lauantai 9. joulukuuta 2023

Mihin ovat luku- ja laskutaito hävinneet?

 


 Pisa (Program of International Student Assesment) mittaa kolmen vuoden välein, miten 15-vuotiaat nuoret eri maissa hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä taitoja. Mittaus keskittyy painopisteenä vuorotellen lukemiseen, matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Vuonna 2019  julkaistiin  vuonna 2018 tehtyjen testien tulokset. Pääpaino oli sillä kertaa matematiikassa, kuten myös viime vuonna, kun Pisa jälleen toistettiin. Nyt nuo vuoden 2022 tulokset ovat käytettävissämme. Niiden mukaan Suomi sijoittuu 82 maan joukossa seuraavasti:  matematiikka sija 20, lukutaito, sija 14 ja luonnontieteet, sija 9.

Olen kommentoinut miltei kaikkia Pisa-tutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien, ja niin teen nytkin.

Johtopäätökseni vuoden 2018 osalta sisälsivät sekä oppimisen arvion että varoituksen sanan tulevaisuutta ajatellen: ”Suomi sijoittuu edelleen kärkipäähän maiden välisissä vertailuissa, lukutaidossa kuudenneksi, matematiikassa kuudenneksitoista ja luonnontieteissä kuudenneksi. Mukana oli tällä kierroksella lähes 80 maata”.

Sitten synkkyyden aiheet neljä vuotta sitten:

”Kuvaavaa on, että suomalaisnuorten pistesaldo laskee koko ajan kohti OECD-maiden keskiarvoa, joka on pyörinyt koko Pisan historian ajan hieman alle 500 pisteessä. Muutos ja heikennys pisteissä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tuloksista on todella merkitsevä.”

Etnisellä taustalla on kiistaton merkitys opintoja hidastavana tekijänä kantaväestöön verrattuna. Ruotsin menestymättömyyttä Pisassa on selitetty paljolti tästä johtuvaksi. Samantapainen kehitys näyttää toteutuvan Suomessa.

:::::::::::::::::::::::

Entä mikä on tilanne nyt, kun uusimman Pisa 2022 -tulokset ovat juuri avautuneet nähtäväksemme. Hesarin kommentissa toimittaja  Hilla Körkkö toteaa, että uudet Pisa-tulokset ”välittävät synkeää kuvaa suomalaisten oppimisen tilasta”. Samaa todistavat lähes kaikki asiantuntijat.

Suomalaisnuorten tulokset  heikkenivät siis jälleen. Mutta ei hätää: niin laskivat myös muissa maissa. Tämä on kuitenkin laiha lohtu, sillä myös monet muut muuttujat heikentyivät verrattuna edelliskierroksiin.

Onko peruskoulu menettänyt tehonsa oppimisen tiennäyttäjänä? Onko niin, että se ei vastaa enää  nykyajan muuttuneita vaateita? Etsin kirjoituksessani vastausta myös tähän haasteeseen.

Sitten muutamia poimintoja tuoreista Pisa-luvuista:

Suomalaisnuorten tulokset laskivat matematiikassa 23 pisteellä vuoden 2018 Pisaan verrattuna. Laskua tapahtui muissakin maissa. OECD-maiden tulokset  laskivat keskimäärin 17 pisteellä. Silti Suomen tulokset ovat OECD-maiden keskiarvon yläpuolella. Tämä on trendi muissakin vertailuluvuissa: useimpien maiden tulokset laskivat, mutta Suomen muita enemmän. Kaukana takanapäin ovat Suomen nuorten hurlumhei-menestyksen päivät: vuonna 2006 suomalaiset saivat matematiikassa 548 pistettä. Nyt ollaan 484 pisteessä. Jälleen suurin huoli kohdistuu siihen, että Suomen tulokset ovat pudonneet eniten! Tuo ero pisteissä vastannee yhtä luokka-astetta!

Suomalaisnuorista heikoimmin matematiikassa pärjänneiden ryhmään kuului 25 prosenttia Pisaan osallistuneista. Vielä 2000-luvun alussa osuus oli vain seitsemän prosenttia. Toisaalta laskua oli nähtävissä myös muiden maiden osaamisessa.

Lukutaidossa Suomi pärjää edelleen hyvin,  vaikka numeroissa on nähtävissä jälleen selvä lasku. Jonkin verran matematiikkaa lohdullisempi tilanne vallitsee myös luonnontieteissä.

Tyttöjen ja poikien erot ovat pääosin pysyneet, joskin jonkin verran kaventuneena esim. matematiikassa.

Polarisaatioilmiö lyö silmille lähes kaikissa tilastoissa. Erot oppilaiden välillä ovat kasvamaan päin. Mikä selittää erojen kasvun ja mikä taas tulosten putoamisen kauttaaltaan OECD-maissa?

Selvää on, että kysymys ei ole pelkästään Suomi-ilmiöstä, vaan jostain laajemmasta  olosuhteiden muutoksesta ympäri kehittynyttä maailmaa. Voisin todeta, että välineet,  joilla työskennellään ovat vaihtuneet, kuten kännyköiden ja tablettien ilmestyminen oppilaiden käsiin osoittaa. Suomi ja eräät muut maat ovat vain edenneet tässä suhteessa muita ripeämmin. Kännykkää toki käytetään myös muuhun kuin oppimistarkoituksiin aiempaa enemmän. Olemme edelleen kännykkäkansa. Suomalainen kohtaa ulkomailla ihmisiä, jotka eivät jähmettyneinä tuijota kännykkään esimerkiksi busseissa.

Joissakin selvityksissä laskeneiden tuloksien aiheuttajaksi on nähty koronaepidemia, joka tuskin on keskeinen syy. Esimerkiksi Suomen tulosten pitkäaikainen lasku ei selity koronalla.  

Digitalisaatio yleisemminkin on sekä auttanut oppilaita että lisännyt ”hälyä” oppimistapahtuman  ympärillä häiriöksi saakka. Opettajat valittavat nykyoppilaiden keskittymiskyvyn puutetta. Myös polarisaatio on edennyt digitalisaation kautta: osa oppilaista omaksuu uusia toimintatapoja ja välineitä muita nopeammin. Tämä voisi selittää oppimiserot luontevimmin. Digiaidot ovat välttämättömiä tulevaisuudessa - ei kahta sanaa. Sovittaminen kouluympäristöön on pahasti kesken. Kysymys on siitä, miten luontevasti, ”häiriöttömästi” tämä sovitustyö tehdään.

Heikkoja oppilaita oli aiemmin Suomessa silmiinpistävän vähän, mutta nyt heikommin pärjäävien määrä on kasvanut muita maita nopeammin. Taustalla voi olla sinänsä positiivinen historia peruskoulun aikoinaan oppieroja tasaavasta vaikutuksesta, joka ei enää uusissa olosuhteissa toimi.  Tilaus peruskoulun ”räjäyttämiselle” tai pikemminkin peruskoulu II:lle  on ilmeinen. Muutoksen toivoisi olevan mieluusti maltillinen kuin  jyrkkä, sillä sote-uudistuksen osittainen epäonnistuminen ei ole lupaava enne, jos ajatellaan vastaavaa radikaalia muutosta peruskoulun uudistustyössä.

On selvää, että tämä sama polarisaatioilmiö näkyy myös työelämässä (työllistyvien ja työttömien osaamiserot kasvavat ja työttömyys pysyy korkealla tasolla, koska osaavat syövät hitaat omaksujat). Ero ammattilaistenkin välillä saattaa olla esim. koodaamiskyvyissä eksponentiaalinen. Lapiotyöt hätävarana ovat väistyneet historiaan. Enää niillä ei pidetä ihmisiä hengissä.

Erot kasvavat omaksumiskyvyn erilaisuuden johdosta myös - ja varsinkin - vanhusten välillä. Erot voivat olla dramaattiset. Tähän kaikkeen voisi auttaa kansalaistaitojen tehokoulutus, jolla osaamiseroja kurotaan pienemmiksi.

Sama ongelma voidaan siis nähdä huomattavasti laaja-alaisempana kuin vain koulua koskevana. Miksi tästä ei keskustella? Olemme kaikki samassa veneessä, ja tappi on auki.

::::::::::::::::::::::::

Tavattomasti on kiinnitetty huomiota opetustapahtuman ulkopuolisiin seikkoihin, kuten meluisaan ympäristöön koulussa. Tätä ei voi kiistää, ja tässä opettajien pedagogiset taidot joutuvat koetukselle. Viron mallia pukkaa päälle (työrauhakysymykset: opettajat opettavat ja oppilaat oppivat). Opettajien nykyinen koulutus saattaa laahata perässä. Uusi maailma vaatii uutta pedagogiikkaa, jonka takia nykyopettajien valmiudet voivat olla puutteelliset sekä opetussisältöjen että oppimisympäristön toimivuuden kannalta.

Paine opettajia kohtaan kasvaa myös työrauhakysymysten kautta monellakin tapaa. Suuri osa oppilaista haluaa työrauhaa saavuttaakseen omat henkilökohtaiset tavoitteet oppimisessa. Opettajan auktoriteettia enemmän kuin pelkkänä päälle katsojana tarvitaan edelleen. Oppilaiden työrauhavaatimus on priorisoitava kärkitavoitteeksi.

On esitetty väite, että nykykoulussa keskittymiskyky oppilailla on vaurioitunut pahasti. Näin voi olla, ja varmaan onkin, mutta pelkästään koulun sisälle tätä ongelmaa ei voi sulkea. Sama väite kuullaan työpaikoilta. Ratkaisua voidaan etsiä kaikkia koskevasta elämänpiirin hektisyydestä. Jokainen meistä kohtaa joko mitään tapahtumattomuuden tai sitten tapahtumien taivaanrannan, joka on täynnä mahdollisuuksia tai tavoittamattomia haaveita. Suuri osa ihmisistä jää jotain paitsi ja sille yritetään löytää syntipukki. Ei ihme, että monet vaihtavat nykyajan kadonneen ajan ihanuuteen ja yrittävät palauttaa sen – luultavasti turhaan.   

Vielä on huomioitava oppilaiden sosiaalinen (tai sosioekonominen) tausta oppimiseroihin vaikuttavana tekijänä. Tasa-arvoisessa Suomessa tämäkin ero on ollut huomiota herättävän alhainen johtuen esimerkiksi yleissivistyksen laajuudesta. Erot tosin muihin maihin ovat tässäkin kaventuneet. 

Joka tapauksessa aika ennen koulun alkua, ja koulun ensimmäiset pari luokkaa ovat todennäköisesti ratkaisevat koululaisen myöhemmän suuntautumisen kannalta.

Erikseen on sitten vielä opetushallinnon rooli, joka sekin joutuu uusien haasteiden eteen oppimisympäristön muutosten vuoksi. En ole lainkaan vakuuttunut, että hallinnolla on pätevät eväät parantaa koulunkäynnin edellytyksiä. Pystyykö hallinto johtamaan opetusta ja oppimista? Selvää on, että opettajien panosta uuden peruskoulun rakentamisessa ei saa laiminlyödä. Joskus on käynyt mielessä, että opetushallinnossa asetetaan tavoitetila liian korkealle tai liian teoreettiseksi, jolloin oppimiseen tulee ylimääräisiä vastuksia.

Rahan puute on aidosti huolestuttava asia. Korjaukset nykyisiin puutteisiin vaativat kunnon panostuksen. Rahapula on kuitenkin tauti, jota sairastavat kaikki resursseista kilpailevat hallinnonalat. Uuden hallituksen 200 miljoonan euron panostus perusopetukseen on hyvä alku, kunhan panostusta ei mitätöidä leikkauksilla.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä on syytä nostaa esille oppilaiden vanhempien roolin pedagogisten vaihtoehtojen pohtijoina. Heistä on viimeisten (kymmenien) vuosien aikana tullut vallankäyttäjiä. Ristiriita on valmiina, jos vanhempien tavoitteet omien lastensa koulunkäynnin suhteen ovat ristiriidassa opettajien arvioinnin kanssa.  Opettajien auktoriteettia on tuettava maltillisesti myös vanhempien vallankäyttöä tasapainottavaan suuntaan esim. oppilasarvioinnissa, jotta opettajat selviävät päivittäisistä tehtävistään.

::::::::::::::::::::::::::

Yhteenvetona voisin  todeta seuraavaa:

Pisa-menestymisen aikataulullinen harha (alamäki alkoi jo vuonna 2006!) johti osaltaan Suomen suoritusten alenemaan. Luultiin, että oltiin hyviä vielä kauan sen jälkeen, kun menestys lakkasi. Tämä vain osoittaa vanhan totuuden päteväksi, että uudistamista täytyy tapahtua jo silloin, kun menee vielä hyvin.

Moni kaipaa vanhoja hyviä aikoja parantaakseen koulua, mutta tehdäänkö silloin oikeita asioita? Onko menestyksen avain kännyköiden käyttöön puuttumisen takana? Vai olisiko päinvastoin pyrittävä integroimaan kännykkä (+ muut digivälineet) paremmin opetuksen ja oppimisen apuvälineeksi? Koulu ei voi olla analoginen digitaalisen maailman keskellä.

Nykykoulua vaivaa levoton rauhattomuus. Keskittymiseltä pääasiaan viedään liiaksi tilaa. Tulisi kehittää yhdessä kestäviä toiset huomioon ottavia sääntöjä, mutta samalla tulisi kunnioittaa vastakkaista mielipidettä edustavaa. Koulun kehittäminen pidemmällä aikavälillä on aina vapaamielisen ja vanhoillisen välistä aaltoliikettä. Muistan, kuinka kuusikymmentäluvulla asetettiin tavoitteeksi summerhilliläinen vapaa kasvatus. Nyt tuntuu siltä, että sekä oppilaat että heidän vanhempansa ovat ottaneet kasvatuksesta vapaata.

Suomessa aikanaan vallinnut yhtenäiskulttuuri loi aikanaan perustan yhtä jalkaa tapahtuneelle edistymiselle opinnoissa ja samalla briljanteille Pisa-tuloksille. Nyt tästä samasta tilanteesta nauttivat Viro sekä monet Kaukoidän maat.

On paljon muitakin oppilaiden arvostamia asioita,  joita en  edellä ole painottanut. Helsingin Sanomien haastattelussa Pisa-artikkeliin liittyen (6.12.2023) muutamat oppilaat arvioivat seuraavat asiat tärkeiksi oppimisen ja viihtymisen kannalta:

-kertaaminen ja itsekseen opiskelu auttaa (omatoimisuus!).

-opettajien oppilaisiin kohdistama eriarvoistaminen on epäkohta (opettajan herkkä rooli tasapuolisuuden huomioonottamisessa).

-opettajan lisäopetus ja neuvontatuokio opetustunnin jälkeen on monien toive (pidetään kaikki mukana; matala kynnys kysyä opettajalta on suuri etu).

-puhelinongelma on aktuelli (häirintä oppimista heikentävänä tekijänä).

-läheisten kumppanioppilaiden huono opiskelumotivaatio (motivoituneen kaveripiirin tärkeys).

-opettajan rohkaiseva persoona roolimallina (kannustavuus).

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti