perjantai 18. elokuuta 2023

Demokratia huojuu ja horjuu, osa II

 


Olen kirjoittanut demokratian tilasta useita blogikirjoituksia viimeisen 10 vuoden aikana. Niitä kaikkia sitoo toisiinsa huoli demokratian tulevaisuudesta. Tässä kaksiosaisessa kirjoituksessa jatkan pohdintoja tämän päivän näkökulmasta. Käytän paria asiantuntijaa lähteinäni, koska tunnen tarvitsevani tuekseni itseäni fiksumpaa asiantuntemusta. Samalla perkaan vanhoja kirjoituksiani verratakseni oman ajatteluni muuttumista.

Professori Heikki Hiilamo on kirjoittanut tuoreeseen Kanava-lehteen 5/2023 artikkelin ”Yksinvalta on syrjäyttämässä demokratian”. Siinä hän pohtii samoja asioita kuin minäkin edellä. Itse asiassa Hiilamo viittaa artikkelissaan usein lähteeseensä, Financial Timesin Martin Wolfiin.

Ohessa referoin pääkohdittain Hiilamon teesejä lisäten sopiviin kohtiin omia huutomerkkejäni.

Hiilamo katsoo demokratian ja kapitalismin liiton epäonnistuneen. Hän johtaa tästä ajatuksen, että ”Suomessa uuden hallituksen todellinen haaste ei ole julkisen talouden tasapainottaminen, vaan sen toteuttaminen tavalla, joka säilyttää kansalaisten luottamuksen demokratiaan ja markkinatalouteen”. Yhdyn paljolti tähän analyysiin: demokratia käy ensin, sitten tulevat muut agendat.

Länsimaiden markkinatalouteen uskovat maat ovat menestyneet parhaiten vaurauskilpailussa. Suomi kuuluu näiden maiden joukkoon. Mikä on konfliktin (demokratia/kapitalismi tai demokratia/markkinatalous) juurisyy? Hiilamon – kuten minunkin – mielestä kysymys on siitä, että demokratia on paikallista ja kapitalismi globaalia.

Autoritaarisesti hallituissa maissa - kuten Venäjällä - poliittinen ja taloudellinen valta on yhdistetty tavalla, jonka jälkeen poliittiset päättäjät eivät voi hävitä vaaleja. Hiilamo vaatiikin politiikan ja talouden välille palomuuria.  Poliittisen vallan ja omaisuuksien hallinnan välille on syntynyt side, joka voidaan purkaa vain palomuurin avulla. Onko tämä toiveajattelua, kun ympärillämme nähdään ankea todellisuus?

Demokraattisten maiden määrä kasvoi aina 2000-luvun alkuun saakka, mutta on sittemmin pysähtynyt. Lisäksi demokratiaa ovat syöneet sisältä päin useiden maiden autoritääriset johtajat kannattajineen. Jotkut, kuten Venäjä kokeili sekä demokratiaa että kapitalismia huonoin seurauksin.

Mikä nosti sekä oikeisto- että vasemmistopopulismia? Martin Wolfin ja Hiilamon mielestä pettymys talouteen oli ratkaiseva syy. Taloutta hoidettiin eliitin ehdoilla. Finanssikriisi 2008 söi luottamusta demokratialta.

Hiilamo arvioi talouskriisien vaikutuksia suhteessa populismiin perussuomalaisten kannatuskäyrien avulla. Talouden taantumat ovat olleet perussuomalaisten nousun katalysaattori. Ehkä tässä lauseessa on hieman menneisyyden painolastia. Persut ovat päässeet likipitäen asemaan, jossa he ovat omillaan.

Yksi seuraamus talouden kriiseistä on ollut tuloerojen kasvu. Ylimmät palkat ovat nousseet suhteettomasti muiden palkkojen polkiessa paikallaan. Rahoitussektori on näyttänyt ökykehityksen suunnan. Demokratiavaikutukset ovat ilmeisiä. Räikeimmin tuloerot näkyvät Yhdysvalloissa. Hiilamo määrittää muutoksen demokratian taantumiseksi plutokratiaksi.

Varsinainen demokratian syöksykierre käynnistyi Donald Trumpin katteettomista vaalipetossyytteistä ja muusta valehtelusta. Vahvoja johtajia – tai sellaisiksi luultuja - ihannoivat puolueet houkuttelevat alempaan keskiluokkaan kuuluvia kannattajikseen. Juuri alempi keskiluokka kokee maahanmuuttajat uhkaksi. Sen sijaan (hyväpalkkaiset) teollisuustyöntekijät ovat menettäneet asemiaan. Ennen Kiinan nousua teollisuustyöntekijät olivat arvostettuja yhteisen kakun kasvattajia. Myös tässä kohtaa liikutellaan perinteisiä demokratian mannerlaattoja.

Hiilamo ja Wolf tarttuvat myös omituiseen ristiriitaan,  jossa globalisaation kurittamat kansalaiset kääntyvät vaaleissa niiden poliitikkojen puoleen, jotka kannattavat eriarvoistavaa yhteiskunnallista kehitystä. Nimittäin vauraus eliitin iskulauseiden mukaan ”valuu” (trickle down economics) alaspäin tuloasteikossa, mitä se ei kuitenkaan tee. Hillary Clinton käytti vuoden 2016 vaalikampanjassaan tästä ironisesti nimeä ”trickle up economics” tosiasiapohjaa tavoitellessaan.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poliittinen kartta (arvot ja asenteet, vasemmisto-oikeisto -suhde) on muuttunut tuoden osavastauksia demokratian haasteisiin. Puolueiden kannattajakunta on osin vaihtunut siitä, mitä se oli aiemmin. Poliittinen kenttä on liikkeessä, kuten Suomen vaalit tänä keväänä osoittivat. Toisaalta tämä kansalaisten poliittinen liike on osa aitoa kansanvaltaista muutosta ja siten toivottava kehityspiirre.

Populismin kasvualusta juontaa juurensa äänestäjien luottamuksen menetyksestä vanhoja puolueita kohtaan. Ollaan valmiita tarttumaan uusiin heikosti perusteltuihin väittämiin. Perinteistä viehättyneet poliittisten puolueiden kannattajat kääntyvät populistien puoleen etsiessään uusia selityksiä vanhoille ongelmille. Konservatiiviset pieni- tai keskituloiset äänestävät populistisia puolueita mieluummin kuin vasemmistopuolueita, joiden - populistien mielestä - epäilyttävä sanoma keskittyy liiaksi esimerkiksi identiteettikysymyksiin.

Muutoksia puolueiden kannatuksessa ennakoi se, että vasemmistopuolueet koetaan usein korkeakoulutettujen etujen (koulutetut naiset!) ajajiksi eikä enää pääosin työväenluokan (miehet!) etujen ajajiksi. Suomessa perussuomalaisia  kannattavat myös monet hyvätuloiset duunarit. Kehitys näkyy sukupuolittain puolueiden äänestäjissä ja paikkamäärissä.

1980-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen hillitsi markkinoiden luomaa epävarmuutta. Erityisesti talouskriisien yhteydessä sosiaalimenoihin on suhtauduttu kriittisesti. Tämän ajattelun  toisessa päässä on talouskuri, joka saa tiettyjen väestönosien piirissä kannatusta. Talouskuri heikentää luottamusta demokraattiseen kapitalismiin. Kysymys on tasapainoilusta talouden ja turvaa tuovan järjestelmän välillä. Juuri nyt ollaan Suomessa käymässä rajankäyntiä tässä suhteessa toteutettaessa oikeistohallituksen ohjelmaa.

Populistit tuntevat epäluuloa asiantuntijoita kohtaan,  joiden oletetaan edustavan eliittiä. Tämä näkyy selkeästi mielipidetiedusteluissa. Kuitenkin asiantuntijuutta tarvitaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi, ei kahta sanaa. Osittain kysymys on myös asiantuntijuuden vesittämisestä. Välillä tuntuu siltä, että asiantuntijuus on hyvin väljä käsite, joka houkuttelee kevyin perustein sen arveluttavaan käyttöön. Kuitenkin viime kädessä asiantuntijuus on yksi demokratian todellisista tukipilareista.

Kirjoituksen loppuosan Hiilamo/Wolf käyttävät veteen piirrettyjen rajankäyntien selvittämiseen. Niinpä Wolf korostaa maahanmuuton parempaa kontrollointia tilanteen hallinnan välineenä. Ja vielä: mahdollisimman suuren yksimielisyyden saavuttaminen maahanmuuttokysymyksissä on välttämätöntä, jotta vältetään loputon juupas-eipäs -väittely. Hiilamo-Wolf: varauksellisessa suhtautumisessa maahanmuuttajiin ei ole kysymys aina rasismista. Halua rajankäyntiin osoittaa seuraava lause: nationalismia ja demokratiaa ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Maahanmuutto ei ole yksioikoinen kysymys vaan juuri nyt liikkeessä oleva teema, josta mielipiteet vaihtelevat.

Tulkitsen niin, että Hiilamo/Wolf -linja merkitsee tiettyä kompromissihalukkuutta demokratian nimissä koskien maahanmuuttoa, rasismia ja nationalismia. Pyritäänkö rasismikeskustelussa irti jyrkkäsävyisyydestä?  Tulemalla hiukan vastaan ehdottominta rasisminvastaisuutta pyritään ilmeisesti mataloittamaan kynnystä yhteisille näkemyksille herkistä aiheista.

Demokratiakeskustelulle tämä on näytönpaikka. Onko kansanvaltaiselle järjestelmälle tässä mahdollisuus kuitata kärsittyjä tappioita.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti