sunnuntai 20. maaliskuuta 2022

Suomi ja onnellisuuden paradoksit

 

 

Jälleen kerran maailman maat on rankattu onnellisuuden mukaan paremmuusjärjestykseen ”World´s happiest countries 2022” -rankingilla. Suomi on kyseisellä vuosittain päivitettävällä mittaristolla viidettä kertaa ykköstilalla. Onnellisuusindeksi on luotu Yhdistyneiden kansakuntien tuella. Samaisella  mittaristolla maailman ”onnettomin” (unhappiest)  maa on Afganistan. Viimeisin listaus (joka perustuu vuoden 2021 tietoihin) on koottu ennen Ukrainan sotaa.

Kaikkiaan on listattu 146 maata. Lista julkistetaan nyt 10. kertaa.

Suurimmat nousijat tuoreella listalla ovat Bulgaria, Romania ja Serbia  ja suurimmat putoajat ovat Libanon, Venezuela ja Afganistan. Varsinkaan putoajien listalla ei mikään maa yllätä. Kaikkien näiden maiden murheiden syynä humanitaarinen katastrofi.

Lista perustuu ihmisten omaan arvioon onnellisuuden tilasta sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen dataan. Tarkemmalla tasolla mitattavia asioita ovat BKT, sosiaalinen tuki, henkilökohtainen vapaus ja korruption laajuus. Onnellisuutta mitataan  kullakin onnellisuuden tekijän asteikolla yhdestä kymmeneen perustuen kolmen viime vuoden keskiarvoihin.

Pohjoismaat dominoivat jälleen kerran mittaristoa: Suomen tuntumassa seuraavat Tanska (2.) ja Islanti (4.). Myös Norja (6.) ja ruotsi (7.) ovat kymmenen parhaan joukossa. Muista Sveitsi (3.) ja Hollanti (5.) ovat aivan kärjessä. Sijamuutokset eri vuosien välillä ovat huippujen osalta tosi pieniä

Muita kärkeen sijoittuneita ovat Luxemburg (8.), Uusi Seelanti (9.), Itävalta (11.), Australia (12.), Israel  (13.), Saksa (14.) ja Kanada (15.).

Esimerkkejä muista sijoituksista 2022-rankingissa: USA (19.), Iso-Britannia (17.), Ranska (21.).

Rankingin ykkösen (Suomi) ja kakkosen (Tanska) piste-ero on yllättävän suuri: 7,842-7,620. Suomi on kasvattanut etumatkaansa edellisiin vuosiin verrattuna.

Tämän vuoden mittaristossa käytettiin hyväksi myös sosiaalista mediaa verrattaessa ihmisten tunteita tai tuntemuksia ennen ja jälkeen Covid-19-pandemian. Odotetusti tapahtui voimakasta murheen ja huolestuneisuuden lisäystä, mutta toisaalta  vihan tunteiden vähentymistä.

Suomalaisilla on ollut tapana suhtautua hiukan epäillen omaan onnellisuuteensa. Onnellisuuden tunteiden vastapainoksi suomalaiset tunnistavat itsestään jöröyttä, vähäpuheisuutta ja surumielisyyttä ja ilon näyttämisen välttelyä muiden nähden.

Joku irvileuka sanoi myös, että tarvittiin ulkopuolinen taho sanomaan suomalaisille, että teillä menee hyvin. Mutta viidessä vuodessa asioiden tilaan (onnellisuuden mittareiden  osoittamiin lukuihin) on totuttu!

:::::::::::::::::::::::::

Oman tulkintani mukaan aiemmat ja nykyinen raportti tarkastelevat ensisijaisesti onnellisuuden edellytyksiä kohdemaissa, eivät niinkään kansalaisten absoluuttista onnellisuutta.

Tämän vuoden rankingissa on yksi merkittävä elementti, jonka vaikuttavuus oli erityisen tarkastelun kohteena, nimittäin koronapandemia. Silti voidaan sanoa,  että onnelliset maat ovat säilyneet onnellisina pandemiaolosuhteissakin. Valituilla mittareilla menestyneet  maat torjuvat toivottomuuden uhkaa tehokkaasti. Luottamus (viranomaisiin, toisiin ihmisiin) on avainsana,  kun mitataan pandemianaikaista menestystä. Pohjoismaissa luottamus  on  muita korkeammalla tasolla. Se on tärkeimpiä ellei tärkein tekijä,  joka ”suojaa” pandemian kielteisiltä vaikutuksilta.

On syytä huomioida, että kysymys ei ole pelkästään onnellisuuden tunteesta, vaan tämä pohjoinen Euroopan kolkka sijoittuu kärkeen olipa kysymys sitten demokratian tilasta, poliittisista oikeuksista, korruption vähäisyydestä, kansalaisten välisestä luottamuksesta, turvallisuuden tunteesta, sosiaalisesta koheesiosta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai tuloerojen kohtuullisuudesta.

Mikä tekee Pohjoismaiden kansalaiset niin poikkeuksellisen tyytyväisiksi elämäänsä? Tarkemassa selvityksessä käy ilmi, että keskeisimmät selitykset liittyvät instituutioiden laatuun, joiden avulla hoidetaan tai pidetään yllä hyvinvoinnin tekijöitä. Pohjoismaista tyytyväisyyttä eivät selitä tai määritä kylmä sää, pieni väestömäärä, kansojen homogeenisuus tai itsemurhaluvut. Sen sijaan avaimena toimii korkea korrelaatio eri selittävien tekijöiden välillä eli kysymys on positiivisten asioiden kokonaisuudesta. Erilaiset selittävät tekijät muodostavat ”luuppeja”, jotka ovat aiheuttaneet positiivisen kehän.

Historia selittää paljon Pohjoismaiden onnistumisesta. Ne ovat onnistuneet rakentamaan kehittyneet yhteiskunnat viimeisen 100 vuoden aikana rauhanomaisin keinoin. Esimerkkinä voisi olla vaikka Suomi. Raporteissa useilta vuosilta kiinnitetään huomiota aivan oleelliseen asiaan eli Suomen hämmästyttävän nopeaan toipumiseen kansakuntaa repineestä veljessodasta (1918). Seuranneella lainsäädännöllä estettiin syvien luokkarakenteiden syntyminen.

Tutkimus osoittaa, että palkan määrä ei ole onnellisuuden keskeinen ajuri, vaan erityisesti suhteet toisiin ihmisiin ja identiteetin merkitys. Yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi menestykselle pandemian vastaisessa taistelussa osoitetaan naisten johtamat hallitukset!

Hallitusten tiukka koronanvastainen politiikka ei ainoastaan toimi puskurina pandemiaa vastaan,  vaan myös torjuu epidemian kielteisiä  vaikutuksia onnellisuudelle.

Lopputulos on tärkeä muun muassa siksi,  koska onnelliset työntekijät ovat tuottavampia työssään kuin vähemmän onnelliset.

::::::::::::::::::::::::::::::

Entä pidemmän aikavälin trendit? Millaisia johtopäätöksiä voidaan vetää onnellisuustutkimuksista?  Viittaan seuraavassa omiin johtopäätöksiini vuonna 2020 kirjoittamassani blogikirjoituksessa ”Maailman onnellisimmat kansakunnat – miksi rikkain ei ole onnellisin?”: ”Kun mitataan onnellisuutta henkilökohtaisen kokemuksen kautta tunnetasolla, monet meitä vähemmän kehittyneet maat nappaavat kärkisijat Pohjoismaiden nenän edestä. Monet olivat yllättyneitä, kun Pohjoismaat kaappasivat kärkisijoja YK:n onnellisuusmittareilla pitkin 2010-lukua. Niinpä ihmiset hieraisivat silmiään: olemmeko oikeasti näin onnellisia? Pohjoismaiden asukkailla oli itsetuntemuksen perusteella paljon pidättyvämpi käsitys itsestään kuin YK:n raportit ovat 2010-luvulla osoittaneet. Ajatellaan ilmeisesti, että ”hymyilyn määrä” kertoo todellisesta onnellisuudesta enemmän kuin tilastonumerot onnellisuuden edellytyksiä arvioitaessa. Voihan se niin ollakin! Vuoden 2020 raportissa todetaankin, että tyytyväisyys elämään yksilö- tai kansallisella tasolla ei ole tae positiivisten tunteiden tiheälle ilmenemiselle. Onnellisuus on monitahoinen asia.

Ajattelen itse niin, että YK:n raportti edustaa kehittynyttä länsimaista ajattelua onnellisuuden edellytyksien arvioinnissa. Se, onko ihminen kaiken jälkeen henkilökohtaisella tasolla onnellinen on monitahoinen tunnepohjainen juttu. Niinpä köyhä lapsi riisikupposen äärellä voi ymmärtää onnellisuuden hetken paremmin kuin kaiken saanut vaurastunut ihminen rikkauksiensa keskellä.”

Selittelyt sikseen: myönnettäneen, että arkisista valitteluista huolimatta suomalaiset näkevät kokonaisuuden ja siihen sisältyvän seesteisen onnellisuuden.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti