torstai 17. marraskuuta 2022

Suomen eliitti herkkäuskoisena?

 

 

Helsingin Sanomissa oli 15.11.2022 Jarmo Huhtasen artikkeli ”Suomen eliitti uskoi Venäjän muuttuvan”, jossa pohdittiin, miten pitkän jäljen jätti suomalaisen eliitin usko Venäjän muuttumiseen 2000-luvun tapahtumavyöryssä.

HS teki kyselyn suomalaisille vaikuttajille vuonna 2014, puoli vuotta ennen Venäjän aloittamaa sotaa Itä-Ukrainassa. Tulos oli, että suomalaisen eliitin enemmistö uskoi yhdeksän vuotta sitten, että viisumivapaus ja venäläiset suurinvestoinnit olivat hyväksi kansakunnalle. Kyselyn kohteena oli satakunta suomalaista vaikuttajaa politiikan, kulttuurin ja tieteen alueilta.  Vastausprosentti oli korkea, lähes 90, sillä kohderyhmä muodosti ”HS-raadin” eli ryhmä oli etukäteen valittu. Muutamaa kuukautta myöhemmin Venäjä aloitti Krimin miehityksen.

Oliko suomalainen  eliitti harhautunut? Muodostiko eliitin joukko hyväuskoisia hölmöjä? Enpä tiedä. Jälkikäteen on helppo vetää johtopäätöksiä,  kun historia on vierähtänyt tovin eteenpäin. Jälkiviisaat sanovat, että demokratiavääristymät ja valehtelu olisi pitänyt hoksata jo vuonna 2014, ennen Krimiä. Historiaa tehdään kuitenkin siinä ajassa, jota eletään. Mielestäni on ymmärrettävä, että Neuvostoliiton kaatumisesta johtuvassa euforisessa hengessä toivottiin ja ehkä jopa pääteltiin jälkijättöisesti Venäjän olevan demokraattisessa  muutoksessa. Näin ei ollut vaan autoritaarinen hallinto johti mm. omistuksen keskittymiseen pienelle joukolle saaliinhimoisia uusrikkaita. Tämä tapahtui käsittääkseni monien läntisten neuvonantajien ohjeistuksen mukaisesti. Boris Jeltsin oli liian paljon Venäjää bisneskohteena pitävien johdateltavana. Tietenkin myös edustuksellisen demokratian ”harjoittelu” Venäjällä  johti surkeaan epäonnistumiseen. Kriittisesti tarkastellen vakavat merkit olivat toki näkyvissä jo HS-kyselyn tekemisen aikoihin ja joiltakin osin jo 2000-luvun alussa, mutta pahimpaan vaihtoehtoon ei haluttu uskoa.

Referoin seuraavassa blogikirjoitustani Putin ja Ukrainan sodan ennusmerkit, 1.4.2022:  

Presidentti Vladimir Putin piti yhden tunnetuimmista puheistaan turvallisuuskonferenssissa  Münchenissä 10.2. 2007. Monien mielestä täällä lausuttiin Venäjän ekspansion ja Ukrainan sodan alkusanat, vaikkei sitä silloin tietenkään konkreettisesti tiedostettu. Viittaan seuraavassa puheen avainkohtiin kommenttien kanssa. Putin piti puheensa venäjäksi. Käytän ohessa hyväksi puheen englanninkielistä käännöstä.

Putin toteaa puheensa alussa,  että hänellä on nyt mahdollisuus puhua turvallisuuskysymyksistä ilman kohteliaisuuksia ja tyhjiä diplomaattisia sanoja. Hän toteaa,  että jos hänen kommenttinsa  kuulostavat poleemisilta tai osoittelevilta, ”pyydän ettette suutu, tämähän on vain konferenssi!”  Alkusanojensa lopuksi Putin vielä esittää toiveen, että tilaisuuden puheenjohtaja ei katkaise punaisen napin painamisella hänen puhettaan heti alkuun (naurua kuuntelijoiden joukossa)!  Puheen eräänlainen motto tulee sanotuksi, kun Putin toteaa perusperiaatteenaan olevan - kuten hän sanoo -  ”turvallisuus yhdelle on turvallisuus yhtä lailla kaikille”. Hän viittaa Franklin Rooseveltin sanoihin toisen maailmansodan puhkeamisen aikoihin: ”kun rauha on rikottu kerran, vaarantuu kaikkien rauha”. 

Putinin puhe alkaa joiltakin osin yhteistyöhenkisesti käsitellen turvallisuusyhteistyötä moninapaisuutta korostaen. Huumoriakin väläytellään. Putin nostaa erilleen muista tavoitteista uuden turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisen. Turvallisuuden rinnalle hän nostaa tasapuolisuuden ja korostaa ns. BRIC-maiden osuutta. Demokraattiset arvot nousevat – ainakin Putinin sanoissa - tuon tuostakin tavoitteeksi. Tulkitsen niin, että vielä tuolloin vuonna 2007 (ja koko vuosikymmenellä) Putin tuki ainakin sanoissa demokratiakehitystä. Demokratiaperiaatteiden alamäki alkoi 2010-luvulla.

Puhe ei ole niin hyökkäävä kuin pintapuolisesti saattaisi kuvitella. Puheen alkuosa on suorastaan yhteisiä arvoja korostava. Sitten hän siirtyy kokemiinsa epätasa-arvoisuuksiin  ja lopulta puheessa nousee esille katkeria sävyjä Venäjän syrjäyttämisestä kansainvälisestä yhteisöstä.  Putinin termein Venäjän arvostuksen nostaminen on hänen ykkösteemansa, joka vuoden 2007 jälkeen korostui lähes kaikissa yhteyksissä.

Otan esille kolme seikkaa, jotka ohjasivat Putinin strategiaa Münchenin konferenssin  2007  viitoittamana: 1) Neuvostoliiton hajoaminen (”1900-luvun suurin geopoliittinen tragedia” = supervallan mureneminen) 2) Putinilaisen world orderin toteuttaminen (uusi turvallisuusarkkitehtuuri turvatakuineen) tulevaisuuteen suuntautuen, jossa Venäjällä on tärkeä sija, ja johon oleellisesti kuuluvat etupiirit (joita Putin ei puheessaan tosin mainitse)  ja moninapaisuus, 3) Venäjän ansaitseman tunnustuksen vahvistaminen suurvaltojen taholta. Putinin tavoitteiden toteuttamista Venäjällä tuki autoritaarisuuden kulttuurin vieminen läpi koko yhteiskunnan. Putinista heijastui puheen kautta tietty kärsimättömyys, joka kohdistui hänen asettamiensa tavoitteiden toteuttamiskelpoisuuteen.

Ei voitane suorasukaisesti  vetää johtopäätöstä, että Putin tiesi jo tuolloin askelmerkit kohti Ukrainan sotaa. Ajan kuluessa täydentyivät puuttuvat palikat, jotka sitten voitiin liittää kokonaisuuteen. Lopputuloksena oli brutaali hyökkäys suvereenin valtion kimppuun.

Uhkaavia sanoja? Kyllä, jos haluaa ne siten tulkittavan. Paikalla olleista monet olivat kuitenkin asennoituneet hyvässä hengessä pidetyn kokouksen ilmapiiriin (hymyiltiin, naureskeltiin Putinin ironialle). Tässäpä tämä:  vuonna 2007 oman tulkintani mukaan tunnelma oli hieman jännitteinen, mutta vielä odottava. Sanat ja niiden merkitys  painottuivat vuosien kuluessa, kun - jälkikäteen – menneen tulevaisuuden aukot pikkuhiljaa täydentyivät.

:::::::::::::::::::::::::::::

Jälkikäteen ajatellen demokratiaa päästiin harjoittelemaan aivan liian lyhyen aikaa (vrt. Suomen demokratian satavuotinen historia) Venäjällä. Valta siirtyi kahlitsemattomasti oligarkeille ja FSB-taustaisille epädemokraattisille tahoille. Tapahtui paradigman muutos omistus- ja valtasuhteissa.

Monet aivan ymmärrettävästi odottivat Venäjän siirtyvän askel askeleelta kohti vapaampia oloja 1990-luvulta 2000-luvulle siirryttäessä. Eroja oli lähinnä aikatauluissa eli siinä, kuinka kauan vapautumisprosessi kestää. Amerikkalaiset neuvonantajat lienevät olleen optimistisimpia  ja heistä poiketen monet suomalaiset asiantuntijat - näin muistelen - epäilivät muutoksen kestävän näkyvissä olevan tulevaisuuden ajan elleivät sitten katsoneet kokeilun peräti epäonnistuvan. Satoja vuosia vanha autoritaarinen kulttuuri oli liian vahva murrettavaksi.

Totta kai oli niitäkin, jotka olivat valmiit tuomitsemaan Venäjän toivottomuuteen alusta lähtien esimerkiksi ideologisista syistä. Jotkut näkivät kehityksen vääjäämättömänä tragediana, mutta osuiko heidän arvionsa kaikilta osin kohdalleen? Kun ajatellaan tarpeeksi kaavamaisesti synkimmän vaihtoehdon mukaan ei nähdä edes mahdollisuutta poiketa painajaismaisesta tulevaisuuden näkymästä.

Olemme nyt tilanteessa, jossa näemme korruption  läpitunkeman autoritarisen järjestelmän olevan syvällä venäläisessä kulttuurissa. Tämän kirjoittaja ei näe tilannetta aivan näin lohduttomana. Jonkinlainen toivo vallitsee, vaikka venäläinen väkivaltakoneisto sanelee tämänhetkisen lohduttomalta tuntuvan odotuksen ja pyrkii viemään kaiken toivon vaihtoehtoiselta kehitykseltä. Jos nykyinen johto vaihtuu, on todennäköistä, että tilalle tulevat jatkavat Putinin linjaa ja on vain pieni mahdollisuus positiivisesta käänteestä, mutta eläköön se pieni mahdollisuus!

:::::::::::::::::::::::::::::::

Miten olisi voitu korjata tehtyjä virheitä? Hesarin em. artikkelissa tuodaan esille Natoon liittymisen aikaistus, mutta sen toteutumiseen en uskonut aikoinaan. Kansan suuri enemmistö oli vuosikymmeniä joko hyvien Venäjä-suhteiden kannalla tai sitten suhtautuminen oli välinpitämätöntä: suhteet pysyvät kunnossa,  kunhan vain Suomen puolelta ei tehdä virheitä. Sotilaallinen länsi-integraatio nähtiin eräänä epäsuosittuna vaihtoehtona. Presidentti Niinistö asetti tämän kysymyksen (olisiko pitänyt liittyä Natoon jo aiemmin?) valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa tänä vuonna. Kysymys Niinistön esittämänä on mielenkiintoinen. Onhan hän itse ollut varovaisuuden perikuva ja asettui Naton liittymisen kannalle ”jälkiheränneenä” (oltuaan toki periaatteessa Natoon liittymisen kannalla vuosia). Hän oli valtiomiesmäisen harkitseva vielä siinä vaiheessa, kun monet jo riensivät sapeleita kalistellen eteenpäin.

Kovin luottavaisesti ei kannata suhtautua historian opetuksiin,  koska kukin syntyvä historiallinen tilanne sisältää ennakoimattomia piirteitä . Historia muodostaa kokemuksen ja kokemuksesta voi oppia – oikein tai väärin.

Yhtenä lääkkeenä parempiin suhteisiin Venäjän kansa nähtiin  HS-kyselyn aikoihin ”keskinäisriippuvuuden” side, johon monet panostivat ja jota vahvistamalla nähtiin rauhan vahvistuvan. Tämähän on yksi historiallisista syistä, miksi EY luotiin: tarkoitus oli silloin keskinäisriippuvuuden avulla poistaa sodan mahdollisuus Ranskan ja Saksan väliltä. Keskinäisriippuvuuden ajatusta ei kannata hylätä nytkään, vaikka tällä hetkellä Venäjän kohdalla voidaan tuntea turhautumista käsitettä käytettäessä. Ani harva osasi ennakoida primitiiviset julmuudet,  mihin Putinin käskystä tai välinpitämättömyydestä johtuen on sorruttu. Ainoalta ajatukselta tuntuu: tämän Venäjä saa maksaa viimeistä kopeekkaa myöten.

Liisa Jaakonsaari esittää Hesarin artikkelissa jonkinlaisen ”kirurgisen avauksen ” tekemistä  nyt käsiteltävänä olevaan ajanjaksoon. Pitäisikö siis ”varmuuden vuoksi ” ottaa kaikenaikaisesti epäilevä suhde naapurimaahamme, koska ”huonosti lopulta kuitenkin käy”. Kuulostaa kaavamaiselta.

Jaakonsaaren mielestä avainkysymys Venäjä-suhteissa kulminoituu asetelmaan ”mahdollisuus vai uhka” ja sanoo Suomen panostaneen ”mahdollisuuteen”, joka nyt tuotti pettymyksen. Jaakonsaari antaa ymmärtää, että kysymys on itsensä pettämisestä: sorruttiin katteettomin odotuksiin kaikenlaisten Venäjä-suhteiden osalta. Olisiko historian opiskelu ollut avuksi? Mitä johtopäätöksiä olisi vedetty, jos olisi syvennytty suhteiden hoidon saloihin? Asennoituminen  on vaikeaa, koska Venäjän mysteeri – vaikka sen pitäisi tällä kokemuksella olla avattavissa - on kuin  Siperian taiga, loputon, ääretön.

Suhteiden reunat muodostuvat 1) halusta löytää yhteistyön mahdollisuuksia, vaikka melko hataralla pohjalla olevista lähtökohdista ja 2) ajatuksesta hylätä kaikki yhteydenpito toivottamana.

Olen jäänyt miettimään pienenä valonpilkahduksena lausumaa, jonka sanoivat sekä Sergei Lavrov että Vladimir Putin Suomen ilmoittaessa pyrkivänsä Natoon: ”(ilman Natoa) teillä ei olisi ollut mitään hätää”. Olisivatko he kerrankin olleet valehtelematta?

Näillä sanoilla vapautan suomalaisen eliitin profeetallisesta Venäjä-suhteiden painolastista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti