perjantai 26. huhtikuuta 2024

Valtionvelan suhteellinen osuus riippuu laskenta-ajankohdasta

 

 


Helsingin Sanomien pääkirjoituspalstalla 25.4.2024 otetaan kantaa Suomen talouden nykytilaan kehysriihen pohjalta. Useat tahot ovat arvioineen talouden kasvuvauhtia 2024-25. Arviot ulottuvat yhden prosentin suuruisesta talouden suipistumisesta (2024) 1,5 prosentin kasvuun (2025).Talouden heikohkoon kasvuun katsotaan olevan syynä hallituksen sopeutustoimet (lue: leikkaukset) ja lakot.

Talouden negatiiviset impulssit kuittaavat kulutuksen kasvuodotukset. Sitä paitsi kulutusverojen korotukset, lainojen korot  ym. heikentävät kulutuksen näkymiä. Pahaksi onneksi työttömyyden kasvu 60 000 työttömällä vuodessa osuu juuri tähän talouden apeaan kohtaan.

Hesari arvioi taloutta kroonisesti  murheelliseksi. Toiveikkaampiakin arvioita toki löytyy. Vesa Vihriälä TV:n ajankohtaislähetyksessä näki tummien pilvien välissä auringonpilkahduksia.

Hesarin kirjoituksessa verrataan Suomen velkasuhdetta Ruotsiin ja Tanskaan. Todetaan, että se on kahdessa naapurimaassa noin 30 prosenttia/bkt (suunta alaspäin) ja Suomessa 76 prosenttia/bkt (suunta ylöspäin. Tässäkin tapauksessa on todettava, että Nokia-huuman ollessa kiivaimmillaan Suomen velka painui lähelle 30 prosenttia. Taloudella on siis iskukykyä. kaiken onnistuessa. Sikäli olisin optimistisempi kuin alan asiantuntijat arvioissaan. Ikävästi Suomen velkaantumistahti on nykyisellään Euroopan nopeinta, joka vahvistaa kuvaa talouden alakulosta.

Suomi on osoittanut, että se pystyy Ruotsin kaltaiseen velkasuhteeseen, jos työntuottavuus nousee Ruotsin tasolle, missä se olikin parhaina Nokia-huuman vuosina, mutta nyt hallitus säästää, joka vaikeuttaa investointeihin panostamista.

Puhutaan paljon vihreästä siirtymästä, mutta saako Suomi kilpailutilanteessa investointeja, jos naapurit Keski- ja Etelä -Euroopassa saavat jättimäisiä tukia investointeihin, kun taas Suomessa tuet valuvat jähmettyneen ja osin vanhakantaisen teollisuuden tukemiseen.

:::::::::::::::::::::::::::

Lainaan ohessa - teemaan liittyen - erästä vanhempaa kirjoitustani soveltuvin osin:

T&Y-lehden numerossa 1/2024, artikkelissa ”Kaikesta huolimatta kohtuullinen 2000-luku” Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander avartaa käsitystämme talouden pitkän aikavälin taloussuunnittelusta ja strategioista. Kianderin lähtökohta on sama kuin minulla edellä eli kuva taloudesta on mielikuvissamme synkkä. Kiander kiepauttaa talouden hyrrää pitkällä aikavälillä sellaiseen asentoon, että kuva paranee! Perusasetelma on siis, että talouden kasvu vuoden 2009 jälkeen aina tähän päivään saakka on ollut pääsääntöisesti vaatimatonta. Julkisen talouden kuva tulevaisuudessa on myös erittäin haastava.

Kianderia lainaten tällaisten tarkastelukulmien ongelma on se, että valitaan tietoisesti ne ajanjaksot tarkastelun kohteeksi, jotka tukevat omaa usein tarkoitushakuista lopputulosta. Niinpä vuodet 2009-2023 ovat olleet keskimäärin heikon tai olemattoman kasvun vuosia. Tosiasia on kuitenkin, että talouden vaihtelut ovat olleet suuria viime vuosikymmenellä.  Erityisen huonoja kasvun vuosia olivat vuodet 2009 ja 2020 (ja kohtalaisen  hyviä vuosia 2010-11). Nyt tullaan asian ytimeen. Jos lähtökohdaksi otetaan kokonaistuotannon taso vuonna  2000, niin vuosien 2000-2023 keskimääräinen talouskasvu  Suomessa ei ollut sen huonompi tai parempi kuin euroalueen maissa keskimäärin. Selitys on tietenkin siinä, että aikaväli 2000-2008 kuuluu noihin alussa mainittuihin ”lihaviin” Nokia-vuosiin, joita olivat  vuodet 1994-2007 (tässähän joutuu turvautumaan miltei raamatullisiin ilmaisuihin). Kysymys tällaisissa tarkasteluissa  on siitä, mitkä vuodet valitaan mukaan  ja siitä kuinka paljon ”epäsymmetrisiä  häiriöitä” sisältyy tarkasteluvuosiin.

Kasvoivatko julkiset palveluvelvoitteet niin laajoiksi ja kalliiksi Nokia-vuosina (ja heti niiden jälkeen), että laihempina vuosina niitä ei pystytty katteellisesti rahoittamaan? Vai onko/oliko Suomen talouden kasvupotentiaali (työn tuottavuus) lähtökohtaisesti niin heikko, että talouden kasvu heikkeni jyrkästi, kun Nokia-moottori rupesi yskimään?

Lopulta kysymys on siitä, mikä tarkastelutapa on lopputuloksen kannalta järkevin. Hallitus asettaessaan tarkasteluun 15 laihaa vuotta ”2008-2023 haluaa osoittaa, että vertailu muihin EU-maihin antaa Suomen tilasta ankean kuvan. Kiander taas haluaa osoittaa, että paras arvio saadaan riittävän pitkällä tarkasteluvälillä, jolloin epäsymmetriset häiriöt/myönteiset signaalit osittain tai kokonaan kumoavat toisensa  ja päästään lähemmäksi arkitodellisuutta.

Kysymys on myös hermojen pitävyydestä,  lähdetäänkö säästöjen ja leikkausten tielle vai suositaanko pitkän aikavälin (riski)sijoittamista tulevaisuuteen. Julkisen talouden kunto näyttää muodostuvan ratkaisevaksi tekijäksi arvioitaessa Suomen selviytymistä (jollei sitten maailmanrauha järky) tulevista haasteista. Tässä kirjoituksessa on keskitytty bkt:n kehityksen seurantaan ylätasolla jättäen sen eri alakomponentit vähemmälle tarkastelulle.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti