sunnuntai 30. heinäkuuta 2023

Populismin pesänjakajat – Vennamo, Soini ja Halla-aho

 


 Hesarin mielipidepalstalla 27.7.2023  artikkelissa ”Perussuomalaisten ideologia ei vastaa enää alkuperäistä”  Timo Soini yrittää selkeyttää perusuomalaisten tilannetta, joka on kuluvanan vuonna herättänyt paljon kipakkaa keskustelua. Tietenkin kysymys on lähtökohdiltaan perussuomalaisten siirtymisestä oppositiosta hallitukseen eduskuntavaalien tuloksen seurauksena.

Timo Soini itse on ainakin toistaiseksi joutunut politiikan sivuraiteelle eräänlaiseksi jälkiviisaaksi  kommentoijaksi. Hän on kuitenkin  itse osa sitä historiaa, jota hän erittelee Hesarin kirjoituksessa.

Soini taisteli aikoinaan konservatiivisen työväestön sieluista. Osa näistä on juuri niitä ihmisiä tai heidän jälkeläisiään, jotka muuttivat aikoinaan maalta kaupunkiin paremman elämän toivossa, mutta juurettomina antoivat äänensä Vennamolle. Vennamon puolue oli kuitenkin ensisijaisesti tuvan penkin jurnuttajien puolue, kun taas Soinin retoriikka tehosi laajalti erilaisiin kansalaispiireihin – osin myös sivistyneistöön.

Vennamon kannattajien voidaan katsoa olleen pienituloisia konservatiiveja, jotka eivät halunneet äänestää sosialisteja. Sekä Soini että Vennamo tarjosivat ”uuden” protestin ”vanhaa” poliittista kulttuuria vastaan. Ajatus on hiukan mystinen, sillä käytännössä molemmat ”uudet” kulttuurit tarpeen tullen turvautuivat hyvinkin vanhoihin poliittisiin keinoihin.

Perussuomalaisten ja SMP:n kansanedustajat poikkeavat toisistaan siinä mielessä, että SMP:n edustajille oli ominaista vanhoillinen kristillinen opetuslapsimainen jäyhyys. Ei voinut mitenkään kuvitella, että he olisivat suorittaneet irtiottoja hyvistä tavoista, kuten perussuomalaiset  ovat tehneet. Tai sitten - mihin Vennamo itse paljastuksissaan viittaa – torveiltiin piilossa julkisuudelta.

Kokevatko perussuomalaiset,  että valtaosa puolueen äänistä on lainassa vai tuntevatko he, että  on tapahtunut pysyvä poliittinen uusjako, jonka kiinteänä osana ovat perussuomalaiset? On näyttöä siitä, että  perussuomalaiset jakautuvat toistensa kanssa riiteleviin fraktioihin aivan kuten SMP:kin jakautui. ”Peruspomo”-kirjassaan Soini viittaa Urpo Leppäseen, joka sanoi, että perussuomalaiset ovat fraktioiden puolue (siis jo voimissaan ollessaan).

Aion seuraavassa eritellä fraktioita, joita olen nykyperussuomalaisissa nähnyt muodostuvan.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Soini pelkistää 27.7.2023 artikkelissaan perussuomalaisuuden kahdeksi toisistaan poikkeavaksi fraktioksi, vennamolaisuudeksi ja halla-aholaisuudeksi. Hänet itsensä voi huoletta nimetä vennamolaisen linjan kannattajaksi, ja eräänlaiseksi linjan kummisedäksi, koska koko aatteellinen pohja olisi voinut hävitä politiikan myrskyihin ilman Soinin yhden miehen ristiretkeä ”unohdetun kansan puolesta”.

Ennen kuin on valmiutta erotella nykypäivän päälinjoja on ehkä syytä läpivalaista joitakin aiempia jakoperusteita 2000-luvulla.

Perussuomalaiset tulivat mukaan Sipilän hallitukseen vuonna 2015 monien varotoimien saattelemana, olihan jo  etukäteen epäiltävissä, että perussuomalaisten kytkeminen hallitusvastuuseen oli haastava tehtävä. Siitä tuli juuri niin konstikkaita seuraamuksia kuin saattoi pahimmillaan odottaa.

Vedenjakajaksi kahden linjan välillä Soini määrittää vuoden 2017 puoluekokouksen, jossa halla-aholaisuus peri voiton. Uusiksi menivät sekä puoluejohto että koko puolue. Kaksien vaalien jytkyn (jytky 2011 ja ”jatkojytky” 2015) isä, Timo Soini siirtyi tai tunsi itsensä pakotetuksi siirtymään syrjään.

Soini ei ole tuntenut helpotusta politiikasta poissiirtymisen johdosta vaan on haikaillut vennamolaisuuden perään ja turhautunut ja kai hiukan katkeroitunutkin vanhan vennamolaisen poliittisen pääoman hukkaamisesta. Olisikohan kuitenkin niin, että vennamolaisuutta Soinin tarkoittamassa mielessä ei enää ole kuin puolueveteraanien harvenevassa joukossa.  

Soini antaa ymmärtää, että Halla-aho on puolueelle rasite. Soini: ”Kyse on uuden johdon ihmiskuvasta ja arvoista”. Tuosta uudesta ihmiskuvausta vastaavat Soinin mukaan Riikka Purra ja Jussi Halla-aho yhdessä. Vennamolaisuus on tyystin hävinnyt, siitä ei puhuta mitään.

Tulkitsenko oikein, että Soini haluaisi kuljettaa Vennamoa puolueen valvovana silmänä vielä 2000-luvulla? Ihan näin yksinkertainen paradigman muutos ei ollut. Timo Soini ajoi alun perin perussuomalaisia  työväenpuolueeksi ”ilman sosialismia” pyrkien murentamaan sosialidemokraattien kannatuspohjaa perussuomalaisten hyväksi. Aluksi veto ps:ään olikin merkittävää, mutta muutosten tuulet ajoivat nopeasti tämän vaiheen ohi ja ps:stä hioutui muutamassa vuodessa oikeistokonservatiivinen ja populistinen yleispuolue. Populistiseksi puoluetta voi sanoa ”monimutkaisten asioiden yksinkertaistamispolitiikan” takia. Soini syyttää nykyjohtoa maahanmuuttovihamielisestä oikeistolaisuudesta ja rasismista, mutta todellinen muutos on tapahtunut Soinin mukaan aatteellisella puolella: alkuperäisestä perussuomalaisuudesta on vain kuoret jäljellä. Soini toteaa vuonna 2017 perussuomalaisista irtautuneista, että he olivat ainoat,  jotka irtisanoutuivat halla-aholaisuudesta, ja joutuivat maksamaan siitä kovan hinnan. Monelta poliittinen ura on kokonaan ohi.

Enemmän kuin Soinin mainitsemasta kahtiajakautuneisuudesta kysymys oli puolueen populistien irtautumisesta puolueen modernisoijien linjasta (tarkoitan modernisoijilla niitä, jotka olisivat halunneet puolueen ”normalisoimista” perinteiseen puoluekenttään soveliaaksi ja samalla sujuvasti hallituskelpoiseksi poliittiseksi voimaksi). Modernisoijat hävisivät sata nolla kannatustaistelun ja katosivat samalla puoluekartalta hämmästyttävän nopeasti paljastaen puolueen äänestäjien kannatuksen todellisen sijoittumisen puoluekentässä. Joukossa on paljon vanhoja jääriä, joille liberaalidemokraattinen  maailma on liian vapaamielinen. Sanalla sanoen joukko on hyvin heterogeeninen.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Millaisia sitten ovat perussuomalaisten nykykannattajat? Muun muassa Åbo Akademilla on siitä tuoretta kyselytutkimustietoa. Perussuomalaiset erottautuivat täysin omaksi ryhmäkseen mm.  työperäistä maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä. Laskelmien mukaan rasistisia asenteita on perussuomalaisilla kaksin- tai kolminkertaisesti muihin suomalaisiin verrattuna.

Arvokartalla perussuomalaiset muodostivat yhtenäisen kansallismielisten arvokonservatiivien ryhmän.

Ostovoimasta huolestuneet, talouspessimistit ja turvallisuuskysymyksistä huolta kantavat ovat kyselyissä olleet leimallisesti perussuomalaisia. Muita perussuomalaisille ominaisia piirteitä olivat mm. olivat mm. EU-kielteisyys ja  ”ennen oli kaikki paremmin” -asenne.

On pantu merkille, että perussuomalainen oikeistoradikalismi vetoaa enemmän miehiin kuin naisiin. Ehkä he kokevat yhteiskunnallisen asemansa heikentyneen? Tunnusomaista on, että perussuomalaisia kannattavat hyvin toimeentulevat työläiset, koska heillä on paljon menetettävää! Toisaalta sosiaaliturvaleikkaukset eivät kosketa heitä ja matala verotus taas hyödyttää heitä. Perussuomalaiset kuuluvat usein niihin, joilla on em. syistä paljon menettävää.

:::::::::::::::::::::::::::::::

Vielä otan esille eräitä vivahteita nykyperussuomalaisuuden moniaineksisuudesta. Kysymys on puolueen eduskuntaryhmään vuoden 2023 vaaleissa tulleista (pääosin nuorista) älyköistä, jotka ovat henkisesti samansuuntaisia niiden ps-tahojen kanssa,  jotka eivät ole halunneet vaihtaa kannatustaan perinteisen puoluekentän puolueisiin. Tässä joukossa on paljon asiapohjalta toimivia miehiä ja naisia, jotka nyt rimpuilevat irti omasta ja muiden maahanmuuttovastaisuudesta ja edustavat samalla eräänlaista jälkipopulismia.

Puolueen ”hallituskelpoiseksi  saattamiseen” osallistuu ilmeisesti Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä,  joka on hiukan yllättäen - perustehtävänsä huomioon ottaen – tunnustanut väriä ja toiminut selkeästi perussuomalaisten  ymmärtäjänä. Hänestä on tullut politiikan paremmin päin selittäjä puolueelle. Jokisipilä on ottanut tehtäväkseen irrottaa puolue kaikesta rasismista, josta on tullut puolueelle rasite. Mutta onko perussuomalainen puolue aidosti valmis siihen? Haasteena on, että puolueelle on muutoinkin poikkeuksellisen vaikeaa pitäytyä hallituspolitiikassa.

Maahanmuuttovastaisuus on oma erillinen kysymyksensä, jossa vaihteluväli mielipiteissä on suurempi kuin rasismikeskustelussa. Muut hallitusvastuun ulkopuoliset puolueet ovat nyt omaksuneet oppositiossa perussuomalaisen argumentoinnin jyrkkyyden,  ja se takaa levottomia aikoja eduskunnan syysistuntokaudelle. 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti