisällä Suomi joutui ottamaan huomioon muuttuneen tilanteen. Suomen kautta mikään ei uhannut Venäjää, vakuutettiin.

Suomen liikkumatila oli laajentunut toisen maailmansodan jälkeen vähitellen , eikä vähiten Suomen oman politiikan ansiosta. Gorbatsov ja Jeltsin kiittivät Suomea sen asennoitumisesta uudessa tilanteessa. Suomen liittoutumattomuuden linja  jatkui Martti Ahtisaaren tullessa valituksi presidentiksi. Ahtisaaren osallistuttua Jugoslavian hajoamissotien jälkipyykin hoitoon suhteet Venäjään heikkenivät.

Presidenttien Halonen ja Putin presidenttikaudet alkoivat samaan aikaan vuonna 2000. Venäjä politiikan muutokset käynnistyivät 2000-luvun alkuvuosina. Visurin ja Talvitien tulkinnan mukaan Putin halusi päästä mukaan globaaliin päätöksentekoon, mutta häntä vieroksuttiin. Tämä johti tunnettuun puheeseen Münchenin turvallisuuskonferenssissa vuonna 2007, jossa Putin ilmaisi turhautumisensa.

Siitä eteenpäin rauha rikkoutui monilla eri alueilla (Libya, Georgia, Ukraina….). Pakotteet ja vastapakotteet astuivat voimaan ja johtivat synkeään intressiristiriitaan, josta vapautuminen tuntuu toivottomalta. Visuri ja Talvitie moittivat Putinia raskaasta virheestä, kun hän hyökkäsi Ukrainan kimppuun.

Molemmat osapuolet ovat järjestäneet sotaharjoituksia Itämerellä osoittaen valmiutta laajentaa konfliktia. Kiinan liittyminen osaksi uuden kylmän sodan tapahtumia on tuonut oman mausteensa eturistiriitoihin.

Tätä kirjoitettaessa Venäjän solmu on avaamatta. Päinvastoin osapuolien keskinäiset sidokset ovat vetäneet sotanäyttämön narunpäät umpisolmuun. Yleistilanne vastaa kylmää sotaa, mutta tapahtumien päänäyttämöllä Ukrainassa sota riehuu valtoimenaan.

:::::::::::::::::::::::::

J.K. Paasikiven pohtiman pienvaltioproblematiikan ytimessä oli yksinjäämisen pelko, joka maanpuolustuksen näkökulmasta on merkittävä uhkatekijä. Mutta ajat, ne muuttuvat!  Nyt tilanne on kääntynyt ympäri: jää vaikutelma, että Suomea suorastaan kositaan mukaan läntisiin yhteistyöpyrintöihin sen oletetun sotilaallisen vahvuuden takia.  Ja innokkaimmat näyttävät – kiistattomien kaupankäyntimahdollisuuksien hyötyjen lisäksi - olevan herkkiä ottamaan sotilaallisia vastuita paljon laajemmin kuin Suomen edut sallisivat.

Monet ovat ajatelleet Nato-prosessin päättyneen sopimuksen ratifiointiin, mutta ”huomenlahjana” Suomi-neidolle tarjotaan ”etuja”,  joiden strategista merkitystä ei ainakaan laajemmin ole pohdittu. Puheet EU:n strategisesta autonomiasta (kilpailukyvyn lisäämisestä) ja Nato-jäsenyyden mukanaan tuomista lisäkustannuksista (maksuosuudet, aseistuksen hankintakustannukset) ovat asioita, jotka hiljaa vieritetään päätettäväksemme ylikansallisina hankkeina. Suomi osana Pohjoismaita voi toki toimia em. paasikiveläisen pienvaltiotavoitteen suuntaisesti.

Voidaan myös asettaa kyseenalaiseksi onko Suomi enää ollenkaan pienvaltio? Tuskinpa enää ainakaan paasikiveläisessä merkityksessä. Entä onko Suomi pieni suurvalta Naton suojissa? Vai onko se lännettymisineen haukannut liian suuren (geo)poliittisen palan nieltäväksi? Onko Suomi unohtamassa paasikiveläisen varovaisuuden ja syöksymässä seikkailupolitiikkaan?

Olen havaitsevinani vallitsevana ilmapiirinä Venäjään mielikuvissamme kohdistuvan aliarvioinnin, ikään kuin historia lähestyisi loppuaan, jossa Venäjää ei tarvitsisi huomioida.

Venäjä säilyy pitkään modernin maailman kummajaisena, jota meidän on vaikea ymmärtää. 

Jyrki Vesikansa vierittää pohdittavaksemme tärkeän ajatuksen: ”Paasikiven linja perustui arvioon Kremlin päättäjien rationalismista: jos Suomi turvaa itänaapurinsa luoteisrajan, saamme hoitaa omat asiamme rauhassa. On kysyttävä Vesikansan tapaan, että ”entä, jos Venäjä imperialismissaan nojaakin järjen ja intressiensä sijasta kyseenalaisiin historiallisiin myytteihin?”

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti