maanantai 2. lokakuuta 2023

Villi länsi: ahneuden ja paremman elämän rajalla

 


 Ylen Areenassa on meneillään amerikkalainen  dokumenttisarja  ”Frontier – villin lännen valloitus",  joka kuvaa Yhdysvaltain maantieteellistä muodostumista mantereen alkuperäisen väestön kustannuksella. Frontier (rajaseutu) kuvaa aikaa, jolloin lännen myytit syntyivät. Tarkastelen ja arvioin dokumenttisarjaa lähinnä sen kuudennen eli päätelmäosan näkökulmasta. Rajaseutu oli se kuuluisa villi länsi, joka aikojen kuluessa on muotoutunut ikoniseksi historian vaiheeksi.   

Asutuksen leviämisen kannalta mantereen ylittävästä rautatiestä (valmistui 1869) tuli ratkaiseva tekninen edistysaskel. Matka mantereen poikki ei kestänyt enää kuukausia vaan parhaimmillaan vain neljä päivää. Se merkitsi monelle uuden elämän alkua maassa, jossa onnistujilla oli rajattomat mahdollisuudet edetä.

Kysymys oli luonnonrikkauksien saavutettavuudesta ja niiden hyväksikäytöstä. Maat oli viety arveluttavin sopimuksin vähitellen maan alkuperäisiltä asukkailta, intiaaneilta. Heidät ajettiin yhä kauemmas länteen ja pohjoiseen. Alkuperäiskansat olivat eläneet näillä mailla jo tuhansia vuosia. Rautatie käytännössä lopetti alkuperäisten kansojen vastarinnan. Valkoisen miehen näkökulmasta kysymys oli villin lännen täydellisestä kesyttämisestä.

Intiaaneille luvatut maat otettiin heiltä pois petetyillä lupauksilla pääosiltaan Texasin ja Meksikon pohjoisosan valloitusten kautta. Valtio tuki uudisraivaajien muuttoja runsailla avustuksilla. Taka-ajatuksena oli uusien muodostuvien osavaltioiden liittäminen liittovaltioon. Myös massiivista mainontaa hyväksikäytettiin eri ammattiryhmien muuttohalukkuuden lisäämiseksi. Rotuongelmaa vähäteltiin. Sloganina käytettiin ilmaisua ”parempi elämä”.

Alkuperäisasukkaille muuttoryntäys oli katastrofi. Rautatien vaikutus tunnistettiin varhain. Se oli vaara alkuperäisille asukkaille. Rautatiet edistivät mm. armeijan joukkojen kuljetuksia ja kaupallista biisoninmetsästystä. Liittovaltion tuki biisoninmetsästykselle oli tarkoitettu kantaväestön näännyttämiseen. Biisonit lähes kuolivat sukupuuttoon 1870-luvulla (vuonna 1900 jäljellä oli enää 1000 yksilöä).

Itäinen ja lännestä lähestyvä rautatie kohtasivat samassa pisteessä ja jakoivat intiaanien maat kahtia. Kaiken lisäksi lisäraiteita rakennettiin runsaasti idän ja lännen välille. Intiaanien (valkoiseen väestöön) sopeuttajat ja reservaatteja suosivat tahot ajoivat samaa päämäärää kuin armeija. Tulos: reservaatit yleistyivät.

Enpä tainnut ymmärtää ”Oregonin tien” (Oregon Trail, lähes 3500 kilometriä) merkitystä, kun luin Kuvitetut klassikot -lehteä (numero 12) pikkupoikana jalan tai hevosella (ennen rautatietä) kuljettavana luoteisväylänä Missourista Oregoniin, Tyynen valtameren rannalle.

::::::::::::::::::::

Intiaanien käännyttäminen ja opettaminen valkoisten tavoille kuuluivat käynnistettyyn uudelleenkoulutusohjelmaan, samoin kuin huonon kohtelun varjolla tapahtuneet siirrot paikasta toiseen.

Intiaanit eivät luopuneet maistaan vastarinnatta. Käynnistyivät ns. intiaanisodat (sisällissodan ja 1870-luvun puolenvälin välisellä ajanjaksolla). Samalla kuitenkin vastarinta vähitellen murtui. Kullan löytymisellä lännestä oli tuhoisia seuraamuksia intiaanien mahdollisuudelle selviytyä. Tästä huolimatta intiaanit saivat myös voittoja, joista tunnetuin tapahtui Little Big Hornissa. Kuitenkin intiaanit joutuivat  taipumaan sopimuksiin, jotka käytännössä tyrehdyttivät vastarinnan lopullisesti.

Intiaanien kanssa kyllä  pyrittiin tekemään sopimuksia, mutta niistä ei pidetty kiinni. Pyrkimykset intiaanien koulutuksen avulla tapahtuvaan ”sivistämiseen” epäonnistuivat. Menetelmät olivat väkivaltaisia. Voidaan jopa käyttää nimitystä kansanmurha! ”Sivistämisellä” vain tuhottiin vuosisatojen aikana omaksuttu kulttuuri.

Woundeed Kneen puron joukkomurha (1890) oli viimeinen sinetti intiaanien väistymiselle. Woundeed Kneetä on sanottu taisteluksi, mutta tosiasiassa se oli verilöyly, jonka kohteena olivat suurelta osin aseettomat naiset ja lapset.

Intiaanien määrä oli romahtanut jopa 60 miljoonasta (?) 1900-luvulle tultaessa 238 000:een henkeen. Intiaanit kuolivat kulkutauteihin ja luoteihin.

::::::::::::::::

”Rajaseudusta” tuli 1800-luvun lopulla vanhentunut käsite, sillä mantere oli asutettu idästä länteen. Ei ollut enää paikkaa, mihin tunkeutua!

Dokumentissa painotetaan, että Yhdysvaltain historia on löytämisen historiaa. Mitä löydettiin? Ihmiset löysivät itsensä parempien mahdollisuuksien olosuhteista. Kaikilla oli mahdollisuus olla osa jotain parempaa. Positiivisesti tulkittuna rajaseutu muuttui kuubalaisten, latinojen, kiinalaisten ja muiden ihmisryhmien  ”naapurustoksi”, joille oli ominaista sitkeys ja itsepintaisuus. Rajaseutu eli ja elää tässä mielessä heissä edelleen.

Mitä tapahtuu, jos rajaseutu ”poistuu”? Osataanko elää ilman frontieria? Tässä kohtaa dokumenttia tulee vastaan käsite ”exceptionalism”, ekseptionalismi, ainutlaatuisuus. Se esitetään yhteydessä,  jossa jäädään ihmettelemään, mitä tapahtuu, jos rajaseutua ei enää ole. Säilyykö amerikkalainen poikkeavuus, ainutlaatuisuus, joka oli kytketty rajaseutufilosofiaan? Se olisi enää ”vain” kuin Euroopan yhteisö, ”jonka amerikkalaiset luulivat jättäneensä taakseen”. Muuttuisiko Amerikka rajaseudun poistumisen myötä vähemmän avoimeksi mahdollisuuksille?

Eräs historioitsija esittää, että rajaseutu oli ”tyytymättömyyden varoventtiili”. Oli mahdollisuus - jos koki epäonnistumisen - lähteä halutessaan länteen. Go West, Buster Keatonin tapaan! Länsi edustaa tässä mahdollisuuksien paikkaa.

Amerikka – kaikkien mahdollisuuksien maa? Toisenkinlainen näkemys esitetään dokumentissa. Ja se jopa realisoitui! Euro-amerikkalaisuus nimittäin menetti hohtonsa ja alkoi muuttua epäluuloisuudeksi uusia vieraita kohtaan. Maahanmuuttajia tuli yhä enemmän, eikä enää pelkästään Britanniasta, Saksasta ja Skandinaviasta vaan aivan uusista maista,  Itä- ja Etelä-Euroopasta. Alettiin olla huolestuneita uusien tulijoiden sopeutumisesta. Tai sitten kysymys oli vain rasismista.

Vuosisadan lähestyessä loppua perinteiset valkoiset länteen muuttajat joutuivat kokemaan kilpailua aasialaisten, japanilaisten ja kiinalaisten taholta. Erityisesti ahkerat kiinalaiset joutuivat silmätikuiksi. Heidät  koettiin uhkaksi yhteiskunnalle. Kiinalaistaustaisia muuttajia vastaan alettiin säätää lakeja jo 1850-luvulta lähtien. Kaiken lisäksi Kalifornian osavaltio oli vaa’ankieliosavaltio presidentinvaaleissa. Voitto Kaliforniassa vaati kiinalaisvastaisen vaaliohjelman laatimista. Kiinalaiset joutuivat kaikenlaisten rajoitusten kohteiksi. Suurta odotusta ei palkittu.

::::::::::::::::::::::::::::::::

Yhdysvaltain hallitus levitti  ideaa amerikkalaisesta unelmasta markkinointikampanjoissaan. Se tarjosi mielikuvissa uuden alun tulijoille. Monille lupaus osoittautui pettymykseksi. Mainoslauseet pönkittivät amerikkalaista ylemmyyttä: laajeneminen oli Jumalan antama lahja. Kysymys oli kuitenkin paljon arkisemmista asioista: maallisesta laajenemishalusta, väestön kasvusta, Meksikon kaltaisten heikkojen valtioiden voittamisesta, alkuperäisen väestön alistamisesta ja suurvaltasyndroomasta.

Positiivisten mainoslauseiden muodostamasta  kokonaisuudesta syntyi ajatus kutsumuskohtalosta, Manifest Destinystä. Kysymys oli Jumalan tahdosta ja oikeutuksesta toteuttaa suuri laajenemistehtävä, Manifest Destiny. Yhdysvaltain valkoinen väestönosa oli valittu ”kansa” toteuttamaan tavoite.

Ryöstämällä toteutettu alkuperäiskansojen maiden anastaminen pyhitettiin korulauseilla. Amerikka luotiin valkoisille vallanpitäjille, vaikka luotiin kuva kansojen sulatusuunista.

:::::::::::::::::::

 Alkuperäinen amerikkalainen unelma muodostuu mielestäni ainakin seuraavista osatekijöistä: rajaseutuideologiasta, Manifest Destinystä (kohtalouskosta, että Jumalan valittu kansa oli saanut tehtävän luoda suuri maa), ekseptionalismista (ainutlaatuisesta etevyydestä muihin kansoihin nähden), sotilaallisesta voimasta, jolla toteutettiin imperialistinen (tai vaihtoehtoisesti sisäinen kolonialistinen) hanke, valtion voimallisesta resursoinnista maan valtaamiseen sekä uudisraivaajahengestä.

Voi olla vaikeata myöntää, että vapauden tyyssija, amerikkalainen unelma, on luotu toisia sortamalla tai peräti tuhoamalla toisten vapaus.

Ja aivan lopuksi: en tiedä juuri yhtään tapausta, jossa maan – minkä tahansa maan - alkuperäinen väestö olisi selvinnyt voittajana ylivoimaisella teknologialla varustetusta uudesta mahdista, uudesta isännästä.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti