sunnuntai 14. huhtikuuta 2024

Uuden sukupolven Ayn Rand

 

Hesarin (HS:n artikkeli  6.4.2024: ”Nollatoleranssi ruikuttamiselle”) toimittaja Hanna Mahlamäki on haastatellut  kokoomusnuorten puheenjohtajaa Binga Tupamäkeä, joka julistaa ”syvällisempää oikeistolaisuuden” sanomaa. Kaikki poliittiset suunnat opiskelleena (heh!) ensimmäinen ajatukseni oli varsin kyyninen: ”Jaaha, nyt olemme edenneet tähän vaiheeseen”.

Juttua lukiessani tuli mieleen omien opiskeluaikojeni taistolaistrendi 1970-luvun alussa, josta onnistuin pysymään erossa. Se oli yhtä vasemmalla kuin Tupamäki nyt on oikealla. Ideologian sävyssä ja jyrkkyydessä on yhtymäkohtia, mutta on totta vieköön  eroavaisuuksiakin. Yritän seuraavassa kuitenkin irtautua sekä oikeisto- että vasemmistodogmatismista niin hyvin kuin pystyn. Vielä on muistettava yksi asia: kautta aikain puolueiden nuoriso-osastot ovat olleet emopuoluetta radikaalimpia.

Tupamäki tuntuu olevan kaikkea sitä vastaan, joka vähänkään haiskahtaa vasemmistolaiselta, siis esimerkiksi feminismiä kohtaan. Hän on niin topakka, ettei hänen tarvitse elää vähäisimmässäkään määrin miesten kautta ja hyvä niin. Hänet voi poimia joukosta koko ajan sukupuolikoodia esiintuomatta.

Miksi edellä esitetty on maininnan arvoinen asia? Siksi, että nuorten maailmassa sukupuolet sekä meillä että muualla näyttävät eriytyneen viime vuosina ideologisesti toisistaan. Nuoret naiset ovat kallistuneet vasemmalle, kun taas nuoret miehet yhä useammin oikealle, toteaa Mahlamäki ja koko joukko tutkijoita. Tupamäen mukaan tämän ovat saaneet aikaan vasemmalle lipuneet naiset. Oikeistolaisuus poimii kannattajia machokulttuuriin suuntautuneiden turhautuneiden ja näköalattomien miesten massoista. Tuntuu siltä, että ero kasvaa avautuvien saksien tavoin (”sukupuolisakset”). Naisten poliittisen valveutumisen ja aktivoitumisen syynä lienee ainakin osittain se, että nuoret naiset ovat vihdoin nousseet barrikadeille taistelemaan kakun jaosta. Nuorten vasemmistolaistuneiden naisten osallistumisaktivisuus näkyy mm. maahanmuutto-  ja kehitysyhteistyösuuntautumisena sekä intersektionaalisen (so. sektioiden välisen) ajattelun vahvistumisena, joka käytännössä tarkoittaa toisen ihmisen asemaan asettumista. Jakolinjoja eli sektioita on useita, ja vasemmalla kysymys on niiden kaikkien paremmasta ymmärtämisestä. Tupamäki ”syväoikeistolaisena” tuntee tarvetta vastustaa tätä (loputonta ) ”ymmärtämisen politiikkaa”. Että tällaiseen epäoleelliseen käytetään aikaa – asioiden ollessa kunnossa länsimaissa - on Tupamäen mielestä merkki vasemmiston hegemoniapyrkimyksistä ja – oikeistonäkökulmasta katsottuna – yksilön itsenäisen päätäntävapauden viemisestä vasemmistolaisessa hengessä.

Vastaavasti ilmastoaktivismi on ”ekofasismia”. Toisaalta herää kysymys, miksi oikeiston pitäisi vastustaa yleensä ihmisiä – sekä oikealla että vasemmalla – kiinnostavia asioita. Ikään kuin pelättäisiin, että näillä teemoilla sidotaan ihmisiä johonkin vieraaseen aatteeseen. Ei siis olla periaatteessakaan mukana sellaisessa, missä  voitaisiin yhdessä olla mukana.  

Monet naisen roolia korostaneet ovat sortuneet ylilyönteihin ja saaneet siksi vihat niskoilleen. Välillä tuntuu, ettei muusta puhutakaan. Mahlamäki viittaa maailmalla vellovaan keskusteluun, että miehet ja naiset eivät kohta enää jaa samaa maailmankuvaa.  Kuinka pitkälle tätä ajatusta voidaan viedä?  

Tupamäki tunnustaa, että hän on monien hänet tuntevien mielestä kova ihminen: ”Itse asiassa mulla on nollatoleranssi ruikuttamiselle”, hän toteaa. Sana ruikuttaa on ylemmyydentuntoinen ja halventava nimitys ihmisestä, joka valittaa toistuvasti elämän kohtelevan häntä väärin. Niin varmaankin, mutta kuka toimii tuomarina? Ahdistus on subjektiivinen kokemus, eikä ainakaan minulla ole kompetenssia määrittää onnettomana olemisen määrää ja laatua. Ensimmäisenä mieleen tulee jälleen ajatus, että Tupamäki on juuri se kova oikeistolainen, jota hän haluaakin viestittää omakuvana.

Tällainen kovuuden olotila määritetään maskuliiniseksi (esim. Lenita Airisto, Tupamäki). Tupamäki ei kaipaa vertaistukea. Elämää hallitsee hänen mielestään ratkaisukeskeisyys. Minulle tulee vertailukohteena mieleen venäläis-amerikkalainen  kirjailija Ayn Rand (1905-1982), josta kirjoitin blogissani mm. 26.11.2017 (”Ayn Randia suomeksi”).

Näin kirjoitin tuolloin  Randista:

”Randin johtoajatus on ”itsekkyyden hyve”. Tämä johti kaiken eettisen altruismin tuomitsemiseen. Hyvin monet libertaarit allekirjoittavat nämä Randin väitteet.

Rand liitti yhdistelmän järki – egoismi – kapitalismi kaksi ensimmäistä sanaa yhteen: hän halusi, että järkiperäinen egoismi olisi johtava moraalikoodi.

Rand vei egoismin käsitteen todella pitkälle. Hän ei hyväksynyt minkäänlaista uhrautumista toisen hyväksi eikä toisaalta kenenkään pitänyt odottaa jonkun toisen uhrautuvan hänen itsensä hyväksi.

Randin liikemies-jumala oli kapitalismin kruunu. Maailma ikään kuin saastui tavallisista ihmisistä, jotka keksivät päätöksenteon pohjaksi enemmistöperiaatteen. Randin mukaan enemmistö rupesi tyrannisoimaan vähemmistöä, joka muodostui ihanteellisista kapitalisteista. Lopulta enemmistön tyrannia johti vähemmistön, eliitin irtautumiseen omaan paratiisiinsa.”

Pohdin tässä Randin merkillistä vaikutusta moniin johtaviin poliitikkoihin ja rahamarkkinoiden edustajiin. Minulle, kuten monelle muullekin on ollut yllätys, miten tärkeää eliitille (lue: rikkaat, johtavassa asemassa olevat henkilöt) on ollut saada etujaan puolustamaan Randin kaltainen henkilö. Tulkitsen niin, että vaihtoehtoja ei juuri ole. Jos rikkaat itse joutuisivat elämöimään etujensa puolesta heidät nutistettaisiin helposti. Valitsemalla filosofi-kirjailija likaisen työn tekijäksi, he säästyvät monilta vastenmielisiltä reaktioilta.”

En yritä väittää, että Tupamäki on yksi yhteen kuin Rand, mutta jatkaessaan ajatteluaan yhä syvemmälle hän voi hyvinkin kohdata  matkalla Randin. Uskon, että he ainakin tervehtivät hyväntahtoisesti.

Tupamäki vie ajattelunsa tunnuspiirteet hyvin lähelle Randia: hän kannattaa mahdollisimman laajaa yksilönvapautta ja mahdollisimman pientä valtiota. Viime mainitussa hän lähestyy vanhaa yövartijavaltiokäsitettä (nachtwächterstaat, night-watschman state, Ferdinand Lassalle ja muut).

Tupamäki ei ymmärrä valtion tuilla tapahtuvia ohjausmekanismeja (esim. naisten työssäkäyntiä ohjaavat mekanismit).Tupamäki otaksuu, että työnjako perheen sisällä on toteutettavissa sisäisellä/keskinäisellä ohjauksella.

Tupamäellä on pahoja puutteita nykyaikaisen yhteiskuntajärjestelmän ymmärtämisessä. Hän tekee tarkemmin perustelemattomia heittoja asioiden parantamiseksi yksilökeskeisen omavastuun  suuntaan. Sinänsä on mielenkiintoista, että hän vaatii hyvätuloisilta vahvempaa omaa panosta, mutta ei näytä kajoavan asiaan järjestelmätasolla (hyvä- ja keskituloiset osallistuvat suuremmalla panoksella yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoon kuin pienituloiset, ja saavat vastapainoksi oman osansa universaaleista taloudellista eduista, jolloin motivaatio säilyy pyrittäessä jakamaan yhteistä kakkua tasapainoisesti poliittisen järjestelmän ohjaamana).  

Tupamäki muistuttaa yövartijavaltion mallin mukaisesti valtion turvallisuuden takaamistehtävästä. Maahanmuuttajilla hän tarkoittaa ”valmiiden osaajien” hankkimista maahan ymmärtämättä, että  korkean koulutuksen työmarkkinat ovat  pienet ja kilpailu kovaa eikä Suomen houkuttelevuus ole riittävän korkealla tasolla tuntuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Rusinoiden nyppiminen pullasta tuskin onnistuu.

Syntyy mahdottomia yhtälöitä: ”Monikulttuurisuus on myönteinen asia, kunhan siitä ei tule kustannuksia valtiolle!”

Kun Tupamäen ideologinen suuntautuminen on näin selvä, ei ole yllättävää, että hän tukee vahvasti oikeistokonservatiivisia poliittisia johtajia Euroopassa, mm. Riikka Purraa.

:::::::::::::::::::::::::

Kommunismin vastustaminen on Tupamäelle kaiken a ja o. Hän pistää kaikki  kritiikin panokset vanhakantaisen kommunismin (Marx, Lenin, Stalin) tuomitsemiseen. Vanhakantaista kommunismiksi sanottua sosialismia taitaa olla enää näkyvissä Pohjois-Korean ulkomuseossa. Toisaalta länsimaissa kapitalismin historiasta kiinnostuneet porvarilliset tutkijat aloittavat työnsä usein Marxista, joka muodostaa eräänlaisen kapitalismiteeman käsittelyn lähtökohdan. Tupamäelle sosialismin kehittyneitä muotoja ja variaatioita ei näytä olevan olemassa. On vain yksi puu ja siitä kasvavat arvottomat, tuhoon tuomitut versot. Tuhlaako hän voimavarojaan varjonyrkkeilyyn joitakin menneiden aikojen haamuja vastaan, vai pelkääkö hän todella, että kaiken jälkeen kommunismi vielä nousisi.

Parasta mitä Marxille voi tapahtua on hänen palauttamisensa 1800-luvun yhdeksi johtavista filosofeista ja välttää syyttämästä häntä siitä, mitä tapahtui yli 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Paremman puutteessa Tupamäki yrittää ylläpitää käsitystä, että sosialismi Marxin innoittamana piileskelee edelleen rakenteissa eikä se poistu vaihtoehtojen  joukosta ennen kuin viimeinenkin maaperään kiinnittynyt sosialismin juuri on kitketty pois.

Tupamäen äärimmäisen vihan kommunismia kohtaan lyö kuitenkin laudalta tässä blogikirjoituksessa esitelty Ayn Rand. Tämä ketjupolttaja syytti kommunismia kaiken muun ohella  tupakan vastaisesta valistustoiminnasta aina savukkeista johtuneeseen keuhkosairauteen ja siitä aiheutuneeseen kuolemaansa saakka.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tämän päivän kaikkein raaimpia ja räikeimpiä esimerkkejä ovat korruptoituneet väkivaltakoneistolla pystyssä pidetyt kapitalistiset maat, joissa toimii lähinnä viidakon lait.

Myöskään nykysosialisteja Tupamäki ei sijoita puoluekartalle. Mihin hän sijoittaisi Suomen vasemmistoliiton ja muut Euroopan vastaavat puolueet, entä mihin kaikki muut ”väliset arvot” ? ideologioiden kirjossa. Miksi hän keskittyy kommunismin luurankojen kolisteluun? Vaikuttaa siltä, että hän olisi joidenkin muiden mantereiden kommunismissa niin kiinni, ettei pysty näkemään esimerkiksi Euroopan laitavasemmistolaisten tai sosialististen puolueiden sopeutumista liberaalin demokratian  puitteisiin. Tästä ei ole kovinkaan montaa vuotta siitä, kun Tupamäen oma puolue, kokoomus oli samassa hallituksessa vasemmistoliiton kanssa.

Tupamäen yksinkertaistetut historianäkemykset häiritsevät. Suomen historian yksi ratkaisevimmista taisteluista käytiin kommunistien ja sosiaalidemokraattien välillä 1940-luvun lopulla. Silloin ratkaistiin sen yhteiskuntajärjestelmän kohtalo, joka meillä tänäkin päivänä on voimassa.

Ihan lopuksi Tupamäki myöntää vääjäämättömän, eli että kommunismi on vaikea käsite. Lopulta hän päätyy arvioon, että kommunismin kannatuksen salaisuus on sen sisään rakennettu utopia.

Mihin päätyi kirjailija Ayn Randin fiktiivinen kapitalistisen onnen tavoittelu? Eikö sekin päättynyt utopiaan?

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti