keskiviikko 30. elokuuta 2023

Entä jos puolueelle ei löydy paikkaa puoluekartalta?

 

 

Oli aika, jolloin nykyinen Suomen keskusta (jatkossa ”keskusta”) oli mahtipuolue. Sen tila operoida politiikassa kasvoi, kun sosiaalidemokraatit olivat sivussa hallituksesta 50-luvun lopulta vuoteen 1966 saakka. Kokoomus taas katosi hallitusvastuusta silloisen yhteiskunnallisen ilmapiirin (vasemmistolaistuminen) ja  suomettumisen seurauksena vuodesta 1966 vuoteen 1987 saakka. Viime mainittuna ajankohtana keskusta käytti kokoomuksen puolesta porvarimandaattia. Voitaneen sanoa, että tuolloin keskustan asema oli mahtavimmillaan. Hallituksen päärakenne muodostui 1970-luvulla sdp:stä, keskustasta ja SKDL:stä.  Se ei olisi ollut mahdollista, jos sopuun ei olisi päästy aluksi kansanrintamahallituksesta ja sitten painotetusti sdp-keskusta -yhteistyöstä.

Sen jälkeen keskustalla on ollut ahtaampaa. Osittain tilanne aiheutui siitä, että mikä tahansa puolue pääsi hallitukseen, jos siitä asiallisesti sovittiin, koska ulkopoliittiset syyt eivät enää olleet esteenä. Jopa oikeistolaisena pidetty smp oli hallituskelpoinen, kun se sai riittävän määrän kansanedustajia. Samassa yhteydessä paljastui ensimmäisen kerran, että smp:n kannatuksen ja keskustan kannatuksen välillä oli rakenteellinen yhteys samantyyppisesti kuin perussuomalaisten keskustan välillä nykyään.

Keskustan (vuoteen 1965 saakka maalaisliitto) hiipumista on ennustettu siitä lähtien, kun se muutti nimensä keskustapuolueeksi. Nimenmuutos oli nimenomaan tarkoitettu torjumaan äänimäärien alenemista  kaupunkimaistuvassa Suomessa. Sitkeästi puolue on pysynyt voimissaan tai ainakin sinnitellyt kymmeniä vuosia noiden aikojen jälkeen.

:::::::::::::::::::::::::

 Jo kahdeksankymmentäluvulla  tuotiin  vahvasti esille, että kokoomus olisi päässyt hallitukseen,  jos keskusta ei olisi asettunut portinvartijaksi. Sosiaalidemokraateille asia sopi hyvin, sillä sdp:llä oli omia ”hegemonistisia” tavoitteita. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että kokoomus pidettiin hallituksen ulkopuolella enemmän taktisista syistä kuin Neuvostoliiton painostuksesta.

Keskustan ympärille rakentuneet poliittisen vaikuttamisen kasvualustat (esim. virkamieskunta) tyrehtyivät 1990-luvulla, vaikka siihen ei vielä silloin kiinnitetty  huomiota, eikä se näkynyt suoraviivaisesti puolueen  kannatuksessa. Se joutui miltei yksin hoitamaan mm. maaseudun edunvalvontaa, kun taas kokoomuksella ja sdp:llä oli hallussaan jaettu ”kaupunkimandaatti”. Yksi syy keskustan kilpailutilanteen kiristymiseen johtui siitä, että kahdeksankymmentäluvulta lähtien Suomeen saattoi muodostaa hallituksen vapaasti. Myös yhteiskunnan kaupunkimaistuminen toimi vanhan aseveliakselin suuntaisesti. Kahdeksankymmentäluvulta lähtien keskusta oli altavastaajana. Parhaiten sen tajusi Paavo Väyrynen, joka heitti taisteluhaasteen sdp:lle ja tavoitteli keskustan vaikutusvallan jatkeeksi porvarihallitusta. Väyrynen myös vaihtoi tarvittaessa lennosta suuntaa kokoomuksen ja sdp:n välillä. Vähitellen keskustan tappiot kuitenkin realisoituivat eikä niitä pystytty enää peittelemään taktisilla manöövereillä.

Keskustan tappioputki tuli todeksi, kun Timo Soinin perussuomalaiset tunkeutuivat hitaasti, mutta varmasti  keskustan nautinta-alueille. Ekspansiivisesti perussuomalaiset tavoitteli myös sitoutumattoman työväenluokan kannatusta vakiinnuttaen samalla asemansa osana Suomen johtavien puolueiden kirjoa. Enää ei voida puhua neljästä tai kolmesta suuresta, sillä puolueiden koko on vaihdellut ja nykyisellään yli 20 prosentin kannatuksen saavuttaminen on työn ja tuskan takana.

::::::::::::::::::::::

Viimeisimmät vaalit – lukuun ottamatta maakuntavaaleja – keskusta on ollut löysässä hirressä kannatuksen mataessa 10 prosentin molemmin puolin. Se on aivan liian vähän sille ylpeydelle, jonka puolue haluaa kantaa. Suuren kannatuksen päivät eivät kuitenkaan ole kaukana historiassa: vielä 2000-luvun toisen vuosikymmenen puolessa välissä keskusta sai vähintään torjuntavoiton kannatustaistossa. Sitten sen äänimäärä putosi kuin kivi. Vaalista toiseen puolue on odottanut vihiä kannatuksen noususta – turhaan.

Keskusta ei olisi keskusta, jos se ei keksisi kaikenlaisia jippoja, joilla kannatusta yritetään parantaa. Niinpä Sanna Marinin hallituksessa puolue valitsi taktiikaksi kannattaa hallituksen uusia aloitteita, mutta veti kannatuksensa pois, kun puheenjohtaja Saarikko joutui muiden keskustan mielipidejohtajien (maakuntien miesten) vietäväksi ja piti ruveta keräämään pisteitä muiden kustannuksella.

Puolue jäi odotetusti oppositioon viime kevään eduskuntavaalien tappion jälkeen eikä suostunut loukkaantuneena menemään porvarihallitukseen, jonka perään se haikaili pitkin Marinin hallitusta. Niinpä se on käyttäytynyt oppositiopuolueen tavoin paitsi aivan viime vaiheessa, jossa se keksi  uuden sloganin, joka perustui ”kannata hallitusta välillä,  vastusta välillä” -taktiikkaan. Hiukan ennen tätä vaihetta keskusta ehti läksyttää hallitusta oikeaoppisella oppositioretoriikalla. Ilmeisesti tämä taktiikka tai strategia kokonaisuudessaan edustaa uutta ”hajota ja hallitse” -iskulausetta.

Kysymys kuuluu: miksi keskusta menisi samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa,  kun ne käytännön politiikassa ovat toistensa pahimmat vastustajat. Kun puolueen puheenjohtaja haukkui keskustan kesäkokouksessa perussuomalaisten jälkeen vasemmisto-opposition,  herää kysymys, miksi puolue lyö kaikkea, mikä liikkuu. Onko hätä näin suuri? Kauaksi  on joka tapauksessa loitonnuttu sdp:n ja keskustan kansanrintamista, jopa niin pitkälle, että epäilen,  onko tässä kysymys keinotekoisen vastakkainasettelun rakentamisesta: ”ei ikinä enää vasemmistohallitukseen”. Vannomatta paras! Vaikuttaa siltä, että tuoreimpien gallupien tulokset, joiden mukaan keskustan kannatus pikemminkin laskee oppositiossa kuin nousee on hätäännyttänyt puoluejohdon.

Seuraava epämukavuus liittyy puheenjohtaja Saarikon kesäkokouksessa esittämään tokaisuun, että ”keskusta on porvarillinen puolue, mutta ei oikeistolainen puolue”. Nyt kilpaillaan siitä, mikä puolue on eniten porvarillinen,  kunhan ei vahingossakaan myönnä olevansa oikeistolainen. Mutta kaikki muurit murtuvat: perussuomalaiset ovat jo ilmoittautuneet muodikkaasti oikeistolaiseksi puolueeksi.

Tuntuu siltä, että keskusta ahdetaan määritelmien avulla niin kapeaan rakoon, ettei se oikeasti mahdu olemaan siellä. Ilmeisesti erottautumistekijöiden etsimestä on tullut liki pakkomielle. Paremman puutteessa kokeillaan kepillä jäätä eri kombinaatioiden paremmuuden selville saamiseksi.

Nyt näyttää siltä, että keskustan ei korostuneesti kannata sijoittaa itseään poliittiseen keskustaan (jossa se jo on nimensä mukaisesti) sellaisenaan, kun meneillään on globaali polarisaatiovyöry poliittisen kentän reunoille. Joka tapauksessa mielipidetiedustelujen mukaan poliittiseen keskustaan itsensä lukevien määrä on vähentynyt viime aikoina. Kannatuslääkkeeksi voisi sopia räätälöity keskittyminen tiettyihin täsmätoimiin.

Perussuomaiset ovat omineet ison osan keskustalaisesta konservatiivisuudesta ja porvarillisuudesta, mikä on saanut seisovat vedet liikkeelle keskustavoittoisilla alueilla. Poliittiseen tavoitteistoon (hallitusohjelmaan) kirjattujen muutosten konkretisointi on seuraava iso askel perussuomalaisilla. En usko kuitenkaan, että heikkojen gallupnoteerausten keskellä tarpova keskusta haluaa lähteä mukaan tällaisiin sosiaaliturvaa  rajusti leikkaaviin hankkeisiin, kuten ei muukaan oppositio.

:::::::::::::::::::::::::

Mitkä perussyyt ovat keskustan vaalitappioiden takana? Miksi se on pudonnut 20 prosentin puolueesta 10 prosentin puolueeksi? Minun tietoisesti pelkistetty tulkintani on, että Juha Sipilä valitsi keskustan strategiaksi liberaalin porvarillisuuden linjan, joka ei sovi sellaisenaan kuin pienelle osalla keskustan kannatuskuntaa. Suorastan huonoa onnea oli, että samaan aikaan maassa voitti alaa  konservatiivinen ja oikeistolainen suunta eli juuri se suunta, jota perussuomalaiset edustivat. Tulos on nähty vaaleissa.

Minulla on se käsitys, että keskustan syvät rivit ovat edelleen pienen ihmisen asialla, yhteistyökumppanit tulisi löytää tätä suuntaa lähellä olevista poliittista voimista. Muodikkuuden puolesta taistelu johtaa helposti tempoilevaan politiikkaan. Pysyvästi käytökseen vaikuttavien muutosten taustalla ovat arvokysymykset ja tämäntyyppisten muutosten  konkretisoitumien kestää vuosia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti