sunnuntai 10. maaliskuuta 2024

Venäjä-suhteet – onko historia nyt loppunut?

 


 Presidentti Niinistö aloitti tehtävässään vuonna 2012. Paljon on sen jälkeen  tapahtunut sellaista, joka on vavisuttanut maailmanrauhaa. Useimmat asiantuntijat eivät osanneet arvioida tulevaa, joka lännessä on nyttemmin nähty kansainvälisten suhteiden epävakauden alkuna, mutta Venäjällä historian vääryyksien korjaamisena. Lähestyn aihetta Helsingin Sanomien pääkirjoituksen kautta omaa kritiikkiä unohtamatta: ”Niinistön kohdalle osui ikävä Venäjä” 3.3.2024.

Itselläni – tähän liittyen - on mielessä eräs TV- dokumentti, joka oli tehty 2000-luvun alussa (tarkempi aika on hävinnyt muistista). Siinä pohdittiin tulevaa Venäjän kehitystä, josta oli nähtävissä selviä muutoksen merkkejä jo tuohon aikaan. Paikalla oli venäläinen ”Putin kuiskaaja”, joka  totesi,  että tämä vaihe, jossa Venäjä ei enää hyväksy tapahtunutta  maailmanpolitiikan sivuraiteelle joutumista,  peruuttamattomasti lähestyy. Mutta samaan hengenvetoon hän totesi, että Venäjän aseman palauttaminen entiseen suuruuteen kestää kauan, kauan aikaa. Oli siis selvästi odotettavissa jotakin tukevaisuudessa tapahtuvaa, joka liippaisi koko ympäröivää maailmaa. Muistan hätkähtäneeni. Tässä siis oli  jotain pitkän aikavälin suunnittelua takana, jotain sellaista, joka vielä järisyttäisi maailmaa, mutta jota ei haluttu vielä tuolloin  tarkentaa. Sitten muut ajankohtaisemmat asiat vyöryivät noiden tapahtumien yli. Mutta, mutta …. aina kun Venäjällä  tapahtui  jotain poikkeavaa,  palautui mieleeni tuon asioiden taustoja selvästi tuntevan ennustajan pahaenteiset puheet.

:::::::::::::::::::::::::

Suomen ja Venäjän välillä oli 2000-luvulla vallalla vanha käytäntö, jossa valtionpäämiehet tapasivat toisiaan epäsäännöllisen säännöllisesti keskustelemalla maiden välisten suhteiden kehityksestä. Se aika, joka joskus vallitsi, ja jossa jokaisella sanalla valtiovierailun loppukommunikeassa oli jokin merkitys, oli toki ohi.

Vielä kylmän sodan jälkeisten kansainvälisten tapahtumien turbulenssin käynnistyessä Suomen ja Venäjän valtionpäämiehet jatkoivat tapaamisia suhteiden keskeytymättömyyden nimissä. Tavoitteena Suomen puolelta oli vakauden  säilyttäminen (”aktiivinen vakauspolitiikka”) maiden välillä, ikään kuin olisi haluttu pysäyttää maailma, koska mitään dramaattista ei oletettu tapahtuvan.

Presidentti noudatti vanhaa suhteiden ylläpitolinjaa, vaikka monitahoisempi keskustelu muutoin oli viriämässä. Tätä Niinistön linjaa monet pitivät oireena suomettumisen jatkumisesta, vaikka varsinaiset suomettumisen ajat olivat kaukana takanapäin. Tietynlainen turhautunut ärtymys kuitenkin vallitsi ja voitti alaa. Myös valtakunnan korkein johto tietenkin reagoi tapahtuneeseen: tarvittiin muutoksia.

Kuitenkin presidentti piti ulkopolitiikan ohjat käsissään ja se saattoi merkitä joidenkin pitämistä ulkopoliittisen syvätiedon ulkopuolella vähän Kekkosen aikoja mukaillen. Media kritisoi suhteiden hoidon turhana pidettyä salamyhkäisyyttä.

Presidentti Niinistö koki presidenttikausillaan Venäjän muutoksen täydessä laajuudessaan. Niinistö säilytti kuitenkin tietyn varovaisuuden ja odotti selkeämpää näyttöä Venäjän tarkoitusperistä. Se saatiin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainan kimppuun.  Niinistö viestitti:  Nyt on naamiot riisuttu, ja vain sodan kasvot näkyvät”.   

Korkeimman vallan vaihtumisen saumakohta Suomessa helmi-maaliskuun vaihteessa 2024 vapautti Niinistön antamaan tunnustusta niille, jotka olivat jo kauan ennen virallista h-hetkeä halunneet Suomen liittyvän Natoon. Niinistö sanoi heidän edustaneen ”arvokasta ajattelua”.

Hesari toteaa pääkirjoituksessaan 3.3.2024 presidentin linjanneen, että Nato-päätös ei ollut mahdollinen ennen vuotta 2022 lisäten sitten sarkastisesti, että ”eipä varmaan, jos presidenttikin vastusti”. Tämä sivallus on HS:n linjan mukainen, onhan se kannattanut Natoon liittymistä jo vuodesta 2006 saakka.  Sitten HS toteaa linjaansa jatkaen: ”… ja onneksi (Natoon) myös päästiin”. Ja edelleen: ”Lopputulos oli Suomen kannalta hyvä, mutta Niinistön linjan viisauden arvioivat aikanaan historioitsijat”. Niin he arvioivat tietenkin myös Hesarin linjan. Hesarin argumentit viittaavat tunnettuun tosiasiaan, että se oli tyytymätön ja turhautunut Nato-hidasteluun. Omalta puoleltani olin (ja olen) valmis hyväksymään Niinistön epävarmuuden ja epäilyjen kautta kovassa paineessa syntyneen hitaan päätöksenteon. Olisi päätöstä voitu vieläkin venyttää. Presidentti tavallaan vahvisti valtionpäämiehen kokonaisvastuun sivuuttaen kiirehtijät.

Olen pohtinut omaa kantaani monissa kirjoituksissani ja suhtaudun kriittisesti niihin, jotka ovat pitäneet Nato-myönteistä linjaa itsestään selvänä. Tulee tunne, että näille ihmisille fukujamalainen  historian loppu vähintäänkin häämöttää vahvasti, so. ulkopolitiikan päälinjat on nyt hyväksytty näkyvissä olevan tulevaisuuden ajaksi.

Venäjän suhteita pitää nyt ajatella vuoden nolla (2022) näkökulmasta. Keskeinen ajatus on, kuinka hyvin asettuminen Nato-maiden joukkoon palvelee Suomen turvallisuutta verrattuna siihen näkymään, joka olisi avautunut Naton ulkopuolelle  jäämisestä. Suomen kansan enemmistö liputti liittymisen   puolesta, joten siltä osin asia on selvä.

Asioiden monimutkaisuudesta kertoo, että Natoon liityttiin suurelta osin sen takia, että turvataan Suomen 1300 kilometriä pitkä itäraja sotilaalliselta uhalta, mutta nyt saattaa käydä niin, että  välitön uhka onkin tulossa turvapaikkaa hakevien siviilien kansainvaelluksen muodossa.

:::::::::::::::::::::::::::::

Presidentin vaihdoksen yhteydessä pidettiin puheet, jotka kertoivat jotain kahden  valtionpäämiehen ajattelusta. Uutena miehenä Stubb korosti kompromissien ja empatian tarvetta sekä uhkaavaa  kahtiajakautumisen ongelmaa. Nämä tulevaisuuden huomiot ansaitsevat tietenkin huutomerkin peräänsä.

Yhtenä Suomen politiikan johtotähtenä on ollut ulkopoliittinen jatkuvuus. Nyt on tapahtunut muutaman vuoden aikajänteellä paradigman muutos liittoutumattomuudesta liittoutuneeksi. Ja sitähän tässäkin kirjoituksessa puidaan. Pitäisi mielestäni oikeasti ymmärtää, mitä on tapahtunut geopoliittisesti: olemme  vaihtaneet asemaamme radikaalisti, jonka itäinen naapuri asettaa kyseenalaiseksi määräämättömäksi ajaksi. Kysymys on paljolti siitä, olisiko sittenkin hyvä pyrkiä säilyttämään jokin pidemmän aikavälin jatkuvuuden punainen lanka.

Eero Heinäluoma painotti Demarissa vastikään kahden presidentin välistä  elämänkatsomuksellista erilaisuutta  ja kokemuksen määrää. En voi välttyä ajatukselta, että Stubbin puheisiin liittyvä sapelinkalistelu ja militarismihenkisyys hämmentävät. Stubbin käyttämät ilmaisut ”Nato-presidentti” ja ”Nato-Suomi”  ovat niminä hätävarjelun liioittelua. Jää nähtäväksi hälvenevätkö nämä haukkamaiset  sloganit ajan kanssa? 

Alexander  Stubb nosti vaalikampanjassaan esille käsitteen ”arvopohjainen realismi” (joka on tuliainen ison veden takaa), jolla tarkoitetaan oman arvopohjan lujuuden puolustamista, mutta samalla toisin  käyttäytyvän valtion jonkinasteista ymmärtämistä. Eroa voisi selventää kuvaamalla liberaalidemokratiaa omaksuttuna arvopohjana ja autoritaarisia valtioita realiteettina. Vaatii lujahermoista ja pelotonta realismia suhtautua olemassa olevana tosiasiana tahoon, joka ei piittaa vähäisimmässäkään määrin  liberaalidemokraattisista periaatteista.

Toteamalla, ettei ottaisi Vladimir Putinilta onnittelupuhelua vastaan  presidentiksi valinnan johdosta, Stubb paljasti oman ajattelutapansa ja samalla vahvan  sitoutumisen lännettymiseen. Eiköhän tässä jäänyt  jotain uupumaan tavoitellusta realismista? Niinistön ja Stubbin suuri ero on, että Stubb  on nopea käänteissään, kun taas Niinistöstä jää kuva perusteellisesti harkitsevasta valtionpäämiehestä, joka välttelee  virheitä. Stubbin ongelmaksi saattaa muodostua kiivaan menon keskellä  vauhtisokeus.

::::::::::::::::::::::::::::::

Ovatko Venäjän ja Suomen suhteet nyt tässä? Eivät varmasti ole. Historia ei ole loppunut. Emme voi tietää, mistä globaalin ympäristön sijainnista löydämme itsemme neljännesvuosisadan päästä, ehkä emme edes neljän vuoden päästä. Nyt näyttää siltä, että sodan kynnyksen ylittäminen ei tuota moraalista ahdistusta.

Nykyisin miltei kilpaillaan siitä, kuka saa kiinnitettyä eniten sotaisaa huomiota osakseen. Ja toisaalta unohtuu, että Naton piti pelkällä ominaispainollaan olla yksi rauhan takaajista, mutta tähän asti päällimmäisenä on ollut taustalla muhiva kansainvälinen jännittyneisyys. Vääjäämättömältä näyttää, että nyt kuljetaan  kohti sotaa, niin mielipuoliselta kuin se kuulostaakin.   

Niin hulluksi maailma ei voi tulla” (että suursota syttyy) sanoi Väinö Tanner ennen talvisotaa. Otan riskin ja sanon nyt kaiken uhallakin samalla tavalla kuin Tanner.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti