tiistai 20. syyskuuta 2011

Kolmenkymmenen vuoden virheet

3.8.2011

1) Väärä tulonjakopolitiikka (liian suuret tuloerot)

2) Supply-side economics – suunnaton virhe (kun tuloja vähennetään, tulot vähenevät !). Ronald Reagan: ylin marginaalivero 70 prosentista 28 prosenttiin.

3) Trickle-down economics – suunnaton virhe (raha ei valu alaspäin)

4) Keynesiläisyyden vaihtuminen uusliberaaleihin talousoppeihin

5) Omistajuusyhteiskunnan lanseeraus 2000-luvun alussa (subprime-lainat + tuloerojen kaventamisen laiminlyönti, pankkisi on kotisi, kotisi on pankkisi, home equity loans). Kun olisi pitänyt kaventaa tuloeroja ruvettiin kaventamaan omaisuuseroja – velaksi !

6) Kuplien muodostumisen ennaltaehkäisy laiminlyödään (”kupla tunnistetaan vasta, kun kupla on puhjennut”)

7) Ei opita edellisistä virheistä (this time is different -ilmiö)

8) Uusliberaali ideologia – sosialistinen ideologia (omistajuus molemmissa avainkäsite !)

9) Sääntelyn purut 1980-2000-luvulla

10) Keskuspankin väärät korkoajoitukset 2000-luvulla, keskuspankin uusliberalistinen politiikka

11) Eksoottiset rahoitusinstrumentit

12 Varmistussysteemin luominen arvopaperimarkkinoille, joka sisältä mätä. Varmistussysteemi sisälsi vastuunsiirtojärjestelmän.

13) Teollisuuden laiminlyönti (teollisuuden bkt-osuus aivan liian alhainen). Kilpailukykymuutokset erityisesti akselilla kehittyneet maat - kehittyvät maat, mutta myös kehittyneiden maiden sisällä

14) Rahamarkkinoiden vallan kasvattaminen – laissez-fairen läpimurto 1980-luvulla (edellinen laissez-faire n. 1850-1930)

15) Perusopetuksen laiminlyönti (opettajat, opetustilat, luokkakoot, opetus). Kaliforniassa 50 oppilasta opettajaa kohden. Monet kokevat kansansivistystyön vain ja ainoastaan menoeräksi.

16) Väärä veropolitiikka (vähennysjärjestelmä liian laaja, veropohja liian kapea). 43 % amerikkalaista ei maksa liittovaltion tuloveroa !

17) Politiikan polarisoituminen (movement conservatism, teekutsuliike, hyvinvointivaltion kannattajat)

18) Sopeutumattomuus globaaliin talouteen (haetaan turvallisuutta menneisyydestä, founding fathers)

19) Uskomattoman huono yleissivistys – tiedon korvaaminen uskonnolla, ideologialla: ”There is nothing to know”

20) Kuluttamisen ylivertaisuus (demokratian toiseus, kansalaisen väistyminen)

21 Keskiluokan heikkeneminen (naisten työssäkäynti, työtuntien määrän kasvattaminen, ylivelkaantuminen)

22) Kuvitelma, että suhdannevaihtelut ovat väistyvä ilmiö (it-kuplan aika, mutta myös 2003-2004 !)

23) Sosiaalisen koheesion heikkeneminen (rags to riches on yhä epätodennäköisempi vaihtoehto)

24) Ylimielinen suhtautuminen noudatetun talouspolitiikan kritiikkiin. Ylimielisyys johti periaatteelliseen, ideologissävytteiseen, katteettomaan optimismiin talouden kehityksestä. Optimismia ylläpidettiin velalla.

25) Varoituksen sanoja ei haluttu kuulla. Väärät ihmiset olivat oikeassa ja oikeat ihmiset (establishmenttiin kuuluvat ihmiset) väärässä

26) Irrational exuberance, ”järjetön ylenpalttisuus”, Greenspan 1996, Shiller 2000.

27) Huonon taloudenhoidon arvostelijat sortuvat ”tasapuolisuus-kulttiin” : poliitikot (jokainenko ?) ovat sotkeneet kaiken

28) Taloutta tarkastellaan liiaksi talouden prosessina sivuuttaen ideologiset syyt

29) Kolmenkymmenen vuoden virheellistä talouspolitiikkaa ei voida korjata vuodessa tai kahdessa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti