lauantai 22. huhtikuuta 2023

Maailmankirjat sekaisin – kilpailu uudesta maailmanjärjestyksestä (osa 2)

 

Suomi on käytännössä ratkaissut puolensa uudessa maailmanjärjestyksessä. On tullut tavaksi sanoa, että Suomi päätti puolensa yhdessä päivässä 24.2.2022, vaikka ei se ihan niin tainnut käydä.

Mielipideilmaston kääntyminen Suomessa tapahtui joka tapauksessa lyhyellä aikavälillä,  ja se ratkaisi asian. Stenbäck esittää kaksi syytä tapahtuneelle:  1) Historiallinen kokemus opetti käyttämään tilaisuutta hyväksi ja 2) ”Puolueettomuus oli voittajavaltion pakottama ratkaisu”. Ihan näin yksioikoisesti en ajattele. Totta on,  että (kohta 1) Suomi on livahtanut kahden suurvallan välistä kohti pelastusta sekä ensimmäisessä että toisessa maailmansodassa. Nyt kuitenkin tilanne ei ollut niin täpärällä. Nato-optio olisi voinut vielä jatkua, mutta Venäjä aggressiivisilla toimillaan ratkaisi asian omaksi tappiokseen. Ymmärtämättömyyttään? Vai oliko kysymys Venäjän suurpiirteisyydestä: kun sota Ukrainaa vastaan päätettiin käynnistää, ei Suomen menettely ollut millään tavalla kynnyskysymyksenä?

”Puolueettomuus oli voittajavaltion pakottama ratkaisu” (kohta 2). Uskon sisimmässäni, että Suomessa puolueettomuus sai toisen maailmansodan jälkeen aidon ja voimakkaan kannatuksen. Ainakaan se ei ollut pakkoratkaisu. Jostakin syystä monilla tahoilla vähätellään Suomen länsisuuntautunutta puolueettomuutta kylmän sodan vuosina, vain itäsuuntautuneisuutta pidetään relevanttina. Stenbäck on ripustautunut länteen niin kategorisesti, että pienikin poikkeama kuulostaa pakolta.

Ruotsin ratkaisun kivuliaisuutta Stenbäck kuvaa hyvin todenmukaisesti. Ruotsin 200 rauhan vuoitta olivat järisyttävä vastalause liittoutumiselle. Vieläkin ihmettelen,  että ratkaisu syntyi niin kivuttomasti ja nopealla aikataululla kaiken vastustuksen keskeltä. Ehkä tässä oli kysymys siitä, että ruotsalainen käytännöllisyys otti voiton ruotsalaisesta ideologisuudesta. Toisaalta löytyyköhän toista niin merkittävää ruotsalaisten tekemää päätöstä,  johon Suomi olisi vaikuttanut niin voimakkaasti kuin tähän. ”Pikkuveli-Ruotsi” hämmästyi itsekin tapahtunutta.

En kyllä vähättele toisaalta uuden maailmanjärjestyksen vaikutusta liittoutumiseen kummallakaan puolella Pohjanlahtea. Liittoutumisesta (= puolen valinnasta) on tullut käytännön sanelema fakta.

Stenbäck liittää vuoden 2022 samaan sarjaan,  johon kuuluvat vuodet 1944, 1948, 1991 ja 1994. Onko tähän kommentoitavaa? Olisiko tämä niitä asioita,  joihin voidaan ottaa kantaa vasta vuosikymmenien kuluttua?

Suomen osalta vallinnee pysyvä etupiirien ristiriita. Suomi kuuluu nyt läntiseen etupiiriin, mutta Venäjä ei tule hyväksymään lännettynyttä Suomea näin lähellä Pietaria etupiirinsä vaikutusalueen ulkopuolella. Tässä olemme samaa mieltä Stenbäckin kanssa. Suomi ei vieläkään mahda maantieteelle mitään: olemme suurvallan naapurissa ja raja on aivan yhtä pitkä kuin ennenkin. Oleellista on, mitä tästä realiteetista seuraa. Pohdin tätä kirjoitukseni loppuosassa.

 

Meillä on edelleen hyvin optimistiset odotukset Nato-yhteistyön sujumisesta, vaikka liittymisneuvottelut tosiasiassa osoittavat,  kuinka vaikeaa on sopia 30 valtion kesken yhdensuuntaisista toimista kriisitilanteessa. Nato-sopimuksen oleellista viidettä artiklaa ei ole kunnolla testattu. Meillä Suomessa on paljon naiivia (ideologiastakin) uskoa Naton kaikkivoipaisuuteen, vaikkei siitä ole mitään takeita.

On totuttauduttava siihen,  että Venäjä jatkaa Suomeen kohdistuvia sotilaallisia sekä kyber-  ja hybridipainostuksen keinoja Natoon liittymisen jälkeen. Tätä jatkuu niin kauan kuin Venäjä pysyy voimissaan eli näkyvissä olevan tulevaisuuden ajan.

Mitä tästä seuraa? Stenbäck tarttuu käsitteeseen ”suojelija”. Suomen suojelijoita ovat olleet historian saatossa Ruotsi, Venäjä ja Saksa, kukin vuorollaan. Nykyisessä tilanteessa arvatenkin Venäjä on se taho, joka pyrkii rajoittamaan toimintavapauttamme. Kansallisen torjunnan apuna (suojelijana) olisivat Nato ja muut kansainväliset (läntiset) toimijat. Toimintavapauden rajoittaminen ei tule kysymykseen.

Stenbäck torjuu Saksan strategian ”Wandel durch Handel”, jonka mukaan kaupan avulla sidotaan toinen  - autoritaarinen - osapuoli yhteistyöhön. Keino ei ole riittävä, ja viimeksi siinä epäonnistui Saksa itse. Meillä on tulevaisuudessa edessä kauppapoliittisten tavoitteiden sopeuttaminen tilanteessa,  jossa osapuolena säilyy autoritaarisesti johdettu ja imperialistisia oppeja toteuttava taho – ja se on Venäjä. Kategorisesti kaupankäyntiä ei kuitenkaan kannata hylkiä pelkästään ”jälkisuomettuneisuuden” luoman varjon takia. 

Stenbäck kantaa vielä huolta (epä)järjestyksestä,  joka uhkaa meitä uuden maailmanjärjestyksen sisällä. Joudutaan tasapainoilemaan ”demokratioiden keskinäisen solidaarisuuden ja kansallisten tarpeiden ja näkemysten välimaastossa”, toteaa Stenbäck ja jatkaa: ”meidän tulee pitää myös kiinni pohjoismaisesta globaalin oikeudenmukaisuuden näkemyksestä”. Vellovassa epädemokraattisessa ympäristössä toivomme on, että samanmieliset yhdessä vakauttavat tilanteen, mutta uusi maailmanjärjestys ei todellakaan automaattisesti takaa seesteistä näkymää kansanvaltaisuuteen. Päinvastainenkin voi toteutua. 

On selvää, että uuden (2.0) ja vanhan maailmanjärjestyksen (1.0)  saumakohdassa tulee esille kitkatekijöitä, jotka aiheuttavat kahnausta esimerkiksi asia- ja henkilösuhteissa. Suomen hyppääminen puolueettomuudesta sotilaallisen liittoutumattomuuden kautta  läntisen sotilasliiton (vielä toteutumattomaksi) jäseneksi vaati(i) aivan erityistä määrätietoisuutta. Jälkisuomettuneisuuskäsite liittyy oleellisesti tähän saumakohtaan. Osa mukana olleista vaikuttajista puolusti yhteistyötä Venäjän kanssa pidempään kuin länteen päin kallellaan olevien vastustajien mielestä oli järkevää. Viime mainitut ovat nyt jopa vahingoniloisia Venäjän kanssa myöhäsyntyiseen yhteistyöhön antautuneiden tahojen ”naiiviudesta”, taloudellisen hyödyn tavoittelusta ja lopulta yhteistyön karille ajosta. Enpä kuitenkaan lähtisi viisastelemaan tästä. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Viimeksi tasavallan presidentti ja puolustusvoimain komentaja ovat ottaneet kantaa tapahtuneeseen kehitykseen. Heidän viestinsä on sama kuin Stenbäckillä: Venäjä ja Kiina pyrkivät muuttamaan kylmän sodan jälkeen syntynyttä maailmanjärjestystä, joka on johtanut uuteen suurvaltakilpailuun. Suurvaltasuhteiden jännittyneisyys heijastuu Suomeen. Tyypillinen esimerkki tästä on Putinin joulukuussa 2021 pitämä puhe,  jossa hän vaati, ettei Nato saa laajentua itään.

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti