tiistai 8. joulukuuta 2020

Yhdysvaltain sydänmaiden kapina, osa 1

 

 

Markku Ruotsila on Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistossa ja Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa ja lisäksi yksi häpeämättömän konservatiivisen historiantulkinnan johtotähdistä. Hän tunnustautuu republikaaniksi ja lienee lähinnä Yhdysvaltain kristillisen oikeiston asialla. Ruotsila on kirjoittanut teoksen ”Sydänmaiden kapina” (Gaudeamus, 2018), jolla hän tarkoittaa etenkin Yhdysvaltain keskilännen osavaltioissa asuvien ihmisten synnyttämää vastalausetta liberaalia elämänmuotoa vastaan. Ruotsilan kirjan huomionarvoinen merkitys on siinä, että se kertoo toisen tarinan – jota itse en jaa - Yhdysvaltain lähimenneisyydestä.  Käsittelen tässä vain osaa kirjan teemoista lähinnä oman kiinnostukseni pohjalta.

Ruotsilan näkemys tulee esille jo kansitekstissä. Logiikka kulkee niin, että New Deal 1930-luvulla synnytti Yhdysvaltain modernin konservatiivisen liikkeen ja 1960- ja 70-luvun radikalismi tuotti uusoikeiston (tai uuskonservatismin hiukan lievemmän) kapinan, joka ulottuu aina Barack Obamaan saakka. Tekstissä on tiettyyn rajaan saakka vinha perä, mutta Ruotsila yksinkertaistaa liiaksi historian kulkua oman kristilliskonservatiivisen ideologiansa suuntaisesti.  

Tähän ideologioiden kamppailuun liittyy oleellisella tavalla 2000-luvun amerikkalainen polarisaatio, kansakunnan kahtiajakautuneisuus.

Ruotsilan kirjan ideologinen asenteellisuus tulee esille esimerkiksi seuraavassa lauseessa: ”Kysymys on Obaman ja demokraattien harjoittamasta politiikasta enemmän kuin etnisistä ja sukupuolisista ennakkoluuloista tai taloudellisesta ahdingosta”. Tämä johdattelee kirjan kirjoittajan lausumaan tuomion, jonka mukaan Obama politiikallaan synnytti vastareaktion ja kapinan, ”ja hyvin suuren sellaisen”. En kiistä, etteikö Obama olisi synnyttänyt ”Yes We Can” -liikkeen kautta konservatiivisen ajattelun  vastavoiman, mutta eikö Obamalla ja hänen tukijoillaan  ollut syynsä rohkaistua taisteleman esimerkiksi terveydenhoidon vinoumia ja räikeitä puutteita vastaan? Ruotsila pätkii historiaa haluamansa kokoisiin pätkiin,  jotka sitten palvelevat hänen näkemyksiään. Yhtä hyvin hän olisi mielestäni voinut nostaa esille sekä valkoisen että värillisen väestönosan vastenmielisyyden George W. Bushin finanssikriisiin johtaneeseen uusliberalistiseen talouspolitiikkaan. Eli kyllä Obaman politiikalla oli seurauksensa (Ruotsilan mukaan seurauksena oli ilmiö nimeltä Donald Trump),  mutta yhtä lailla Obaman kahta kautta edelsi  talouspolitiikka, joka kohteli kaltoin köyhiä ja jonka vastaliikkeenä musta väestönosa kohotti profiiliaan Obaman johdolla.  Yritän tässä sanoa , että historian syy- ja seuraussuhteet ovat mutkikkaampia kuin mitä Ruotsila kirjassaan esittää. Hänen näkökulmansa on yksipuolisesti oikeistokonservatiivinen.

Keskityn tässä arviossa kirjan lukuun ”Trump ja sydänmaiden kapina”, jonka katson olevan teoksen parasta ja erittelevintä antia. Tässä luvussa keskitytään Yhdysvaltojen syrjäseutujen (sydänmaiden) ihmisten pahoinvointiin, josta pyrin tarjoamaan myös oman käsitykseni. Donald Trump kuvataan kirjassa pätevimmäksi tämän yhteiskunnallisen tilan oivaltajaksi. Barack Obamaa ja Hillary Clintonia Ruotsila syyttää sokeiksi, kun he eivät ymmärtäneet todellista yhteiskunnallisen muutoksen voimaa. Ruotsila näkee asian niin , että Obama ja Clinton tajusivat kyllä ongelman ytimen ja muuttivat omaa ja puolueensa linjaa oikean suuntaan - sydänmaiden ihmisiä ymmärtäväksi -  mutta eivät  vieneet tekemisiään loppuun saakka.

Mutta ymmärsikö Trump syvällisesti  osattomien problematiikan vai pyrkikö hän vain maksimoimaan kannatuksensa ilman sen suurempia yhteiskunnallisten olosuhteiden  oivalluksia? 

Ruotsila ihmettelee, miksi Obama ei ottanut opiksi edellisten liberaalien kausien (Rooseveltin New Deal ja 1960- ja 70-lukujen radikalismi)  kokemuksista. Ruotsilan mukaan Obama sisäisti ihmisten ajattelun ennen presidenttikausiaan,  mutta ”demokraatit eivät tajunneet, kuinka jälkiteollisten yhteiskuntien ihmiset kaipasivat elämäänsä tarkoituksen tunnetta ja varmuutta siitä, että joku välittää heistä ja kuuntelee heitä”. Kaikesta tästä voi päätellä, että kansalaisten  enemmistö oli ajattelultaan konservatiivista ja pohjasi vakaumuksensa  ”juutalais-kristilliseen perintöön”. Demokraatit eivät Ruotsilan melestä menesty vaaleissa,  jos he eivät omaksu oikeanlaista ”moraalikäsitysten koodistoa”. Vasemmistoon taipuvaisten demokraattien taival on kivinen äänestäjien vanhoillisuus huomioiden.

Käytännössä Obama ajoi hyvin liberaalia linjaa astuttuaan presidentin  tehtävään, josta Ruotsila päättelee hänen toteuttaneen liian liberaalia politiikkaa ottaen huomioon keskivertoamerikkalaisen  ajattelun.

Trumpin tappio vuoden 2020 vaaleissa (johon saakka kirjan käsittelemät teemat eivät yllä ) kertoo tarinan toisen puolen.  Donald Trump menetti vuoden 2020 vaaleissa ruostevyöhykkeen tärkeät vaa`ankieliosavaltiot Pennsylvanian, Wisconsinin ja Michiganin, vaikka niiden problematiikkaa hänen nimenomaan piti  ymmärtää. Trump ei pystynyt pitämään kannatustaan riittävän korkealla tasolla säilyttääkseen em.  alueiden valitsijamiesenemmistön puolellaan. Joe Biden – voittaessaan kokonaisäänimäärissä kuudella miljoonalla äänellä Trumpin -  taas oivalsi demokraattina jotkut ruostevyöhykkeen ja koko liittovaltion realiteetit  kilpailijaansa paremmin.

Se, mikä Ruotsilan kirjassa vaikutti loogiselta, ei sitä lopulta olekaan. Pääpuolueiden kannatus voi vaihdella eikä republikaaneilla ole mitään taikakalua teollisuustyöväen tai sydänmaiden äänien yksinoikeuden hallintaan,  ei lähellekään.

George W. Bushin presidenttikaudella maata koetteli finanssikriisi, jonka voittamiseksi Barack Obama omalla presidenttikaudellaan käynnisti massiivisia toimenpiteitä.  Obaman toimenpiteet sisälsivät sellaisia merkittäviä valtiollisia interventioita talouselämään, joita oikeisto jyrkästi vastusti.  Ruotsilan vastaus näihin toimenpiteisiin sisältää -  oman  tulkintani mukaan -  paitsi oikeiston kielteisen reaktion niin myös Ruotsilan  oman mielipiteen,  jonka hän ilmaisee hänelle ominaisella oikeistokonservatismia sympatisoivalla  tavalla.

Ruotsila toteaa,  että finanssikriisin 2008 laukaisi asuntokuplan puhkeaminen, joka ”juontui aiempien demokraattipresidenttien aikanaan1970- ja 1990-luvuilla tekemiin päätöksiin pakottaa liittovaltiolle alisteiset asuntoluototuslaitokset tarjoamaan …… ns. subprime-korkoja  tiedetysti takaisinmaksukyvyttömille vähävaraisille”. Oma käsitykseni poikkeaa tästä olennaisesti. Seuraavassa oma arvioni finanssikriisin synnystä:

Lähden liikkeelle 2000-luvun alussa suosiossa olleesta  omistajuusyhteiskuntakäsitteestä. Sen periaatteet muotoili  oikeistolainen Cato-instituutti. Caton keskeiset prinsiipit olivat seuraavat:

-jokaisella ihmisellä on valta oman terveytensä hoitoon

-vanhemmilla on valta omien lastensa koulunkäyntiin

-jokaisella työntekijällä on vastuu omista eläkesäästöistään

Valta (kontrolli) on tässä suorassa yhteydessä omistukseen. Jokaisella on siis omistusoikeus edellä mainittuihin asioihin. Nämä periaatteet muodostavat ”ownership societyn”, omistajuusyhteiskunnan ytimen.

Alun perin omistajuusyhteiskunnan käsitteen kehitti ilmeisesti - yllätysyllätys - George Bush nuorempi. Hänen osaltaan asia ei ollut vain ideologinen, vaan hän lähti toteuttamaan sitä konkreettisesti uusliberaalissa hengessä. Kun varsinaiset omistajuusyhteiskunnan sloganit (kts. edellä!) olivat vaikeasti toteutettavissa  keskittyi Bush yhteen osaan omistajuutta, nimittäin kodinomistajuuteen (home ownership). Bush määritteli tavoitteensa vuosien 2002 ja 2004 välillä. Tuloksena oli varsinainen sokerikuorrutettu laki nimeltä American Dream Downpayment Act (2003). Sen tavoitteena oli aikaansaada omistusasunto 5,5 miljoonalle latinolle tai mustalle vuoteen 2010 mennessä. Laki oli tarkoitettu tasaamaan valkoisen enemmistön ja värillisen vähemmistön omistajuuseroja. Laissa mm. käsirahan osuutta pienennettiin huomattavasti ja lain toteutukseen sidottiin Fannie Mae ja Freddien Mac, kaksi puolijulkista asuntorahoittajaa. Ajatus oli kaunis, mutta täysin toimimaton. En väitä, että finanssikriisi olisi ollut pelkästään tämän lain seurausta, mutta Bush loi kehikon myöhemmälle tuhoisalle kehitykselle. Mikä meni pieleen ?  Tosiasia on, että ne ihmiset, jotka pistivät nimensä subprime-lainapapereihin joko eivät osanneet lukea tai ainakaan eivät ymmärtäneet lukemaansa. Se onkin mielenkiintoinen asia, mikä on syy puutteelliseen lukutaitoon. Perusopetuksen laiminlyönnit ovat silmiinpistävät. Sosiaalinen koheesio on Yhdysvalloissa heikentynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä eli juuri se ajatus, ”rags to richies”, jonka piti olla kantava yhteiskuntapoliittinen voima Yhdysvalloissa.

Finanssikriisin lähtökohtia on siis haettava republikaanien  (ei demokraattien) kunnianhimoisesta – velanottoon perustuvasta ja omistajuuden kaikkivoipaistavasta omistajuusyhteiskuntaohjelmasta. Sosiaalisesta asuntotuotannosta ei ollut kysymys vaan asunnonomistajuuden kautta amerikkalaisten tekemisestä kunnon kapitalisteiksi ja republikaanien kannattajiksi. Pyrintö sortui  yltiöpäisyydessään maksamattomien asuntovelkojen kaatumiseen köyhien ja keskituloisten päälle.

(Jatkuu osassa 2)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti