sunnuntai 3. heinäkuuta 2022

Mitä Putin todella sanoi?

 


 Vladimir Putin kommentoi Suomen ja Ruotsin mahdollista liittymistä sotilasliitto Natoon  Turkmenistanin pääkaupungissa Ashgabatissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Tähän saakka Suomen mahdollista Natoon liittymistä on kommentoitu monitasoisesti virkamies-  ja poliitikkotahoilta, joka on tuottanut kirjavia lausuntoja sen mukaan paljonko asianomainen henkilö on pannut tunnetta ilmauksiin. Välillä on tuntunut, että kukaan ei kontrolloi pahemmin sitä, mitä sanotaan, vaikka Putinin arvellaan säätävän kaikkea.

Mutta ehkä tämä on vain taktiikkaa. Nytkin Dmitri Medvedev ”tasoitti” Putinin sanomisia käyttäen uhkakuvanaan  ohjusten sijoittamista Suomen rajalle. Tuomas Forsberg ilmaisi asian niin,  että Putin on nyt hyvä poliisi ja Medvedevistä on tullut paha poliisi. Tarkoituksellinen muodonmuutosten vaihto-operaatio?

Mutta mitä Putin sitten sanoi?

Sekä Sergei Lavrov että Putin ovat sanoneet Suomelle ja Ruotsille suurin piirtein samoin sanoin, että ”miksi liitytte/pyritte  Natoon, teitä ei ole uhannut mikään”. Putin on todennut tämän asian nyt kahdestikin. Vladimir Putinin mukaan  Suomi ja Ruotsi voivat liittyä Natoon koska vain,  jos näin toivovat.  Se on niiden oma asia. Terve. Mistä päin nyt tuulee? Suomessa tällaisia odotusten vastaisia kommentteja on arvioitu hieman hämillään. Venäjän ”linjasta” on luotu aggressiivisempi kuva. Toinen tapa on  kompromettoida koko puhe.   

Putin totesi lehdistötilaisuudessa nyt, että Venäjälle ei ole ongelma,  jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon. Ongelmat nousevat esille vasta,  jos Suomen ja Ruotsin alueelle pystytetään tukikohtia, sijoitetaan pysyviä joukkoja (joka voidaan vesittää kierrättämällä eri maiden joukkoja ja sotilasosastoja tukikohdassa) tai tuodaan ydinaseita. Jopa Naton johtava kenraali antoi ymmärtää, että em. siirroilla – joista ydinaseet eivät muutoinkaan tule kysymykseen -  ei kannata ärsyttää Venäjää.  

Tarkemmin luettaessa ei Putinin ja Medvedevin välillä ole lopulta suurta eroa. Medvedev vain käytti lausuntonsa ohessa omituisia historiaa vääristäviä kielikuvia.

Tuntuu omituiselta napata Putin lausahdusten keskeltä lainaus: ”Kaikki on välillämme hyvin”. Mutta kun ei ole. Ukrainan konfliktinäyttämö  ei poistu agendalta vuosiin. Niin syvästi loukkaavia ovat olleet Venäjän toimet. Tässä tullaan Ukrainan ja Suomen tilanteiden eriparisuuteen,  jota olen näissä kirjoituksissa korostanut: on ajateltu, että ensin Ukraina, sitten Suomi…. Ukrainalla on erityinen paikka venäläisten mielissä, eikä ainoastaan sen vuoksi, että Ukrainassa on suuri venäjänkielinen vähemmistö. Myös Valko-Venäjä on ajautunut vuosien varrella erittäin lähelle Venäjää. Tarvitaan enää vain yksi askel…  

Ukrainan lähihistoria muodostaa sokean pisteen Putinin verkkokalvolla. Teoriassakaan sodan loppuminen ei ole näköpiirissä. Tykistön ja ohjusten summittaiselta vaikuttava käyttö on siviilien kannalta musertava sodankäymistapa. Mikään ei muuta tehtyä tekemättömäksi. Putinia ei usko kukaan, kun hän väittää, ettei Venäjä ole vastuussa esimerkiksi Krementshukin kauppakeskusiskusta. Mitä Putinia sitten pitäisi uskoa?

Kaiken keskellä Venäjä pyrkii lähettämään täkynä rauhantahtoisempia viestejä ehkä kokeillakseen kepillä kansainvälisten suhteiden jään vahvuutta. Kannat ovat periaatteellisia ja niiden konkretisoituminen on uskonvarainen asia.

:::::::::::::::::::::::::::::

On selvää, että Venäjä vastaa Naton mahdollisiin tukikohta-aikeisiin omilla vastatoimillaan. Tosin varsin yleinen ajattelu on ollut se,  että Venäjä olisi aloitteellinen asejärjestelmien siirroissa rajalle!

On kaksi tapaa kommentoida Putinin puheita Suomesta, Ruotsista ja Natosta. Toisen mukaan ei korosteta jännitteitä toistemme taholta, mutta toisen mukaan Suomen ja Ruotsin takana on Nato-potentiaali, joka  nostattaa jännitteitä.

Joskus on eri perustein (mm. väittämällä, että Venäjän johdon pelko länttä kohtaan johtuu sisäpoliittisista syistä) pyritty väheksymään Naton merkitystä Venäjän (tai Ukrainan kautta Venäjän) uhkana tai viholliskuvana. Mutta venäläisten esille tuomaa Nato-pelkoa on vaikeaa osoittaa pötypuheeksi. Venäjä koki Ukrainan Nato-toiveet (tai yleensä länsiyhteydet) eri tavalla uhkaksi kuin Suomen ja Ruotsin pitkäaikaisten läntisten kumppanuuksien muuntumisen potentiaaliseksi Nato-yhteistyöksi. Ukraina oli ja on Naton laajentumisskenaariossa uhka tai kirjoittamaton lehti Venäjän kannalta. Ja samalla se halutaan pitää osana Venäjän etupiiriä – tavalla tai toisella.

Yksinkertainen johtopäätös kaikesta voisi olla , että Suomi ei ole enää pelkkä (hyvä) naapuri Venäjälle vaan myös vihamieliseksi arvioidun sotilasliiton  jäsen. Lähes kaikkea Suomen tekemistä arvioidaan nyt ja tulevaisuudessa  korostetusti sotilaspoliittinen strategia taustana. Suomi on näin halunnut ja sen  on syytä ottaa tämä  huomioon tulevissa skenaarioissa.

Mikä on siis totta ja mikä vain mielipiteenilmaisua käytävissä yksinpuheluissa tai epäilyksen sävyttämässä vuoropuhelussa? Poliittinen varjonyrkkeily jatkuu sodan kestäessä ja joskus joku taho kertoo, miten päästiin epävakaaseen rauhantilaan.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti