sunnuntai 19. maaliskuuta 2023

Eurooppalaisuuden ytimessä - olenko eurooppalainen?

 


 

Iltajuna puksuttaa jossain Keski-Euroopassa Saksan ja Ranskan välillä. Olen matkalla perheeni kanssa sisareni luota Saksasta turistimatkalle Pariisiin. Eletään 1990-luvun alkua. Kylmä sota on takanapäin ja mieli odottava: mitähän Pariisi tarjoaa Riemukaaren, Eiffel-tornin ja Louvren lisäksi? Kesken matkan herään torkahdusten keskeltä. Ympäristö näyttää omalaatuiselta, radanvierukset ovat täynnä puuröttelöä röttelön perään. Olemmeko tulleet Intiaan? Emme, vaan  olemme jossain Belgiassa. Sitten havaitsen talojen välille vedetyt pyykkinarut, joille oli ripustettu vaatteita kuivumaan. Vai niin, täällä slummissa siis asutaan! Yritän sanoa jotain hämmentyneen kriittistä satunnaiselle vieruskaverilleni, minulle tuntemattomalle tytölle, kun viime hetkellä vetäydyn aikeestani, koska arvelen hänen olevan kotoisin näiltä seuduilta. Viittaan vain erikoiseen ”arkkitehtuuriin”. Tyttö ei huomaa mitään outoa, vaan vastaa kommenttini hengessä jotain arkkitehtuuriin liittyvää. Jaaha, olemme nyt siis uuden uljaan Euroopan sydämessä,  jossain Euroopan yhteisön syntymailla, kummastelen itsekseni. Kun meidät vielä ryöstetään ovelasti rahanvaihdon yhteydessä pariisilaisella metroasemalla heti saapumisen jälkeen,  on arvio valmis: Euroopan maalaisserkkua tässä viedään kuin pässiä narusta, tottuukohan tähän eurooppalaiseen meininkiin?

:::::::::::::::::::::::

Ylen Areenassa on nähtävillä kahdeksanosainen dokumenttisarja ”Suomi on eurooppalainen”. Käsikirjoitus on Marja Vilkon ja oppaana ja juontajana toimii Olavi Seppänen. Referoin oheisessa kirjoituksessani  ohjelmasarjassa esitettyjä faktoja ja mielipiteitä ja otan myös itse kantaa dokumentissa esitettyyn.

Meillä on vallinnut eräänlainen Eurooppa-euforia,  ensin EU:hun liittyen ja sitten Natoon liittyen. Olen joskus ihmetellyt sen kontrastin suuruutta, joka on haluttu nähdä ”eurooppalaistumista” ennen ja sen jälkeen vallinneen tilan välillä. Tulee mieleen Venäjä-suhteisiin liittyen kammot, joista Suomi vapautui - niin sanotaan - eurooppalaistumisen myötä. Itse näen pikemmin historian kulun maltillisen vaiheittaisuuden Efta-ajoista aina Natoon saakka. Eurooppalaistuimme pikkuhiljaa ja prosessi jatkuu. Sitä paitsi perusteltavissa on myös ikiaikainen kanta: olemme ”aina” olleet eurooppalaisia.

Asetan kirjoituksessani kysymyksen eurooppalaisuudesta myös henkilökohtaisesti: ”Mitä minä ajattelen eurooppalaisuudesta?

Dokumentissa todetaan Euroopan suuren yhteisen nimittäjän olleen sota. 1400-luvulta asti kolmen vuosisadan ajan Euroopassa sodittiin lähes taukoamatta. 1800-luku Napoleonin sotien jälkeen  ja vuoden 1945 jälkeinen aika ovat olleet suhteellisen rauhallisia. Synkimmät sodat, ensimmäinen ja toinen maailmansota olivat lähtöisin nimenomaan Euroopan valtioiden ristiriidoista. Brittiläinen historioitsija Eric Hobsbawm näki maailmansodat  toistensa seurannaisina, ensimmäisen lopputulos aiheutti toisen.

Akatemiatutkija Timo Miettisen näkemyksen mukaan liberaali rauhan projekti vallitsi 1800-luvulta eteenpäin pitkinä rauhan vuosikymmeninä, pienin keskeytyksin. Keskeisenä vaikuttimena rauhan aikojen pidentymiseen oli kansainvälisen kaupan kasvu.

Suomi sinänsä oli pieni sivujuonne Euroopan sotien ja rauhojen vuorottelussa. Suomen kohtalot liittyivät  suurvaltojen keskinäisten kamppailujen ja rauhantekojen seurauksiin. Maamme oma rooli oli vähäinen Suomen sodassa 1808-09 (Suomi Ranskan, Ruotsin  ja Venäjän välikappaleena), ensimmäisessä maailmansodassa (Saksan ja Venäjän roolit määräsivät Suomen kohtalon) ja toisessa maailmansodassa (Suomi oli Saksan ja Neuvostoliiton etupiiripolitiikan kohde). Suomen rooli on nähtävä suurvaltojen jännitteiden ja sodan kontekstissa. Suomesta luotu kuva sankarivaltiosta on voimassa vain varauksella, toki tarkoitus ei ole kieltää itsenäisyyden säilyttämisen vaatimia uhrauksia.

Eurooppalainen-dokumentissa kylmä sota nimetään ”Euroopan rauhaksi”. Sillä tarkoitetaan,  että kylmä sota sinällään esti sodan uhan kuumenemisen suurvaltasodaksi. Suomi säilytti ihailtavasti demokraattiset instituutionsa suurvaltojen puristuksessa.

Paljon pahennusta aiheuttanut ”suomettuminen” oli yksi väline, jolla paradoksaalisesti säilytettiin suhteellinen riippumattomuus. Olen näissä kirjoituksissa pitänyt suomettumista vain yhdeltä osin kompromettoivana ja tuomittavana, nimittäin siltä osin,  kun käytettiin joidenkin suomalaisten neuvostosuhteita toisia suomalaisia vastaan. Erityisesti Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kokee asian niin, että suomettumisen aikaa ei ole perattu pohjiaan myöten. Itse taas koen niin, että suomettumisen luonteesta ja sisällöistä on saatu tarpeeksi tietoa.

Suomi on  sijainniltaan merten eristämä, joten jo maantieteellisestä asemasta johtuen siitä ei tullut suurvaltojen läpikulkumarssien kohdetta.  Se on säästynyt paljolta vihanpidolta. Suomi ei ollut lähelläkään Balkanin maiden verisiä vuosia 1990-luvulla tai Baltian kohtaloita 1940-luvulla.

Dokumentissa rinnastetaan ETYK Wienin kongressiin 1815, joka on tietenkin liioittelua. Esimerkiksi Henry Kissinger ei  edes mainitse muistelmissaan ETYKiä. Siinä mielessä rinnastus onnistuu, että molempien kongressien päämääränä oli  säilyttää status quo Euroopassa.

Eurooppa on onnistunut välttämään vuosisataiset kiroukset - ainaiset sodat -  EU:n aikana, joten yhdentymisprojektia voidaan pitää onnistuneena tai ainakin tarkoituksensa väärtinä.

::::::::::::::::::::::::::

EU-valtiot eivät ole olleet  yksimielisiä toimista Venäjää vastaan koskien Ukrainan sotaa. On nähty lukuisia kertoja, kun Saksa pyrkii hidastamaan asetoimituksia Ukrainaan. Miksi? Saksalainen johtoajatus Venäjä-suhteissa, ”Wandel durch Handel” (Venäjän sitominen länteen kaupan avulla) muodosti esimerkin monille lännessä. Nyt jälkeenpäin useampi taho on jälkiviisaasti syyttänyt pyrkimystä kesyttää Venäjä kaupankäynnin avulla naiiviksi ja hyväuskoiseksi strategiaksi. Paljastui, että faktinen tilanne on ollut vaihtoehdoton: Venäjä ei muutu, mutta ainakin omasta mielestäni Saksan kannatti yrittää eräänlaista ”suomettumista”! Voidaan silti kysyä hullaantuiko Saksa yhdistymisestään niin, että aiheutui kauppapoliittinen (kaasu!) riippuvuus Venäjästä... Tai sitten voidaan epäillä, että saksalaisilla on huono omatunto kaikesta siitä tuhosta, mikä aiheutettiin Neuvostoliitossa toisen maailmansodan aikana.

Suomessa EU:n jäsenhakemus jätettiin vuonna 1992 ja liittyminen tapahtui vuonna 1995. Seuranneessa kansanäänestyksessä ”kyllä-puolue” voitti. Vastustuksen määrä oli kuitenkin niinkin suuri kuin 43 prosenttia kaikista annetuista äänistä, joten poisjäämisen kannatus oli merkittävä. Oma henkilökohtainen ratkaisuni oli,  että ensimmäistä kertaa koskaan vaalien historiassa jätin vaalitapahtuman väliin!

”Läntisyyden puolesta” asemoituneet olivat kyllä-puolen kantava voima. Kiistaa on käyty siitä,  oliko EU:hun liittyminen turvallisuuspoliittinen ratkaisu vai ensisijaisesti kauppapoliittinen ratkaisu . Itse olen pitänyt sopimusta -  enemmistön kannasta poiketen - ensisijaisesti kauppapoliittisena ratkaisuna. Nyt kun kansalaisten suuri enemmistö on Natoon liittymisen kannalla turvallisuuspolitiikka nousee tärkeäksi perusteluksi EU:hun liittymisen puolesta.

EU ei ole mikään Euroopan itsenäisyyden riemuvoitto: Eurooppa-päivä, toukokuun viides ei ole saanut innostunutta vastaanottoa. Se häviää selkeästi kansallisvaltioiden itsenäisyysjuhlille.

Ruotsi on säilyttänyt valuuttansa kruunun ja hyötynyt sen devalvoitumisesta euroon nähden huomattavasti. Vastaavasti Suomi on valuuttansa johdosta kärsinyt vientimarkkinoilla. Joskus tuntuu siltä,  että EU on Suomessa itseisarvo ja sen nimiin vannotaan mystisenä ”vapauden” tuojana. Epäilen myös, että länsisuuntautuneisuuden voitto Suomessa ei perustu enää EU:hun: samat asiat olisivat toteutuneet muutenkin. Dokumentissa aivan oikein korostettiin, että Itä-Euroopan valtioiden liityttyä EU:hun osa Länsi-Euroopan hohdosta katosi. Sitä paitsi Suomi oli osa Länsi-Eurooppaa jo 1960- ja 70-luvulla, vaikka lyhyt historiamuisti väheksyy aiempien vuosikymmenien länsiorientaatiota. Ja vielä:  monet pitivät jo kymmeniä vuosia sitten Suomea Euroopan amerikkalaisimpana maana! 

:::::::::::::::::::::::

Suomi on Euroopan reunalla. Kun lähdetään ulkomaanmatkalle Keski-Eurooppaan, sanotaan, että lähdetään Eurooppaan. Suomesta interreilattiin Eurooppaan jo 1970-luvulla. Se oli sen ajan länsisuuntautuneisuutta.

Vielä varhemmin suomalaisuus oli jo 1800-luvulla osa eurooppalaisuutta Keski-Eurooppa-yhteyksien takia. Helsingin keskeiset rakennukset ovat osa eurooppalaista arkkitehtuuria, myös taiteen vaikutukset tulivat Euroopasta jo varhain: Edelfelt, Halonen,  Gallen-Kallela…… eikä unohdeta kansanrunoutta ja nationalistisia virtauksia. Eurooppalaisuus jatkoi matkaansa Suomeen 1920-luvulla. Olavi Paavolainen ja tulenkantajat toimivat sanansaattajina: inhottiin periferiamaista ”kirkonkylämentaliteettia”: eurooppalaisuus oli  pakokaasuineen kaikkineen ihailun kohde.

Dokumentissa Juha Hurme käy taisteluun suomalaista yksilöurheiluperinnettä vastaan, jota hän pitää ”suomalaisuutena”. Muualla pelataan jalkapalloa, joka Suomessa ei ole ykköslaji. Mutta mitä pahaa tässä on? Eihän missään muualla suhteessa  väestöön löydy niin suurta määrää huikeita yleisurheilijoita kuin Suomesta 1912-1936….Eikö tämä ole täysin hyväksyttävää suomalaisuutta parhaimmillaan, ei kaiken tarvitse olla eurooppalaista. Miksi vierastaa kansallista onnistumista?

::::::::::::::::::::::::::

Dokumentin juontaja Seppänen - seisoen Potsdamer Platzilla - palautti mieleen Jean Monnet´n modernin eurooppalaisuuden (ja Euroopan unionin) esitaistelijana ja perustajana.

Myös koronan merkitykseen palataan dokumentissa. Pandemian alku aiheutti sisäänpäinkääntymisen Euroopan laajuisena, joka taas vastareaktiona laukaisi eurooppalaisen yhteistyön linjan. Monnet kertoi aikanaan, että (jokin) kriisi tarvitaan,  joka tuo kansakunnat yhteen. Hän oli oikeassa. Toteutuiko koronakriisin yhteistyöseuraamus tarvittavassa laajuudessa?

Dokumentissa uuden Euroopan katsotaan alkaneen Berliinin muurin murtumisesta. Mutta merkitsikö se yhden historianvaiheen loppua ja toisen alkua?  On taipumusta liioitella nykypäivän tapahtumia suhteessa (lähi)menneisyyteen. Historia ei kuitenkaan loppunut, eikä lopu. Eikä se lopu myöskään Ukrainan sotaan, saati, että se olisi siitä alkanut. Se kuitenkin oli tosiasia, että alkoi EU:n laajeneminen, joka oli omiaan yhdessä Naton laajenemisen kanssa aiheuttamaan konfliktiherkkyyden kasvua. Erkki Liikanen kuitenkin korostaa EU:n peruskirjan merkitystä (ensimmäisen) kylmän sodan päättäjänä, mutta oliko kysymys lopulta paradigman muutoksesta? Eikö jo nyt, vain reilut 30 vuotta ensimmäisen kylmän sodan päättymisestä, puhuta uudesta kylmästä sodasta?

Ensimmäisen kylmän sodan päättyminen ei tosiaankaan ollut niin suuri tapahtuma kuin miksi sitä on kuvattu. Jossakin vanhassa blogikirjoituksessa rohkenen jopa jättää sen pois ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan merkkipaalujen yhteydestä. Jo tämä nyt kulunut historian jakso 1989-2022 on tuonut tullessaan liberaalin demokratian haastajat ja uuden kylmän sodan kriisien vyöryn….siis jatkuvan muutoksen.

Eurooppa on historiatietoinen maanosa. Puhutaan muistinpolitiikasta,  sen kriittisestä läpikäynnistä. Juontaja Olavi Seppänen vierailee Berliinissä murhatuille juutalaisille osoitetussa muistelupaikassa, jossa olen itsekin käynyt. Tämä on tietenkin hyvin saksalaista ajattelua, mutta laajemminkin holokaustin muisto on symboloinut eurooppalaista vastuuta.

Suomessa on lähestytty erityisesti 2010-luvun eurokriisissä maanosan nykyhistoriaa taloudellisena ja oikeudellisena kysymyksenä, mutta muilta osin historiattomuus sanelee ajatteluamme. 2010-luvulla EU:ta hajottavat voimat saivat jalansijaa. Timo Soini tarjosi kotimaiset kasvot tälle EU-vastaiselle protestille, joka purkautui euro- ja pakolaiskriisinä. Englanti irtisanoutui EU:sta. Emmanuel Macron nousi Eurooppa-myönteisen vastaliikkeen johtoon. Ajan levottomuus heijastui ja heijastuu jatkuvina kriiseinä ilmastokysymyksineen, koronaviruksineen, energiakriiseineen  ja Ukrainan sotineen.

Seuraava suuri asia voisi olla kestoaihe, liittovaltiokehitys. Monet vannovat sen nimiin ja yhtä monet vastustavat sitä.

Onko Suomi ongelmanratkaisukeskeisen ajattelun maana kykenevä vastaamaan eteen tuleviin vaikeuksiin.  Suomea pidetään maana, joka osaa käsitellä sekä ”sieniveistä että kännykkää”: jokainen kesämökkikin on tietopaja.

Varsinainen haaste on EU:n jäsenvaltioiden  - nykyisten ja tulevien – heterogeenisyys eriytyvine haasteineen.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti