perjantai 13. lokakuuta 2023

Meidän oikeassa olevien kesken…

 

Viittaan otsakkeella pariin viime aikoina esillä olleeseen asiaan, nimittäin Ben Zyskowiczin (myöhemmin BZ) nuoruuden muistelmiin (Vares: ”Nuori Ben Zyskowicz”), joissa hän palaa mieliteemaansa eli suomettumisen kauhuihin ja toisena asiana Yhdysvaltain kanssa suunniteltuun DCA-sopimukseen (kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus). Tarkastelen kumpaakin kapeasta näkövinkkelistä eli ”oikeassa olemisen” näkökulmasta. Molemmat ovat osa Suomen kokemuksia tai tulossa olevia kokemuksia, ja liittyvät siten kiinteästi toisiinsa.

Ensin vanhempi näistä kahdesta teemasta: BZ:sta on kehittynyt jonkinmoinen syväsuomettumisen guru, joka pudottelee meille vähemmän perehtyneille totuuden siemeniä menneisyyden tapahtumista. Ilman muuta BZ oli näitä ihmisiä, jotka alun perin asettuivat suomettumisen viheliäisessä maailmassa ”oikealle” puolelle. Siitä monet antavat hänelle tunnustusta.

Omaa suomettumiskäsitystä olen eritellyt näissä blogikirjoituksissa harvakseltaan  viimeisten 12 vuoden aikana. En ota tässä kantaa siihen, kuinka lähellä totuutta kuvittelen olevani. (Oman määrittelyni mukaan) ”ensimmäisen sukupolven” (1960-luvulta 1980-luvulle) suomettuminen on ollut BZ:n bravuuri, johon hän on palanut ajoittain aina sen aktuellin teeman näkökulmasta, joka kulloinkin on ollut julkisuudessa esillä.

Ensin muutamia suomettumisen määritelmiä, jotka eroavat toisistaan, mutta myös täydentävät toisiaan:

1)Tanskalainen Hans Mouritzen kirjoittaa artikkelissaan Small States and Finlandisation in the Age of Trump (IISS:n Survival-julkaisusarja), kuinka moninapaisessa maailmassa, heikkojen kansainvälisten yhteisöjen ympäristössä - missä vaihtoehtona voi olla kaaos tai sota - suomettuminen on mainettaan parempi ratkaisu ongelmiin. Voisiko tästä sanoa, että ”parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa”?

Mouritzen määrittää suomettumisen tilana, jossa ( pieni) valtio ottaa itselleen parhaan mahdollisen hyödyn poliittisesta ja strategisesta riippuvuudestaan suureen valtioon. Mouritzen näköjään yrittää asettua helikopteriperspektiiviin ja piut paut välittää Suomessa (ja mm. BZ:n johdolla) käydystä keskustelusta.

Peräänkuuluttaisin ”ymmärtämisen historiaa”, joka Mouritzenin tapauksessa tarkoittaisi hänen näkemyksensä ymmärtämistä, muttei välttämättä hyväksymistä ainakaan kattavana totuutena. Mouritzenin ajattelu voitaisiin hyväksyä varauksin ”näkökulma-ajatteluna”,  mutta ei siten, että se sisältäisi tuonnempana kohdassa kolme (3) mainitsemani vulgääriopportunistiset tai liki maanpetokselliset  keinot.

 2) Paavo Väyrynen määritteli taannoin suomettumisen seuraavasti: ”Jos oman maan etujen vastaisesti toimitaan toisten valtioiden tahtomalla tavalla, niin se on suomettumista”. Tässä on jo kriittisempi argumentointipohja, koska suomettumisen liittyy vahingon tuottaminen omalle kansakunnalle.

3) Kolmas määritelmä on  kaikkein vastenmielisin ja inhottavin: Suomalaiset käyttivät Neuvostoliitto-suhteita käsikassarana poliittisten vastustajien lyömiseksi, siis toisia suomalaisia vastaan. Tässä Kekkonen päällimmäisenä näytti mallia ja muut seurasivat. Suomettunut moraali vei pohjaa normaalidemokratialta ja heikensi kansanvaltaisen järjestelmän toimintaa.

Oletan, että viime mainittu on lähellä BZ:n määritelmää ja vastaa myös omaa tietoisesti kapea-alaista määritelmääni/näkemystäni suomettumisesta. Karsin siis risuaidasta risut pois ja jätän vain aidan jäljelle.

Laajemmassa kuvassa tulisi huomioida, missä kontekstissa suomettumisesta puhutaan. Siitä voidaan puhua tarkoittaen konkreettisesti Suomea, joka usein johtaa ärtyneeseen reagointiin, tai siitä voidaan puhua teknisenä terminä, jossa keskiössä on yleensä pienen valtion suhtautuminen tai sopeutuminen  suuremman painostukseen.

:::::::::::::::::

Nyt BZ palaa ”toisen sukupolven” suomettumiskäsitteeseen, jota harjoitettiin erityisesti 2000-luvulla (niputan tässä käsitteet ”uussuomettuminen” ja ”jälkisuomettuminen” saman otsakkeen alle). Se tarkoitti suurin piirtein sitä, että Venäjän (tai minkä tahansa ulkovallan) aikomuksiin (sanoihin, tekoihin) suhtauduttiin tietyllä periksi antavalla luottamuksella. Toisen polven suomettuminen tuli esille erityisesti jättimäisten energiakysymysten myötä. Se tarkoitti riskien ottamista asioissa, joissa hyväuskoinen luottamus toisen valtioon (Venäjä korostuneesti) ylitti itsekritiikin kynnyksen.

BZ erottelee jyrkästi ensimmäisen polven ja toisen polven suomettumisen toisistaan. Itse asiassa viime mainittua BZ ei lue lainkaan suomettumisen kategoriaan kuuluvaksi.  Jyrkäksi eron tekee BZ:n mielestä se, että ensimmäisen sukupolven suomettumisessa oli kysymys kansakunnan kohtalosta ja itsemääräämisoikeudesta ja toisessa lähinnä herkkäuskoisuudesta poliittisia ja kauppapoliittisia etunäkökohtia arvioitaessa. 

BZ kytkee toisiinsa taistolaisuuden ja suomettumisen henkisen ilmapiirin. Itse näkisin alkujuurena olevan suurien ikäluokkien aikuistumisen, opiskelijoiden aktivoitumisen (massa tuo voimaa)  ja työväenluokan voimistumisen (elinkeinorakenteen muutos) aiheuttaman vasemmistosuuntauksen. Kysymys oli tavallaan taistelusta hegemonisen otteen saamiseksi. Kukaan ei tai mikään taho ei perinyt voittoa kamppailussa, mutta vasemmistosuuntaus ohjasi kehitystä 1970-luvulla (sosiaaliturvan kehittäminen, peruskoulu ym.). Taistolaisuus alkoi nuorten ikäluokkien ei-ideologisena radikalisoitumisena 1960 luvun jälkipuoliskolla ja poimi matkaansa dogmaattisesti suuntautuneen vasemmiston (lue: ml taistolaisuus), kuitenkin niin, että suuntaukset irtosivat toisistaan ja puhdas radikalismi väljähtyi varhain. Yhteiskunnallinen vasemmistoliike hidastui ja lopulta vaimeni 1970-luvun loppuun mennessä.

Itse koin nuo ajat opiskelijana 1970-luvun alussa. En kokenut vallankumouksellisen hengen hegemoniauhkaa, vaikka minulla oli kolme taistolaista kämppäkaveria. Minua ei myöskään yritetty käännyttää. Suuri osa edunvalvonnasta kohdistui opiskelijoiden asemaan. Muu oli sitten kovaa vallankumousretoriikkaa, joka ei kuitenkaan ollut lähelläkään realisoitumista.

::::::::::::::::::::::::::::

Monet, kuten minä ovat olleet epäileviä Naton kyvystä toimia riittävän yksimielisesti (idän ja lännen välisen) konfliktin uhatessa (kun kerran sotilasliittoon  piti mennä mukaan). Rakoilun oireet ovat todennettavissa, vaikka akuuttia kriisiä ei olekaan välittömästi näköpiirissä. Eivät ainoastaan Itä-Euroopan (Nato)maat aiheuta huolta, vaan myös Yhdysvaltain sisäinen eripura, joka näyttää vakavalta lähestyttäessä seuraavia presidentinvaaleja.

Päättäjät ovat tapahtuneen huomioon ottaen valmistautuneet Naton hajanaisuuteen suunnittelemalla Yhdysvaltain kanssa keskinäisen kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen (DCA),  joka pitää hyväksyä Suomen eduskunnassa 2/3 enemmistöllä tullakseen voimaan.  DCA:lla Yhdysvallat antaa ikään kuin maakohtaisen avustustakuun kriisin tai sodanuhan varalta.

Samanlaiset sopimukset Yhdysvallat on tehnyt tai tekemässä myös muiden Pohjoismaiden kanssa.

Jos olen oikein käsittänyt, Yhdysvallat saa erityisen suvereenit mahdollisuudet perustaa tukikohtia, siirtää joukkoja Suomen alueella ja järjestää muutoinkin puolustuksensa itsenäisesti.

Sitä mukaa,  kun Yhdysvaltojen oikeudet operoida Suomen alueella kasvavat, kapenee Suomen suvereniteetti, näin oletan. Ainakaan retoriikassa tätä ei valtioiden kesken myönnetä, mutta katsoisin sopimusjärjestelyn luonteen YYA-sopimuksen kaltaiseksi. Molempia yhdistää suuri yksimielisyys (YYA-sopimusta kannatti parhaimmillaan 90 prosenttia kansalaisista). Eri asia on sitten, että Yhdysvaltain hämmentävän laaja läsnäolo maassamme ei monien suomalaisten mielestä aiheuta läheskään yhtä suurta huolta kuin YYA-sopimus, jonka yllä leijui pakkoyhteistyön mahdollisuus sodan uhatessa. Tosiasiassa YYA-sopimus oli välttämättömyys, josta tehtiin hyve. Voi olla, että Yhdysvaltain kanssa tehtävä sopimus on hyve, joka koetaan useimpien mielestä välttämättömyytenä.

Koko turvallisuuden problematiikka kulminoituu kysymykseen, kuinka tulenaraksi itäraja muotoutuu tulevien väistämättömien kansainvälisten kriisien keskellä. Entä Yhdysvaltojen luotettavuus tosipaikan tullen? Yhdysvaltain vetäytyminen ”monroelaiseen” eristäytyneisyyteen voi luoda turvallisuusaukon. MAGA-filosofia luo ensiaskeleet eristäytymiseen.  

Olen käyttänyt käsitettä lännettyminen Yhdysvaltain ja Suomen kiinteästä yhteistyöstä Suomen puolelta nähtynä. Kaikki kortit (pois lukien oma uskottava puolustus) ovat sen varassa, että  Yhdysvaltain demokratia ”palaa juurilleen” edes jonkinasteiseen konsensukseen ja että vaalien voittaja hyväksytään ilman suurempaa vallankaappausuhkaa.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti